2011 m. VAIKŲ LITERATŪROS DATOS

 

1911 m. sausio 11 d. gimė dailininkas grafikas Vaclovas Kosčiuška. Mažiesiems jis iliustravo dainelių ir pasakų knygeles Du gaideliai (1949), Aš turiu svirnelį, Katinėlis ir gaidelis (abi 1955), Šalia kelio vieškelėlio (1956), Eduardo Mieželaičio Zuikį Puikį (1949), Petro Cvirkos Žvėris muzikantus (1950). Mirė 1984 m. lapkričio 1 d.

1951 m. sausio 13 d. gimė amerikiečių rašytojas Frank Edward Peretti, kuriantis daugiausia krikščioniškos pakraipos knygas. Žymiausias jo kūrinys – ciklas „Kuperio vaikų nuotykiai“: Durys į Slibino nasrus (1985, liet. 1999), Išsigelbėjimas iš Vandenio salos (1986, liet. 1999), Anako kapai (1987, liet. 2000), Spąstai jūros dugne (1988, liet. 2001) ir kt.

1911 m. sausio 14 d. gimė rusų rašytojas Anatolij Rybakov (tikr. A. Aronov). Vaikams ir jaunuoliams parašė apysakas Durklas (1948), Bronzos paukštis (Durklo tęsinys, 1956, liet. 1958), Krošo nuotykiai, Krošo atostogos (1960–1966, liet. 1969), Nežinomas kareivis (1974, liet. 1976) ir Šūvis (1975, liet. 1986), romaną Arbato vaikai (1987, liet. 1989). Mirė 1998 m. gruodžio 23 d.

1951 m. sausio 15 (?) d. gimė literatūros kritikė, vaikų literatūros dėstytoja, nuolatinė vaikų literatūros seminarų pranešėja Danguolė Šakavičiūtė. „Rubinaičio“ žurnale, kituose periodikos leidiniuose skelbta jos apžvalgų, straipsnių, pokalbių ir recenzijų.

1931 m. sausio 19 d. gimė vertėjas Vytautas Martišius. Vaikams ir jaunuoliams iš lenkų, latvių ir rusų kalbų jis išvertė keliolika Jano Brzechwos, Ernesto Birznieko-Upīčio, Vicente’s Rivos Palacio ir kt. rašytojų knygų, pasaulio pasakų rinkinių. Mirė 2001 m. balandžio 13 d.

1851 m. sausio 25 d. gimė visuomenės veikėjas, inžinierius, rašytojas Petras Vileišis. Vaikams ir jaunuoliams parašė apysaką Jons ir Aniutia (1877, 2009), mokslo populiarinimo knygeles Apie Joną Gutenbergą ir apie tai, kaip žmonės rašyti ir spausti išmoka (1900), pirmas išvertė H. Ch. Anderseno pasakas (1895), Marko Twaino, Henryko Sienkiewicziaus, F. Breto Harto ir kt. autorių kūrinių. Mirė 1926 m. rugpjūčio 12 d.

1831 m. sausio 26 d. gimė amerikiečių rašytoja Mary Elizabeth Mapes Dodge (Merė Elizabeta Meips Dodž), vaikų literatūroje žinoma kaip Sidabrinių pačiūžų (1865, liet. 1971) autorė. Mirė 1905 m. rugpjūčio 21 d.

1911 m. sausio 30 d. gimė rašytojas, vertėjas, leidėjas Stepas Zobarskas. Vaikams parašė per 10 įvairaus žanro knygų, dirbo „Šviesos kelių“ (1930–1934), „Žiburėlio“ (1934–1944) ir „Eglutės“ (1956) žurnalų redakcijose, parašė 6 dalių pradžios mokyklos vadovėlį Aušrelė (1935, kartu su Jurgiu Ambraška). Išleido eilėraščių knygą Mano tėviškėj (1934), vėliau rašė apysakas ir apsakymus. Už apsakymų rinkinius Ganyklų vaikai (1934, papild. 1940, 1948, pakart. 2002) ir Pabėgėlis (1939) apdovanotas Lietuvos Raudonojo Kryžiaus premija (1934 ir 1939). 1944 m. pasitraukė į Vakarus, gyveno JAV. Mirė 1984 m. birželio 9 d.

1941 m. sausio 30 d. gimė prozininkas Viktoras Brazauskas. Vaikams jis parašė apsakymų rinkinį Kamanių pieva (1991). Mirė 2005 m. lapkričio 11 d.

1941 m. vasario 1 d. gimė amerikiečių rašytojas Jerry Spinelli, rašantis knygas paaugliams. Iš 38 2010 Nr. 3 (55) jų viena garsiausių – Žvaigždė (2001, liet. 2004, 2005, 2009).

1931 m. vasario 8 d. gimė poetas Jonas Jakštas. Jis išleido rinkinius vaikams Nešk pavasarį ant rankų (2003) ir Vienintele tu mano (2006), iš rusų kalbos išvertė Agnijos Barto, Sergejaus Michalkovo, Ivano Bunino ir kt. autorių knygų.

1951 m. vasario 12 d. gimė poetė Zita Gaižauskaitė. Ji išleido daugiau kaip 40 eilėraščių, poemėlių ir eiliuotų pasakų knygelių vaikams: Ta dainelė – aš pati (1983), Po saulutės delnu (1986), Pasisupk ant mano rankų (1995), Karnavalas (1997, 2003), Žiūri žvaigždės (1997), Kas pravirkdė raideles (1998, 2009), Riedėkit, margučiai (1999, 2005), Su žydinčia gėle, Tarp žodžių ir širdies (abi 2000), Kas miške gyvena? (2001), Šviesoforas, Kalėdų bobutė (abi 2002), Varliukas keliauninkas (2002, 2006), Labas vakaras, geny (2003), Atvažiuoja Kalėda, Pasisupk ant mano rankų (abi 2004), Žiemos vaikai (2005, 2007), Kur keliauji, debesėli? (rinktinė, 2008), Pavasaris lekia!!! (2009) ir kt.

