PAPŪGĖLĖS

 

Iliustr. Edward Ardizzone
Iliustr. Edward Ardizzone

2001 m. vasario 13 d. sukanka 120 metų, kai gimė anglų rašytoja, pirmoji H. K. Anderseno premijos laimėtoja Eleanora Fardžen (Eleanor Farjeon). Jos kūryba lietuvių skaitytojams bemaž nepažįstama. Kitose pasaulio šalyse dažniausiai leidžiama pačios autorės sudaryta trumpųjų pasakų rinktinė „Knygų kambarėlis“. Iš šios rinktinės paimtas ir čia publikuojamas kūrinys.

 

 

Gatvės gale stūksojo mokykla. Dešinėje tos gatvės pusėje ant kampo sėdėdavo čigonė Senoji Dina, kuri narvelyje laikė porelę papūgėlių. O kairėje tos gatvės pusėje ant kampo sėdėdavo Tamsiaplaukė Suzana, kuri pardavinėjo batų raištelius. Suzana manydavo esanti maždaug devynerių, tačiau tiksliai savo metų nežinojo. Na, o Senoji Dina tai turėjo tiek daug metų, kad net ir prisiminti nebeįmanoma, taigi ji seniai buvo juos pamiršusi.

Kas rytą pusę dvyliktos, kai baigdavosi pamokos, pro mokyklos vartus namų link pasipildavo berniukai ir mergaitės, ir Suzana prisimindavo, kad jau metas pietauti, taigi imdavo krimsti savo duonos kriaukšlį, užteptą taukais, ir grožėdavosi mergaičių kaspinais ir berniukų batais – nė kiek nesuplyšusiais! Tačiau jų batraiščiai labai dažnai būdavo nutrūkę ir suraišioti, – nes juk žinote, kaip būna su tais batraiščiais, – bet Suzana niekad iš tikrųjų nesitikėdavo, kad tie berniukai prieis ir išties jai pensą už naujų batraiščių porą. Batraiščius jiems parduotuvėse pirkdavo mamos, o pensą jie pasilaikydavo kam nors kitam – sukučiui arba mažam karameliniam ledinukui, arba balionėliui. O mergytės už savo pensą įsigydavo karoliukų arba auskarėlius, arba puokštelę žibuoklių. Tačiau kone kasdien bent viena arba dvi mergytės ar berniukai sustodavo priešais Senosios Dinos papūgėles, ištiesdavo savo pensą ir pasakydavo:

– Prašom man vieną laimę.

Mat papūgėlės buvo tokie nepaprasti paukšteliai! Jie ne tik gražūs pasižiūrėti – glotnūs žolės žalumo kūneliai, ilgos mėlynos uodegos; jie buvo nepaprasti tuo, kad mokėdavo už pensą kiekvienam įteikti laimę. O argi kur nors laimę nusi­pirksi pigiau?!

Kai koks vaikas prieidavo nusipirkti už pensą laimės, Senoji Dina sakydavo:

– Įkišk pirštuką į narvelį, brangusis!

Ir kai vaikutis įkišdavo, viena iš dviejų papūgėlių strikteldavo ant to piršto, ir vaikas ją, sparneliais plasnojančią, iškeldavo iš narvelio. Senoji Dina ištiesdavo mažulytę kraitelę su laimėmis, visąlaik kabančią ant narvo durelių iš lauko pusės. Tos laimės tai būdavo sulankstyti maži popierėliai – rausvi ir žali, ir violetiniai, ir žydri, ir geltoni. Ir tada nuostabioji papūgėlė savo lenktu snapeliu ištraukdavo vieną iš laimių, o vaikas ją paimdavo. Tiktai kaip toji papūgėlė žinodavo, kuri būtent laimė tinka vienam ar kitam vaikui: kuri Marijanai, kuri Kirilui, kuri Helenai, kuri Hagui? Visi vaikai subesdavo kaktas virš mažo spalvoto popierėlio ir stebėdavosi.

– Kokia tavo laimė, Marijana?

– Aš ištekėsiu už Karaliaus. Mano violetinės spalvos. O tavo, Kirilai?

– Mano žalias. Aš išvyksiu į tolimą kelionę. O Helenos?

– Aš gavau geltoną, – atsakė Helena, – aš susilauksiu septynių vaikų. Kokia tavo laimė, Hagai?

