Seminarai, šventės, konkursai

 

1996 m. spalio 30 d. Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje įvyko poetės Ramutės Skučaitės jubiliejinis kūrybos vakaras. Prof. V. Aurylos kalbinama poetė pasakojo apie vaikystę, tremtį, kūrybą. Vilniaus styginių kvintetas ir aktorius G. Mikalauskas atliko fragmentus iš literatūrinės muzikinės kompozicijos „Kalėdų pasaka“, eiles skaitė vaikai ir pati poetė. R. Skučaitę sveikino įvairių organizacijų, leidyklų atstovai, kolegos, jos kūrybos gerbėjai. Buvo perskaitytas ir Prezidento A. Brazausko sveikinimas. Vaikų literatūros centre veikė poetės knygų paroda.

 

Gruodžio 3 d. Vaikų literatūros centre įvyko austrų rašytojo Ernsto A. Ekerio knygos „Papagenas ieško Amadėjaus“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1996) pristatymas. Dalyvavo autorius, vertėja Dalia Kižlienė.

 

Gruodžio 19-ąją Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Vaikų literatūros centre įvyko tradiciniai P. Mašioto skaitymai tema „Mergaičių literatūra ir skaitymas“. Perskaityta net 15 pranešimų įvairiais aspektais gvildenančių mergaičių literatūros ir periodikos leidybą, jų vietą tarp kitų knygų, psichologines ypatybes, taip pat mergaičių skaitybos tyrimų Lietuvoje patirtį:

L. Žvironaitės Mergaičių literatūros klausimai „Bookbird“ žurnale, A. Baužytės Mergaitiškumo ir berniukiškumo pozicija E. T. A. Hofmano pasakose, K. Urbos Paauglės vitališkumo poveikis kai kurių XIX a. pab.-XXa. pr. amerikiečių moterų prozoje, M. Dovydaitienės M. Gripės „Nepaprastos Agnesės Sesilijos istorijos“ psichologiniai aspektai, D. Šakavičiūtė Romano mergaitėms modelio kaita, Dž. Maskuliūnienės Mergaitės idealas M. Valančiaus didaktiniame apsakyme, L. Arnatkevičiūtės Mergaitiškoji pasaulėjauta Šatrijos Raganos prozoje, V. Aurylos Mergaičių heroizmas M. Girniuvienės apysakose, I. Klimašauskienės Mergaitės pasaulis dabartinių lietuvių moterų prozininkų kūryboje, V. Mozūraitės „Pepė“ – mergaičių laikraštis, G. Raguotienės Lietuvių mergaičių skaitybos tyrimų patirtis, R. Tamulienės Dabartinės mergaičių ir berniukų skaitymo interesų skirtybės, M. Pesliakienės Ko ieško bibliotekoje dabartinės paauglės?

Antrojoje seminaro dalyje leidyklos pristatė savo naujas knygas vaikams. Po to vyko IBBY Lietuvos skyriaus narių susirinkimas, kuriame skyriaus pirmininkas K. Urba perskaitė 1995–1996 metų veiklos ataskaitą, įvyko naujos valdybos ir revizijos komisijos rinkimai. Buvo svarstytas 1997 metų veiklos planas, priimti nauji IBBY nariai.

  

1997 m. sausio 30 d. Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Vaikų literatūros centre pristatyta naujai išleista Martyno Vainilaičio mitologinė pasaka „Bruknelė“ (leidykla „Margi raštai“, 1996). Pristatytame dalyvavo pats poetas, iliustratorė Irena Žviliuvienė, kun. J. K. Matulionis, leidyklos atstovai. Aktorė Lilija Žadeikytė skaitė ištraukas iš poemos, moksleiviai iš Vilniaus 23-iosios ir „Dainorėlių“ pradinės mokyklos deklamavo M. Vainilaičio eilėraščius, dainavo daineles.

 

Vasario 4 d. Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje įvyko Vytės Nemunėlio devyniasdešimtmečio jubiliejinis vakaras. Prof. V. Auryla apžvelgė poeto kūrybą vaikams. Kadangi pats Vytė Nemunėlis vakare nedalyvavo, prisiminimais pasidalino jo bičiulė, pedagogė Ona Mikulskienė, poetas Leonardas Matuzevičius. Vytės Nemunėlio eilėraščius ir dainas jo tekstais atliko aktorė Lilija Žadeikytė, Vilniaus S. Stanevičiaus ir 9-osios vid. m-klų moksleiviai.

 

Balandžio 5-ąją Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje iškilmingai buvo paminėta Tarptautinė vaikų knygos diena. Vaikų literatūros centre, kaip ir kasmet, veikė 1996 m. išleistų vaikiškų knygų paroda, vyko pokalbis apie praėjusių metų knygų leidybos ir iliustravimo tendencijas. Veikė prekyba „Mini mugė“ – leidyklos prekiavo savo naujausiomis knygomis. Po pietų bibliotekos konferencijų salėje įvyko šventinis minėjimas-koncertas. Jame dalyvavo vaikų rašytojai, vertėjai, iliustratoriai, skaitovai, dainininkai. Šiaulių dramos teatro aktoriai R. Krilavičiūtė, K. Jankūnas, J. Žibūda suvaidino improvizaciją pagal J. Erlicko kūrybą „Keistas senelis arba Jono Grigo ir Kaliausės nuotykiai“. Šventėje dalyvavo ir M. Mažvydo bibliotekos lėlių teatras „Berniukas Žirniukas“.

