KRONIKA. INFORMACIJA. SKELBIMAI

 

Mus pasiekė žinia, jog 2002 m. vasario 19 d. mirė H. K. Anderseno premijos laureatė, afroamerikietė rašytoja Virginija Hamilton (g. 1936 m. kovo 12 d.).

 

2002 m. kovo 14 d. Zarasų Pauliaus Širvio vidurinėje mokykloje surengta pamoka, skirta Knygnešio dienai. Apie knygnešių laikus pasakojo Zarasų krašto muziejaus darbuotoja Laima Raubiškienė ir mokytoja Rimutė Morozovienė, mokiniai parodė literatūrinį montažą.

Anksčiau šioje mokykloje vyko renginys „Astridos Lindgren gyvenimas ir kūryba“, kurį parengė 2b klasės mokiniai ir jų mokytoja Laima Mikitienė.

 

Kovo 21 d. Šiaulių Lieporių pradinėje mokykloje buvo paminėta Tarptautinė poezijos diena. Tą dieną vyko poezijos skaitovų ir eilėraščių rašymo konkursai.

 

Balandžio 2 d. Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje buvo švenčiama Tarptautinė vaikų knygos diena. Kaip šventės pradžioje priminė IBBY Lietuvos skyriaus pirmininkas Kęstutis Urba, šiųmetė šventė – jubiliejinė, nes Lietuvoje švenčiama jau dešimtą kartą. Šventės scenarijus per dešimt metų nedaug tepasikeitė. Iš ryto bibliotekininkai, literatūros tyrėjai ir leidėjai rinkosi į Vaikų literatūros centre (VLC) surengtą pokalbį apie naujausias vaikų knygas. VLC bibliografė Roma Kišūnaitė pateikė statistikos duomenų apie 2001 m. vaikų knygų leidybą Lietuvoje. Praeitais metais vaikams išleistos 363 knygos. Daugiausia knygų – 58 pavadinimus – išleido „Alma littera“, toliau eina „Trys nykštukai“ – 53, „Mūsų knyga“ – 19, „Mažasis vyturys“, „Naujoji Rosma“ ir „Trys žvaigždutės“ – po 18, „Egmont Lietuva“ – 17, „Dajalita“ ir „Tyrai“ – po 11, „Alka“ – 10, „Rosma“ – 8, „Lietus“, „Šviesa“, „Vaiga“ ir „Jumena“ – po 7. Iš viso vaikų knygų išleido net 67 leidyklos. Vidutinis vaikų knygos tiražas pernai buvo maždaug 2900 egz. Apie 40 proc. knygų produkcijos – originalioji literatūra. Vos ne pusę visų išleistų knygų – 167 – sudaro paveikslėlių, žaislinės, spalvinimo ir lavinimo knygelės. 156 knygos – grožinė, 40 – pažintinė literatūra. Grožinė literatūra, suskirstyta žanrais, atrodo taip: 116 prozos knygų, 37 poezijos ir 3 pjesių knygelės.

Džiuljeta Maskuliūnienė (Šiaulių universitetas) ir Loreta Jakonytė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas) pasidalijo mintimis apie praeitais metais pasirodžiusias lietuvių autorių prozos ir poezijos knygas. Naujų prozos ir poezijos knygų pernai išleista daugiau kaip 70 pavadinimų. Prozos temų ratas labai platus, o žanriniu požiūriu vyrauja literatūrinė pasaka ir apysaka. Pasak L. Jakonytės, „vaikų literatūroje vyrauja tradicinio pasaulėvaizdžio ir stilistikos poezija“. Apie verstines 2001 m. knygas kalbėjo Rita Urnėžiūtė („Gimtoji kalba“), vertėjas Adomas Druktenis ir Danguolė Šakavičiūtė (Šiaulių universitetas). Meninę ir poligrafinę vaikų knygų kokybę vertino dailėtyrininkė, knygų iliustruotoja Irena Geniušienė.

