Parodos, pokalbiai, seminarai 1995–1996 m.

 

1995 m. gruodžio 18-ąją Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Vaikų literatūros centre įvyko tradiciniai P. Mašioto skaitymai tema „Knygos mažiausiems skaitytojams“. Perskaityta 11 pranešimų: G. Raguotienės „…Mesiu dar keletą žodžių į vaikų literatūros klausimą…“ (P. Mašiotas), A. Šiaulienės Pirmieji vaiko metai bibliotekoje, V. Mozūraitės Paveikslų knygos ikimokyklinio amžiaus vaikams, K. Urbos Paprasta knyga, G. Skabeikytės Pasaulio sąranga lietuvių poezijoje mažiesiems, J. Linkevičiaus Vytės Nemunėlio „Meškiukas Rudnosiukas“, V. Gražienės Kai kurie literatūros atrankos principai, R. Stankuvienės …„Saulės kelias“ – antologija mažiesiems, V. Aurylos Egzodo vaikų literatūra jauniausiam klausytojui ir skaitytojui, D. Šakavičiūtės Kalbos kūryba tekstuose, I. Klimašauskienės Bemiukų ir mergaičių skaitymo problemos.

Pasibaigus seminarui, vyko IBBY Lietuvos skyriaus narių susirinkimas, kuriame aptartas 1996 m. veiklos planas, nutarta vertėją E. Stravinskienę rekomenduoti įrašyti į tarptautinę IBBY Garbės knygą; priimti nauji nariai (vertėja R. Jonynaitė-Kumžienė); išrinkti delegatai į 25-ąjį IBBY kongresą, vyksiantį Groningene (Nyderlandai): A. Augustaitienė, D. Šakavičiūtė, K. Urba; sudaryta geriausios 1995 m. vaikų knygos rinkimo komisija.

 

1996 m. kovo mėnesį išleistas IBBY Lietuvos skyriaus literatūrinis atvirukas. 1995 m. skelbtą tokio atviruko konkursą laimėjo dailininkė I. Žviliuvienė, pateikusi 5 darbus. Buvo pasiūlyta pirmiausia išleisti atviruką S. Nėries Našlaitės motyvais.

 

1996 m. balandžio 2-ąją Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje vyko Tarptautinės vaikų knygos dienos renginiai. Vaikų literatūros centro skaitykloje surengta 1995 m. Lietuvoje išleistų vaikų knygų paroda, įvyko pokalbis apie leidybą, apžvelgtos naujausių knygų turinio vertybės (K. Urba), jų meninė išvaizda (I. Geniušienė). Bibliotekos fojė dainavo „Liepaičių“ jaunučių choras, konferencijų salėje – eilėraščiai, dainos, improvizacijos, konkursai (dalyvavo L. Žadeikytė, V. Mickevičiūtė, M. Čijauskaitė, Keistuolių teatro studentai A. Sunklodaitė, Ž. Ramanauskas, A. Varnas). Š. Marčiulionio finansuojama IBBY Lietuvos skyriaus premija už geriausią 1995 m. vaikų knygą įteikta Juozui Erlickui (Bobutė iš Paryžiaus, arba Lakštingala Zarasuose, iliustravo N. Gultiajeva, leidykla „Alma littera“). Autorių premijavo ir VALIO kompanijos „Pingvino“ klubas. Šiemet būta ir daugiau premijų: „Genio“ žurnalas už svarbiausią vaikų literatūros debiutą apdovanojo Sigitą Poškų (Trumpos pasakaitės, iliustravo V. Liorančienė, Klaipėdos „Baublio“ leidykla), UAB „Biznio mašinų kompanijos“ piniginė premija už vaikų knygų iliustravimą paskirta dailininkui Rimvydui Kepežinskui. Minėjime pristatyta nauja „Lietaus“ leidyklos serija „H. K. Anderseno premijos laureatai“ ir pirmoji jos knyga M. Gripės Nepaprasta Agnesės Sesilijos istorija (vertė E. Stravinskienė). Vaikų literatūros centras kartu su IBBY trečią kartą surengė skaitytojų apklausą, rinko populiariausių knygų penketuką. 1995 m. labiausiai vaikų pamėgtos knygos buvo: 1. M. Tvenas. Tomo Sojerio nuotykiai. Heklberio Fino nuotykiai; 2. A. Lindgren. Pepė Ilgakojinė. 3. M. Tvenas. Princas ir elgeta; 4. F. Zaltenas. Bemte. Bembio vaikai; 5. Ž. Vernas. Kapitono Granto vaikai.

Tarptautinės vaikų knygos dienos minėjimą parėmė ir „Lietuvos ryto“ redakcija.

 

Birželio 7–9 d. Klaipėdoje įvyko IBBY Lietuvos skyriaus organizuotas tarptautinis seminaras „Vaikų literatūra apie jūrą. Vaikų literatūra prie Baltijos jūros“. Dalyvavo vaikų literatūros specialistai, bibliotekininkai iš Latvijos ir Lietuvos (svečių iš Estijos nesulaukėme). Specialiai šiam renginiui išspausdinta R. Kišiūnaitės sudaryta Estų-latvių-lietuvių vaikų literatūros vertimai. Seminare perskaityta 10 pranešimų, kurie išleisti atskiru leidiniu (sudarytojas S. Poškus). Vyko pokalbis apie estų, latvių ir lietuvių vaikų literatūros paraleles, sąsajas. Seminarą parėmė Atviros Lietuvos fondas, Latvijos ambasada Lietuvoje, Estijos ambasada Lietuvoje, Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros skyrius, Lietuvos liberalų sąjungos Klaipėdos skyrius.