Geriausiomis 1996 m. vaikų knygomis buvo pripažintos V. Račicko „Šlepetė“ ir V. Žilinskaitės „Tiputapė“. Šiems rašytojams įteikta kasmetinė Šarūno Marčiulionio premija, jie taip pat apdovanoti ir Vaikų knygos šventės rėmėjų – Biržų akcinės pieno bendrovės bei UAB „Arvasa“ piniginėmis premijomis. Baigiantis šventei Biržų akcinė pieno bendrovė visus šventės dalyvius vaišino savo gamybos jogurtais.

 

Gegužės 8–11 d. Vienoje įvyko IBBY-UNESCO seminaras „Naujoji strategija, skatinant vaikų literatūros raidą ir skaitymą Centrinėje ir Rytų Europoje“. Jame dalyvavo posocialistinių ir posovietinių šalių leidėjai, kritikai, bibliotekininkai. Lietuvai atstovavo „Vyturio“ vyr. redaktorė N. Kuolienė, Vaikų literatūros centro direktorė A. Augustaitienė. Apskritojo stalo posėdyje „Ar Centrinės ir Rytų Europos šalims kyla grėsmė prarasti savąją vaikų literatūrą?“ K. Urba perskaitė pranešimą apie leidybos, vertimų, skaitymo situaciją Lietuvoje.

 

Gegužės 20 d. Vaikų literatūros centre buvo pristatyta nauja Jono Avyžiaus knyga „Stebuklingas miestas“ (Lietuvos rašytojų sąjungos 1-kla, 1997, iliustr. Irena Žviliuvienė). Su skaitytojais susitiko autorius, leidyklos atstovai.

 

Gegužės 23 d. Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje Danijos kultūros instituto ir Vaikų literatūros centro iniciatyva buvo pristatyta knyga vaikams anglų kalba „The NATO Story Book“. Tai 16 NATO šalių pasakų, legendų, pasakojimų rinktinė. Ši knyga išleista 1995 metais Briuselyje 4000 egz. tiražu, kurios 100 egz. buvo išdalinta Lietuvos vaikų ir mokyklų bibliotekoms. Knygos pristatyme dalyvavo Danijos Karo atašė Baltijos šalims p. Michael H. Clemmesen, Seimo, Vyriausybės nariai.

 

Birželio 11–15 d. Vokietijos mieste Wetzlare vyko kultūros renginiai „Lietuviškieji susitikimai“, kurių tema – moterų ir vaikų literatūra. Pranešimus skaitė, diskusijose dalyvavo ir IBBY Lietuvos skyriaus atstovai K. Urba, V. Narščiuvienė, O. Taluntytė, T. Četrauskas.

 

Liepos 30–rugpjūčio 2 d. Klaipėdoje įvyko IBBY Lietuvos skyriaus ir Klaipėdos menininkų namų organizuotas tarptautinis seminaras „Jūra ir vaikų literatūra“. Seminare dalyvavo vaikų rašytojai, literatūrologai, bibliotekininkai iš Latvijos ir Lietuvos. Perskaityti 9 pranešimai: D. Kiseliūnaitės Jūra ir marios Mažosios Lietuvos dainose, I. Ziemelės Jūros motyvas latvių liaudies pasakose, D. Šakavičiūtės Robinzono temos transformacija „ne jūros tipo“ literatūroje, K. Urbos Pajūrio vaikų pasaulis Viktoro Miliūno apsakymuose, I. Krūminios „Jūros abėcėlė“ – latvių enciklopedija vaikams, S. Loginos Jūros tema latvių literatūros ir kalbos vadovėliuose, V. Gražienės Mokytojai apie vaikų literatūrą ugdymo procese (anketų analizė), S. Poškus ir J. Linkevičius pristatė naujas R. Černiausko ir K. Kauko knygas „Jūra yra sūri“ ir „Baltųjų Varnų eiguva“. Seminaro organizavimą parėmė Kultūros ministerija ir Klaipėdos miesto savivaldybė.

 

Spalio 24 d. Marijampolės rajone įvyko tradicinė XVII vaikų knygos šventė, kurią organizavo Lietuvos knygos draugija. Rašytojai, iliustratoriai, skaitovai, kritikai lankėsi mokyklose: Liudvinavo K. Borutos vidurinėje (J. Nekrošius, G. Urbonaitė, E. Borutaitė), Kalvarijos vidurinėje (Z. Dzidolikienė, N. Jucys, V. Kochanskytė), Rygiškių Jono gimnazijoje (J. Ziniauskas, K. Urba), Marijampolės VI vidurinėje (V. Reimeris, U. Nasvytytė), Kazlų Rūdos vidurinėje (M. Vainilaitis, L. Žadeikytė), Igliaukos vidurinėje (Z. Gaižauskaitė, O. Mačiulienė, J. Linkevičius) P. Armino vidurinėje (R. Skučaitė, V. Auryla), Marijampolės VIII vidurinėje (V. Bubnys, Č. Jakštytė). Marijampolės miesto savivaldybės salėje įvyko baigiamasis literatūrinis vakaras, apdovanoti vaikai – rašinių ir dailės darbų konkursų dalyviai.