Iškilmingojoje Tarptautinės vaikų knygos dienos minėjimo dalyje buvo įteikti apdovanojimai geriausiems 2001 m. vaikų knygų kūrėjams. Diplomai ir premijos, kurias įsteigė IBBY Lietuvos skyrius, o finansiškai parėmė įvairios organizacijos ir privatūs asmenys, buvo įteikti rašytojams, vertėjams ir dailininkams.

I. Klimašauskienė, N. Kepenienė, Dž. Maskuliūnienė
I. Klimašauskienė, N. Kepenienė, Dž. Maskuliūnienė

Aukščiausias vaikų literatūros apdovanojimas atiteko Nijolei Kepenienei, kurios pasakų knyga Po riestainio saule (Klaipėdos leidykla „Libra Memelensis“) buvo pripažinta geriausia 2001 m. vaikų knyga. Autorei įteikta premija ir diplomas, uždėta karalienės karūna. Dešimtą kartą iš eilės šią premiją finansavo Šarūnas Marčiulionis, kuris pats ją ir įteikė bei pasveikino laureatę.

Šiemet IBBY Lietuvos skyriaus pastangomis buvo rasta daugiau rėmėjų ir apdovanota gerokai daugiau vaikų knygų kūrėjų nei ankstesniais metais.

Gintarės Adomaitytės knyga Laumžirgių namai („Agoros“ leidykla) pripažinta geriausia 2001 m. prozos knyga paaugliams. Šią premiją parėmė Seimo narė Kazimiera Prunskienė. Laumžirgių namų dailininkas Andrius Repšys buvo įvertintas kaip meniškiausiai iliustravęs 2001 m. paauglių knygą. Šią premiją parėmė „Gimtojo žodžio“ leidykla (direktorius Algis Paulauskas).

Poetės Almos Karosaitės ir dailininko Artūro Karoso paveikslėlių knyga Asilėlis Benas žinių šaltinyje („Mažojo vyturio“ leidykla) buvo pripažinta geriausia 2001 m. knyga, skirta mažiausiems skaitytojams. Šią premiją antrus metus iš eilės parėmė „Sabelijos“ konsultacinė firma iš Klaipėdos (direktorius Tadas Šatkauskas).

Dailininkė J. Račinskaitė pelnė meniškiausiai iliustruotos 2001 m. vaikų knygos premiją. Tai R. Skučaitės Takelis iš naujo. Knygą išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, premiją finansavo dailininkas Algis Augustaitis.

Vertėjai Zitai Marienei, išvertusiai J. K. Rowling knygas Haris Poteris ir Paslapčių kambarys bei Haris Poteris ir Azkabano kalinys (leidykla „Alma littera“), įteikta premija už reikšmingiausią ir meniškiausią 2001 m. vertimą vaikams. Premijos rėmėja – leidykla „Tyto alba“ (direktorė Lolita Varanavičienė).

Vertėjai Agnei Ranonytei įteiktas diplomas už talentingai išverstą Carmen Bernos de Gasztolt eilėraščių knygą vaikams Maldos iš Nojaus arkos („Baltų lankų“ leidykla). Nors buvo numatyta apdovanoti tik vieną vertimą, šį jaunosios vertėjos darbo įvertinimą komisijos nariai aiškino kaip paskatą versti daugiau poezijos knygų (mat per pastarąjį dešimtmetį teišėjo penki poezijos vertimai).

Vaikų knygos dienos šventę padėjo kurti jaunoji pianistė Barbora Patricija Lagunavičiūtė, aktorė Lilija Žadeikytė, gitara skambino ir dainavo vaikų literatūros kritikė Vilma Kaladytė, o renginys baigėsi Muzikos akademijos Vaidybos katedros absolventų Valdos Bičkutės, Ilonos Kvietkutės ir Jokūbo Bareikio poetiniais žaidimais (vadovė doc. Eugenija Jankutė).