1881 m. vasario 13 d. gimė anglų rašytoja, Carnegie’io (1955) ir H. Ch. Anderseno medalių laimėtoja (1956) Eleanor Farjeon (Eleanora Fardžen). Pripažinimą rašytoja pelnė pasakomis. Lietuvių kalba išleisti 2 jos pasakų ir apsakymų rinkiniai – Septintoji princesė ir Mažoji siuvėja (1955, abi liet. 2008). Mirė 1965 m. birželio 5 d.

1891 m. vasario 13 d. gimė pedagogas, prozininkas Ignas Lapienis. Vaikams ir jaunuoliams jis parašė apsakymų knygą Maištininkas (1957, 1975), apysakas Sermėgiaus sūnus (1958) ir Kielytė (1959), tautosakinių pasakojimų knygą Senelės laivas (1960). Mirė 1960 m. lapkričio 16 d.

1921 m. vasario 13 d. gimė estų vaikų rašytoja ir vertėja Normet Dagmar. Lietuvoje išleista jos apysaka Delfinija (1975, liet. 1985, 1998). Mirė 2008 m. spalio 16 d.

1931 m. vasario 13 d. gimė vertėjas Adomas Druktenis. Iš vokiečių kalbos vaikams ir jaunuoliams jis išvertė daugiau kaip 20 knygų: brolių Grimmų Vaikų ir namų pasakas, vokiečių pasakų rinkinį Aukso karalystė, Liselotte’s Welskopf-Henrich, Otfriedo Preusslerio, Ericho Kastnerio, Anos Gelhar, Cornelios Funke’s, Irinos Korschunow, Reinerio Zimniko ir kt. autorių kūrinių. Johannos Spyri knyga Heida pripažinta reikšmingiausiu 2007 m. vaikų literatūros vertimu, vertėjas apdovanotas IBBY Lietuvos skyriaus premija (2008), įrašytas į IBBY Garbės sąrašą (2008).

1941 m. vasario 13 d. gimė latvių vaikų rašytojas Juris Zvirgzdiņš (Juris Zvirgzdinis). Išleido pasakas vaikams Bebrų sugrįžimas (2001), Tobijo paistalai (2003, liet. 2006), Franklino kepurė (2005) ir kt. 2010 m. įrašytas į IBBY Garbės sąrašą.

1831 m. vasario 16 d. gimė rusų rašytojas Nikolaj Leskov. Vaikams lietuvių kalba išleistas apsakymas Apiplėšimas (liet. 1988) ir viena garsiausių jo apysakų Kairiarankis (1881, liet. 1968). Mirė 1895 m. kovo 5 d.

1971 m. vasario 19 d. gimė amerikiečių rašytojas, dailininkas Patrick Jeffrey (Jeff) Kinney (Patrikas Džefris Kinis), kurį išgarsino ciklas „Nevykėlio dienoraštis“: Grego Heflio žurnalas (2007, liet. 2008), Sąlygas diktuoja Rodrikas (2008, liet. 2009), Paskutinis lašas (2009, liet. 2010) ir kt.

1911 m. vasario 21 d. gimė čekų rašytojas, žurnalistas, vertėjas Oldrich Syrovatka. Vaikams jis parašė trumpų didaktinių pasakojimų ir pasakų knygą Linksmos pasakos iš rankovės (1974, liet. 1980, 2007). Mirė 1977 m. balandžio 8 d.

1921 m. vasario 21 d. gimė čekų dailininkas Zdenek Miler, apie 70 animacinių filmų autorius. Pripažinimą jam pelnė animaciniai filmai apie Kurmį, pagal kuriuos išleista nemažai knygelių: Kaip kurmis kelnaites įsitaisė (liet. 1961, 1992), Kaip kurmis mašiną įsigijo (liet. 1961, 1992), Kaip šuniukas vaikų įsigeidė (liet. 1968), Kurmis ir raketa (liet. 1969), Kurmis mieste (liet. 1997), Kurmis ir erelis (liet. 1998), Kurmis ir žalia žvaigždė (liet. 1998) ir kt.

1931 m. vasario 23 d. gimė rašytojas, gamtininkas Gediminas Isokas. Vaikams sukūrė apsakymų, apybraižų, miniatiūrų apie miškus, augalus ir gyvūnus: Miško varpeliai (1962), Žvėrys ir žvėreliai (1964), Grybų karnavalas (1970), Kur skraido sfinksai (1972), Pavasario žibintai (1978), Svetimuose namuose (1979), Iš vienos versmės (1982), Ką miškas šaukia (1984), Šešiakojai (1988), Kur lizdelį sukti (1994) ir kt.

1921 m. vasario 24 d. gimė čekų rašytojas, žurnalistas Ludvik Aškenazy (Liudvykas Aškenazis). Populiariausios jo knygos: Vaikystės etiudai (1955, liet. 1958), Šuns gyvenimas (1959, liet. 1965) ir Pagrobtas mėnulis (1956, liet. 1958). Mirė 1986 m. kovo 18 d.

1931 m. vasario 24 d. gimė Izraelio rašytojas, daugelio premijų laureatas, H. Ch. Anderseno medalio laimėtojas (1996) Uri Orlev, rašantis knygas įvairaus amžiaus skaitytojams. Populiariausia jo knyga vaikams – Sala Paukščių gatvėje (1981). Į lietuvių kalbą jo knygų nėra išversta.

1801 m. vasario 28 d. gimė rašytojas, švietėjas, lietuvių didaktinio apsakymo pradininkas Motiejus Valančius. 17 apsakymų rinkinys Vaikų knygelė (1868, 1905, 1907, 1918, 1928, 1952, 1978, 2002) – pirmoji iliustruota lietuviška vaikų knyga. Daug kartų išleistas jo apsakymas Mikė melagėlis (1976, 1980, 1991, 1996), moksleivių lektūroje įsitvirtino Palangos Juzė (1883, 1902, 1905, 1907, 1947, 1950, 1957, 1965, 1977, 1996, 2005). Mirė 1875 m. gegužės 29 d.

