Apie vaikų literatūrą, skaitymą 2013 m.

 

KNYGOS

Nuotykis, kuris niekada nesibaigs: Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Vaikų literatūros centro penkių dešimtmečių istorija / sud. Ona Kaladienė. – Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2013. – 64 p.: nuotr.

Prano Mašioto šviesa: straipsniai, laiškai, atsiminimai / sud. Reda Tamulienė ir Kęstutis Urba. – Vilnius: Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos Lietuvos skyrius, 2013. – 524 p.

Vaikų literatūra – laisvė ir kontrolė = Freedom and control in / of children’s literature: straipsnių rinkinys / Vilniaus universitetas. Lietuvių literatūros katedra, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Vaikų literatūros centras; sud. Kęstutis Urba. – Vilnius: Vilniaus universitetas: Vilniaus universiteto leidykla, 2013. – 223 p.: iliustr.

Children’s books from Lithuania: Bologna Children’s Book Fair 2013: [catalogue] / texts by Roma Kišūnaitė and others. – Vilnius: International Cultural Programme Centre, 2013. – [40] p.: iliustr.

STRAIPSNIAI

Adomaitytė, Gintarė. Apie matematiką, rašiusį pasakas: skiriama Prano Mašioto 150 metų jubiliejui. – Nuotr., iliustr. // Laimiukas. – 2013, Nr. 6, p. 3–6.

Adomaitytė, Gintarė. Beribė Marijos Gripės jūra: skiriama rašytojos 90 metų jubiliejui. – Nuotr., iliustr. // Laimiukas. – 2013, Nr. 4, p. 3–5.

Adomaitytė, Gintarė. Jis grįžo į savo planetą…: skiriame knygos „Mažasis princas“ 70 m. jubiliejui. – Iliustr., nuotr. // Laimiukas. – 2013, Nr. 5, p. 3–5.

Aleknavičius, Bernardas. Novužės krašto pasakų senelis [Pranas Mašiotas]. – Portr. // Voruta. – 2014, kovo 1, p. 9, 16.

Astrid Lindgren – geraširdė maištininkė / parengė Milda Kunskaitė. – Iliustr. // Respublika. – 2013, kovo 2, priedas „Julius / Brigita“, p. 10.

Astrida Lindgren. Pasakiška istorija. – Portr., iliustr. // Raktas. – 2013, Nr. 5 (kovo 5–18), p. 28–29.

Augustaitienė, Aldona. Apie praeitį ir ateities svajones: žvilgsnis į LNB Vaikų literatūros centro istoriją // Tarp knygų. – 2013, Nr. 10 (spalis), p. 4–7.

Augustaitienė, Aldona. Į Vilniaus knygų mugę atsigręžus. – Iliustr. // Tarp knygų. – 2013, Nr. 3, p. 1–3.

Ažubalis, Algirdas. P. Mašiotas dirbo Lietuvai ir užgeso su ja. – Portr. // Respublika. – 2013, liep. 5, p. 16.

Ažubalis, Algirdas. Pranas Mašiotas – švietėjas, matematikos mokytojas, vadovėlių autorius, vaikų rašytojas: Prano Mašioto 150­osioms gimimo metinėms. – Iliustr. – B. d. // Mokslo Lietuva. – 2013, gruod. 5, p. 11.

Baltrušaitytė, Renata. Kęstutis Kasparavičius: „Rašytojams tenka daugiau garbės nei dailininkams“. – Portr., iliustr. // Veidas. – 2013, Nr. 9 (vas. 25), p. 52–54.

Baravykaitė, Alina. Vaikais vanagais atskridę vokiečių gydytojo [Heinricho Hoffmanno] eilėraščiai. – Iliustr. // Rubinaitis. – 2013, Nr. 3, p. 18–22.

Burokas, Marius. Poetinės piktžolės: (2012 m. vaikų poezija). – Iliustr. // Rubinaitis. – 2013, Nr. 1, p. 11–14.

Čeredaitė, Aurelija. Pokalbis su knyga: [apie vaikų skaitymo įgūdžių formavimą]. – Iliustr. // Švietimo naujienos. Informacinis leidinys. – 2013, Nr. 2, p. 8–9.

Dekaminavičienė, Elena. Motinos įvaizdis vaikų literatūroje // Lietuvos aidas. – 2013, saus. 16, p. 8.

Garnienė, Danguolė. Kaip Lesė sugrįžo visiems laikams: [apie knygų personažus šunis]. – Iliustr. // Laimiukas. – 2013, Nr. 2, p. 10–11.

Gudėnaitė-Špokauskienė, Rita. Narkomanijos problemos lietuvių ir užsienio autorių knygose vaikams // Gimtasis žodis. – 2013, Nr. 9, p. 20–27.

Jakonytė, Loreta. Plačiai pažindinti, menkai gvildenti: (2012 m. realistinė ir pažintinė lietuvių vaikų proza). – Iliustr. // Rubinaitis. – 2013, Nr. 1, p. 7–10.

Jakonytė, Loreta. Virtualūs skaitytojų ginčai dėl vaikų literatūros: [apie pasisakymus forumuose, komentaruose, bloguose] // Rubinaitis. – 2013, Nr. 3, p. 2–6.

Keleras, Julius. Vaikų literatūra Lietuvoje. – Iliustr. // Valstybė. – 2013, Nr. 1, p. 106–111.

Kišūnaitė, Roma. 2012­ųjų vaikų ir paauglių knygų panorama. – Nuotr. // Tarp knygų. – 2013, Nr. 5, p. 16–19.

