NJUBERIO MEDALIS

 

Bibliotekininkai ir literatūros mokytojai paprastai stengiasi vaikams siūlyti tik geriausias knygas. Plačiajai visuomenei siekiama parodyti, kad vaikų literatūra verta tokio pat pripažinimo kaip ir suaugusiųjų poezija, proza ar pjesės. Tuos norus – tenkinti vaikų skaitymo interesus bei skatinti vaikų rašytojus – dažnai sujungia įvairūs apdovanojimai. Geriausiai kol kas mums žinomas pasaulinis vaikų rašytojų ir dailininkų apdovanojimas yra H. K. Anderseno medalis. Tačiau dauguma šalių, valstybių ar regionų turi ir kitokių, savų ir savitų, apdovanojimų. Prie seniausių ir garsiausių priskirtinas amerikiečių Džono Njuberio medalis.

Amerikos bibliotekininkų asociacija (American Library Association) ir Tarptautinė skaitymo asociacija (International Reading Association) – dvi profesionalios organizacijos, kasmet atrenkančios knygas apdovanoti. Šių organizacijų rankose – ir Njuberio medalio likimas.

Njuberio medalis – trokštamiausias literatūrinis Amerikos apdovanojimas už vaikų knygas. Tai pirmasis pasaulyje vaikų knygų apdovanojimas, ir dabar gerai žinomas ir sukeliantis JAV daug diskusijų. Medalis skiriamas kasmet už geriausią ir didžiausią indėlį į Amerikos vaikų literatūros fondą įnešusią knygą. Suprantama, toji knyga turi būti išleista praėjusiais kalendoriniais metais. Procedūrai vadovauja Amerikos bibliotekininkų asociacija.

Medalio idėją 1921 m. birželio 2 d. iškėlė Frederikas G. Melcheris, Amerikos knygų pardavėjų asociacijos pirmininkas. Jis ir įsteigė medalį, kurį nutarė pavadinti XVIII a. Anglijos knygų leidėjo Dž. Njuberio (John Newbery) vardu (plačiau apie Dž. Njuberį skaitykite „Rubinaityje“, 2000 m. Nr. 2 (14). Idėjai entuziastingai pritarė vaikų bibliotekininkai, ir 1922 m. F. G. Melcherio pasiūlymą oficialiai patvirtino Amerikos bibliotekininkų asociacijos vykdomasis komitetas. 1922 m. Amerikos bibliotekininkų asociacijos vykdomoji taryba įpareigojo Vaikų bibliotekininkų sekciją atrinkti geriausias knygas ir apdovanoti jas Njuberio medaliu. Pasak F. G. Melcherio, Njuberio medalio steigimo tikslas – „skatinti originalų ir kūrybišką darbą kuriant knygas vaikams“.

Apdovanojamoji knyga turi būti išleista JAV, o jos autorius – nuolatinis šios šalies gyventojas. gali būti ir ne vienas autorius, o jų grupė. Komitetas nesvarsto visų autoriaus darbų, t. y. apdovanojimą skiria ne už kūrybos visumą, bet už konkrečią knygą.

Žodžiai „įnašas į vaikų literatūrą“ reiškia, kad daugiausia dėmesio skiriama knygos tekstui. Priimtini visi žanrai: ir proza ar poezija, ir pažintinė literatūra. Knyga turi pasižymėti originalumu, individualumu, išskirtinumu. Perspausdinti darbai ir kompiliacijos nevertinami. Minėti žodžiai taip pat nurodo, kad knygos adresatas – tik vaikas ir kad ji turi būti orientuota į vaiko poreikius, supratimą, gebėjimus bei vertinimus.

Svarbiausi kriterijai svarstant, ar knyga verta apdovanojimo, yra šie: temos ir koncepcijos interpretacija; informacijos išdėstymas atsižvelgiant į pateikimo aiškumą, kruopštumą ir organizavimą; įdomus siužetas; ryškūs personažai; tinkamas stilius. Daugiausia dėmesio vertinant knygą kreipiama į jos literatūrinį tekstą ir kad būtų artima vaikui. Kiek mažiau svarbu iliustracijos, dizainas. Be to, knyga turi būti visiškai savarankiška – t. y. nepriklausyti nuo kitų informavimo priemonių, pvz., garso įrašo ar filmo.

