Jauno žmogaus problemos šiuolaikinėje literatūroje

 

„Minties“ gimnazijos bibliotekoje turime tikrai įdomių knygų jaunimui: visas serijos „Beveik suaugę“ knygas, daugelį kitų serijų („Išpažintys“, „N-14“) leidinių. Ypač populiarios „Gimtojo žodžio“ leidyklos knygos. Todėl ieškome būdų, kaip jas pasiūlyti skaitytojams. Vienas iš jų – trumpalaikiai integruoti mokykliniai projektai. Kadangi laisvalaikio skaitymui daugiau laiko gali skirti pirmų ir antrų klasių gimnazistai, būtent jie ir kviečiami dalyvauti.

Jau keletą metų sėkmingai bendradarbiaujame su literatūros mokytoja Adele Samuoliene: ji ir jos mokiniai – mūsų projektų partneriai. Puikiai pavykę ankstesnių metų projektai su serijų „N-14“ ir „Beveik suaugę“ knygomis paskatino šiemet imtis temos „Jauno žmogaus problemos šiuolaikinėje literatūroje“. Antrokus pakvietėme skaityti knygas bibliotekininkių pasiūlytomis temomis, atspindinčias jauno žmogaus problemas šiuolaikinėje visuomenėje, pavyzdžiui: „Įsitraukimas į nusikalstamą veiklą“, „Smurtas, patyčios, blogis literatūroje“ ir kt. („Rubinaičio“ redakcijos prašymu temų ir kūrinių sąrašą pateikiame atskirai.) Literatūros sąrašai buvo sudaryti iš mūsų bibliotekos turimų knygų. Projekto dalyviai galėjo papildyti sąrašus ir kitomis nagrinėjamai temai tinkamomis knygomis. Sąrašus pateikėme metų pradžioje, o gegužės mėnesį įvyko baigiamasis projekto aptarimas. Jame mokiniai, padedami mokytojos, grupėmis pristatė skaitytas pasirinktos temos knygas. Buvo diskutuojama apie temų svarbą, gebėjimą literatūriniu žodžiu įtaigiai jas perteikti. Kiekviena grupė skaitė rašinį, rodė paruoštas skaidres.

Tokių projektų metu vieną kitą knygą kartais perskaito ir visai nelinkę skaityti mokiniai ir nustemba, kad buvo visai įdomu. Džiaugiamės, kad drauge su mokytoja leidome mokiniams pajusti malonumą skaityti.

Dalia Pūkienė, Milė Kabelienė,

Panevėžio „Minties“ gimnazijos bibliotekininkės

 

 

Ne veltui sakoma, kad literatūra – gyvenimo mokytoja: grožiniuose kūriniuose aprašyti įvairūs gyvenimo modeliai padeda jaunam žmogui išgyventi dramatiškas situacijas, leidžia suvokti, kad tai, kas jam atsitiko, yra įvykę ne jam vienam, kad taip jau yra buvę, kad tai galima išgyventi arba pasisaugoti to.

Bibliotekininkių pasiūlytos skaitymo temos gimnazijos antrokams pasirodė įdomios, ir jie, patys pasirinkę vieną iš jų, susibūrė į grupeles. Net ypač knygų vengiantys mokiniai suvokė, kad jei ir nepatirs malonumo skaitydami, tai bent turės kuo pasiremti rašydami rašinį. Išliekamąją šio trumpalaikio projekto vertę akivaizdžiausiai ir pamačiau taisydama PUPP darbus.

Kitas tokio projekto pranašumas, žvelgiant iš mokytojo pozicijos, – kad jo metu natūraliai integruojamos Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos bei Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programos. Knygų istorijos savaime diktuoja, apie ką kalbėti: apie meilę šeimoje ar apie alkoholio vartojimo padarinius. Be to, tai gera proga pašnekėti tokiomis skaudžiomis temomis kaip mirtis ir savižudybė. Nustebau, kad mokiniai noriai jas rinkosi, ir apie tai nemažai kalbėjomės rengdamiesi galutiniam pristatymui.

Tokių integruotų pamokų, manau, turės daugėti, nes į gimnaziją ateina vis mažiau knygas mėgstančių mokinių ir mokytojams tenka šokti savotišką skaitymo viliotinį… Lituanistams didelė laimė turėti partnerę biblioteką, ištikimą savo sąjungininkę. Ypač kai ji visai šalia.

Adelė Samuolienė,

Panevėžio „Minties“ gimnazijos mokytoja

 

Žurnalas „Rubinaitis“, 2011 Nr. 3 (59)

 

Įžanginis

Ar (į)kursime Tandadrikos parką?

Straipsniai

KAIP ILIUSTRUOTOS „DEVYNIABROLĖS“?
VAIKŲ RAŠYTOJAS ALBINAS ANDRULIONIS

Mano vaikystės skaitymai

TARSI SEKČIAU BŪTĄ NEBŪTĄ PASAKĄ

Sukaktys

DAVIDO ALMONDO KALBA, PASAKYTA PRIIMANT H. CH. ANDERSENO MEDALĮ (Davido Almondo 60-mečiui)*

Atidžiu žvilgsniu

Absoliučiai tikras šalutinis knygos poveikis
Berniukas, užaugintas vaiduoklių

Laiškai

Švedija pagal Gretą
Apie santūrumą ir prašmatnumą
Jauno žmogaus problemos šiuolaikinėje literatūroje: temos ir kūriniai*

Bibliografija

2012 m. VAIKŲ LITERATŪROS DATOS

Kronika. Informacija. Skelbimai

KRONIKA. INFORMACIJA. SKELBIMAI

Summary

SUMMARY

Mūsų partneriai ir rėmėjai