AMERIKIEČIŲ VAIKŲ LITERATŪROS PREMIJOS

 

Kiekvienais metais Jungtinėse Amerikos Valstijose įteikiama daug ir įvairių apdovanojimų už geriausias vaikų knygas. Apie pagrindinį apdovanojimą – Njuberio medalį – jau rašėme ankstesniame „Rubinaičio“ numeryje. Siūlome susipažinti ir su kitais žinomais bei svarbiais šios šalies vaikų knygų kūrėjų apdovanojimais.

 

R. Kaldekoto medalis (The Randolph Caldeccot Medal)

Tai svarbus ir plačiai kaip ir Njuberio medalis žinomas apdovanojimas. Medalis pavadintas žinomo XIX a. anglų iliustruotojo, paveikslėlių knygų pradininko R. Kaldekoto vardu. Jis įsteigtas 1937 m., Frederikui G. Melcheriui pasiūlius įkurti antrą kasmetį apdovanojimą už geriausias paveikslėlių knygas, išleistas JAV. Medalio teikimu rūpinasi Amerikos bibliotekų asociacija.

Į apdovanojimą pretenduojančios paveikslėlių knygos turi teikti naują vizualią informaciją, plėtoti pasirinktą temą, pasižymėti individualumu ir išskirtinumu. Pateiktoji informacija turi būti puiki iliustracinė knygos koncepcijos išraiška. Tokie yra patys svarbiausi vertinimo kriterijai renkant geriausią paveikslėlių knygą. Be to, pretenduojančios knygos turi pasižymėti puikia poligrafine kokybe. Vienintelis apribojimas – iliustracijos turi būti panaudotos paveikslėlių knygoje nepriklausomai nuo kitų žiniasklaidos priemonių.

R. Kaldekoto apdovanojimo komitetą sudaro aštuoni renkami nariai, iš kurių vienas yra pirmininkas. Dar septynis narius į komitetą siūlo Vaikų bibliotekinių paslaugų asociacija. Toks penkiolikos narių komitetas suformuojamas vieneriems metams. Per tą laiką jo nariai skaito, analizuoja, aptaria ir vertina, o galiausiai balsuoja atrinkdami pačią geriausią paveikslėlių knygą. Balsavimas vyksta tokia tvarka: kiekvienas komiteto narys turi atrinkti tris knygas, iš jų pirmajai vietai skiriami 4, antrajai – 3, o trečiajai – 2 balai.

Bronzinį apdovanojimo medalį, kurio vienoje pusėje išgraviruota autoriaus pavardė, o kitoje – data, 1937 m. sukūrė René Paulis Chambellanas. Pirmasis R. Kaldekoto medalis įteiktas 1938 m.

Viena garsiausių šiuo medaliu apdovanotų (1964 m.) knygų yra Moriso Sendako iliustruota Kur tie laukiniai? (Where the Wild Things Are?). Lietuvių kalba išleista šio dailininko iliustruota Elzės Minarik knyga Meškiukas ir jo draugė (1971).

 

P. A. Viti apdovanojimas už novelę (Paul A. Witty Short Story Award)

Šis apdovanojimas skiriamas už originalią novelę, kuri nėra tik kitų kūrinių perpasakojimas. Kūrinys turi būti išspausdintas periodiniame leidinyje, kurio skaitytojų amžius – iki dvylikos metų. Medalis teikiamas kasmet už tais pačiais metais pirmą kartą išspausdintą novelę. Komisija pateiktą kūrinį svarsto tik vieną kartą.

Apdovanoti novelę medaliu gali siūlyti ir jos leidėjas (iš vieno periodinio leidinio pateikia ne daugiau kaip tris noveles). Kiekvienam komiteto nariui iki gruodžio 1 dienos jis turi išsiųsti po leidinio kopiją. Novelę svarstyti gali parinkti ir vertinimo komisijos atstovai, Tarptautinės skaitymo asociacijos nariai ar patys autoriai.

Vertinamos tiek grožinės, tiek pažintinės novelės. Svarbiausia, kad jos būtų tikroviškos ir įtikinamos, o pateikta informacija – autentiška ir neiškraipanti tikrovės. Taip pat novelės turi būti tarsi savotiškas skaitymo ir raštingumo standartas, į kurį lygiuotųsi kita vaikų lektūra.