Kišūnaitė, Roma. Nuotykis, kuris nesibaigia: LNB Vaikų literatūros centrui – 50. – Nuotr. // Tarp knygų. – 2013, Nr. 10, p. 1–3.

Klementavičienė, Regina. Prano Mašioto „Mokslo pasakos“. – Iliustr. // Rubinaitis. – 2013, Nr. 4, p. 2–6.

Klimkaitė, Indrė. Kaip vertė Pranas Mašiotas: (dviejų klasikos vertimų analizė). – Iliustr. // Rubinaitis. – 2013, Nr. 4, p. 7–11.

Krikštaponis, Vilmantas. Gyvenęs dėl šviesesnės mūsų ateities [Pranas Mašiotas]. – Portr. // XXI amžius. – 2013, gruod. 20, p. 10–11; gruod. 27, p. 9, 16.

Kruševičiūtė, Aldona. Astridos Lindgren kūrybos pamokos // Gimtasis žodis. – 2013, Nr. 1, p. 12–18.

Lelėnienė, Laima. Mokinių skaitymo aktyvinimo patirtis // Žvirblių takas. – 2013, Nr. 3, p. 41–44.

Liškevičienė, Jolita. Skylės ir skylutės: (apie 2012 m. vaikų knygų iliustracijas). – Iliustr. // Rubinaitis. – 2013, Nr. 2, p. 7–13.

Marcelionienė, Elena. Projektas „Lietuviškos pasakos“ // Žvirblių takas. – 2013, Nr. 4, p. 2–10.

Maskuliūnienė, Džiuljeta. Bruno Ferrero religinė didaktika ir mažiems, ir dideliems: (Bruno Ferrero 70­osioms gimimo metinėms). – Iliustr. // Rubinaitis. – 2013, Nr. 2, p. 21–26.

Maskuliūnienė, Džiuljeta. Estijos ir Suomijos vaikų kultūros pavyzdžiai. – Nuotr. // Šiaulių kraštas. – 2013, rugpj. 30, priedas „Atolankos“, p. 2.

Maskuliūnienė, Džiuljeta. Hanso Fallados vaikystės soduose: (Hanso Fallados 120­osioms gimimo metinėms). – Iliustr. // Rubinaitis. – 2013, Nr. 4, p. 22–26.

Mikalauskienė, Neringa. Bijai vilko – neik į pasaką: [apie 2012 m. knygas] // Literatūra ir menas. – 2013, Nr. 13 (kovo 29), p. 5.

Mikalauskienė, Neringa. Verti perskaityti vertimai: (2012 m. verstinių knygų apžvalga). – Iliustr. // Rubinaitis. – 2013, Nr. 2, p. 2–6.

Navickaitė, Rima. Pranas Mašiotas: [biografija, veikla, bibliografija] // Tarp knygų. – 2013, Nr. 11, p. 21–30.

Norkevičienė, Regina. Mokslininkas – mokytojų mokytojas: [apie profesorių Vincą Aurylą] // Gimtasis žodis. – 2013, Nr. 12, 3 virš.

Povilaitienė, Lina. Knygos mūsų ir mūsų vaikų gyvenime. – Portr., iliustr. // Kauno diena. – 2013, kovo 1, priedas „Santaka“, p. 2.

Pupeikytė, Virginija. Skaitymas kaip kūryba: [apie Zarasų VB vykdyto tarptautinio projekto seminarus „Vaikų skaitymo ypatumai ir kryptys“]. – Nuotr. // Tarp knygų. – 2013, Nr. 9, p. 11–14.

Savukynaitė, Jolanta. Vaikai Lietuvos bibliotekose 2012 metais // Tarp knygų. – 2013, Nr. 11, p. 7–8.

Savukynaitė, Jolanta. Vaikų užimtumas bei paslaugos bibliotekose // Šiandien aktualu. – 2013, Nr. 1 (48), p. 219–228.

Skaudus Marko Twaino gyvenimas. – Iliustr. // Moters savaitgalis. – 2013, Nr. 47 (lapkr. 25– gruod. 1), p. 40.

Startienė, Kazytė. Darbas su tekstu ir iniciatyvumo bei kūrybiškumo kompetencijos ugdymas // Žvirblių takas. – 2013, Nr. 6, p. 2–7.

Steponavičienė, Birutė. Ilgas knygos kelias: [apie knygos „Ar pažįsti Kiukį“ autorę Vitaliją Lapiną] // Būdas žemaičių. – 2013, gruod. 27, p. 8.

Strelcova, Aleksandra. Apgaulinga Pinokio prigimtis // Literatūra ir menas. – 2013, Nr. 42 (lapkr. 15), p. 36–38.

Strelcova, Aleksandra. Augame skaitydami: pašnekesiai su paaugliais apie knygas ir skaitymą. – Iliustr. // Tarp knygų. – 2013, Nr. 12, p. 6–9.

Strelcova, Aleksandra. Mirties tema šiuolaikinėje paauglių prozoje // Rubinaitis. – 2013, Nr. 3, p. 7–10.

Striogaitė, Dalia. Išeivijos pasakininkė: (Sonei Tomarienei – 100). – Iliustr. // Rubinaitis. – 2013, Nr. 3, p. 23–24.

Urba, Kęstutis. „Kiškių kariauna, marš, marš į Kauną“: [apie Kazio Binkio kūrinį „Kiškių sukilimas“] // Rubinaitis. – 2013, Nr. 3, p. 11–17.

