BEATRIČĖS POTER DRAUGIJA

 

Garsiosios paveikslėlių knygų autorės, Triušio Petriuko ciklo kūrėjos Beatričės Poter (Beatrix Potter, 1866–1943) draugija yra kultūrinė ir mokslinė. 1980 m. ją įkūrė grupė žmonių, profesiškai susijusių su Poter kūryba ir gyvenimu. Draugija įregistruota Jungtinėje Karalystėje kaip visuomeninė organizacija. Jos tikslas – skatinti šios rašytojos ir dailininkės, kraštovaizdžio tapytojos, turiningo dienoraščio autorės, gamtos puoselėtojos ir ūkininkės darbų bei gyvenimo studijas ir plėtrą.

Draugijos veikla įgavo gana pastovias formas. Londone rengiami kasmečiai (dažniausiai prieškalėdiniai) jos narių susitikimai, pokalbiai, lankomos su Poter susijusios vietovės. Viktorijos ir Alberto muziejuje kasmet vyksta Linder atminimo paskaita. (Lesli Linder ir jos sesuo Enid buvo pirmosios Poter gyvenimo ir kūrybos tyrėjos.) Svarbiausias draugijos renginys – kas antri metai Ežerų krašte (Lake District), kuriame Poter išgyveno daugiau kaip 30 paskutinių gyvenimo metų, organizuojamos tarptautinės mokslinės konferencijos. Esminga, vis labiau plėtojama veiklos forma – draugijos narių organizuojami rašytojos kūrybos skaitymai vaikams.

Po kiekvienos konferencijos išspausdinama pranešimų medžiaga, papildanti ir taip gausią poteriadą – monografijas, straipsnių rinkinius, albumus, lankstinukus. Nepaprastai aktyviai – kas ketvirtį – leidžiamas informacinis biuletenis (Newsletter), kurį išties įdomu skaityti. Jau išleisti 83 numeriai, draugijos nariai jį gauna nemokamai. Be to, draugija yra išleidusi keletą atvirukų su Poter piešiniais, kitokių leidinių.

Draugija turi jos veiklai pritariantį globėją. Jo garbingas ir kilmingas vardas draugijai svarbus, bet jos veikloje jis bemaž nedalyvauja. (Šiuo metu toks globėjas yra garsus aktorius, dabar režisierius Brajanas Forbsas.) Ne per daug tiesioginėje veikloje dalyvauja ir komiteto renkamas prezidentas. (Dabartinis prezidentas yra žinomas vaikų literatūros apžvalgininkas, kritikas, rašytojas Brajanas Aldersonas.) Komitetui vadovauja ir veiklos idėjas kelia pirmininkas. (Šias pareigas jau daugelį metų eina literatūrologė, kelių knygų apie Poter autorė Džudi Teilor.) Dar komitetui priklauso sekretorius, iždininkas, biuletenio redaktorės ir kiti. Į jį įeina ir Nacionalinio gamtosaugos fondo (National Trust), kuriam Poter paliko gausias savo žemes ir ūkius, vadovas bei Viktorijos ir Alberto muziejaus atstovas. Ilgą laiką draugija neturėjo jokių patalpų, tik neseniai vieninteliam žmogui – administratoriui – pradėtas mokėti kuklus atlyginimas. Draugijos pajamos yra nario mokesčiai (15 arba 20 Anglijos svarų) bei įvairi labdaringa parama.

Šiuo metu draugijai priklauso apie pusseptinto šimto narių – daugiausia iš Didžiosios Britanijos ir Amerikos, taip pat iš Australijos, Japonijos (šiose šalyse yra draugijos ryšininkai), Airijos, Naujosios Zelandijos, o neangliškai kalbančių šalių sąraše rastume vieną kitą Nyderlandų, Italijos, Vokietijos, Rusijos, Lietuvos atstovą. Nors nuostatuose pabrėžiama, kad draugija nėra Triušio Petriuko garbintojų klubas, tačiau jos nariu be jokių apribojimų gali tapti kiekvienas, bent kiek labiau besidomintis šios menininkės gyvenimu ir kūryba bei galintis mokėti nario mokestį. (Paraiškos formą jau galima gauti ir IBBY Lietuvos skyriuje; draugijos puslapis internete: www.beatrixpottersociety.org.uk)

Parengė Kęstutis Urba

Žurnalas „Rubinaitis“, 2002 Nr. 3 (23)

 

Įžanginis

KAS APGINS ANDERSENO TEISES?

Straipsniai

ŠIUOLAIKINIS ANTIHEROJUS (B. Reuterio „Busterio pasaulis“)
V. RAČICKO „ŠLEPETĖS“
V. ŽILINSKAITĖS APSAKYMO „VISO PASAULIO TETOS“ KOMIZMAS

95-osioms A. Lindgren gimimo metinėms

KODĖL MUMS REIKIA ASTRIDOS?

Mano vaikystės skaitymai

PRIE LANGO Į PASAULĮ

Atidžiu žvilgsniu

Gėlių dvaro šviesa ir šešėliai
Šokoladas su raugintais agurkais – tikrai paaugliškas derinys
Sveiki atvykę į smurto pasaulį!

Kronika. Informacija. Skelbimai

KRONIKA. INFORMACIJA. SKELBIMAI

Summary

Summary

Mūsų partneriai ir rėmėjai