1831 m. kovo 11 d. gimė vokiečių rašytojas, teisininkas Ernst Wichert (Ernstas Vichertas). Kilęs iš Mažosios Lietuvos. Rašė romanus, noveles, pjeses. Iš jo Lietuviškų istorijų (1881–1890) „Prano Mašioto knygynėlio“ serijoje išleista apysaka Šaktarpis (liet. 1929, 1981). Mirė 1902 m. sausio 21 d.

1931 m. kovo 11 d. gimė vokiečių dailininkas, paveikslėlių knygų kūrėjas Janosch (Janošas, tikr. Horst Eckert). Jis sukūrė apie 150 knygų vaikams. Lietuvių kalba išleistos Panama labai graži (1978, liet. 1989, 2006), Kiškiai piškiai nekvaili (liet. 1997), Trumpas mokslas apie žvėris (liet. 1999), Brolių Grimų pasakos kitaip (1972, liet. 2007) ir Šmurliuko istorijos (liet. 2009).

1921 m. kovo 21 d. gimė bulgarų rašytojas ir dramaturgas Boris Aprilov (tikr. Atanas Vasilev Džavkov). Vaikams parašė per 10 knygų, sukūrė daugybę scenarijų lėlių teatro ir televizijos spektakliams. Plačiausiai žinoma jo 6 knygų serija apie lapiuką. Lietuvių kalba pasirodė pirmoji serijos knyga Lapiuko nuotykiai (1957, liet. 1968, 2006). Mirė 1995 m. balandžio 10 d.

1921 m. kovo 27 d. gimė slovakų rašytojas Rudo Moric. Vaikams ir jaunuoliams jis parašė apie 25 knygas: Slidininkas Martinas (1947), Meistro Juodulio arkliukas (liet. 1980), Iš medžioklės krepšio (1956, liet. 1976) ir kt. Mirė 1985 m. lapkričio 26 d.

1931 m. kovo 27 d. gimė mokytojas, rašytojas Vytautas Mizeras-Vitukas. Vaikams parašė eilėraščių, eiliuotų pasakaičių, apsakymų knygas Tavo vaikai (2000), Laisvi (2004), Žalio miško ašara (2005) ir Pro laiko langą (rinktinė, 2008).

1931 m. balandžio 2 d. gimė dailininkė grafikė Marija Ladigaitė-Vildžiūnienė. Ji iliustravo Juozo Avyžiaus, Petro Cvirkos, Janinos Degutytės, Salomėjos Nėries, Violetos Palčinskaitės, Kazio Sajos, Ramutės Skučaitės ir kt. rašytojų knygas vaikams.

1911 m. balandžio 4 d. gimė čekų rašytojas Vaclav Čtvrtek (Vaclavas Čtvrtekas, tikr. Cafourek). Vaikams jis parašė apie 20 knygų, televizijos filmų scenarijų. Ypač populiari pagal animacinius filmus sukurta knygelė apie plėšiką Rumcaisas ir Manka (liet. 1973). Lietuvos skaitytojams dar žinomi jo Vežėjo Šeitročeko keliai (1977, liet. 1983). Mirė 1976 m. lapkričio 6 d.

1871 m. balandžio 6 d. gimė latvių rašytojas Ernests Birznieks-Upītis (Ernestas Birzniekas- Upytis, tikr. Ernests Birznieks). Vaikams jis parašė daugiau kaip 20 knygų: prisiminimų trilogiją Jaunėlio dienos (1922–1924, liet. 1980), ciklą Pilkojo akmens pasakos (1914, liet. 1959), apsakymų rinkinius Senoji liepa (1925), Mūsų meškiukas (1952) ir kt. Mirė 1960 m. gruodžio 30 d.

1951 m. balandžio 11 d. gimė vertėjas, Nacionalinės premijos laureatas Antanas Gailius. Vaikams iš vokiečių kalbos jis išvertė Joachimo Friedricho, Hortense’s Ullrich, o iš nyderlandų – Annie’s M. G. Schmidt, Paulo van Loono, Tanneke’s Wigersmos knygų.

1911 m. balandžio 12 d. gimė rašytojas Vytautas Sirijos Gira. Jis labiau žinomas kaip prozininkas, bet vaikams parašė poemėles Traukinys (1936), Jūra (1937), Kaminkrėtys (1938), Laivai (1946) ir Algis vyksta į stovyklą (1956), išvertė K. Roberto Šmidto, Michailo Levašovo, L. Kanel knygų. Mirė 1997 m. vasario 14 d.

1921 m. gegužės 1 d. gimė prozininkas K. Marukas (tikr. Marijonas Krasauskas). Dirbo „Genio“ žurnalo redakcijoje (1957–1985), vaikams parašė vaizdelių, apysakų, apsakymų knygų: Mažas kareivis (1956), Auksarankė (1961), Mama ir šoferis (1962), Kas kokią turi širdį (1964), Jei nečiulbėtų lakštingalos (1968), Auksinis karosiukas (1982), Daina apie pavasarį (1987), Kada saldainiais sninga (1971, 1978), Alvydas ieško tėvo (1988) ir kt. Mirė 1992 m. rugsėjo 10 d.

1951 m. gegužės 3 d. gimė prancūzų rašytojas ir vertėjas Bernard Friot. Lietuvos skaitytojams žinoma jo autobiografinė knyga Kitas aš (liet. 2008).

1901 m. gegužės 5 d. gimė čekų rašytojas, literatūros kritikas Vaclav Řezac (Vaclavas Rezacas, tikr. V. Vonavka), kurio apysaka Laikykit jį, vyručiai (1933, liet. 1980) išleista ir Lietuvoje. Mirė 1956 m. birželio 22 d.

1931 m. gegužės 5 d. gimė dailininkė grafikė Adasa Skliutauskaitė. Vaikams ji iliustravo daugiau kaip 30 Janinos Degutytės, Vinco Giedros, Kazio Maruko, Anzelmo Matučio, Violetos Palčinskaitės, Charles’io Perrault, Vacio Reimerio, Kazio Sajos, Ramutės Skučaitės, Juditos Vaičiūnaitės, Bitės Vilimaitės, Vytautės Žilinskaitės ir kt. autorių knygų.

