TARPTAUTINĖ JAUNIMO BIBLIOTEKA

 

Tarptautinė jaunimo biblioteka, įkurta 1948 metais gruodžio 15 d. Miunchene, išaugo į visuotinai pripažintą tarptautinį literatūros centrą ir dabar laikoma didžiausia pasaulyje vaikų ir jaunimo literatūros biblioteka.

Jos iniciatorė Jela Lepman iškart po Antrojo pasaulinio karo surengė vaikų literatūros parodą Miunchene, ieškodama galimybių išreikšti ir propaguoti naujas viltis ir vertybes bei atgaivinti tautų ir šalių tarpusavio supratimą. Ji siekė išplėtoti vaikų literatūros tyrinėjimą, kaip suaugusiųjų veiklos sritį, ir tuo pačiu metu pateikti daugiau knygų skaitytojams-vaikams. Šios dvi tarpusavyje susijusios tendencijos išlieka pagrindinės ir dabartinėje Tarptautinėje jaunimo bibliotekoje, atsiradusioje tos parodos pagrindu.

J. Lepman įkūrė Tarptautinę jaunimo biblioteką, gavusi Rockefellerʼio fondo bei Vokietijos vadovybės finansinę paramą. Sudariusi plačią veiklos programą Miuncheno vaikams, ji vadovavo bibliotekai devynerius metus. Tik antrajam Tarptautinės jaunimo bibliotekos direktoriui Walterʼiui Scherfʼui (nuo 1956 iki 1981) pavyko paversti instituciją tikra moksline biblioteka išsaugant taip pat ir atvirą abonementą skaitytojams-vaikams.

1983 metais Tarptautinė jaunimo biblioteka įsikūrė Bliutenburgo pilyje, Miuncheno rajone Obermenzing, ir tapo tikra „knygų pilimi“. Nuo 1982 metų jos vadovu buvo Andreas Bode, po jo bibliotekos generalinės direktorės pareigas užėmė Barbara Shariot, o Andreas Bode toliau dirba jos pavaduotoju ir priklauso direktorių tarybai, kuri ir yra atsakinga už visą bibliotekos veiklą. Bibliotekos personalą sudaro 35 darbuotojai, užimantys 20 etatų, labai svarbios pareigos atitenka vadinamiesiems lektoriams (Lektoren), kurie yra atsakingi už atskirus fondus (Lektoratus), suskirstytus geografiniu ir kalbiniu pagrindu.

Tarptautinę jaunimo biblioteką finansuoja Vokietijos federalinė ministerija moterims ir jaunimui, Bavarijos valstybinė kultūros, mokslo ir menų ministerija, Miuncheno miesto vadovybė, taip pat ją remia privatūs asmenys, organizacijos bei leidyklos.

Tarptautinės jaunimo bibliotekos statutuose numatyta kaupti, kataloguoti, propaguoti savo bei kitų tautų vaikų literatūros mokslo darbus, aktyviai palaikyti jaunimo kūrybines iniciatyvas bei tarptautinį tarpusavio supratimą.

Bibliotekos „širdis“ – tai 470 000 pavadinimų daugiau kaip 100 kalbų išleistų originalių literatūros knygų vaikams kolekcija. Vadinamieji „antriniai šaltiniai“, kaupiami mokslinės bibliotekos skyriuose, – tai 23 000 pavadinimų mokslinės literatūros knygų kolekcija, apimanti 20 nacionalinių bibliografijų ir virš 300 profesionalių periodinių leidinių iš viso pasaulio. Dokumentų skyriuje surinkta 4 200 vaikų rašytojų ir 1 350 iliustratorių skelbtų ir neskelbtų straipsnių, laikraščių iškarpų, kurių skaičius siekia 40 000. Taip pat čia galima rasti plakatų, kalendorių, rankraščių, iliustracijų bei vaikų piešinių originalų.

Dabartiniu metu daugiau kaip 1 000 leidyklų visame pasaulyje savanoriškai siunčia bibliotekai savo naujus leidinius. Jaunimo bibliotekos fondai kasmet papildomi apie 10 000 pavadinimų naujomis knygomis. Tada lektoriai peržvelgia ir atrenka knygas, kurios patenka į kolekcijas. Jie palaiko tiesioginius ryšius su leidėjais, tyrinėja ir įvertina jų naujus leidinius, ruošia rekomenduojamų knygų sąrašus, organizuoja kilnojamąsias knygų parodas. Dabartiniu metu Tarptautinėje jaunimo bibliotekoje dirba anglų, prancūzų, vokiečių, graikų, vengrų, italų, japonų, rumunų, skandinavų, slavų, turkų ir ispanų kalbų specialistai. Lietuvių kalbos specialisto biblioteka, deja, neturi. Lietuvos vaikų literatūros skyrius iš esmės dar neišskirtas iš buvusios TSRS kolekcijos. Galbūt situacija pasikeistų, jei Lietuvos leidyklos pradėtų siųsti svarbiausias grožinės ir mokslinės vaikų literatūros knygas.

