Populiariausios paauglių knygos

 

Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Vaikų literatūros centras ir IBBY Lietuvos skyrius tradiciškai rinko populiariausių knygų penketukus. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad ši apklausa domisi visomis 2009 m. skaitytomis knygomis, nesvarbu, kada jos būtų parašytos ir išleistos. Antri metai iš eilės anketas skirstėme į dvi grupes: jaunesniųjų (1–4 klasių) ir vyresniųjų (5–11 klasių) skaitytojų. Pristatysiu vyresniųjų vaikų išrinktą knygų penketuką. Gavome 530 anketų. Jas pildė 425 mergaitės ir 105 berniukai. Paminėti 474 knygų pavadinimai, iš jų 420 užsienio ir 54 lietuvių autorių. Iš 185 nurodytų autorių 145 – užsienio ir 40 – lietuvių. Štai mėgstamiausios paauglių knygos:

 1. Meyer S. Saulėlydis.
 2. Burgess M. Heroinas.
 3. Meyer S. Jaunatis.
 4. Meyer S. Užtemimas.
 5. Brooks K. Kendė.

Toliau sąraše:

 1. Meyer S. Brėkštanti aušra.
 2. Salinger D. Rugiuose prie bedugnės.
 3. Sachar L. Duobės.
 4. Paolini Ch. Eragonas.
 5. Chbosky S. Atskalūno laiškai.
 6. Cabot M. Princesės dienoraštis.
 7. Thydel J. Žvaigždėtos lubos.
 8. Paterson K. Tiltas į Terabitiją.
 9. Kaaberbøl L. Dina, Gėdytojos duktė.
 10. Račickas V. Nebaigtas dienoraštis.

Krinta į akis tai, kad šių metų knygų penketukas mažai kuo skiriasi nuo pernykščio: 2008 m. skaitytojai mėgstamiausias savo knygas buvo surikiavę taip:

 1. Burgess M. Heroinas.
 2. Meyer S. Saulėlydis.
 3. Brooks K. Kendė.
 4. Rowling J. K. Haris Poteris ir mirties relikvijos.
 5. Meyer S. Jaunatis.

Kaip matyti, pastaraisiais metais Lietuvą apėmusi S. Meyer knygų skaitymo karštligė. O juk dar ne visos perskaitytos. Dar tik keli vaikai skaitė šiemet išleistą Sielonešę, o ir Brėkštančią aušrą (2009, 2010) ne visi spėjo. Tuoj pasirodys dar viena nauja rašytojos knyga, kurios pagrindinis veikėjas – iš knygos Brėkštanti aušra. Panašu, kad bus taip, kaip prieš keletą metų buvo su Hariu Poteriu. Turės praeiti bent penkeri metai, kol visi pasisotins šios autorės knygomis. Beje, Haris Poteris jau gerokai mažiau skaitomas, nors skaitytojų priauga vis naujų. Vadinasi, daug lemia madingų knygų sindromas. Nors jokiu būdu neteigiu, kad tai blogos knygos.

Visi žinome, kad vaikams ir paaugliams įdomiausia skaityti apie save pačius. Todėl populiarios yra ne tik paminėtos užsienio autorių knygos, bet ir K. Gudonytės Blogos mergaitės dienoraštis, E. Milaševičiūtės Įsimylėjėlių stovykla, A. Cicėnaitės Viskas apie mano šeimą, V. Račicko Nebaigtas dienoraštis. Šitos knygos ir sudaro lietuvių autorių skaitomiausių knygų penketuką. Nepaminėjau tik A. Ptakauskės Nerealių atostogų.

Gudonytės ir Cicėnaitės knygos dalyvavo Metų knygos rinkimuose. Be jų, dar buvo M. Jonučio Kirminas paukštis ir K. Sajos Septyni miegantys broliai. Jonučio knygos nepaminėjo nė vienas skaitytojas, o Sajos knygą prie geriausių priskyrė trys paaugliai.

Prisimena vaikai ir perleistas knygas: M. Gripe’s Agnesės Sesilijos istoriją, J. Spinelli Žvaigždę, D. Almondo Skeligą (šis rašytojas – 2010 m. H. Ch. Anderseno medalio laureatas).

Kai kurie vaikai skaitė ir užsienio kalbomis: J. Kerouaco Kelyje ir L. Carrollio Alisą Stebuklų šalyje – angliškai, B. Ostrowicką – lenkiškai.

Yra knygų, kurias minėjo ne tiek daug vertintojų, bet labai gražiai ir nuoširdžiai apie jas atsiliepė. Tai F. Burnett Paslaptingas sodas, L. Montgomery Anė iš Žaliastogių ir Anė iš Evonlio, T. Jansson Nematomas vaikas, E. Porter Poliana, S. Lagerlöf Portugalijos karalius.

Gauta ir keistokų knygų penketukų. Antai viena devintos klasės mokinė nurodė S. Meyer Saulėlydį ir Jaunatį, M. Burgesso Mėjos angelą, P. Coelho Prie Piedros upės, ten aš sėdėjau verkdama ir G. Ro dari’o Čipolino nuotykius.

Buvo tikrai kolektyvinių, o tiksliau – nusirašytų anketų. Štai šešios vienos mokyklos aštuntokės nurodė vienodus penketukus, kur ne tik knygų seka ta pati, bet ir tas pats tekstas apie knygų pasirinkimą ir skaitymo motyvaciją.

Dėkoju visoms Kupiškio VB Vaikų literatūros skyriaus, Rokiškio raj. Kamajų Antano Strazdo gimnazijos bibliotekos, Raseinių VB Vaikų literatūros skyriaus, Panevėžio raj. Raguvos gimnazijos, Ignalinos VB, Kupiškio raj. Alizavos pagrindinės mokyklos bibliotekos, Vilniaus m. Abraomo Kulviečio vidurinės mokyklos bibliotekos, Kauno, Vilniaus ir Panevėžio apskričių VB Vaikų literatūros skyrių darbuotojoms, organizavusioms šią apklausą, surinkusioms ir atsiuntusioms vaikų anketas.

Ona Kaladienė

Žurnalas „Rubinaitis“, 2010 Nr. 2 (54)

 

Įžanginis

SKOLA KNYGAI, arba PENKERI VAIKYSTĖS METAI BE MOKYKLOS (Pasisakymas gavus geriausios 2009 m. vaikų ir paauglių knygos premiją)

Apžvalgos

DAILININKŲ DIALOGAS SU VAIKAIS (apie 2009 m. vaikų knygų iliustracijas)
SU MEILE – APIE MEILĘ (Keli žvilgsniai į verstines 2009 m. vaikų ir paauglių knygas)

Straipsniai

PAVEIKSLĖLIŲ KNYGŲ INTERPRETAVIMO KODAI IR IMPLIKUOTAS SKAITYTOJAS

Pokalbis

KĄ SKAITO ITALIJOS VAIKAI

Mano vaikystės skaitymai

VISI ATEINAME IŠ VAIKYSTĖS

Sukaktys

RADIKALIOJI SENELĖ (Anne’s-Catharinos Vestly 90-osioms gimimo metinėms)

Laiškai

Kokios knygos patiko pradinukams?
Rašytojas kaimynas
Laiškas rašytojui

Bibliografija

APIE VAIKŲ LITERATŪRĄ, SKAITYMĄ 2009 m.

Kronika. Informacija. Skelbimai

KRONIKA. INFORMACIJA. SKELBIMAI

Summary

SUMMARY

Mūsų partneriai ir rėmėjai