1911 m. gegužės 10 d. gimė rusų ir žydų kilmės amerikiečių rašytoja Bel Kaufman (tikr. Bella Koifman), kuriai pripažinimą pelnė pusiau autobiografinis romanas Aukštyn laiptais, besileidžiančiais žemyn (1965, liet. 2005).

1971 m. gegužės 11 d. gimė estų rašytoja Aidi Vallik, trilogijos apie paauglę Aną autorė. Pirmoji šio ciklo dalis – Kaip laikaisi, Ana? (2001, liet. 2005).

1921 m. gegužės 12 d. gimė Kanados rašytojas, gamtininkas, keliautojas Farley Mowat (Farlis Movetas), žinomas savo knygomis apie laukinius ir naminius gyvūnus Ne vilkai kalti! (1963, liet. 1973), Pasmerktas banginis (1972, liet. 1980), Šuo, kuris nenorėjo būti šunimi (1957, liet. 1986, 2006) ir kt.

1891 m. gegužės 15 d. gimė vokiečių rašytoja, Miuncheno jaunimo bibliotekos įkūrėja, IBBY organizacijos įkūrimo iniciatorė, H. Ch. Anderseno medalio sumanytoja Jella Lepman, kuri ir pati buvo apdovanota šiuo medaliu (1956). Mirė 1970 m. spalio 4 (5?) d.

1931 m. gegužės 15 d. gimė rumunų rašytoja Sonia Larian, kurios žymiausia knyga vaikams – Spalvotas žemynas (liet. 1977).

1951 m. gegužės 15 d. gimė britų rašytojas, H. Ch. Anderseno premijos laureatas (2010) David Almond. Jau pirmoji knyga Skeligas (1998, liet. 2002, 2008) atnešė rašytojui sėkmę.

1911 m. gegužės 20 d. gimė žymiausia nyderlandų vaikų rašytoja, H. Ch. Anderseno medalio laimėtoja (1988) Annie M. G. Schmidt (Anė Šmit). Ji kūrė eilėraščius, išleido knygas Jipas ir Janikė (1956), „Gėlių skynimas“ ir kiti apsakymėliai, „Lėlė Marė išplaukia“ ir kiti apsakymėliai (liet. abi 2008), Viplala (1957, liet. 1997), Viplala grįžta (1962, liet. 2001), Otutė (1980, liet. 2010) ir kt. Mirė 1995 m. gegužės 21 d.

1921 m. gegužės 21 d. gimė JAV gyvenanti lietuvių rašytoja Julija Švabaitė-Gylienė. Vaikams parašė knygą Gabriuko užrašai (1973, 1993).

1891 m. gegužės 23 d. gimė švedų rašytojas Par Fabian Lagerkvist (Peras Fabianas Lagerkvistas). Vyresniesiems paaugliams skirta jo autobiografinė apysaka Šios žemės svečias (liet. 1987). Mirė 1974 m. liepos 11 d.

1931 m. gegužės 25 d. gimė dailininkė grafikė Sigutė Valiuvienė. Ji yra iliustravusi Janinos Degutytės, Kosto Kubilinsko, Salomėjos Nėries, Violetos Palčinskaitės, Pauliaus Širvio, Martyno Vainilaičio, Vytės Nemunėlio ir kt. autorių knygų vaikams.

1951 m. gegužės 31 d. gimė prancūzų rašytojas fantastas Serge Brussolo (Serž Briusolo). Vaikams parašė 11 knygų ciklą apie Pegę Sju ir fantomus: Mėlynojo šuns diena, Demono miegas (abi 2002, liet. 2006), Bedugnės drugelis (2003, liet. 2007) ir kt.

1951 m. birželio 9 d. gimė prancūzų rašytojas Lorris Murail (Lorisas Miurajis), 30 vaikų ir paauglių knygų autorius. Pripažinimą pelnė 5 dalių fantasy ciklas Golemas (2002), kurį jis sukūrė kartu su seserimis Elvire ir Marie-Aude. Lietuviškai išleistos pirmosios ciklo dalys – Magas Berberas (liet. 2006) ir Džoukas (liet. 2008).

1811 m. birželio 14 d. gimė amerikiečių rašytoja Harriet Beecher-Stowe (Harieta Bičer- Stou), kuri išgarsėjo romanu Dėdės Tomo trobelė (1852, liet. 1923, 1951, 1961, 1962, 1980, 1993, 2004, 2006). Mirė 1896 m. liepos 1 d.

1931 m. birželio 14 d. gimė lietuvių poetė Teresė Rubšytė-Ūksienė. Vaikams išleido eilėraščių rinkinius Kiškio kopūstai (1995), Dvi pelytės (1996), Pupa ir žirnis (1997), Dvi sesytės žemuogytės (1999), Pienių laukas (2001), Kulverstukas (2002), Paspirtukas (2004), Zuikeli biednas, Benas ir stirniukas (abi 2006) ir Grybų lietus (2008).

1891 m. birželio 15 d. gimė rusų rašytojas Aleksandr Volkov. Rašė romanus, mokslo populiarinimo knygas, tačiau išgarsėjo apysakapasaka Smaragdo miesto burtininkas (1939, liet. 1966, 1995, 2010), perpasakojančia amerikiečio Lymano Franko Baumo kūrinį Ozo šalies burtininkas. Vėliau sukūrė šio kūrinio tęsinius Urfinas Džiusas ir jo mediniai kareiviai (1963, liet. 1967, 2010), Septyni požemio karaliai (1964, liet. 1972), Maranų ugnies valdovas (1968, liet. 1977), Geltonas rūkas (1970, liet. 1982) ir Apleistos pilies paslaptis (liet. 1987). Mirė 1977 m. liepos 3 d.

1901 m. birželio 16 d. gimė rusų rašytoja Jelena Iljina (tikr. Lija Preis). Vaikams skirta jos dokumentinė apysaka Ketvirtoji aukštuma (1945, liet. 1971). Mirė 1964 m. lapkričio 2 d.