 

Balandžio 6 d. Birštono vidurinėje mokykloje vyko ketvirtasis Kauno apskrities vaikų knygos kūrybos konkursas „Želmenėliai“, kuriame dalyvavo keturiasdešimties mokyklų mokiniai iš Prienų, Jonavos, Kauno, Kaišiadorių, Kėdainių ir kt. Dirba poezijos ir prozos sekcijose, kur komisijos nariai (rašytojos G. Adomaitytė ir A. Karosaitė, literatūros tyrinėtojas K. Urba, mokytoja Levutė Karčiauskienė ir kt.) aptarė kiekvieną pateiktą darbą, negailėdami kūrybinių patarimų bei tvirtindami, kad kelios vaikų sukurtos knygos savo kokybe būtų tinkamos ir „didžiajai“ literatūrai.

 

Balandžio 10–13 d. Bolonijoje vyko kasmetė Vaikų knygų mugė, kurioje buvo paskelbtos H. K. Anderseno premijos laimėtojų pavardės. 2002 m. laureatais tapo Didžiosios Britanijos atstovai – rašytojas Aidan Chambers ir dailininkas Quentin Blake (Lietuvos skaitytojams žinomas iš Roaldo Dahlo knygų iliustracijų). H. K. Anderseno medalis, kurį globoja Danijos karalienė Margaretė II, bus įteiktas 50-ajame IBBY kongrese Bazelyje rugsėjo 29 d. Bolonijos knygų mugėje dalyvavo ir IBBY narė Nijolė Kuolienė iš „Alma littera“ leidyklos.

 

Balandžio 18–20 d. Mokytojų namuose vykusioje „Knygų pavasario“ mugėje surengtas G. Adomaitytės knygos Laumžirgių namai ir Antano Ramono knygos Vilniaus legendos. Pasakos pristatymas. Apie pristatomas knygas renginyje kalbėjo Laumžirgių namų autorė, leidėjas Kazimieras Paškauskas, literatūrologas Virgilijus Gasiliūnas. Renginį vedė Agnė Kudirkaitė.

 

A. Janonytė ir K. Urba po renginio
A. Janonytė ir K. Urba po renginio

Balandžio 23 d. Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje vyko du renginiai – seminaras „Knyga – raktas į paauglio pasaulį“ ir rašytojos F. H. Burnett kūrybos pristatymas, – kuriuos organizavo Britų Taryba ir šios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius. Seminaro pradžioje sveikinimo žodį tarė A. Mickevičiaus bibliotekos direktorius, Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkas Petras Zurlys ir Britų Tarybos atstovė Rima Klusovskienė. Seminaro dalyviai – Vilniaus apskrities bibliotekininkai – išklausė keturis pranešimus: Vitos Mozūraitės (Vilniaus universitetas) parengtą 2001 m. spalio 2–4 d. vykusio seminaro „Viešųjų bibliotekų paslaugos vaikams“, kurį vedė specialistai iš Anglijos J. ir Ch. Hall, apžvalgą; psichologijos magistrės Gražvilės Judelevičienės „Paauglių psichologiniai ypatumai ir interesai“, R. Kišūnaitės „Lietuvos leidyklos paaugliams (1991–2001 m.)“, A. Mickevičiaus bibliotekos Vaikų skyriaus vedėjos Martos Rudytės „Renginio organizavimas (vieno renginio organizavimo abėcėlė)“. Diskusijoje, kurią vedė Aldona Augustaitienė ir Reda Tamulienė, buvo aptarti konkretūs vaikų bibliotekų darbo klausimai.

