ANNIE’S M. G. SCHMIDT KALBA, PASAKYTA PRIIMANT H. CH. ANDERSENO MEDALĮ *

 

Renate Raecke nuotr.
Renate Raecke nuotr.

Brangusis Hansai Christianai,

man paskyrė Jūsų premiją! Neverta nė sakyti, kokia aš laiminga.

Nuo pat vaikystės Jūsų pasakos – mano gyvenimo dalis. Būdama devynerių, ir juokiausi, ir verkiau jas skaitydama, o ir dabar jos mane įkvepia.

Taigi balandžio mėnesį, išgirdusi šią naujieną, išties pasijutau labai išdidi. Bet vėliau ėmiau baimintis. Supratau, kad teks skristi ilgą kelią iki Oslo. Kaip žinote, dabar mes skraidome lėktuvais, nebe savo sparnais. Man sakė, kad Norvegija puiki, nuostabi šalis, nors ten labai sunku gauti alkoholinių gėrimų.

Bet dar daugiau baimės man įvarė kalba, kurią turėsiu sakyti. Angliškai! Mano tartis siaubinga, dar siaubingesnė už Jūsų, kai Londone Charlie’iui Dickensui skaitėte savo istoriją apie bjaurųjį ančiuką. Pamenate? Truputį keista ir atgrasu sakyti kalbą angliškai, kai geriausios mano knygos ta kalba neprieinamos. Tarptautinė komisija turėjo skaityti mano kūrybą vokiškai arba japoniškai, arba daniškai. Tikriausiai jie labai purkštavo.

IBBY Olandijos skyrius vis įtikinėjo: „Ak, ji tokia populiari Olandijoje.“ – „Futbolas ten irgi populiarus, – atsakė komisija. – Bet kadangi ji tarp kandidatų jau nuo 1960 metų, surizikuosime.“ Ir surizikavo.

Brangusis Hansai, ilgą laiką aš buvau bjaurusis ančiukas. Dabar esu sena ir bjauri gulbė.

Bet vis dėlto gulbė.

Su amžina pagarba,

Annie

 

Brangioji Annie,

sveikinu gavus mano premiją!

O dėl alkoholinių gėrimų, tai čia, kur aš dabar esu, jų gauti dar sunkiau negu Norvegijoje.

Aš Tave puikiai pažįstu. Mačiau, kaip būdama devynerių ašarojai dėl mano undinėlės. Mane tai sujaudino. Vakar kalbėjausi apie Tave su savo draugais Heinrichu Heine ir Charlesu Dickensu. Mes visi nutarėme, jog šiokių tokių gabumų Tu turi. Taigi pirmyn! Tęsk! Bandyk vėl! Nesiimk rašyti pjesių. Aš ėmiausi ir susimoviau. Taigi laikykis tų savo kvailų pasakų, kaip kad aš laikiausi.

Kadangi mes čia turime šiokios tokios galios, pabandysime nubausti Anglijos ir Amerikos leidėjus, kurie atsisakė leisti geriausias Tavo knygas. Per televiziją – taip, mes čia, pasimatymų kambaryje, turime televizorių – stebėsiu, kaip vyksta IBBY kongresas.

Tačiau būk tikra, aš tučtuojau jį išjungsiu, jei tik tie jūsų profesoriai ims mane įtikinėti, jog vadinamoji media, visi tie klipai ir vinjetės, ir disketės, ir bjaurūs vaizdai ekrane, galų gale nustelbs arba net pakeis literatūrą. Kalba niekuo nepakeičiama. Šventajame Rašte parašyta: „Pradžioje buvo Žodis.“ Ir, mano galva, jis išliks iki Pabaigos. O tai, beje, gali įvykti labai greitai, jeigu jūs ten, apačioje, nesiliausite naikinti savo planetos. Tikiuosi, jog tau patiks, – dabar aš jau turiu galvoje Oslą ir visa kita.

 

Iki pasimatymo. Tavo bičiulis

H. Ch. A.

 

Iš anglų kalbos vertė Kęstutis Urba

Versta iš: Bookbird, 1988, Nr. 4, p. 3.

_______________________________________

* Olandų rašytojai Annie’ei M. G. Schmidt (Anei M. G. Šmit) Hanso Christiano Anderseno medalis buvo įteiktas (tai padarė Astrida Lindgren) 1988 m. rugsėjo 26 d. Osle, atidarant IBBY kongresą.

Žurnalas „Rubinaitis“, 2011 Nr. 2 (58)

 

Įžanginis

KODĖL GENDRUTIS MORKŪNAS? (Pasisakymas įteikus Geriausios 2010 m. vaikų ir paauglių knygos premiją)

Apžvalgos

VIENOS – ILGAI LAUKTOS, KITOS – NETIKĖTOS (2010 m. verstinės pasakų knygos)
TAM, KAS LAUKIA, UPĖ ATNEŠA VISKĄ (2010 m. verstinė proza)
TARP DAILĖS IR PEDAGOGIKOS (2010 m. vaikų knygų iliustracijų apžvalga)

Annie's M. G. Schmidt 100-osioms gimimo metinėms

KEISTOJI PONIA ANNIE M. G. SCHMIDT

Mano vaikystės skaitymai

VAIZDUOTĖ MOKA PIEŠTI

Sukaktys

„DĖDĖS TOMO TROBELĖ“ VAIKŲ LITERATŪROS KONTEKSTE (H. Beecher Stowe 200-osioms gimimo metinėms)

Laiškai

Populiariausios 2010 m. vaikų knygos
Populiariausios 2010 m. paauglių knygos

Bibliografija

2010 m. VAIKŲ IR PAAUGLIŲ KNYGOS (papildymas)
APIE VAIKŲ LITERATŪRĄ, SKAITYMĄ 2010 m.

Kronika. Informacija. Skelbimai

KRONIKA. INFORMACIJA. SKELBIMAI

Summary

SUMMARY

Mūsų partneriai ir rėmėjai