1941 m. birželio 16 d. gimė rašytoja Emilija Rapkevičiūtė. Rapkos slapyvardžiu vaikams išleistos jos eilėraščių ir pasakų knygos Tamsią naktį pelėda kuždėjo (2001), Snaudžia balandžiai (2004), Verkianti rožė (2006, 2007) ir Pavasarėja (2008).

1921 m. birželio 19 d. gimė viena žymiausių australų vaikų rašytojų, H. Ch. Anderseno medalio laimėtoja (1986) Patricia (Alice) Wrightson (Patricija Raitson). Parašė 27 knygas. Lietuvių kalba jų nėra išleista. Mirė 2010 m. gegužės 15 d.

1891 m. birželio 23 d. gimė čekų rašytojas Vladislav Vančura. Vaikams jis parašė knygą Kubula ir Kuba Kubikula (1931, liet. 1967). Mirė 1942 m. birželio 1 d.

1891 m. birželio 26 d. gimė pedagogas, vertėjas Jonas Trečiokas. Parašė ir redagavo vadovėlį Mūsų istorijos pradžiamokslis (1924), iš prancūzų kalbos išvertė Charles’io Perrault pasakų, Edgaro Rice’o Burroughso Tarzaną ir kt. Mirė 1938 m. birželio 13 (14?) d.

1931 m. birželio 27 d. gimė bibliotekininkystės pedagogė, knygotyrininkė, ilgametė Vilniaus universiteto dėstytoja, IBBY Lietuvos skyriaus garbės narė Genovaitė Raguotienė. Parašė studiją Lietuvių vaikų lektūra. 1918–1940 m. (2001), knygų apie knygas ir skaitymą: Šimtas knygos mįslių (1974, 1981), Baltos lankos, juodos avys (1983), Žodžiai apie knygą (1998), …atversta knyga (2008), kelias dešimtis tyrinėjimų vaikų knygų, periodikos ir skaitybos klausimais, recenzijų.

1971 m. birželio 27 d. gimė amerikiečių rašytoja Cecily Brooke von Ziegesar (Sesilėm Bruk fon Zigesar). Ją išgarsino ciklas paaugliams „Liežuvautoja“, pagal kurį sukurtas televizijos serialas. Lietuvoje pasirodė 5 ciklo knygos: Liežuvautoja, Juk žinai, kad mane myli (abi 2006), Noriu visko (2008), Nes aš to verta (2009) ir Man taip patinka (2010).

1961 m. liepos 7 d. gimė lietuvių religijotyrininkas, etnologas, rašytojas Gintaras Beresnevičius. Vaikams skirtos jo pasakos Kaukučiai ir Varinis Šernas (2007) ir Kaukų šeimynėlė (2009). Mirė 2006 m. rugpjūčio 6 d.

1621 m. liepos 8 d. gimė prancūzų poetas Jean de La Fontaine (Žanas de La Fontenas), žinomas savo pasakėčiomis, kurių išleido 12 tomų (1668–1698). Lietuvių kalba tepasirodė adaptuota Didžioji pasakėčių knyga (liet. 1999), keletas jo pasakėčių išspausdintos kolektyviniuose rinkiniuose. Mirė 1695 m. balandžio 13 d.

1931 m. liepos 11 d. gimė pedagogė Amelija Norvaišaitė-Vyšniauskienė-Miltenienė, eilėraščių ir spalvinimo knygelių Raidžių šokis (2001), Metų žingsneliai (2003) ir Velykos miške (2005) autorė.

1951 m. liepos 13 d. gimė poetas Gintaras Patackas. Vaikams skirta jo eilėraščių knyga Dangaus žvėrys (2008).

1811 m. liepos 18 d. gimė anglų rašytojas, žurnalistas, grafikas, savo kūrybos iliustruotojas William Makepeace Thackeray (Viljamas Tekerėjus). Jaunimui skirta jo apysaka-pasaka Rožė ir žiedas (1854, liet. 1999). Mirė 1863 m. gruodžio 24 d.

1921 m. rugpjūčio 3 d. gimė poetas, vertėjas Vacys Reimeris. Vaikams išleido eilėraščių knygas Geras vyras (1948), Draugystė (1950), Kodėl daiktai prašneko piktai (1964), Ciksi-tiksi (1969), Šarkos švarkas (1974, 1981), Gyveno storulis (1984), Šimtas dėdžių (1986), Nosių vagys (1995), Į svečius Liliputijon (2001), 1000 ir vienas lašas (2003).

1651 m. rugpjūčio 6 d. gimė prancūzų rašytojas Fenelon (Fenelonas), pirmojo vaikų romano Telemacho nuotykiai (1699) autorius. Mirė 1715 m. sausio 7 d.

1891 m. rugpjūčio 8 d. gimė vokiečių vaikų rašytojas Wilhelm Matthiessen (Vilhelmas Matisenas). Lietuvoje išleista dar Prano Mašioto išversta jo apysaka Raudonoji U (1932, liet. 1996). Mirė 1965 m. lapkričio 26 d.

1771 m. rugpjūčio 15 d. gimė anglų istorinio romano kūrėjas Walter Scott (Valteris Skotas). Jis parašė apie 28 romanus: Aivenhas (1820, liet. 1922, 1954, 1979, 1999 adapt., 2005), Puritonai (1816, liet. 1984), Rob Rojus (1818, liet. 1956, 1991, 2007), Lamermuro sužadėtinė (1819, liet. 1995, 2007), Kventinas Dervardas (1823, liet. 1935, 1963, 1987, 1995, 2007), Gražioji Perto mergelė (1828, liet. 1970) ir kt. Mirė 1832 m. rugsėjo 21 d.

1941 m. rugpjūčio 24 d. gimė lietuvių prozininkas Romualdas Baltušnikas. Vaikams parašė pasakų knygą Kaip sendaikčiai laimės ieškojo (1990). Mirė 1997 m. rugsėjo 15 d.