Urba, Kęstutis. Albino Žukausko kūryba vaikams // Metlaikių atabradai: Albino Žukausko šimtmetis: mokslinės konferencijos medžiaga. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2013, p. 50–70.

Urba, Kęstutis. Kaip tolima paversti artima: [apie lietuvių vaikų literatūros klasikos leidybos atnaujinimą] // Rubinaitis. – 2013, Nr. 4, p. 1.

Urba, Kęstutis. Vaikų kultūrinė atskirtis ar bendrabūvis?: [apie visuomenės požiūrį į vaikų literatūrą] // Rubinaitis. – 2013, Nr. 3, p. 1. Vaičiūnas, Albinas. Vytautui Tamulaičiui – 100 // Metai. – 2013, Nr. 1, p. 155.

Venclauskaitė-Tofsla, Alma. Vaikystės nostalgija, arba Kaip mes keliavom po Suomiją. – Nuotr. // Rubinaitis. – 2013, Nr. 3, p. 43–44.

Žilinskas, Antanas. Dramatiško likimo poeto pėdsakais: [apie Kostą Kubilinską]. – Portr. – Ad memoriam // Mūsų savaitė. – 2013, Nr. 26 (birž. 29–liep. 5), p. 22–23.

Žvironaitė, Loreta. Kur nauji pasakų karaliaus drabužiai?: (2012 m. lietuvių autorių pasakos). – Iliustr. // Rubinaitis. – 2013, Nr. 1, p. 2–6.

Žvironaitė, Loreta. Takais takeliais į vaikų literatūros kelią: (Vinco Aurylos 90­osioms gimimo metinėms). – Nuotr. // Rubinaitis. – 2013, Nr. 4, p. 19–21.

Žvironaitė-Udrienė, Loreta. Sakmės poetika Leonardo Gutausko prozoje vaikams (didaktinė sklaida) // Žmogus ir žodis: mokslo darbai. T. 15, Nr. 2, Literatūrologija. – Vilnius: Vilniaus edukologijos universiteto l­kla, 2013, p. 72–75.

RECENZIJOS, ANOTACIJOS, PRISTATYMAI

Abromavičienė, Lina. Medikė išleido vaikišką knygelę sergantiems hemofilija: [apie hematologės dr. Izoldos Krivienės knygą „Karalių paslaptis“]. – Iliustr. // Šiaulių naujienos. – 2013, birž. 10, p. 3, 5.

Adomaitytė, Gintarė. Tiesi nugara ir… visa, kas už jos slypi: [Leelo Tungal knygos „Draugė mergaitė ir suaugę žmonės“ rec.] // Rubinaitis. – 2013, Nr. 3, p. 33–35.

Adomaitytė, Gintarė. Žmonės panašūs į upes. Nejaugi?: [Gillo Lewiso knygos „Padangių skrajūnas“ rec.] // Rubinaitis. – 2013, Nr. 2, p. 30–31.

Andriulionytė, Raimonda. „Pieštukinė sraigė. Žaliagirio istorija“, arba Sraigė pasakoja ne tik vaikams: [Aistės Vilimės knygos rec.]. – Iliustr. // Nemunas. – 2013, vas. 21–27 (Nr. 7), p. 12–13.

Arklio metams – knygelė vaikams „Raitelis jau balną ruošia“: [apie poetės Erlos knygą] / parengė Laima Trumpytė. – Iliustr. // Šiaulių naujienos. – 2013, gruod. 16, p. 6.

Dirgėla, Tomas. Laiškas jaunajai skaitytojai (I): [apie Kęstučio Kasparavičiaus „Sapnų Katytę“, Jono Liniausko „Suvyniotą dieną, arba Kokio dydžio būna didelė meilė“ ir Vilės Vėl „Kaip mes išgarsėjome“]. – Iliustr. // Nemunas. – 2013, bal. 4–10 (Nr. 13), p. 8–11.

Dirgėla, Tomas. Laiškas jaunajai skaitytojai (III): [apie Renatos Šerelytės pasakų seriją ir paskutinę jos dalį „Krakatukai kosmose“]. – Iliustr. // Nemunas. – 2013, birž. 6–12 (Nr. 22), p. 8–10.

Gaižauskaitė, Zita; ir Marcinkevičienė, Milda. Etažerė: [apie Stanislovo Abromavičiaus knygą „Gerumo pamokėlės“]. – Iliustr. // Nemunas. – 2013, vas. 7–13 (Nr. 5), p. 11.

Juodišius, Paulius. „Amarėlio pyragas“: interaktyvi knyga vaikams: [pristatymas]. – Iliustr. // Laimiukas. – 2013, Nr. 3, p. 38–39.

Kaladienė, Onutė. Naujas Vaikų literatūros centro leidinys: [„Nuotykis, kuris niekada nesibaigs“ pristatymas] // Tarp knygų. – 2013, Nr. 10, p. 8.

Keleras, Julius. [Violos Rohner ir Dorotos Wünsch knygos „Kaip senelis mokėsi plaukti“ rec.] // Valstybė. – 2013, Nr. 6, p. 114.

Kukta, Gediminas. Neprivalomi skaitiniai: [Johannos Spyri knygos „Heida“ rec.] // Literatūra ir menas. – 2013, Nr. 34 (rugs. 20), p. 35.