Antroji renginio dalis, į kurią susirinko gausus būrys vaikų, buvo skirta anglų kilmės amerikiečių rašytojos F. H. Burnett kūrybai. K. Urba papasakojo apie rašytojos vaikystę, šeimą, kūrybą vaikams. Knygų Paslaptingas sodas ir Mažoji princesė dailininkė Aida Janonytė prisiminė šių knygų jai padarytą įspūdį ir kaip jas iliustravo. Ištraukas iš rašytojos kūrybos vaidino „Raganiukės“ teatro aktoriai ir „Gabijos“ gimnazijos moksleiviai. Susirinkusieji galėjo pamatyti vaikų pieštas F. H. Burnett knygų iliustracijas ir atsiliepimus apie perskaitytas knygas, kuriuos pateikė Gabijos ir Salomėjos Nėries gimnazijų, Mindaugo vid. m-klos, vaikų ir jaunimo klubo „Kregždutė“ dailės studijos moksleiviai. Geriausių darbų autoriai buvo apdovanoti rėmėjos – leidyklos „Alma littera“ – knygomis, visi pasivaišino „Oskaro“ kavinės saldumynais.

 

Balandžio 24 d. Panevėžio muzikiniame teatre surengtas R. Skučaitės kūrybos vakaras. Panašus renginys vyko ir Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje Garliavoje, kur kartu su poete lankėsi Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos atstovai.

 

Gegužės 3–4 d. Rygos akademinėje bibliotekoje vyko seminaras „Literatūra vokiečių kalba: produkcija, recepcija, tarpininkai“, kurį organizavo J. V. Getės institutas Rygoje. Pradžioje buvo išklausyti vaikų literatūros specialistų iš Vokietijos pranešimai: literatūros kritikės Gabrielos Wenke „Vokietijos vaikų literatūra“, rašytojos Kirsten Boie „Vaikų literatūra vokiečių kalba užsienyje“, literatūros kritikės, IBBY Vokietijos skyriaus pirmininkės Hannelore Daubert „Vaikų ir jaunimo literatūra vokiečių kalbos pamokose“, dailininkės Jutos Bauer „Vaikų ir jaunimo knygų iliustravimas“, paskui vyko darbas sekcijose. Teorinius ir praktinius užsiėmimus bibliotekininkams, mokytojams ir dailininkams vedė minėti specialistai, kiti rašytojai ir literatūrologai – prof. Joseph P. Strelka iš Vienos, Julian Schutting ir Ulrich Knellwolf. Seminare dalyvavo ir Lietuvos atstovė R. Kišūnaitė.

 

Ką tik Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka išleido Romos Kišūnaitės ir Kęstučio Urbos parengtą biobibliografinį leidinį Rašytojai – H. K. Anderseno premijos laureatai. 135 puslapių informaciniame leidinyje pateikiama kiekvieno laureato gyvenimo ir kūrybos apžvalga bei literatūros bibliografija. Šį leidinį, kurio kaina 10 Lt, galima įsigyti Vaikų literatūros centre (tel. 49 64 54) ir Leidybos skyriuje (tel. 62 87 87).

 

2002 m. valstybės biudžeto lėšomis iš dalies bus finansuojamos šios vaikų knygos: Antano Vaičiulaičio Mūsų mažoji sesuo („Alma littera“), Nijolės Kepenienės Titi Tatos užburti („Libra Memelensis“), Gintarės Adomaitytės Nesileisime uždaromi vaikų kambaryje („Gimtasis žodis“), Jadvygos Jovos Gėlių dvaras („Lietus“), Kazio Jakubėno Bėgo kiškis keleliu („Lietus“), Nijolės Riaubaitės Stebuklingoji Rasytė („Lietus“), Jono Liniausko Vandenų abėcėlė („Vaga“), Sigito Poškaus Trumpos pasakaitės apie žiurkėną Vidą ir jo draugus („Žalmedis“), Stepo Zobarsko Ganyklų vaikai („Žara“). Rėmimo konkursą organizavo Kultūros ministerija.