1951 m. rugpjūčio 24 d. gimė amerikiečių rašytojas Orson Scott Card (Orsonas Skotas Kardas). Žinoma jo mokslinės fantastikos knyga Enderio žaidimas (1985, liet. 2007).

1811 m. rugpjūčio 31 d. gimė prancūzų rašytojas Theophile Gautier (Teofilis Gotjė). Vaikų lektūroje įsitvirtino jo nuotykių romanas Kapitonas Frakasas (1863, liet. 1972, 1989). Mirė 1872 m. spalio 23 d.

1911 m. rugsėjo 2 d. gimė lenkų rašytojas Czesław Janczarski (Česlavas Jančarskis, tikr. Jan Antkiewicz). Vaikams ir jaunuoliams parašė apie 75 knygas. Lietuvos skaitytojams žinomos jo Meškiuko Nulėpausio pasakos (liet. 1970), Meškiukas Nulėpausis darželyje (liet. 1969) ir Nauji Meškiuko Nulėpausio draugai (liet. 1968). Mirė 1971 m. gegužės 19 d.

1931 m. rugsėjo 3 d. gimė estų rašytojas Jaan Rannap (Janas Ranapas). Vaikams jis parašė apysakų ir apsakymų knygas Jefreitorius Jemas (1971, liet. 1983), Juhanas Salius ir jo draugai (1964, liet. 1967) ir Paskutinis baltaplunksnis (1967, liet. 1973).

1901 m. rugsėjo 15 d. gimė vokiečių rašytoja Liselotte Welskopf-Henrich (Lizelotė Velskopf- Henrich), romanų apie indėnus kūrėja. Populiariausia yra jos trilogija Didžiosios lokės sūnūs (1951), Harka (1962) ir Topas ir Haris (1963). Lietuvių kalba pasirodė nemažai šių kūrinių leidimų: Harka (liet. 1971, 1986, 1990, 2003, 2004, 2005, 2007), Kelias tremtin (liet. 1972, 1986, 1991, 2003, 2005, 2007), Topas ir Haris (liet. 1973), Juodųjų kalnų ola (liet. 1992, 2003, 2004, 2005), Sugrįžimas pas dakotus (liet. 1974, 1992, 2004, 2007), Jaunasis vadas (liet. 1975, 1993, 2005, 2007), Anapus Misurio (liet. 1976, 1994, 2005). Mirė 1979 m. birželio 16 d.

1971 m. rugsėjo 15 d. gimė poetė, leidėja, žurnalistė Birutė Lenktytė-Masiliauskienė. Vaikams išleido per 50 eilėraščių ir eiliuotų pasakaičių knygelių: Švarūs dantys – sveiki dantys (1992), Mano mažosios dienelės (1997), Aš ir saulytė, Dienų spalvos, Pilnas kiemas… (visos 2001), Peliuko skaičiai, Peliuko raidynas (abi 2002), Įsimylėjęs kaktusas (2004), Kalėdos ir Naujieji metai (2004), Meilės vakarėlis (2005), Žiemos raštai (2005), Kalėdų vėjo dainelė (2006), Palinkėk baltų sapnų (2007), Vandeny ir danguje, Kas ta Lietuva? Mes iš Afrikos! (visos 2008) ir kt.

1941 m. rugsėjo 17 d. gimė moldavų rašytojas Aurel Scobioala (Aurelis Skobioala), kurio apysaka Viskas atvirkščiai (liet. 1989) žinoma ir Lietuvos skaitytojams.

1911 m. rugsėjo 19 d. gimė anglų rašytojas, Nobelio premijos laureatas (1983) William (Gerald) Golding (Viljamas Goldingas). Žinomiausias jo romanas – Musių valdovas (1954, liet. 1969, 1994, 2002, 2010). Į lietuvių kalbą dar išversti romanai Dievas Skorpionas; Dvišakis liežuvis (liet. 1998). Mirė 1993 m. birželio 19 d.

1791 m. rugsėjo 20 d. gimė rusų rašytojas Sergej Aksakov. Vaikų lektūra tapo jo autobiografinė knyga Bagrovų anūko vaikystės metai (1858, liet. 1952) ir pasaka Raudonoji gėlelė (1858, liet. 1950, 1981, 2006). Mirė 1859 m. balandžio 30 d.

1891 m. rugsėjo 22 d. gimė rusų rašytojas Ruvim Frajerman. Populiariausia jo knyga – Laukinis šuo Dingo, arba Apysaka apie pirmąją meilę (1939, liet. 1940, 1957, 1988). Mirė 1972 m. kovo 27 (28?) d.

1861 m. spalio 1 d. gimė latvių rašytoja Anna Brigadere (Ana Brigaderė). Parašė pjesių pasakų, iš kurių žinomiausia – Nykštukas (1903, liet. 1933, 1958). Mirė 1933 m. birželio 25 d.

1961 m. spalio 7 d. gimė vokiečių rašytoja Beatrix Mannel (Beatriks Manel), daugiausia kurianti vaikams ir jaunuoliams. Lietuvoje išleista jos knyga paaugliams Saulėgrįžos naktis (2004, liet. 2007).

1971 m. spalio 8 d. gimė lenkų rašytojas Rafał Kosik, populiaraus 7 dalių ciklo, kurio pirmoji knyga – Felixas, Netas ir Nika bei Nematomųjų gauja (2004, liet. 2006), autorius.

1951 m. spalio 10 d. gimė suomių rašytoja Marja-Leena Tiainen. Ji parašė nemažai knygų vaikams ir jaunuoliams: Brangusis Mikaeli (1999, liet. 2008), Antis ir vilkai (2004, liet. 2006) ir kt.

1901 m. spalio 19 d. gimė slovakų literatūros klasikas Ludo Ondrejov (Liudas Ondrejevas, tikr. Ludovit Mistrik). Žymiausias jo kūrinys – trilogija Plėšiko jaunystė (1937, liet. 1978), Jergušas Lapinas (1939) ir Žemėje tavo žvaigždės (1950). Mirė 1962 m. kovo 18 d.

