Knygos – tikra smagybė

 

Bibliotekininkė Nijolė Stasytienė džiaugiasi dovanotomis knygomis
Bibliotekininkė Nijolė Stasytienė džiaugiasi dovanotomis knygomis

Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje vyksta daug renginių, kuriuose ugdoma pagarba knygai. Skaitymo metus pradėjome rinkdami populiariausių knygų penketukus. Maironiečių būrelio nariai apklausė 29 mokytojus, 203 penktų–aštuntų klasių mokinius ir 179 pirmų–ketvirtų klasių gimnazistus. Mokytojai skaito labai įvairias knygas (anketose minimi 99 pavadinimai), todėl jų penketuką sudaryti buvo sunkiausia. Įdomu, kad mokytojus domina ir lietuvių (46 autoriai), ir užsienio (53) literatūra. Labai margas žemesniųjų klasių mokinių penketukas, o vyrauja jame užsienio rašytojų knygos. Gimnazistai dažniausiai renkasi reikalingus kūrinius, todėl jų knygų penketukas beveik visas iš privalomosios literatūros sąrašo.

 

Mokyklos 2007 m. populiariausių knygų penketukai

5–8 klasės

 1. Burgess M. Heroinas.
 2. Mayne Reid Th. Raitelis be galvos.
 3. Vaitkevičiūtė D. Trise prieš mafiją.
 4. Lindgren A. Ronja plėšiko duktė.
 5. Dumas A. Trys muškietininkai.
 6. Shelley M. Frankenšteinas.

 

1–4 gimnazijos klasės

 1. Sruoga B. Dievų miškas.
 2. Granauskas R. Gyvenimas po klevu.
 3. Boruta K. Baltaragio malūnas.
 4. Šeinius I. Kuprelis.
 5. Burgess M. Heroinas.

 

Mokytojai

 1. Ivanauskaitė J. Miegančių drugelių šventovė.
 2. Parulskis S. Sraigė su beisbolo lazda.
 3. Coelho P.
 4. Picoult J. Mano sesers globėjas.
 5. Stirpeika V. Skilęs medis; Granauskas R. Rūkas virš slėnių; Zurba A. Savūnė.

 

„Skaitau, vadinasi, esu…“ Aštuntokai, norėdami įrodyti, jog jie tikrai yra, renka skaitomiausius mėnesio autorius ir gražiausią knygos citatą. Sausio mėnesį tai buvo M. Burgessas (įdomu, kad skaitytas ne tik populiarusis Heroinas, bet ir Mėjos angelasEiprilės meilė), M. Twainas ir A. Lindgren. Vasario mėnesį dažniausiai buvo skaitomos M. Burgesso, H. Ullrich, F. H. Burnett ir D. Vaitkevičiūtės knygos. Įdomiausios sausio ir vasario citatos: „Kartkartėmis karaliams patiems derėtų išmėginti savo įstatymus – gal tada jie išmoktų gailestingumo“ (M. Twaino Princas ir elgeta), „Laikas nepradeda eiti lėčiau tik todėl, kad priekyje laukia kas nors nemalonaus“ (J. K. Rowling Haris Poteris ir Ugnies taurė).

Knygnešio diena mūsų gimnazijoje būna labai graži ir prasminga. Kovo 15 d. į skaityklą susirinko mokiniai, akcijos „Padovanokime mūsų bibliotekai naują knygą“ dalyviai. Tai tradicinis renginys, kurį kasmet organizuoja maironiečiai. Šįkart jame dalyvavo 19 klasių, kurios padovanojo 23 naujas knygas. Bibliotekininkės Nijolė Stasytienė ir Dalia Šimelienė džiaugėsi ne tik dovanomis, bet ir nuoširdžiais padėkos žodžiais, pasakytais 4Ga ir 4Gb gimnazistų. Maironiečiai įteikė klasių atstovams padėkos raštus, palinkėjo gerų Skaitymo metų.

Aušrelė Baublienė,

Simono Gaudėšiaus gimnazijos mokytoja

Žurnalas „Rubinaitis“, 2008 Nr. 2 (46)

 

 

Įžanginis

SKAITANTYS VAIKAI IŠGELBĖS GRENLANDIJOS LEDYNUS (Pasisakymas gavus 2007 m. Geriausios vaikų ir paauglių knygos premiją)

Apžvalgos

VERTINGI VERTIMAI VAIKAMS IR PAAUGLIAMS
APIE GRAŽIAUSIAS 2007 m. KNYGAS

Sukaktys

PRAŪŽĘS KAIP VĖTRA (Kazio Jakubėno 100-osioms gimimo metinėms)

Mano vaikystės skaitymai

LAPUTAITĖS GALIOJA AMŽINAI!

Diskusija

Tai skaito ar neskaito?

Atidžiu žvilgsniu

Broliai Grimai – vienaip, o Janošas – tikrai kitaip
Pirmieji žingsniai universitetinių mokslų link

Laiškai

POPULIARIAUSIOS 2007 M. KNYGOS

Bibliografija

2007 m. VAIKŲ IR PAAUGLIŲ KNYGOS (PAPILDYMAI)
APIE VAIKŲ LITERATŪRĄ, SKAITYMĄ 2007 M.

Kronika. Informacija. Skelbimai

KRONIKA. INFORMACIJA. SKELBIMAI

Summary

SUMMARY

Mūsų partneriai ir rėmėjai