Tarptautinis Šarlio Pero institutas

 

1994 m. gegužės 6 d. Paryžiaus šiaurės universiteto ir Obono (Eaubonne) miesto iniciatyva buvo įkurtas Tarptautinis Šarlio Pero institutas (LʼInstitute International Charles Perrault). Prie jo kūrimo prisidėjo Versalio (Versailles) ir Kreteilio (Creteil) Pedagoginių dokumentų regioniniai centrai, Val dʼUazo (Val dʼOise) Akademinė inspekcija bei daugelis kitų institucijų. Šarlio Pero institutas organizuoja suvažiavimus, seminarus, studijų dienas, stažuotes, įvairius kitus mokslinius ir kultūrinius renginius.

Išskirtinos trys pagrindinės instituto veiklos sritys. Pirmiausia, palaikomi tarptautiniai ryšiai su artimo pobūdžio pasaulinėmis organizacijomis, domimasi jų moksline veikla. Pavyzdžiui, bendradarbiaujama su FILLM (Tarptautinė kalbų ir moderniosios literatūros asociacija) biuro atstovybe, su IRSCL (Tarptautinė vaikų literatūros tyrinėtojų asociacija), su ChLA (Amerikos vaikų literatūros asociacija), su IBBY (Tarptautine vaikų ir jaunimo literatūros asociacija). Keičiamasi publikacijomis su tokiais tarptautiniais leidiniais kaip Bookbird (IBBY), ChLA Quaterly (JAV), Liber (Italija), Comparison (Vokietija), La revue des livres pour enfants (Prancūzija). Institutas siekia skleisti prancūzų kultūrą frankofoniškuose kraštuose (Kanadoje, Afrikoje), skatina mokslo darbų vertimus į užsienio kalbas.

Pačioje Prancūzijoje, t. y. nacionalinėje erdvėje, institutas bando koordinuoti kultūros, literatūros, vaikų ir jaunimo istorijos tyrinėjimus, organizuoja pedagogų, bibliotekininkų, knygų leidėjų stažuotes, palaiko ryšius su vaikų knygų leidyklomis (Gallimard, Hachette ir kt.), autoriais, iliustratoriais, rengia publikacijas žurnalui La Joi par les Livres, rūpinasi literatūrinio palikimo išsaugojimu.

Institutas taip pat dalyvauja savo regiono kultūriniame gyvenime: bendradarbiauja su municipaline biblioteka bei Nacionalinio švietimo inspekcija, rengia vaikų kultūros ir meno konferencijas, palaiko ryšius su Obono ir Budenheimo miestų dvišale prancūzų ir vokiečių senelių (grands-parents) asociacija, propaguoja literatūrą įvairių regiono švenčių metu.

Taigi Šarlio Pero instituto veikla labai plati. Ji apima įvairias literatūrinio ir kultūrinio gyvenimo sritis. Bene vienas iš reikšmingiausių renginių – šių metų rugsėjį įvykęs Š. Pero 369-ųjų gimimo metinių minėjimas, kurio programoje – dviejų dienų seminaras „Garsiosios XVII a. pasakos ir jų literatūrinis likimas XVIII–XX a.“ Dalyvavo Prancūzijos, JAV, Italijos, Norvegijos mokslininkai. Vėliau pokalbiuose ir seminaruose nagrinėtos tokios temos kaip „Sankt Peterburgas ir rusų jaunimo literatūra“, „Kalėdų senelis ir vaikystės kultūra“, „Anglų, portugalų, vokiečių, kinų vaikų ir jaunimo literatūra“, „Žaislinės knygos“, „Senelių paveikslas jaunimo literatūroje“. Atskiros dienos buvo skirtos visuomenės susitikimams su rašytojais bei vaikų knygų iliustratoriais, plačiai nagrinėtos literatūros kūrinių ekranizavimo problemos, teigiami ir neigiami to aspektai.

Tarptautinį Šarlio Pero institutą remia Prancūzijos savitarpio pagalbos skaitymui remti fondas, Nacionalinis knygos centras, Obono miesto merija, Prancūzijos švietimo ministerija. Institutui vadovauja profesorius Jeanas Perrot.

Instituto adresas:

Hotel de Mezières

14 avenue

de lʼEurope-BP 61-95604

Eaubonne Cedex 04

FRANCE

Parengė Onutė Kaladienė

 Žurnalas „Rubinaitis“, 1997 Nr. 2 (7)

 

Įžanginis

Nuo Šarlio Pero iki Astridos Lindgren

Šarlio Pero 370-osioms gimimo metinėms

Literatūrinės pasakos pradininkas

Straipsniai

Adresato dvejinimas dabartinėje prancūzų literatūroje
Utopinė taikios visuomenės vizija (Žano Brunhofo Babaras)

Paskaitykim, mama

Mažojo Nikolia atostogos

Sukaktys

Astridos Lindgren reikšmė* (Rašytojos 90-mečiui)

Mano vaikystės skaitymai

„Kur auga medis sidabro lapais“

Atidžiu žvilgsniu

Kodėl linksma knyga apie Adrianą – liūdna knyga?
„Ko mus rašytoja moko“
Užburia ir nebeatburia

Bibliografija

Šarlio Pero knygos, išleistos Lietuvoje

Kronika

Seminarai, šventės, konkursai

Summary

SUMMARY

Mūsų partneriai ir rėmėjai