Kukta, Gediminas. Neprivalomi skaitiniai: [Sylvios Waugh knygos „Žmogonai dykrose“ rec.] // Literatūra ir menas. – 2013, Nr. 34 (rugs. 20), p. 34–35.

Meškauskaitė, Audronė. Mažoji etažerė: [Danguolės Kandrotienės knygos „Spintos istorijos“ ir Raimondo J. Nabaus „Žalios pėdos“ rec.]. – Iliustr. // Nemunas. – 2013, spal. 10–16 (Nr. 35), p. 11–12.

Meškauskaitė, Audronė. Mažoji etažerė: [Gražinos Sviderskytės knygos „Darius ir Girėnas. Istorija ir legenda“ ir Antano Šimkaus knygos „Vaizdai iš gyvenimo bobulytės ir kt.“ rec.]. – Iliustr. // Nemunas. – 2013, spal. 24–lapkr. 6 (Nr. 37), p. 11.

Meškauskaitė, Audronė. Mažoji etažerė: [Ramutės Skučaitės knygos „Ant ledo atsirado rožė“ ir Tomo S. Butkaus knygos „Bumba Dumba ir Visatos sukūrimas“ rec.]. – Iliustr. // Nemunas. – 2013, lapkr. 14–20 (Nr. 39), p. 8–9.

Meškauskaitė, Audronė. Mažoji etažerė: [Tautvydos Marcinkevičiūtės knygos „Etruskai valgė druską“ ir Renatos Šerelytės knygos „Sraige, nerūkyk“ rec.]. – Iliustr. // Nemunas. – 2013, lapkr. 28–gruod. 4 (Nr. 41), p. 11.

Meškauskaitė, Audronė. Mažoji etažerė: [Vilmos Isevičiūtės knygos „Aš norėjau sesutės“ ir Virginos Šukytės knygos „Laimės formulė“ rec.]. – Iliustr. // Nemunas. – 2013, gruod. 12–18 (Nr. 43), p. 9, 12.

Mikalauskienė, Neringa. Idos sodo šešėliai: [Kristinos Gudonytės knygos „Ida iš šešėlių sodo“ rec.] // Rubinaitis. – 2013, Nr. 1, p. 15–17.

Mitunevičiūtė, Inga. Ribinis žmogonų pasaulis: [Sylvios Waugh knygos „Žmogonai dykrose“ rec.] // Rubinaitis. – 2013, Nr. 3, p. 35–37.

Mitunevičiūtė, Inga. Viskas visada vis tiek bus gerai: [Nomedos Marčėnaitės knygos „Lėlė“ rec.] // Rubinaitis. – 2013, Nr. 1, p. 17–19.

Mozūraitė, Vita. Penkiolika klausimų sielai: [Shauno Tano knygos „Atokaus priemiesčio istorijos“ rec.] // Rubinaitis. – 2013, Nr. 4, p. 34–36.

Prudencija Po. [Antano Šimkaus knygos „Vaizdai iš gyvenimo bobulytės ir kt.“, Aurelijos Umbrasienės knygos „Apie Kotryną, jos angelą, musę Zosę ir kt.“, Kate DiCamillo knygos „Nepaprasta Edvardo Tiuleino kelionė“, Ulos Šimulynaitės knygos „Avinas Liudvikas Besarabijos stepėje“ rec.] // Literatūra ir menas. – 2013, Nr. 9 (kovo 1), p. 34–35.

Prudencija Po. [Ingridos Vizbaraitės knygos „Karžygiuko istorija“ rec.] // Literatūra ir menas. – 2013, Nr. 13 (kovo 29), p. 35.

Prudencija Po. [Jano Svĕráko knygos „Kukis grįžta“, Christine’s Nöstlinger knygos „Nykštukas galvoje“ rec.] // Literatūra ir menas. – 2013, Nr.  17 (bal. 26), p. 31.

Prudencija Po. Kitokie sakiniai ir kitokie žmonės: [Sylvios Waugh knygos „Žmogonai dykrose“ rec.] // Literatūra ir menas. – 2013, Nr. 37 (spal. 11), p. 35.

Pukėnaitė, Viktorija. Vėl suspindo Prano Mašioto šviesa: // Tarp knygų. – 2013, Nr. 12, p. 28.

Skujytė, Asta. Cukruoti džiaugsmai ir abejonių debesėliai: [Kęstučio Kasparavičiaus knygos „Sapnų Katytė“ rec.] // Rubinaitis. – 2013, Nr. 1, p. 19–21.

Stankevičius, Rimvydas. Rožė nuo Ramutės Skučaitės: [apie knygą „Ant ledo atsirado rožė“] // Respublika. – 2013, rugs. 20, p. 18.

Stankevičius, Rimvydas. Senajame bokšte tebegyvenama: [Leonardo Gutausko knygos „Senojo Bokšto gyventojai“ rec.] // Respublika. – 2013, saus. 24, p. 12.

Strelcova, Aleksandra. „Vaivorykščių arkos“: kalbantys gyvūnai, skraidantys laivai ir lašelis magijos: [Neringos Vaitkutės knygos rec.] // Rubinaitis. – 2013, Nr. 2, p. 27–29.

Suslavičienė, Romualda. Dar vienas susitikimas: [apie Danutės Grigonienės knygą „Kažkas ne taip“]. – Iliustr. // Atspindžiai. – 2013, lapkr. 15, priedas „Kultūros priemenė“, p. 5.

