Tarptautinis jaunimo literatūros ir skaitybos tyrimų institutas Vienoje

 

Mūsų amžiaus septintąjį dešimtmetį linkstama laikyti laimingu vaikų literatūros ir knygos tarpsniu. Mat tada viena po kitos įvairiose šalyse pradėtos steigti specialios vaikų ir jaunimo literatūros bei skaitybos tyrimo institucijos, liudijančios didesnį visuomenės ir mokslo dėmesį šios srities kūrybai ir problemoms. Tokie vaikų knygos moksliniai centrai įsikūrė 1963 m. – Kongreso bibliotekoje Vašingtone, Stokholme, Vokietijoje, prie J. V. Getės universiteto Frakfurte prie Maino, 1965 m. Ciuriche ir kitur.

Tarp jų vienas iš žymiausių, veikiantis nuo 1965 metų, – Tarptautinis jaunimo literatūros ir skaitybos tyrimų institutas (International Institut für Jugendliteratur und Leseforschung), įsteigtas Vienoje tarptautinio masto vaikų literatūros ir skaitybos specialisto, paskui ilgamečio šio instituto direktoriaus Richardo Bambergerio (Richard Bamberger) iniciatyva ir pastangomis.

Institutas turi UNESCO C kategorijos statusą, palaiko ir plėtoja ryšius su įvairiomis vaikų ir jaunimo literatūros įstaigomis bei organizacijomis, su IBBY centru ir skyriais. Glaudūs jo ir Austrijos vaikų rašytojų, mokytojų, bibliotekininkų, moksleivių kontaktai. Institutas atstovauja IBBY Austrijos skyriui.

Instituto veiklos sritys – plačios ir įvairios. Jis moksliškai tyrinėja vaikų ir jaunimo literatūrą, kasmet jos temomis rengia konferencijas, simpoziumus, parodas, kitas priemones (pvz., „Vaikas savo lektūros veidrodyje“ ir kt.)

Sistemingai organizuojami vaikų ir jaunimo knygos bei skaitybos tyrimai, dažnai skirti naujiems aspektams – ne tik skaitytojams, bet ir vaikų skaitymo įvairiems procesams. UNESCO įpareigojimu institutas surengė tyrimą „Literatūros įtaka formuojant paauglio mąstymą ir elgseną“. 1968 metais tirtos įvairių šalių vaikų (Austrijos, Čekoslovakijos, Danijos, Vengrijos, Ispanijos) labiausiai skaitomos knygos, ir šio tyrimo pagrindu UNESCO organizavo konferenciją apie vaikų ir jaunimo literatūrą. Kelis metus tęsėsi tyrimas „Dešimtmetis skaitytojas“ ir kt. Domėtasi mergaičių literatūra ir skaityba. Įdomūs vaikų literatūros tekstų lingvistiniai tyrinėjimai. Daugiausia susitelkta prie paauglystėn žengiančiųjų ir paauglių skaitybos.

Institutas sudaro ir leidžia mokslo darbus, konferencijų, pasitarimų, pranešimų rinkinius, vaikų ir jaunimo literatūros įvairias bibliografines rodykles, rašytojų, iliustratorių žodynus, katalogus ir kt. Tarp mokslo veikalų – R. Bambergerio Knygos pedagogika (Buchpddagogik, 1972), Jaunimo knyga ir jaunimo knygos teorija šiandien (Jungendbuch und Jugendbuchtheorie heute, 1975) ir kt.; Liucija Binder – ilgametė instituto darbuotoja ir vadovė – išleido Jaunimo knygos analizė, interpretacija ir kritika (Analyse, Interpretation und Kritik des Jugendbuches, 1973), Pasaulio jaunimo literatūros autoriai, 2 t. (Jugendbuchautoren aus aller Welt, 1975) ir kt. Iš naujausių darbų pažymėtinas Austrijos vaikų ir jaunimo literatūros šaltinis (Lexikon der österreichischen Kinder – und Jugendliteratur), kurio pirmasis tomas skirtas autoriams ir vertėjams, antrasis – iliustratoriams.

Be monografijų ir veikalų, institutas leidžia vaikų ir jaunimo literatūros kritikos periodiką arba talkina jos leidiniams – tai žurnalai Bookbird, Tausend und ein Buch, taip pat Jugend und Buch ir kiti.

Šios mokslo įstaigos darbai taip pat aprėpia vaikų ir jaunimo knygos leidybą, leidėjų bendradarbiavimą. Instituto darbuotojai konsultuoja specialistus, kitus suinteresuotus asmenis ar įstaigas įvairiais vaikų knygos ir skaitybos klausimais. Jie rengia tarptautines knygų kilnojamąsias parodas (austrų ir pasaulinės literatūros), palaiko glaudžius ryšius su Austrijos jaunimo knygos klubu.

Nuo pat instituto pradžios veikianti biblioteka bei vėliau įsteigtas „Media Zentrum“ šiuo metu turi apie 40 tūkstančių vaikų literatūros leidinių ir knygų apie vaikų ir jaunimo literatūrą bei skaitybą.

Instituto adresas:

Internationales Institut

für Jugendliteratur

und Leseforschung

Mayerhofgasse 6

A –1040 Wien

Telefon + 43 1 / 505 03 59

Genovaitė Raguotienė

Žurnalas „Rubinaitis“, 1996 Nr. 1 (4)

 

Balandžio 2-oji – tarptautinė vaikų knygos diena

KNYGA – RAKTAS Į VIDAUS PASAULĮ

Apžvalgos

VAIKŲ LITERATŪROS CECHAN – ŠIŲ DIENŲ VAIKUS! (1995–ųjų naujoji proza)
NEVYKIM DIEVO Į MEDĮ... (1995-ųjų naujoji poezija)

E. T. A. Hofmano 200-osioms metinėms

Ernstas Teodoras Amadėjus Hofmanas ir vaikų literatūra
SPRAGTUKAS IR PELIŲ KARALIUS: pasakos grožis ir vertė

Straipsniai

Kas buvo Jela Lepman?
Sala vaikų ir jaunimo literatūroje
Dabartinės austrų vaikų literatūros tendencijos*

Paskaitykim, mama

KRISTUKĖ PAMESTUKĖ

Mano vaikystės skaitymai

Į ŠVIESIĄ VAIKYSTĖS SALĄ

Supažindiname

TARPTAUTINĖ JAUNIMO BIBLIOTEKA

Summary

SUMMARY

Informacija

INFORMACIJA

Mūsų partneriai ir rėmėjai