Kokie jie – mažieji skaitytojai?

 

Dažnai vaiką imame vadinti „skaitytoju“, vos tik jis susidomi knyga kaip objektu. Nė metų neturįs mažylis purto spaudinį ir krykščia džiaugdamasis šlamančiais ir byrančiais lapais. „Skaito“, – sakome su šypsena.

Iš tikrųjų tai pirmoji, dar nesuvokta, pažintis su knyga, bet vaikas jau automatiškai tampa ikimokyklinio amžiaus skaitytoju. Ši grupė skirstoma į 3 smulkesnius pogrupius: 0–2 metų (kūdikio amžiaus), 3–4 metų (auklės amžiaus), 5–6 metų (priešmokyklinio amžiaus) vaikai.

Į kūdikio amžiaus „skaitytojus“ pas mus vis dar nėra rimtai žiūrima, nors JAV, Skandinavijos šalyse tokiems vaikams (nuo 10 mėnesių amžiaus) leidžiamos specialios knygos.

3–4 metų vaikai dažnai ir į raides reaguoja kaip į piešinius – A raidę vadina išsiskėtusia, o pieštuose akiniuose įžiūri dvi O raides. Šio amžiaus vaikai mėgsta klausytis skaitomo teksto, greitai įsimena jo melodiją ir neleidžia skaitovui suklysti, kai knyga skaitoma pakartotinai. Vaikai su malonumu apžiūrinėja iliustracijas, sieja jas su klausomu tekstu. Priešmokyklinio amžiaus vaikas jau neretai pažįsta raides, bet, nors pats kartais skaito, dar su malonumu klausosi ir vyresniųjų skaitymo. Šio amžiaus skaitytojui siūlomiems tekstams taikomi gana dideli reikalavimai, susiję su sakinio ilgiu ir konstrukcija, vartotinomis ir nevartotinomis kalbos dalimis bei žodžiais. Tai varžo rašytojus, tačiau palengvina vaikams skaitymą ir teksto suvokimą. Nuo to gali priklausyti tolesnis vaiko požiūris į skaitymą kaip į sunkų darbą ar kaip į malonų dalyką.

Pradėję lankyti mokyklą, vaikai ne pereina, o tiesiog peršoka į kitą skaitymo pakopą. Jaunesniojo mokyklinio amžiaus skaitytojų santykis su knyga ima formuotis kuria nors kryptimi. Abejingieji ir pasyvieji knygą ima į rankas tik verčiami būtinybės, o aktyvieji neretai tampa knygų „graužikais“.

Einant laikui, vystantis vaiko vaizduotei, atminčiai, keičiantis jo santykiui su aplinka, kinta ir jo lektūra. Visiems ikimokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams yra būdingas juos supančio pasaulio sužmoginimas, suteikiant žmogaus bruožų tiek gyviems, tiek ir negyviems objektams. Vaikai savitai suvokia erdvę ir laiką, savo fantazijose sugeba juos valdyti. Tam tikra prasme visi jie yra piteriai penai, nemokantys įvertinti realybės, nesuvokiantys priežasties ir pasekmės ryšių, materialųjį pasaulį traktuojantys kaip kažką nekintamą ir nuolat viską pamirštantys. Šio amžiaus skaitytojų lektūroje vyrauja fantastinis, žaismo elementas. Jų skaitinių problematika yra susijusi su ribotu vaiko patyrimu, jo troškimu būti saugiam ir mylimam, kam nors priklausyti ir sykiu išlikti nevaržomam. Vaikas turi būti tikras dėl pasaulio ir jo tvarkos stabilumo ir tuo pat metu jis laukia pačių netikėčiausių pokyčių. Pažindamas vaiko psichologiją, visuomet žinosi, kokios lektūros jam pasiūlyti. Trumpus eilėraštukus, kurių eilutes taip lengva įsiminti ir suprasti, pakeis neilgos gyvulinės pasakos, šios savo ruožtu priešmokykliniame amžiuje užleis vietą daug ilgesnėms stebuklinėms, o vėliau – ir „žaislų istorijoms“. Trumpi, neretai kiek didaktiški apsakymėliai apie vaikus ilgės, taps vis sudėtingesni, jų siužetiniai vingiai iš kiemo ir darželio pasuks į mokyklą. Pasakose prakalbę gyvūnai pažintinėje knygoje jau skleis tik jiems būdingus garsus, bet dar ilgai „mąstys“ ir negalės išsiveržti iš antropomorfinio pasaulio. Karlsonas ir Piteris Penas – visų šių vaikų draugai. „Ir tai nesibaigs tol, kol vaikai bus linksmi, nekalti ir beširdžiai“ (J. M. Barrie. Piteris Penas).

Žurnalas „Rubinaitis“, 1996 Nr. 2 (5)

 

Įžanginis

Gera knyga, nes... patinka vaikams!?

Straipsniai

VAIKIŠKIAUSIAS VAIKŲ POETAS (Anzelmo Matučio kūrybos bruožai)
PAVEIKSLŲ KNYGOS MAŽIESIEMS
Pauliaus Augiaus „PUPOS PASAKA“

Karlo Kolodžio 170-osioms gimimo metinėms

Pinokio nuotykiai – didaktikos linksmybė
Keli Pinokio ir jo kompanijos pavidalai

Mano vaikystės skaitymai

VAIKAS YRA MAŽAS SUAUGĖLIS

Paskaitykim, mama

Pasaka apie triušį Petriuką

Supažindiname

KARLO KOLODŽIO NACIONALINIS FONDAS

Kronika

Parodos, pokalbiai, seminarai 1995–1996 m.

Summary

SUMMARY

Mūsų partneriai ir rėmėjai