Urnėžiūtė, Rita. [Kate DiCamillo knygų „Nepaprasta Edvardo Tiuleino kelionė“ ir „Fokusininko dramblys“ rec.] // Gimtoji kalba. – 2013, Nr. 5, p. 10–18.

POKALBIAI, PASISAKYMAI

Adomaitytė, Gintarė. Ateitis, kurią atstūmėme: [pokalbis] / užrašė Rimvydas Stankevičius. – Iliustr. // Respublika. – 2013, bal. 27, p. 7.

„Ašakaičio abėcėlės“ autorius: iš amžininkų atsiminimų apie Praną Mašiotą / parengė Jūratė Jagminienė. – Iliustr. – Aut.: Vytautas Žemkalnis­Landsbergis, Danutė Čiurlionytė­Zubovienė, Donatas Mašiotas, Alfonsas Šimėnas // Švietimo naujienos. Informacinis leidinys. – 2013, Nr. 11 (gruodis), p. 14–16.

Babilaitė, Ieva. Į Bitutės klausimus atsako dailininkė Ieva Babilaitė. – Iliustr., nuotr. // Bitutė. – 2013, Nr. 7/8, p. 10–11. Chmielewska, Iwona. Nekiškime vaikų po gaubtu: [pokalbis su Vilniaus knygų mugės viešnia lenkų dailininke ir rašytoja Iwona Chmielewska] / parengė Sigutė Chlebinskaitė. – Nuotr. // Lietuvos rytas. – 2014, vas. 4, p. 18.

Gabrilavičiūtė, Laura. (Ne)rimtas verslas: mažiausiems skaitytojams skirtos knygelės – nepigios, bet paklausios: [su „Nieko rimto“ vadovo Arvydo Vereckio ir „Metodikos“ direktorės Evos Sokolovskytės pasisakymais]. – Iliustr. // IQ. – 2013, Nr. 2, p. 30.

Gaižauskaitė, Zita. Martynas Vainilaitis – įsimintiniausias mano mokytojas. – Iliustr. // Rubinaitis. – 2013, Nr. 1, p. 32–33.

Gudeikytė, Jolanta. Kuriamas skaitytojo džiaugsmas: [pokalbis su Raseinių VB Vaikų literatūros skyriaus vedėja] / užrašė Janina Skeberdienė. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – 2013, birž. 25, p. 12.

Kaip gimsta knyga ir iliustracijos: [pasakoja Ingrida Vizbaraitė, Marija Smirnovaitė ir Kęstutis Kasparavičius]. – Nuotr. // Laimiukas. – 2013, Nr. 1, p. 30–31.

Kasparavičius, Kęstutis. Iš debesų nėrė į jūrą: autoriaus mintys apie naujos knygos vaikams „Povandeninė istorija“ kūrimo procesą. – Iliustr. // Kauno diena. – 2013, kovo 13, p. 13.

Kasparavičius, Kęstutis. Iš kitos realybės: [pokalbis] / kalbėjosi Viktorija Vitkauskaitė. – Portr., iliustr. // IQ. – 2013, Nr. 12, p. 102–103.

Kasparavičius, Kęstutis. Išgarsėjęs per Kvailas ir Trumpas istorijas: [pokalbis] / užrašė Audronė Jablonskienė. – Iliustr. // Respublika. – 2013, saus. 25, p. 13.

Kasparavičius, Kęstutis. Kada užauga vaikas?: [pokalbis] parengė Enrika Striogaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2013, gruod. 20, priedas „Santaka“, p. 3–4.

Kasparavičius, Kęstutis. Lietuvis dailininkas su vaikais Washingtone kūrė žirafas: [pokalbis] / kalbėjosi Vaida Lowell. – Iliustr. // Draugas. – 2013, spal. 31, p. 4–5.

Lietuvybės šviesa spinduliuojanti asmenybė… iš amžininkų atsiminimų apie Praną Mašiotą… / parengė Jūratė Jagminienė. – Aut.: Vytautas Žemkalnis­Landsbergis, Danutė Čiurlionytė­Zubovienė, Julius Būtėnas, Donatas Mašiotas. – Iliustr., portr. // Lietuvos aidas. – 2013, gruod. 18, p. 2; gruod. 21, p. 2–3.

Mamontovas, Andrius. „Kai sugalvoju tai, kas reikalinga, durys atsidaro savaime“: [pokalbis su labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ steigėju] / kalbino Viktorija Pukėnaitė. – Iliustr. // Tarp knygų. – 2013, Nr. 12, p. 19–21.

Maskuliūnienė, Džiuljeta. Laikas, kuris visada su tavimi: [pokalbis] / kalbėjosi Vytautas Kirkutis. – Iliustr. // Šiaulių kraštas. – 2013, spal. 25, priedas „Atolankos“, p. 1, 3, 8.

Maskuliūnienė, Džiuljeta. Vaikystės pojūtis – kad gyveni be rūpesčių…: ŠU profesorė Džiuljeta Maskuliūnienė atsako į Kęstučio Urbos klausimus. – Nuotr. // Rubinaitis. – 2013, Nr. 3, p. 25–32.

Džiuljeta Maskuliūnienė – vaikų literatūros ambasadorė Šiauliuose: [pokalbis]. – Nuotr. // P. Višinskio g. 38: Šiaulių universiteto Humanitarinio fakulteto laikraštis. – 2013, gruodis, p. 1–2.