 

Geriausia vaikų knyga (Notable Children’s Book)

Vaikų bibliotekinių paslaugų asociacijos Geriausių vaikų knygų komitetas yra pavaldus Amerikos bibliotekų asociacijai. Jo tikslas – kasmet atrinkti, anotuoti ir pristatyti publikavimui geriausių vaikų knygų sąrašus. „Geriausia“ suprantama kaip verta skelbti, svarbi, ypatinga ir išskirtinė vaikų knyga. Tai turėtų būti labai geros poligrafinės kokybės tiek grožinė, pažintinė, tiek poezijos, informacinė ar paveikslėlių knyga. Pagrindiniai vertinimo kriterijai tokie: teksto ir iliustracijų originalumas; teksto kokybė, aiškumas ir kalbos stilius; puikios iliustracijos; nepriekaištingas knygos dizainas; dalyko aktualumas vaikams; knyga turi būti skirta vaikams iki keturiolikos metų.

Kad būtų įtraukta į geriausių vaikų knygų sąrašą, knyga turi būti išleista JAV. Visai neatsižvelgiama į formatą, knygos viršeliai gali būti kieti ar minkšti.

Pirmininką ir dešimt komisijos narių skiria Vaikų bibliotekinių paslaugų asociacijos prezidentas. Pusė komiteto, kuris renkasi dukart per metus, narių atnaujinama kasmet. Geriausių knygų sąrašas aptariamas žodžiu, vėliau papildomas. Komisijos nariai balsuoja, ir 6–11 balsų dauguma lemia, ar knyga išliks pirminiame diskusijų sąraše, kuris dar bus aptariamas Amerikos bibliotekų asociacijos susitikime. Metų gale sąrašas pailgėja: tada jį sudaro apie 150–200 knygų. Visos jos aptariamos Amerikos bibliotekų asociacijos žiemos sesijoje, komiteto nariai balsuoja, ir taip nustatoma 50 knygų. Kad būtų įrašyta į geriausių vaikų knygų sąrašą, knyga vėl turi gauti 6–11 balsų. Atskiri vertinimo kriterijai knygoms taikomi atsižvelgiant į vaikų amžiaus grupes: jaunesniojo, vidutinio, vyresniojo ir visų amžiaus grupių vaikams. Komiteto sprendimui – pateiktam geriausių vaikų knygų sąrašui – galima ir nepritarti, tačiau, pasak komiteto, prieštaravimai tik skatina kritišką požiūrį, papildomas diskusijas ir svarstymus.

Sąrašas skiriamas vaikams. Jis padeda išsirinkti knygas skaitymui, skatina ieškoti geriausių leidinių. Nors visas išvardytas knygas sunku rasti vienoje bibliotekoje, bet naudojantis tarpbibliotekiniais tinklais, pasitelkiant į pagalbą knygynus, stengiamasi, kad jos vaikams būtų prieinamos.

 

M. L. Bečelder apdovanojimas (The Mildred L. Batchelder Award)

Apdovanojimas pavadintas vaikų bibliotekininkės M. L. Bečelder vardu. Savo karjerą ši moteris pradėjo Omaho (Nebraskos valstija) viešojoje bibliotekoje, dirbo bibliotekininke Evanstone (Ilinojaus valstija). Nuo 1936 m. ji buvo Amerikos bibliotekų asociacijos vaikų knygų ambasadorė ir skatino geriausios vaikų literatūros vertimus. M. L. Bečelder moto: „Šalinant kalbines kliūtis, artinti įvairias kultūras, rases ir tautas“.

Apdovanojimas skiriamas Amerikos leidėjams už geriausią verstinę literatūrą. Taip skatinamos geriausių vaikų knygų paieškos užsienyje.