Pirmąjį Njuberio apdovanojimą sukūrė Renė Paulas Chambellanas. Vienoje bronzinio medalio pusėje buvo išgraviruotas laimėtojo vardas ir pavardė, o kitoje – metai. Netgi dabar šiame medalyje išliko įrašas „Vaikų bibliotekininkų sekcija“ (Children’s Librarian’s Section), nors pati sekcija jau keturiskart keitė savo pavadinimą. 1922–1958 m. jai priklausė tik viešųjų vaikų bibliotekų, o dabar – dar ir mokyklų bibliotekininkai. Medalio atvaizdas leidžiant knygą pakartotinai paprastai atspaudžiamas jos aplanke ar viršelyje.

Nuo pat medalio sukūrimo dėmesys buvo rodomas ne tik apdovanotajai, bet ir kitoms knygoms. Jos būdavo pristatomos kaip Njuberio medalio antrosios vietos laimėtojos. 1971 m. šis apibūdinimas pakeistas kitu – Garbės knygos – terminu, t. y. šalia Njuberio medaliu apdovanotos knygos išrenkamos dar kelios, kurios gauna Garbės knygos titulą.

Šiuo metu Njuberio medaliu apdovanotos jau 78 knygos. Nemažą jų pluoštą jau galima rasti Lietuvos bibliotekose paskaityti originalo kalba. Deja, kol kas tik keletas jų išversta į lietuvių kalbą. Tai dar P. Mašioto lietuvių vaikams pateiktos Hju Loftingo „Daktaro Dolitlio didžiausioji kelionė“ bei Dhano Mukerdžio „Margakaklis, vieno karvelio istorija“, taip pat šiuolaikiniai leidiniai: Meinderto de Jongo „Gandralizdis ant stogo“, Skoto O’Delo „Mėlynųjų delfinų sala“, Katerinos Paterson „Tiltas į Terabitiją“.

_________________________________

Parengta pagal:

Dr. Maureen White. Selecting and Promoting Children’s Award-Winning Books

H. Carpenter, M. Prichard. The Oxford Companion to Children’s Literature. – Oxford: Oxford University Press, 1995. P. 376.

http://www.ala.org/alsc/newbery.html

Parengė Donata Vaičiūnaitė

 Žurnalas „Rubinaitis“, 2000 Nr. 3 (15)

 

Įžanginis

SKURDAS BE SPINDESIO VAIKŲ BIBLIOTEKOJE

Straipsniai

MOTERIS IR ŠEIMA LIETUVIŲ LIAUDIES STEBUKLINĖSE PASAKOSE
AR PAMOTĖS IR PODUKROS KONFLIKTAS AMŽINAS? (L. Dovydėno „Pamotė ir podukra“)
LIAUDIŠKOS KILMĖS OSKARO MILAŠIAUS PASAKOS

Paskaitykim, mama

Valdemaras Kukulas
Robertas Luisas Stivensonas

Roberto Luiso Stivensono 150-osioms gimimo metinėms

LITERATŪROS ŠVYTURIŲ INŽINIERIUS

Mano vaikystės skaitymai

SLAPTAŽODIS: LIŪDESYS, ARBA AUKSINĖS VAIKYSTĖS DULKĖS

Atidžiu žvilgsniu

EILĖRAŠČIAI IŠ VIENATVĖS IR TYRO LIŪDESIO
NEPAPRASTA MERGAITĖ MATILDA
UŽMIRŠTOJI PASAKININKĖ IŠ PRANCŪZIJOS
AR KOMETA PRALĖKS PRO ŠALĮ?
KAS LIEKA IŠ KLASIKOS

Laiškai

Laiškai

Summary

SUMMARY

Mūsų partneriai ir rėmėjai