Medinienė, Danutė. Pokalbis bibliotekoje: nuo vaikų literatūros iki „Knygų klubo“ idėjos: [pokalbis su Biržų Jurgio Bielinio VB Vaikų aptarnavimo skyriaus vedėja] / kalbėjosi Jurgita Ratkevičienė. – Iliustr. // Šiaurės rytai. – 2013, geg. 28, p. 1, 8.

Mora, Pat. Skaitymo džiaugsmas: [Tarptautinės vaikų knygos dienos kreipimasis] / iš anglų k. vertė Violeta Palčinskaitė. – Iliustr. // Rubinaitis. – 2013, Nr. 1, p. 1; tas pat // Laimiukas. – 2013, Nr. 2, p. 4–5; tas pat // Tarp knygų. – 2013, Nr. 2, p. 16.

Nekrošius, Juozas. Poeto Juozo Nekrošiaus knyga apie žiedų šypsenas ir žmonių gerumą: [pokalbis]. – Iliustr. // Tipu tapu. – 2013, Nr. 4, p. 16.

Paauglių literatūra sensta taip pat sparčiai kaip ir IT: [su „Nieko rimto“ vadovo Arvydo Vereckio ir „Alma littera“ direktorės Danguolės Viliūnienės pasisakymais]. – Iliustr., lent. // Veidas. – 2013, Nr. 27 (liep. 1), p. 6.

Palčinskaitė, Violeta. Jums, mano skaitytojai: [laiškas]. – Nuotr. // Laimiukas. – 2013, Nr. 6, p. 7.

Račickas, Vytautas. Rašytojas pasigenda Vaikų teatro: [pokalbis] / kalbėjosi Živilė Kavaliauskaitė. – Iliustr. // Respublika. – 2013, geg. 8, p. 10.

Ramunytė, Jonė. Su glėbiu knygų žaliomis Žvėryno gatvelėmis: vertėja Jonė Ramunytė atsako į Rūtos Jonynaitės klausimus. – Nuotr. // Rubinaitis. – 2013, Nr. 2, p. 14–20.

Ruseckaitė, Aldona. Keli susitikimai, keletas laiškų: (Martyno Vainilaičio 80­osioms gimimo metinėms). – Iliustr. // Rubinaitis. – 2013, Nr. 1, p. 29–32.

Skučaitė, Ramutė. „Šiandien gėris laimingas jėga“: [pokalbis] / užrašė Laima Žemulienė. – Iliustr. // Vilniaus diena. – 2013, kovo 28–bal. 3 (Nr. 13), p. 20–21.

Skučaitė, Ramutė. Jokių privilegijų neturėjau: [pokalbis] / užrašė Julė Šiurkutė. – Portr., iliustr. // Laima. – 2013, Nr. 4, p. 150–153.

Skučaitė, Ramutė. Kūrėjos kraujyje – slapta pedagogės misija: [pokalbis] / parengė Ramūnas Gerbutavičius // Lietuvos rytas. – 2013, rugpj. 31, p. 21.

Sungailienė, Loreta. Knyga – tiltas į pokalbį su vaiku: [pokalbis su etnomuzikologe, „Mažojo Princo fondo“ iniciatyvos „Visa Lietuva skaito vaikams“ ambasadore Loreta Sungailiene] / kalbėjosi Virginija Pupeikytė. – Iliustr. // Tarp knygų. – 2013, Nr. 2, p. 17–18.

Šerelytė, Renata. Meluoti vaikams – nedora: [pokalbis] / kalbėjosi Rimvydas Stankevičius. – Iliustr. // Respublika. – 2013, spal. 29, p. 15.

Šimkus, Antanas. Į Bitutės klausimus atsako poetas Antanas Šimkus. – Nuotr. // Bitutė. – 2013, Nr. 7/8, p. 11–12.

Trimakaitė, Sigutė. „Šalia muzikos mane persekiojo ir literatūra…“: dainininkę Sigutę Trimakaitę kalbina Alma Valantinienė. – Nuotr. // Rubinaitis. – 2013, Nr. 1, p. 22–28.

Urba, Kęstutis. Iki vaikų literatūros reikia užaugti: [pokalbis] / užrašė Rasa Milerytė. – Iliustr. // Pašvaistė. – 2013, Nr. 5, p. 21–23.

Urba, Kęstutis. Valstybė, nemylinti vaikų: [pokalbis] / užrašė Rimvydas Stankevičius. – Iliustr. // Respublika. – 2013, geg. 17, priedas „Žalgiris“, p. 1.

Vainilaitienė, Sofija. „Ežio dvare“, tarp paukščių balsų: [atsiminimai]. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 2013, Nr. 4 (saus. 25), p. 19–22.

Vainilaitienė, Sofija. Kas buvo šventa Martynui Vainilaičiui: prisiminimais dalijasi našlaujanti dailininkė, knygų iliustratorė / užrašė Deimantė Zailskaitė. – Iliustr. // Respublika. – 2013, saus. 25, priedas „Julius / Brigita“, p. 4.

Vaitkutė, Neringa. Bitutė kalbina rašytoją Neringą Vaitkutę. – Nuotr. // Bitutė. – 2013, Nr. 11/12, p. 10–11.

Vaitkutė, Neringa. Mokytojos knyga taps bestseleriu?: [pokalbis su Lentvaryje gyvenančia biologijos mokytoja, knygos „Vaivorykščių arkos“ autore] / užrašė Danutė Šepetytė. – Iliustr. // Respublika. – 2013, vas. 13, p. 11.