 

2002 m. gruodžio 19 d. vyksiančių tradicinių P. Mašioto skaitymų tema – „Drakula ir kitos baimės“. Kviečiame aktyviai dalyvauti ne tik literatūros tyrėjus, bet ir bibliotekininkus, mokytojus, psichologus, tėvus. Seminaro tikslas – pasiaiškinti, kodėl ir kaip vaikai skaito siaubo ar jai artimą literatūrą, kokia baimės motyvų vieta literatūros kūriniuose bei iliustracijose ir pan. Pranešimų, pasisakymų temas iki rugsėjo 15 d. prašom siųsti Vaikų literatūros centrui (Gedimino pr. 51, 2600 Vilnius) el. paštu (vaikai@lnb.lt) arba pranešti telefonu (8 22) 49 64 54.

Parengė R. K. ir C°

 

Gerbiamieji skaitytojai!

Kultūros ir sporto rėmimo fondas skyrė tam tikrą finansinę paramą IBBY Lietuvos skyriaus 2002 metų veiklos projektui. Dalį paskirtosios sumos numatome panaudoti „Rubinaičio“ leidybai. Taigi sustiprėjo viltis, jog mūsų žurnalas šiais metais išsilaikys, – žinoma, jeigu prenumeratoriai nepamirš pratęsti trečiojo ir ketvirtojo ketvirčio prenumeratos.

Taip pat informuojame, jog redakcijoje dar galima įsigyti kai kuriuos ankstesniuosius žurnalo numerius: Nr. 1, 2, 4, 5 bei 8–11 – po 2 Lt, Nr. 12–19 – po 3 Lt, Nr. 16–21 – po 4 Lt. Jeigu Jūsų komplekte trūksta šių numerių, skambinkite mums (8 22-49 64 54) arba rašykite (Gedimino pr. 51, 2600 Vilnius) – atsiųsime.

Taip pat siūlome įsigyti bibliografinį leidinį „Rašytojai – H. K. Anderseno premijos laureatai“.

 

 

D Ė M E S I O !

„R u b i n a i t į“ galima įsigyti Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Vaikų literatūros centre, Vilniaus universiteto „Litteros“ knygyne, Šiaulių P. Višinskio viešojoje bibliotekoje, Panevėžio G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje, Klaipėdos bei Šiaulių universitetų Literatūros katedrose. Naujausi numeriai parduodami „Vagos“ knygynuose.

„R u b i n a i t i s“ laukia Jūsų laiškų, klausimų, siūlymų. Bibliotekininkų, mokytojų, kultūros darbuotojų, žurnalistų prašytume informuoti apie reikšmingesnius literatūros, kultūros renginius vaikams, su vaikais. Informaciją skelbsime „Kronikoje“ – įdomios idėjos gali įkvėpti kitus!

Žurnalas „Rubinaitis“, 2002 Nr. 2 (22)

 

Įžanginis

VAIKAI GIMSTA SU KARŪNOMIS (Kalba, pasakyta gavus Geriausios metų vaikų knygos premiją)

Straipsniai

SUNKU BŪTI KITOKIAM (Svetimo, kitokio problema Sylvios Waugh „Žmogonuose“)
Apie „Žmogonų“ autorę

Paskaitykim, mama

IŠ MOTULĖS ŽĄSIES EILĖRAŠČIŲ

Sukaktys

ANTANAS GIEDRAITIS-GIEDRIUS – VAIKIŠKŲ ŽURNALŲ LEIDĖJAS

Mano vaikystės skaitiniai

JUODOS AVYTĖS BALTOJ IŠSIPILDYMŲ PIEVOJ

K. Sajos 70-osioms metinėms

NESENSTANTI KNYGA
„REPTILIJA“ – TARP DRAMOS IR KOMEDIJOS

Atidžiu žvilgsniu

Pasiilgusiems harmonijos
Amerikiečių (bet ne liaudies!) pasakos
Kas slypi po lengvumo skraiste?

Laiškai

LAIŠKAI

Summary

SUMMARY

Mūsų partneriai ir rėmėjai