UKUM PUKUM. Eilėraščiai iš pernykščio sniego

Škič škač kamarač

Kiškis po

rugienas basas

uodega sau

sprandą kasos, –

 

škič škač

kamarač,

tai tau akys

tavarač.

 

Viens ant seilės,

kits – liežuvio

gaudo upėj

sausą žuvį, –

 

škič škač

kamarač,

tai tau akys

tavarač.

 

Čyru vyru,

Ar matai,

dangun krito

iš aukštai, –

 

škič škač

kamarač,

tai tau akys

tavarač.

 

Jonvabaliai,

saulės šunys,

šviečia uodegų

viršūnėm, –

 

škič škač

kamarač,

tai tau akys

tavarač.

 

Varna karksi,

niekus mala –

viens iš vieno

nesidalo, –

 

škič škač

kamarač,

tai tau akys

tavarač.

 

Laumžirgis,

arkliukas vėjo,

lakišius

upelėj sėja, –

 

škič škač

kamarač,

tai tau akys

tavarač.

 

Skrenda juodvarnis

per lauką

tartum kaminą

išbraukęs, –

 

škič škač

kamarač,

tai tau akys

tavarač.

 

Vėjas šlamšteli

viksvynėj,

gal griežlelė

jį užmynė, –

 

škič škač

kamarač,

tai tau akys

tavarač.

 

Žiogas groja,

kiaulės klausos

su veršeliais

tūbaausiais, –

 

škič škač

kamarač,

tai tau akys

tavarač.

 

Raudonuoja

kalakutas,

lyg į šikną

saldžiai pūtęs, –

 

škič škač

kamarač,

tai tau akys

tavarač.

 

Vėjai kraustos,

reiks jų man

prisisūdyt

kubilan, –

 

škič škač

kamarač,

tai tau akys

tavarač.

 

Dangulėliuos

su skrebeliais

tvainos ganosi

avelės, –

 

škič škač

kamarač,

tai tau akys

tavarač.

 

Lijo, lijo,

net sušlapo, –

mirksi žalios

varlės krapuos, –

 

škič škač

kamarač,

tai tau akys

tavarač.

 

Net ir upei

buvo badas,

laižėsi

vanduo ant ledo, –

 

škič škač

kamarač,

tai tau akys

tavarač.

 

Jeigu viskas

eis pro šalį,

pasirinksim

kitą šalį, –

 

škič škač

kamarač,

ne tau akys

tavarač.

 

 

Suk, suk, mataruok

Po kiškio kopūstus

tušti vėjai pusto, –

 

suk, suk,

mataruok,

tušti vėjai pusto.

 

Šarka vogt įpratus

ir iš po gyvatės, –

 

suk, suk,

mataruok,

ir iš po gyvatės.

 

Melas tiek gyvens,

Kiek svieste vandens, –

 

suk, suk,

mataruok,

kiek svieste vandens.

 

Kaip per upę skaito

Laiškus nuo mergaičių, –

 

suk, suk,

mataruok,

laiškus nuo mergaičių.

 

 

Ar teisybę reik sakyt

Lekia zuikis,

Ir vis šonais,

Zuikio dantys

Kaip vargonai,

 

Bet nežino,

Ką daryt,

Ar teisybę

Reik sakyt.

 

Skrenda šarka

Ir vis rėkia,

Uodega jos

Žemę siekia,

 

Bet nežino,

Ką daryt,

Ar teisybę

Reik sakyt.

 

Slenka lapė

Laputaitė,

Uodega jos

Visas kraitis,

 

Bet nežino,

Ką daryt,

Ar teisybę

Reik sakyt.

 

Drevėj juokiasi

Apuokas:

Man vaikus

Išgąsdint juokas,

 

Bet nežino,

Ką daryt,

Ar teisybę

Reik sakyt.

 

Supas voras

Tarp lelijų,

Ilgą virvę

Nusivijęs,

 

Bet nežino,

Ką daryt,

Ar teisybę

Reik sakyt.

 

Visos katės,

Juodos, rainos,

Dzigu dzigu

Pro Kėdainius,

 

Bet nežino,

Ką daryt,

Ar teisybę

Reik sakyt.

 

Žvirbliai dūmė

Iš karklyno,

Karvės prikepė

Jiems blynų,

 

Bet nežino,

Ką daryt,

Ar teisybę

Reik sakyt.