Vaitkutė, Neringa. Nuotykių ir paslapčių ilgesys: pasakoja knygos „Vaivorykščių arkos“ autorė. – Nuotr., iliustr. // Laimiukas. – 2013, Nr. 1, p. 32–33.

Valintėlytė, Ina. „Juk senelis Luvras tiek daug gali papasakoti!“: [pokalbis su Prancūzijoje gyvenančia kupiškiete, išleidusia knygą „Luvro paslaptys“] / kalbėjosi Ingrida Nagrockienė. – Iliustr. // Kupiškėnų mintys. – 2013, vas. 2, p. 3, 5.

Vereckis, Arvydas. „95 proc. vaikų negeba fantazuoti“: [pokalbis su leidyklos „Nieko rimto“ vadovu] kalbėjosi Jonė Kučinskaitė. – Portr. // Veidas. – 2013, Nr. 39 (rugs. 23), p. 46–47.

Vilė Vėl. Bitutė kalbina Vilę Vėl. – Nuotr. // Bitutė. – 2013, Nr. 9/10, p. 10.

Vilė Vėl. Širdies virpėjimas dėl literatūros: rašytoja Vilė Vėl atsako į Kęstučio Urbos klausimus // Rubinaitis. – 2013, Nr. 4, p. 27–33.

Vitienė, Jurga. Vaikų skatinimas skaityti – misija (ne)įmanoma?: [pokalbis su knygyno „Pegasas“ Utenoje vadove] / kalbėjosi Jurgita Pavilonienė. – Iliustr. // Utenos diena. – 2014, vas. 19, p. 10.

Žutautė, Lina. Knyga – tai būdas dalytis: (pasisakymas priėmus 2012 m. Geriausios vaikų ir paauglių knygos premiją, pirmąkart pavadintą Prano Mašioto vardu). – Nuotr. // Rubinaitis. – 2013, Nr. 2, p. 1.

INFORMACINĖS PUBLIKACIJOS

Akelienė, Loreta. Prano Mašioto 150­osioms metinėms: [minėjimas ir konferencija Marijampolės kolegijoje]. – Nuotr. // Suvalkietis. – 2013, gruod. 19, p. 7–8.

Ambrazas, Goda. Kaip Ula paveldėjo vaiduoklį: [apie rašytoją, dailininkę Ulą Šimulynaitę]. – Portr. // Lietuvos žinios. – 2013, birž. 22, p. 25.

Apanavičienė, Laima. „Vytautui Tamulaičiui – 100“: apsilankymas Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos virtualioje parodoje. – Iliustr., portr. // Draugas. – 2013, kovo 30, p. 8.

Draugelienė, Danutė. Martynas Vainilaitis – varėniškių garbė: poeto darbų reikšmė neblėsta ir šiandien. // Merkio kraštas. – 2013, kovo 5, p. 5.

Grigolytė, Rūta. Paaugliai ir literatūra: kas rašo, ką skaito: [Vilniaus knygų mugėje vykusių diskusijų apžvalga]. – Iliustr. // Kauno diena. – 2013, kovo 1, priedas „Santaka“, p. 4–5.

Griškevičienė, Rasa. Apie gerą ir prastą literatūrą: [apie Ukmergės VB vykusį seminarą „Šiuolaikinės vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų literatūros apžvalga ir tendencijos. Autorinių teisių taikymo praktika literatūros kūriniams“]. – Iliustr. // Ukmergės žinios. – 2013, lapkr. 12, p. 7.

Kančauskienė, Nijolė. Nepaprasti Sidabramiškio gyventojų nuotykiai: [apie susitikimą su Neringa Vaitkute]. – Iliustr. // Kelmiškiams. – 2013, lapkr. 26, p. 4.

Kijauskienė, Eglė. Jaunoji rašytoja [Lina Žutautė] savo knygas iliustruoja pati. – Iliustr. // Valstiečių laikraštis. – 2013, liep. 17, p. 15–16.

Kišūnaitė, Roma. Kronika, informacija, skelbimai / rašė ir fotografavo R. K. – Nuotr. // Rubinaitis. – 2013, Nr. 1, p. 44–48; Nr. 2, p. 44–48; Nr. 3, p. 45–48; Nr. 4, p. 46–48.

Knygos vaikams kabojo ant balto veltinio sienų: [apie 50­ąją Bolonijos vaikų knygų mugę]. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2013, kovo 30, p. 33.

Lietuvai ima rūpėti vaikai: [apie labdaros ir paramos fondą „Švieskime vaikus“]. – Iliustr. // Respublika. – 2013, rugs. 3, p. 11.

Mičiulienė, Jūratė. „Petriuko vėliava“ grįžta į Lietuvą. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – 2013, bal. 2, p. 12.

Mikšionienė, Rūta. Parodoje – atgijęs vaikiškų knygų pasaulis: [apie vaikų knygų iliustracijų paro dą „4 iliustratorių pasakos“]. – Iliustr. // Sostinė. – 2013, birž. 8, p. 11.

„O jums aš volunge čiulbėsiu, šnarėsiu kadagio šaka“: Martynui Vainilaičiui – 80 / parengė Laimutė Cibulskienė. – Portr. // Merkio kraštas. – 2013, saus. 18, p. 2.

Pačkauskaitė, Laura. Vaikų literatūros premijos iškeliavo į moterų rankas: [apie Vaikų literatūros premijos laureates]. – Nuotr. // Vakaro žinios. – 2013, bal. 3, p. 5.