1966 m. medalis įteiktas pirmą kartą ir buvo teikiamas kas dveji metai, o nuo 1979 m. – kasmet. Pakeitus apdovanojimo tvarką, 1979 m. buvo įteikti du medaliai. Jei komisija nusprendžia, kad apdovanoti vertos knygos nėra, medalis lieka neįteiktas. Apdovanojimą Amerikos bibliotekų asociacija skiria viduržiemį. Laimėtojas pelno garbės ženklelį ir padėkos raštą. Anksčiau medalis buvo teikiamas balandžio 2-ąją, Tarptautinę vaikų knygos dieną, bet dabar tai vyksta vasarą, metinėje Amerikos bibliotekų asociacijos konferencijoje. Džiugu, kad M. L. Bečelder medaliu apdovanotų knygų išversta ir į lietuvių kalbą. Tai 1990 m. apdovanotas Bjarnės Reuterio Busterio pasaulis (liet. k. 1998 m.); 1984 m. – Astridos Lindgren Ronja plėšiko duktė (liet. k. 1985, 1996 ir 1998 m.); 1968 m. – Ericho Kestnerio Mažasis žmogeliukas (liet. k. 1968 m.). Į Garbės knygų sąrašus įtraukta: 1994 m. Anos Frank Dienoraštis (liet. k. 1998 m.), 1974 m. graikų rašytojo Alki Zei Petras eina per miestą (liet. k. 1984 m.).

 

Reginos medalis (The Regina Award)

Reginos medalį pirmą kartą 1959 m. pristatė Katalikiškųjų bibliotekų asociacija. Prizas skiriamas autoriams, leidėjams ir iliustruotojams už išskirtinį vaikų literatūros kūrinį, nesvarbu, kokios jame būtų propaguojamos religinės pažiūros. Katalikiškųjų bibliotekų asociacija šį apdovanojimą – sidabro medalį – teikia kiekvienais metais savo suvažiavime. Tarp apdovanotųjų – ir lietuvių skaitytojams pažįstami autoriai: Meindertas De Jongas (1972 m.), Skotas O’ Delas (1978 m.), Ketrina Paterson (1988 m.).

 

Nacionalinis knygos apdovanojimas (National Book Award – Children’s book category)

Jau senokai Amerikoje renkama geriausia nacionalinė knyga, o 1969 m. Nacionalinės knygos prizas pirmą kartą įteiktas ir už vaikų knygą. Apdovanojimą, kuris teikiamas kasmet už geriausią JAV išleistą vaikų knygą, įsteigė Vaikų knygos taryba, kuri pavaldi Amerikos leidėjų asociacijai ir yra jos kontroliuojama. Pats apdovanojimas – tai padėka ir tūkstančio dolerių piniginis prizas. 1980 m. apdovanotos dvi vaikų knygos – kietais ir minkštais viršeliais. Dar po metų vaikų literatūrą pradėta skirstyti į grožinę ir pažintinę, įteikiant atskirus prizus. Nuo 1982 m. skiriamas ir apdovanojimas už paveikslėlių knygas.

1969 m. apdovanota Meinderto De Jongo knyga Kelionė iš Mėtų gatvės („Journey Irom Peppermint Street“), 1977 m. – Ketrinos Paterson knyga Ponas lėlininkas („The Master puppeteer“), 1979 m. – Ketrinos Paterson knyga Smarkuolė Gilė Hopkins (liet. k 1989,1999 m.).

 

Auriano apdovanojimas (The Aurianne Award)

Tai 1958 m. įsteigtas kuklus piniginis prizas ir sertifikatas, kasmet teiktas autoriui už geriausią knygą apie gamtą ir gyvūniją vaikams iki keturiolikos metų. Prizas buvo teikiamas už grožinę ir pažintinę literatūrą, skiepijančią vaikams „humanišką požiūrį į gyvąją gamtą“. Tai gana trumpai (tik aštuonerius metus) gyvavęs apdovanojimas, mat jo steigėjo mokyklos bibliotekininko Augustino Auriano palikimo piniginis fondas išseko. Knygų atranka rūpinosi Amerikos bibliotekų asociacija, kuri iš mokyklų bibliotekininkų sudarydavo atrankos komisiją.

1960 m. apdovanota Meinderto De Jongo knyga Paskui atėjo šuo („Along came a dog“).