 

IBBY Lietuvos skyriaus iniciatyva šį rudenį Lietuvoje prasidėjo renginiai skirti švedų rašytojos Astridos Lindgren 90-mečiui pažymėti. Pirmasis jų – spalio 3 d. Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje įvykęs seminaras „Astridos Lindgren 90-metį pasitinkant.“ Seminaro metu pranešimus skaitė viešnios iš Švedijos Margareta Strödmstedt Astridos Lindgren biografijos ir kūrybos sąsajos ir Lena Törngvist Astridos Lindgren vaikystės skaitymai ir literatūrinės aliuzijos, vertėja Eugenija Stravinskienė Astridos Lindgren kūrybos vertimų į lietuvių kalbą istorija ir patirtis, Kęstutis Urba Astridos Lindgren kūrybos etinės ir meninės vertybės. Į rašytojos jubiliejinių renginių paminėjimą įsijungė Lietuvos radijo Vaikų ir jaunimo laidų redakcija (Vyr. redaktorė Alma Valantinienė): skelbta viktorina vaikams, transliuoti spektakliai pagal A. Lindgren kūrybą; Lietuvos televizijos Vaikų ir jaunimo redakcija (Vyr. redaktorius Raimondas Paškevičius) paskelbė televizijos viktoriną vaikams. „Genio“ žurnale buvo paskelbti jaunųjų rašytojų ir dailininkų konkursai. (A. Lindgren jubiliejaus proga „Lietaus“ leidykla išleido Kerstin Ljunggren knygą „Svečiuose pas Astridą Lindgren“, buvo išleistas literatūrinis atvirukas „Pepė Ilgakojinė“ (Dail. Irena Žviliuvienė), knygų žymekliai su Astridos Lindgren herojais (Dail. Jurga Augustaitytė), bibliografijos sąrašas „Astrida Lindgren Lietuvoje“, Vaikų literatūros centre veikė paroda „Astridai Lindgren 90“.

 

Lapkričio 10–16 d. scenos mylėtojų draugija „Teatrinės iniciatyvos“ (vadovas Sigitas Ramelis) Vilniuje surengė teatrinę savaitę „Lietuva sveikina Lindgren“, kurios metu buvo parodyti 5 spektakliai. A. Lindgren jubiliejinių renginių organizavimą rėmė Švedijos ambasada Lietuvoje, Švedijos institutas Stokholme, SAS atstovybė Lietuvoje.

 

IBBY Lietuvos skyrių remia:

Šarūnas Marčiulionis

Irena Žviliuvienė

Atviros Lietuvos fondas

Kultūros ministerija

Biržų akcinė pieno bendrovė

UAB „Arvasa“

 

Šis numeris išleistas gavus Prancūzijos ambasados Lietuvoje paramą.

 

GERBIAMIEJI SKAITYTOJAI!

Jūs norite įsigyti „Rubinaitį“? – kreipkitės į nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Vaikų literatūros centrą, Vilniaus universiteto „Litteros“ knygyną, Šiaulių P. Višinskio viešąją biblioteką, Panevėžio G. Petkevičaitės-Bitės viešąją biblioteką, Kauno Vytauto Didžiojo universitetą, Klaipėdos universitetą, Šiaulių pedagoginį universitetą.

„Rubinaitis“ lauks Jūsų laiškų, klausimų, siūlymų. Bibliotekininkų, mokytojų, kultūros darbuotojų, prašytume informuoti apie reikšmingesnius vaikų literatūrinius renginius. Informaciją spausdinsime Kronikoje.

 Žurnalas „Rubinaitis“, 1997 Nr. 2 (7)

 

Įžanginis

Nuo Šarlio Pero iki Astridos Lindgren

Šarlio Pero 370-osioms gimimo metinėms

Literatūrinės pasakos pradininkas

Straipsniai

Adresato dvejinimas dabartinėje prancūzų literatūroje
Utopinė taikios visuomenės vizija (Žano Brunhofo Babaras)

Paskaitykim, mama

Mažojo Nikolia atostogos

Sukaktys

Astridos Lindgren reikšmė* (Rašytojos 90-mečiui)

Mano vaikystės skaitymai

„Kur auga medis sidabro lapais“

Supažindiname

Tarptautinis Šarlio Pero institutas

Atidžiu žvilgsniu

Kodėl linksma knyga apie Adrianą – liūdna knyga?
„Ko mus rašytoja moko“
Užburia ir nebeatburia

Bibliografija

Šarlio Pero knygos, išleistos Lietuvoje

Summary

SUMMARY

Mūsų partneriai ir rėmėjai