1931 m. spalio 27 d. gimė lietuvių rašytoja, vertėja, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė (2010) Ramutė Skučaitė. Vaikams išleido per 30 knygų: apysaką-pasaką Klaidų miestas (1966), eilėraščių rinkinius Gėlių gegužinė (1969), Kiškių troleibusai (1970), Kas klausosi lietučio (1972), Žvangučiai (1976, 1984), Susiradom smuiko raktą (1980), Uogelės ant smilgos (1982), Laikrodis be gegutės (1985), Raidžių namučiai (1998), Spalvos ir skaičiukai (1998), Vaikams vanagams (1999), Takelis iš naujo (rinktinė, 2001), Aš esu – kas? (2006), Jei 44 2010 Nr. 3 (55) nereikėtų skubėti (2009), Aš – eilėraščių knyga (rinktinė, 2009), eiliuotų galvosūkių Sukit sukit galveles (1984), Neskubėkim ir atspėkim (1987), Kas nulaužė pupos lapą (1991), pjesių Mergytė ieško pasakos (1973), Tegu mergytė šypsosi (1982), Mane saulytė šaukė (1988), eiliuotų pasakų Aš piešiu pasaką (1994), Pasaką skaitau, pasaką piešiu (2005). Skamba auksinis trimitas (1975) ir Žvangučiai (1976) buvo apdovanoti Komjaunimo premija (1980). Eilėraščių rinkiniai Lopšinė ešeriukui (1993) ir Laiškas sekmadieniui (1998) buvo pripažinti geriausiomis metų vaikų knygomis, autorė apdovanota Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyriaus premija. Iš prancūzų kalbos išvertė Charles’io Perrault pasakas ir kt. kūrinių.

1971 m. spalio 29 d. gimė anglų rašytoja Anna Dale (Ana Deil), kuriai pripažinimą atnešė pirmoji knyga Raganų knygos paslaptis (2004, liet. 2007). 1951 m. lapkričio 2 d. gimė australų vaikų ir jaunimo rašytoja Joanne Horniman. Ji išleido per 10 knygų: Machalija (2001, liet. 2007), Slapti dienoraščiai (2004, liet. 2008) ir kt.

1951 m. lapkričio 4 d. gimė novelistas, „Metų“ mėnraščio redaktorius Danielius Mušinskas. Vaikams skirtas jo novelių rinkinys Dovilė ir džentelmenas (2009).

1801 m. lapkričio 10 d. gimė rusų rašytojas, kalbininkas, etnografas Vladimir Dal. Jis suliteratūrino rusų liaudies pasakas ir parengė keletą jų rinkinių. Lietuvių kalba išleistas jo Metų senelis (liet. 1960, 1979) ir Snieguolė (liet. 1969, 1974). Mirė 1872 m. rugsėjo 22 d.

1931 m. lapkričio 10 d. gimė rašytojas, žurnalistas Algimantas Čekuolis. Vaikams parašė pasaką Žiemos vėjai (1963).

1971 m. lapkričio 10 d. gimė amerikiečių rašytoja Holly Black (Holė Blak). Kartu su dailininku Tony’u DiTerlizzi’u ji sukūrė „Spaidervikų kronikas“: Vadovą (liet. 2003), Regintį akmenį, Liusindos paslaptį (abi 2003, liet. abi 2004), Geležinį medį ir Malgarato įniršį (abi 2004, liet. abi 2008).

1821 m. lapkričio 11 d. gimė rusų literatūros klasikas Fiodor Dostojevskij. Iš jo kūrinių ištraukų sudarytas rinkinys Vaikams (liet. 1974, 2003). Mirė 1881 m. vasario 9 d.

1901 m. lapkričio 11 d. gimė rusų rašytojas ir dailininkas Jevgenij Čarušin. Lietuvių kalba išleistos jo knygos Kas per žvėris? (liet. 1952), Dideli ir maži (liet. 1954), Linksmybės (kartu su Jekaterina Šumskaja, liet. 1956), Murka, Tomka ir šarka (1957, liet. 1971). Iliustravo per šimtą savo, Vitalijaus Biankio, Dmitrijaus Mamino-Sibiriako, Samuilo Maršako, Michailo Prišvino ir kt. autorių knygų. Mirė 1965 m. vasario 18 d.

1911 m. lapkričio 11 d. gimė ispanų rašytojas, žurnalistas, kinematografininkas, H. Ch. Anderseno premijos laureatas (1968) Jose Maria Sanchez Silva (Chosė Marija Sančesas Silva). Populiariausia jo knyga vaikams – Marselinas, duona ir vynas (1952). Lietuvių kalba jo kūrinių nėra išleista. Mirė 2002 m. sausio 15 d.

1961 m. lapkričio 11 d. gimė vaikams ir paaugliams kurianti britų rašytoja Nicola Morgan, kurios reikšmingiausias kūrinys – apysaka Pirmadieniai yra raudoni (2002, liet. 2007).

1961 m. lapkričio 14 d. gimė lietuvių rašytoja ir dailininkė Jurga Ivanauskaitė. Vaikams parašė ir iliustravo pasakas Stebuklinga spanguolė (1994) ir Kaip Marsis Žemėje laimės ieškojo (2004). Mirė 2007 m. vasario 17 d.

1941 m. lapkričio 24 d. gimė lietuvių rašytojas, žurnalistas, diplomatas Romualdas Kalonaitis. Paaugliams jis parašė detektyvines apysakas Šaunusis ketvertukas prasmegusioje pilyje (1988) ir Sekliai (1991), taip pat mokslo populiarinimo knygas Saulė eina žvėrių taku (1976) ir Visagalis laikas (1980). Mirė 2006 m. rugpjūčio 25 d.

1871 m. gruodžio 1 d. gimė vokiečių rašytojas Heinrich Scharalmann (Heinrichas Šerelmanas), kurio knyga Gaidys giedorius (liet. 1932, 1980) išleista „Prano Mašioto knygynėlio“ serijoje. Mirė 1940 m. rugpjūčio 31 d.