 

L. Ingals Vailder medalis (The Laura Ingalls Wilder Award)

Šį apdovanojimą 1954 m. įsteigė Vaikų bibliotekinių paslaugų asociacija, kuri priklauso Amerikos bibliotekų asociacijai. Žinoma ir garsi Amerikos vaikų rašytoja L. Ingals Vailder (1867–1957), išleidusi daug populiarių knygų, kurių personažai – paprasti šalies žmonės, nusipelnė, kad būtų įsteigtas jos vardo literatūrinis apdovanojimas.

Apdovanojimas – bronzos medalis – teikiamas kartą per penkerius metus tam JAV autoriui ar iliustruotojui, kurio knygos yra ve­tingiausios, kurių įnašas į vaikų literatūrą didžiausias. Vertinami visi autoriaus išleisti darbai. Nuo 1983 m. L. Ingals Vailder medalis teikiamas kas treji metai. Iš viso šiuo medaliu apdovanota dvylika autorių: Raselas Fridmanas, Morisas Sendakas, Teodoras Geizelis (Dr. Sjuzas), Džin Fric, E. B. Vait, Rūta Savjer, Virginija Hamilton ir kiti.

Beveik visų šių autorių knygų originalo kalba galima rasti Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Vaikų literatūros centro knygų fonduose.

 

P. Belprė apdovanojimas (The Pura Belpré Award)

1996 m. įsteigtas naujas apdovanojimas, teikiamas kas dveji metai. Jis skirtas amerikiečiams rašytojams ir iliustruotojams, kilusiems iš Centrinės ir Pietų Amerikos, kurių geriausi darbai vaikams atspindi Lotynų Amerikos kultūros patirtį. Kaip ir daugumos apdovanojimų, šio medalio steigėja yra Vaikų bibliotekinių paslaugų asociacija. Apdovanojimo pavadinimu siekiama pagerbti pirmąją Puerto Riko vaikų bibliotekininkę, atvykusią čia dirbti iš Niujorko viešosios bibliotekos. Ji, bibliotekininkė ir knygų autorė, rūpinosi vaikų literatūra, domėjosi šalies tautosaka.

P. Belprė apdovanojimas teikiamas dviem knygoms: vienai už literatūrinį tekstą, kitai už iliustracijas. Kiekvienais metais greta apdovanotųjų sudaromas dar kelių, taip pat labai aukštai vertinamų knygų sąrašas.

Visi minėtieji apdovanojimai padeda suvokti, kokiais aspektais galima vertinti vaikų knygas, bei skatina pagalvoti, kaip pailginti lietuviškąjį rašytojų, iliustruotojų, vertėjų apdovanojimų sąrašą…

 

Literatūra

Dr. Maureen White. Selecting and Promoting Children’s Award-Winning Books.

H. Carpenter, M. Prichard. The Oxford Companion to Children’s Literature. – Oxford: Oxford University Press, 1995. – P. 92–93.

http://www.ala.org/alsc/awards.html

http://www.cathla.org/regina.html#Anchor-49575

Parengė Donata Vaičiūnaitė

 

Žurnalas „Rubinaitis“, 2000 Nr. 4 (16)

 

Įžanginis

KNYGA, PADĖK APSAUGOTI...

Straipsniai

RATELIO RITMU
ŽVILGSNIS Į ILIUSTRACIJAS
ŠVEDIŠKŲ PAVEIKSLĖLIŲ KNYGŲ RAIDOS BRUOŽAI
PASAULINĖ ŠLOVĖ – UŽ ANTRAEILĮ DALYKĄ (A. A. Milno „Pūkuotuko pasaulis“)

Vytautės Žilinskaitės 70-osioms gimimo metinėms

TEBŪNIE ČIA RADINIŲ NAMELIS! (V. Žilinskaitės apsakymai)

Mano vaikystės skaitymai

NUOSTABUS YRA VAIKAS, KAI JUOKIASI, O AKYSE – AŠAROS

Paskaitykim, mama

PAPŪGĖLĖS

Atidžiu žvilgsniu

PIRMAS BLYNAS NEPRISVILĘS
NEMATOMA JĖGA
MAŽOJI VERSLO ENCIKLOPEDIJA
LOVOJE, PALOVYJE IR TOLIAU, DAUG TOLIAU

Kronika. Informacija. Skelbimai

KRONIKA, INFORMACIJA, SKELBIMAI

Summary

SUMMARY

Mūsų partneriai ir rėmėjai