 

Rugpjūčio 12–16 d. Nyderlanduose, Groningeno mieste, vyko 25-asis IBBY kongresas. Lietuvos skyriui jame atstovavo D. Šakavičiūtė ir K. Urba. Kongreso tema – „Sekant pasaką“. Pranešimuose ir seminaruose buvo kalbama apie įvairiausias šiuolaikines vaikų literatūros propagavimo, pateikimo formas, būdus, – meninį skaitymą, improvizavimą, multiplikaciją, iliustravimą, Internetą ir t. t. Į IBBY Garbės knygą buvo įrašyta E. Stravinskienės pavardė už pastarųjų metų A. Lindgren Mijo, mano Mijo vertimą. 25-asis H. K. Anderseno medalis už vaikų literatūrą įteiktas Izraelio rašytojui Uriui Orlevui ir Vokietijos dailininkui Klausui Ensikatui (už vaikų knygų iliustravimą). Vertėjams ir leidėjams galbūt įdomu, kokie dar rašytojai buvo pristatyti šiai premijai. Pateikiame jų sąrašą, o plačiau kandidatai apibūdinami specialiame „Bookbird“ žurnale, su kuriuo galima susipažinti IBBY Lietuvos skyriaus bibliotekėlėje. Tai: Lloyd Alexander (JAV), Nina Bawden (Anglija), Paul Biegel (Olandija), Ruskin Bond (Indija), Christiane Duchesne (Kanada), Tor Fretheim (Norvegija), Franz Hohler (Šveicarija), Hannele Huovi (Suomija), Magnea fra Kleifum (Islandija), Georgy Konstantinov (Bulgarija), Ivan Kušan (Kroatija), Ana Maria Machado (Brazilija), Lene Mayer-Skumanz (Austrija), Graciela Montes (Argentina), Marie-Aude Murail (Prancūzija), Mirjam Pressler (Vokietija), Rascal (Belgija), Gerd Rindel (Danija), Kira Sinou (Graikija), Ulf Stark (Švedija), Emili Teixidor (Ispanija), Alice Vieira (Portugalija).

 

Rugpjūčio 26-ąją Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Vaikų literatūros centre atidaryta keliaujanti tarptautinė vaikų literatūros paroda „Aplink Baltijos jūrą“, kurios idėja kilo vaikų literatūrai skirtuose Baltijos forumuose. Parodą kuruoja Suomijos vaikų knygos institutas, įsikūręs Tamperės mieste. Jo direktorė Riitta Kuivasmäki ir parodos sekretorė Virpi Kurhela dalyvavo atidarant parodą. Apsilankiusi Vilniuje, Panevėžyje ir Šiauliuose, paroda iškeliavo į Estiją.

 

Rugsėjo 19–21 d. Bratislavoje vyko IBBY ir UNESCO organizuotas seminaras, skirtas posocialistinių ir pokomunistinių šalių vaikų literatūros padėčiai, knygų leidybos tendencijoms aptarti. Dalyvavo atstovai iš Albanijos, Austrijos, Baltarusijos, Bulgarijos, Kroatijos, Čekijos, Vengrijos, Moldovos, Lenkijos, Rumunijos, Rusijos, Slovakijos, Ukrainos. Iš Lietuvos pranešimą skaitė K. Urba.

 

Rugsėjo 9–spalio 5 d. Vaikų literatūros centre veikė paroda „Mumiai iš Suomijos“, organizuota Suomijos literatūros instituto ir Suomijos ambasados Lietuvoje. Iš Vilniaus paroda persikėlė į Šiaulius ir Panevėžį.

 

Į VII Tarptautinę Katalonijos iliustracijų bienalę (Barselona) išsiųstos dailininkės I. Žviliuvienės iliustracijos M. Vainilaičio knygai Žydras povas povinėja. Pristatymą organizavo IBBY Lietuvos skyrius ir Vaikų literatūros centras, o finansavo Rašytojų sąjungos leidykla (direktorius V. Akelis).

Parengė Aldona Augustaitienė

 Žurnalas „Rubinaitis“, 1996 Nr. 2 (5)

 

Įžanginis

Gera knyga, nes... patinka vaikams!?
Kokie jie – mažieji skaitytojai?

Straipsniai

VAIKIŠKIAUSIAS VAIKŲ POETAS (Anzelmo Matučio kūrybos bruožai)
PAVEIKSLŲ KNYGOS MAŽIESIEMS
Pauliaus Augiaus „PUPOS PASAKA“

Karlo Kolodžio 170-osioms gimimo metinėms

Pinokio nuotykiai – didaktikos linksmybė
Keli Pinokio ir jo kompanijos pavidalai

Mano vaikystės skaitymai

VAIKAS YRA MAŽAS SUAUGĖLIS

Paskaitykim, mama

Pasaka apie triušį Petriuką

Supažindiname

KARLO KOLODŽIO NACIONALINIS FONDAS

Summary

SUMMARY

Mūsų partneriai ir rėmėjai