 

Varo šernas

Šerniukus:

Kius kius kius

Į Šakius,

 

Bet nežino,

Ką daryt,

Ar teisybę

Reik sakyt.

 

Pasistiepus

Tarp karklojų

Ožka su vilku

Bučiuojas,

 

Bet nežino,

Ką daryt,

Ar teisybę

Reik sakyt.

 

O prie tilto

Negražiai

Susitiko

Du ožiai,

 

Bet nežino,

Ką daryt,

Ar teisybę

Reik sakyt.

 

Pro Rietavą,

Kėku kėku,

Meška veža

Plungėn šėką,

 

Bet nežino,

Ką daryt,

Ar teisybę

Reik sakyt.

 

Karvė gydė

Uodui sprandą,

Uodas sprando

Neberanda,

 

Bet nežino,

Ką daryt,

Ar teisybę

Reik sakyt.

 

Gandras baloj

Varles seka

Ir prancūziškai

Sau šneka,

 

Bet nežino,

Ką daryt,

Ar teisybę

Reik sakyt.

 

Šveplas girnų

Apatinis

Mala miltus

Vienmarškinis,

 

Bet nežino,

Ką daryt,

Ar teisybę

Reik sakyt.

 

Mardasave

Gerves pešė,

Į Žiūrus jų

Plunksnas nešė,

 

Bet nežino,

Ką daryt,

Ar teisybę

Reik sakyt.

 

Linkuvoj,

Jei iš širdies,

Dar dešrigalį

Pridės,

 

Bet nežino,

Ką daryt,

Ar teisybę

Reik sakyt.

 

Kas dainavo

Ar paskaitė –

Tam dainelė,

Pasakaitė.

 

Jei nežino,

Ką daryt,

Reiks teisybę

Pasakyt.

 

 

Pas Doliebą

Pas Doliebą,

Ukum pukum,

Vaikai grėbė

Šieną šukom.

 

Vienas ėjo,

Du sugriuvo,

Dešinėj

Kairė užkliuvo.

 

Vienas šaukė,

Kitas mojo,

Kuosa šarką

Pabalnojo.

 

Pas Doliebą,

Ukum pukum,

Vaikai kūlė

Miežius pupom.

 

Kaip iš pypkės

Rūko garas, –

Pasikinkę žąsį

Arė.

 

Susimazgė

Dvi rankovės:

Viena nešė,

Kita krovė.

 

Ukum pukum,

Ente mente,

Pas Doliebą

Buvo šventė.

 

Pas Doliebą

Ukum pukum,

Pasakom vaikus

Užsupo.

 

 

Žagarės vyšnės

Žagarėj vyšnės

Juodai priako, –

Liaunos šakelės

Svyra virš tako, –

 

Vienūle trūle,

Dūle kerūle.

 

Juokias varnėnas:

– Kraujo karoliai.

Sočiai prikirtęs

Žolėn nupuolė, –

 

Vienūle trūle,

Dūle kerūle.

 

Kiūtina Švėtėn

Snapo skalauti,

Reikės kur saulėj

Džiūti padžiauti, –

 

Vienūle trūle,

Dūle kerūle.

 

 

Yra ko, yra kam

Vakar šiandien vakare

Pjovė šėką ežere, –

 

Yra ko,

Yra kam;

Tam – ne to,

Ten – ne tam.

 

Debesys prieš vėją ėjo,

Ant šešėlių slidinėjo, –

 

Yra ko,

Yra kam;

Tam – ne to,

Ten – ne tam.

 

Užu kūtės, ant šakos,

Džiūsta kailis be ožkos, –

 

Yra ko,

Yra kam;

Tam – ne to,

Ten – ne tam.

 

Atlapojo šiklio spintą –

Kabo šimts velnių raugintų, –

 

Yra ko,

Yra kam;

Tam – ne to,

Ten – ne tam.

 

Gandras penčiais pievą bado,

Lietūs žolę skalbti žada, –

 

Yra ko,

Yra kam;

Tam – ne to,

Ten – ne tam.

 

Vinginas dangus žaibais.

Kiek jis ten degtukais žais?

 

Yra ko,

Yra kam;

Tam – ne to;

Ten – ne tam.

 

Gervė nairos pamerky:

– Ko, griežlele, nešauki?