1901 m. gruodžio 5 d. gimė amerikiečių dailininkas animatorius ir filmų kūrėjas Walt Disney (Voltas Disnėjus, tikr. Walter Elias). Jis sukūrė 657 filmus, pelnė 700 įvairių apdovanojimų, o jo sukurti veikėjai peliukas Mikis, ančiukas Donaldas, šuo Plutas ir kt. tapo mėgstamiausiais vaikų herojais. Pagal jo filmus parašyta daugybė knygų. Mirė 1966 m. gruodžio 15 d.

1931 m. gruodžio 5 d. gimė ukrainiečių rašytojas Grigor (Grigorij) Tiutiunik. Rašė apysakas ir apsakymus. Jo knygos vaikams – Sūkurys (liet. 1967) ir Klimka (1976, liet. 1981). Mirė 1980 m. kovo 7 d.

1821 m. gruodžio 10 d. gimė rusų poetas Nikolaj Nekrasov. Lietuvių kalba išleisti specialiai vaikams sudaryti jo poezijos rinkiniai Eilėraščiai vaikams (liet. 1953, 1978) ir Žaliasis gaudesys (liet. 1963), taip pat atskiri kūriniai: Valstiečių vaikai (1861, liet. 1955, 1960), Senelis ir kiškiai (1870, liet. 1973), Vyriukas pipiriukas (1861, liet. 1976), Generolas Toptyginas (1867, liet. 1986). Mirė 1878 m. sausio 8 d.

1951 m. gruodžio 12 d. gimė rašytojas, leidėjas Česlovas Navakauskas. Vaikams išleido eilėraščių knygas Šiaušia kuodą jerubė (1992, 2005), Vitaminų maištas (1996, 2007), Kas išbarstė abėcėlę (2000) ir Linksmažodžiai išdykauja (2004, 2005), pasakų ir istorijų knygas Kada prasideda vasara (2007), Kur tas pasaulio kraštas? (2008) ir Vėtrungė šen, vėtrungė ten (2009), išvertė žaislinių ir paveikslėlių knygų.

1941 m. gruodžio 15 d. gimė rašytoja Daiva Skuolytė, apsakymų ir pasakų knygų Žalias (1993), Paršiukas be uodegytės (1997), Mano tėtis (2000), Merčiukas su Stepuku (2001), Nenužudykit… pasakos! (2004), Telesforas (2005), Baisdidė ir skambantis ąsotis (2005), Kamilė (2007), Vilkiūkščio instinktas (2007, 2008), Denis ir Izabelė (2008), Kur dingo Dievo karvytė (2009) ir kt. autorė.

1881 m. gruodžio 24 d. gimė vienas žymiausių ispanų poetų, Nobelio premijos laureatas (1956) Juan Ramon Jimenez (Chuanas Ramonas Chimenesas). Jo elegijos Sidabrinukas ir aš (liet. 1982), Plateras ir aš (1914, liet. 1994) skirtos ir vaikams. Mirė 1958 m. gegužės 29 d.

1921 m. gruodžio 29 d. gimė lenkų rašytojas, vertėjas Ludwik Jerzy Kern (Liudvikas Ježis Kernas). Vaikams parašė apie 20 knygų: Ferdinandas Nuostabusis (1963, liet. 1973), Dramblys Dominykas (1964, liet. 1976), Ponas tigras (1970), Mūsų kiemelis (1975) ir kt.

 

Prieš 140 metų – 1871-aisiais – išleista antroji Lewiso Carrollio knyga apie Alisą Veidrodžio karalystėje.

Prieš 130 metų – 1881-aisiais – pasirodė Johannos Spyri Heida.

Prieš 100 metų – 1911-aisiais – išėjo Jameso Matthew Barrie’o apysaka-pasaka Piteris Penas ir Vendė.

Prieš 100 metų – 1911-aisiais – pasirodė Frances Hodgson Burnett romanas Paslaptingas sodas.

Prieš 60 metų – 1951-aisiais – išleista kultinė Jeromo Davido Salingerio apysaka Rugiuose prie bedugnės.

Prieš 30 metų – 1981-aisiais – pasirodė Astridos Lindgren Ronja plėšiko duktė.

Parengė Roma Kišūnaitė

Redakcijos papildymas:

1961 m. lapkričio 10 d. gimė bibliografė, ilgametė IBBY Lietuvos skyriaus valdybos narė, nuolatinė „Rubinaičio“ žurnalo bendradarbė, „Bibliografijos“ ir „Kronikos“ rubrikų rengėja, vaikų literatūros interneto svetainės vadovė ir tvarkytoja Roma Kišūnaitė. Atskirais leidiniais išėjo jos sudarytos bibliografijos „Rašytojai – H. K. Anderseno premijos laureatai“ (2002) ir „Astrida Lindgren Lietuvoje“ (1997), Vinco Aurylos (1998) ir Kęstučio Urbos (2004) bibliografinės rodyklės. Kolektyviniuose straipsnių rinkiniuose spausdinamos jos parengtos atskirų vaikų literatūros žanrų, knygų vertimų ir pan. bibliografijos. Už vaikų literatūros sklaidą apdovanota Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos premija (2009).

Žurnalas „Rubinaitis“, 2010 Nr. 3 (55)

Įžanginis

IR DĖL GROŽIO GINČIJAMASI

Straipsniai

PAVEIKSLĖLIŲ KNYGŲ INTERPRETAVIMO KODAI IR IMPLIKUOTAS SKAITYTOJAS
„FANTASY“ ŽANRAS: SAMPRATA IR RAIDA

Mano vaikystės skaitymai

KAS SKAITO, TAS TURI...

Paskaitykim, mama, tėti!

Gydomųjų žuvų blizgė

Atidžiu žvilgsniu

„Aš esu Otutė, o mano tėvas – Tosas“
Neoptimistinis realizmas
Ar tikrai nepatogi ir būtina?

Laiškai

Pavėlavęs susitikimas
Žvilgsnis į vaiko pasaulį

Kronika. Informacija. Skelbimai

KRONIKA. INFORMACIJA. SKELBIMAI

Summary

SUMMARY

Mūsų partneriai ir rėmėjai