Pagerbtas Italijoje: [Kęstučiui Kasparavičiui įteikta Lombardijos regiono vaikų literatūros premija „Vittoria Samarelli“]. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – 2013, gruod. 19, p. 13.

Pakalkienė, Rasa. J. Mudėnienės kūryba – lyg vaikystės žaidimai. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – 2013, rugpj. 2, p. 24.

Pinkevičienė, Saulė. „Tiek kūrėjų susirinko, net mokyklos grindys linko“: [Alytaus Šaltinių pagrindinėje mokykloje viešėjo Vytautas Račickas, Zita Gaižauskaitė ir Nomeda Marčėnaitė] // Alytaus naujienos. – 2013, geg. 9, p. 7.

Prie vaikystės upės: [apie Šakių VB projektą „Skulptūrų parkas – vaikų literatūros klasiko Vytauto Tamulaičio 100­mečiui“, parko „Vabalų kalnelis“ atidarymo šventę Kriūkuose]. – Iliustr. // XXI amžius. – 2013, rugs. 13, p. 5.

Raiskienė, Nijolė. Skaitymai „Vasara su knyga“ prasidėjo. – Iliustr. // Gyvenimas. – 2013, geg. 15, p. 3.

Rašytojo Vytauto Tamulaičio premijos konkursas. – Portr. // XXI amžius. – 2013, kovo 29, p. 9.

Skatina vaikiškos literatūros kūrimą: [apie labdaros ir paramos fondą „Švieskime vaikus“] // Klaipėda. – 2013, rugs. 26, p. 5, 11.

Stalauskienė, Jurgita. Vaikų literatūros skyriai populiarūs! – Iliustr. // Molėtų žinios. – 2013, kovo 5, p. 34.

Striogaitė, Enrika. Pagerbti geriausi knygų vaikams kūrėjai. – Iliustr. // Kauno diena. – 2013, bal. 3, p. 13.

Susitikimas su vaikų rašytoja L. Žutaute / parengė Romualda Urbonavičiūtė. – Iliustr. // Šiaulių naujienos. – 2013, rugs. 20, p. 5.

Šatrauskas, Arnoldas. Vaikų pasaulis Vytauto Račicko akimis: [Alytaus raj. VB filialiuose vyko susitikimai su Vytautu Račicku] // Alytaus naujienos. – 2013, geg. 23, p. 8.

Vaškevičius, Algis. Paminėtos 150­osios vaikų literatūros tėvo Prano Mašioto gimimo metinės: [apie minėjimą Vinco Kudirkos muziejuje]. – Iliustr. // Draugas. Mokslas, menas, literatūra. – 2013, lapkr. 9, p. 5.

Žeimantas, Vytautas. Zanavykų žygis: Albinas Vaičiūnas apie Vytautą Tamulaitį: [apie Lietuvos teatro draugijoje vykusį susitikimą]. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2013, birž. 8, p. 3.

Židžiūnienė, Aušra. O jūsų galvose gyvena nykštukas?: [apie geriausių 2012 metų vaikų knygų kūrėjų apdovanojimus]. – Iliustr. // Švietimo naujienos. Informacinis leidinys. – 2013, Nr. 5, p. 8–9.

BIBLIOGRAFIJOS PRIEMONĖS

Apie vaikų literatūrą, skaitymą 2012 m.: [bibliografijos sąrašas] / sud. Roma Kišūnaitė // Rubinaitis. – 2013, Nr. 3, p. 38–39.

2012 m. vaikų ir paauglių knygos: [bibliografijos sąrašas] / sud. Roma Kišūnaitė // Rubinaitis. – 2013, Nr. 1, p. 34–43; Nr. 2, p. 32–43.

2014 m. vaikų literatūros datos: [biobibliografija] / sud. Roma Kišūnaitė // Rubinaitis. – 2013, Nr. 4, p. 36–45.

INTERNETO PUBLIKACIJOS

Publikacijų, skelbiamų internete, nuorodas žr. Vaikų literatūros informacijos svetainės http:// rubinaitis.lnb.lt rubrikoje „Siūlome paskaityti“.

Sudarė Roma Kišūnaitė

Žurnalas „Rubinaitis“, 2014 Nr. 2 (70)

 

Įžanginis

KNYGOS – TAI PAŽINIMO DŽIAUGSMAS (Pasisakymas priėmus 2013 m. Prano Mašioto premiją)

Apžvalgos

KIEK DAR PRAMOGAUSIME?.. (2013 m. verstinė vaikų literatūra)
GRAŽIOS DOVANOS VAIKAMS (2013 m. vaikų knygų iliustracijų apžvalga)

Straipsniai

PAKALBĖKIME APIE KARĄ

Toves Jansson 100-osioms gimimo metinėms

JŪRA, SU KURIA (NE)GALIMA ŽAISTI (Tove’s Jansson „Tėtis ir jūra“)
NONSENSO ŽAVESYS TROLIŲ MUMIŲ BRAIŽU (Tove Jansson – Lewiso Carrollio  „Alisos Stebuklų šalyje“ iliustruotoja)
MUMIAI, KURIE GYVENA SU MUMIS

Mano vaikystės skaitymai

„O TO „TARZANO“ VIS BUVO NEGANA...“

Supažindiname

Vaikų literatūros muziejus Kaune

Laiškai

Bibliotekos renginiai klausos negalią turintiems mažiesiems

Kronika. Informacija. Skelbimai

KRONIKA. INFORMACIJA. SKELBIMAI

Summary

SUMMARY

Mūsų partneriai ir rėmėjai