Atvira vaikų biblioteka – abonementas – pateikia 20 000 pavadinimų knygų 15 kalbų naudoti viešai bei išsinešti į namus. Bibliotekos patalpose nuolat vyksta pasakų valandėlės, anglų, prancūzų, italų kalbų kursai, dailės būrelis ir net choro klasė; taip pat specialūs renginiai: autoriniai skaitymai, lėlių teatro spektakliai, filmų peržiūros, žaidimai ir kita, kas dar labiau sustiprina įvairiapusį vaikų žingeidumą.

Blutenburgo pilies salėse rengiamos parodos įvairiausiomis temomis: užsienio šalių ar kitų kultūrų vaikų knygų reprezentacijos, vaikų literatūra įvairiais istorijos tarpsniais ir kitokios. Visos parodos yra skirtos tiek suaugusiesiems, tiek vaikams, sudaromi katalogai. Biblioteka taip pat rengia ir kilnojamąsias parodas, dalyvauja kitų organizacijų rengiamose parodose.

1994 metais Tarptautinė jaunimo biblioteka sudarė programą visų tipų mokykloms, pavadintą „Knygų dirbtuvėlė“. Pilies patalpose buvo įkurta nedidelė spaustuvė kartu su tapybos studija, organizuojanti vaikų literatūrinę kūrybą, lėlių teatro pastatymus ir kita. Visa tai skirta literatūros ir skaitymo propagavimo metodikai tobulinti.

Tarptautinė jaunimo biblioteka rengia seminarus bei simpoziumus, suteikiančius galimybę daugelio pasaulio kraštų leidėjams, švietėjams, bibliotekininkams ir mokslininkams susitikti, pasidalyti patirtimi, bendradarbiauti ar diskutuoti.

Kiekvienais metais Vokietijos užsienio reikalų ministerija skiria stipendijas kitų šalių vaikų ir jaunimo literatūros bei knygų puoselėtojams, norintiems vieną–tris mėnesius padirbėti bibliotekoje. Užsienio svečiai realizuoja pačių numatytą programą, o kartu savo žiniomis praturtina ir biblioteką. Taip pat jie padeda įgyvendinti kultūrų tarpusavio mainus ir palaipsniui turtina ir tobulina knygų kolekcijas iš tų šalių, kurių kalbos specialistų biblioteka neturi.

Iš Lietuvos Tarptautinėje jaunimo bibliotekoje svečiavosi ir dirbo: A. Druktenis, T. Četrauskas, I. Korsakaitė, J. Leikauskas, J. Nekrošius, A. Steponavičius, K. Urba. Paraiškas stipendijoms gali teikti įvairiausių su vaikų knyga, menu, biblioteka susijusių sričių specialistai, turintys mokslinių ir kūrybinių projektų. Pretendentai turėtų mokėti vokiečių arba anglų kalbą.

Bibliotekos adresas:

Internationale Jugendbibliothek

Schloẞ Blutenburg

D – 81247 München

Telefon + 089 / 891211–0

Telefax + 089 / 8 1175 53

Vytautas Vilimas

Žurnalas „Rubinaitis“, 1996 Nr. 1 (4)

 

Balandžio 2-oji – tarptautinė vaikų knygos diena

KNYGA – RAKTAS Į VIDAUS PASAULĮ

Apžvalgos

VAIKŲ LITERATŪROS CECHAN – ŠIŲ DIENŲ VAIKUS! (1995–ųjų naujoji proza)
NEVYKIM DIEVO Į MEDĮ... (1995-ųjų naujoji poezija)

E. T. A. Hofmano 200-osioms metinėms

Ernstas Teodoras Amadėjus Hofmanas ir vaikų literatūra
SPRAGTUKAS IR PELIŲ KARALIUS: pasakos grožis ir vertė

Straipsniai

Kas buvo Jela Lepman?
Sala vaikų ir jaunimo literatūroje
Dabartinės austrų vaikų literatūros tendencijos*

Paskaitykim, mama

KRISTUKĖ PAMESTUKĖ

Mano vaikystės skaitymai

Į ŠVIESIĄ VAIKYSTĖS SALĄ

Supažindiname

Tarptautinis jaunimo literatūros ir skaitybos tyrimų institutas Vienoje

Summary

SUMMARY

Informacija

INFORMACIJA

Mūsų partneriai ir rėmėjai