 

Yra ko,

Yra kam;

Tam – ne to,

Ten – ne tam.

 

Supas mėnuo virš kazlėkų,

Sužibėjo – upa kėku…

 

Yra ko,

Yra kam;

Tam – ne to,

Ten – ne tam.

 

 

Čiudir judir

Baltas žiedas,

Juodos uogos, –

Saulė teka

Viršum stogo,

 

Čiudir judir,

Juodos uogos,

Čiudur judur,

Viršum stogo.

 

Penkis drobės

Lankus meta,

Mėnuo lenkia

Grigo ratuos,

 

Čiudir judir,

Lankus meta,

Čiudur judur,

Grigo ratuos.

 

Papyvesiuos,

Guodžių girioj,

Nuo šermukšnių

Šakos svyra.

 

Čiudir judir,

Guodžių girioj,

Čiudur judur,

Šakos svyra.

 

 

Vėjelis čiuožia

Tu tava tava,

Nale ne sava.

 

Vėjelis čiuožia,

Šakelės uožia.

 

Užtuškė kelią,

Pievą upelis.

 

Du krantai ievų

Dugne pas Dievą.

 

Tvysta, oi, tvysta,

Žvyreliu grįstas.

 

Nemigail kelio,

Gaila upelio.

 

Tu tava tava,

Nale ne sava.

 

Vėjelis čiuožia,

Šakelės uožia.

 

 

Iš pernykščio sniego

Einam į Krinčiną, –

Velnias nagą žino;

Neme mielas kelias,

Molis baisiai velias.

 

Iš pernykščio sniego,

Atsigėręs miego,

Pumpuras šakelę

Į saulelę kelia.

 

Sprogsta žemėj gilės,

Pupurienos pilias.

Ir nė mikt beržynan,

Geriam žalią vyną.

 

Maži klausinėjas,

Iš kur vynas liejas.

Iš žalių taurelių,

Mėlynų kupkelių.

 

Grįžtam pro beržyną

Iš paties Krinčino;

Jiešmenio patiltėj

Kvepia karklo sviltais.

 

Tuos Petrų Petriškiuos

Pabalnotos vištos.

Prieš kalnelį kelias

Paršai su varpeliais.

 

Nale Žvirgždėj žviegia,

Vaikams dantis miegia.

Kaip akmuo – nevalgęs,

Prieklėtyje dalgis.

 

Svečių pasimaišė, –

Iškepė ragaišio

Kitamečių miltų

Ir mums davė šilto.

 

 

Čylum pačalum

Čylum pačalum, –

Čilbina ratai;

Čylum pačalum, –

Provėžom kratos.

 

Čiobija lietūs,

Vėlingiai audžia:

Nytys blizguoja,

Girdžiamai griaudžia.

 

Čylum pačalum, –

Čilbina vėjas.

Čylum pačalum, –

Drignių prisėjo…

 

Vėpučių kalnas, –

Verba jį žino;

Valūs pakrančiai

Lig pat Krinčino.

 

Čilbina smuiką

Bitės atoluos:

Čylum pačalum, –

Kaustom namole.

Iliustruota Sigutės Ach piešiniais

Žurnalas „Rubinaitis“, 2008 Nr. 4 (48)

 

Įžanginis

„...IR VISAM GYVENIMUI SUSIDRAUGAVO SU KNYGA“

Straipsniai

ŠIMTMEČIO SENUMO VAISIŲ SKONIS (arba Kam mums senos knygos apie vaikus?)
KAS BUVO ANĖ IŠ ŽALIASTOGIŲ? (Šimtametės L. M. Montgomery herojės prototipai)

Nikolajaus Nosovo 100-osioms gimimo metinėms

TAS NENUORAMA TRUMPULIS NEŽINIUKAS…

Mano vaikystės skaitymai

„UPĖ YRA LAIKAS...“

Diskusija

SKAITYMO MALONUMAS AR KANČIA?..

Atidžiu žvilgsniu

Užburianti nevaikiškos pasakos paslaptis
Skraidyti žodžiais
Išlikimo drama, arba Dar viena robinzonada

Kronika. Informacija. Skelbimai

KRONIKA. INFORMACIJA. SKELBIMAI

Summary

SUMMARY

Mūsų partneriai ir rėmėjai