– Mano išsipildys visi visutėliai planai. Mano mėlynas, – atsakė Hagas.

Iliustr. Edward Ardizzone
Iliustr. Edward Ardizzone

Paskui visi nulėkdavo namo pietauti.

Tamsiaplaukė Suzana sėdėdavo ir ausis ištempusi klausydavosi. Kaip puiku turėti savo laimę! Ak, kad ji turėtų atliekamą pensą! Bet Tamsiaplaukė Suzana atliekamo penso niekados neturėdavo ir retai kada išvis turėdavo pensą.

Tačiau vieną dieną, kai vaikai jau buvo nubėgę, o Senoji Dina snūduriavo prieš saulutę, atsitiko kai kas nuostabaus. Papūgėlių narvelis kažkaip netyčia buvo paliktas truputį praviras, ir vienas paukštelis išskrido laukan. Senoji Dina, užsnūdusi ant savo kampo, nieko nematė. Bet Suzana, būdraujanti savajame kampe, pamatė. Pamatė, kaip mažas žalias paukštelis purptelėjo nuo laktos ir nuplasnojo ant tako. Pamatė, kaip jis nustrikčiojo pirmyn šaligatvio kraštu, ir pamatė, kaip vandens griovelio dugne slapčia prigludo sudžiūvusi katė. Suzanos širdis taip šoktelėjo, kad šoktelėjo ji ir pati. Ji šoktelėjo anksčiau už katę ir nubėgo skersai kelią šaukdama: „Škac!“

Katė apsisukusi nutipeno šalin, lyg visai ką kita būtų turėjusi galvoje, o Suzana ištiesė papūgėlei delną, ir toji užšoko jai ant piršto. Kai tau ant piršto tupi maža papūgėlė, tai taip miela, kad nieko mielesnio nė negalėtum norėti vasaros dieną. Tai buvo pats mieliausias nuotykis per visą Tamsiaplaukės Suzanos gyvenimą. Bet tai dar ne viskas: mat kai tik jodvi priartėjo prie narvelio durelių, papūgėlė pražiojo snapą, ištraukė iš kraitelės rožinės spalvos laimę ir padavė Suzanai. Toji negalėjo patikėti savo akimis, bet taip buvo. Įleidusi papūgėlę narvelin, ji sugrįžo prie savo kampo spausdama delne savo laimę.

Ilgainiui Marijana ir Kirilas, ir Helena, ir Hagas nustojo vaikščioję į mokyklą. Jie jau seniai seniai buvo savo laimes pametę ir užmiršę apie jas. Marijana ištekėjo už jauno vaistininko, o Kirilas visą dieną sėdėdavo kontoroje, o Helenai išvis nepavyko ištekėti, o Hagui nė vienas sumanymas nepasisekė.

Tačiau Tamsiaplaukė Suzana saugojo savo laimę visą gyvenimą. Dieną laikydavo ją kišenėje, o naktį pasikišdavo po skruostu. Ji nežinojo, kas ten parašyta, nes nemokėjo skaityti. Bet tai buvo rožinė laimė, ir jinai jos nepirko – buvo gavusi veltui.

Iš anglų k. vertė Viltaras Alksnėnas

Versta iš: Farjeon Eleanor. The Little Book-room. Oxford University press, 1979. P. 244–247.

Žurnalas „Rubinaitis“, 2000 Nr. 4 (16)

 

Įžanginis

KNYGA, PADĖK APSAUGOTI...

Straipsniai

RATELIO RITMU
ŽVILGSNIS Į ILIUSTRACIJAS
ŠVEDIŠKŲ PAVEIKSLĖLIŲ KNYGŲ RAIDOS BRUOŽAI
PASAULINĖ ŠLOVĖ – UŽ ANTRAEILĮ DALYKĄ (A. A. Milno „Pūkuotuko pasaulis“)

Vytautės Žilinskaitės 70-osioms gimimo metinėms

TEBŪNIE ČIA RADINIŲ NAMELIS! (V. Žilinskaitės apsakymai)

Mano vaikystės skaitymai

NUOSTABUS YRA VAIKAS, KAI JUOKIASI, O AKYSE – AŠAROS

Supažindiname

AMERIKIEČIŲ VAIKŲ LITERATŪROS PREMIJOS

Atidžiu žvilgsniu

PIRMAS BLYNAS NEPRISVILĘS
NEMATOMA JĖGA
MAŽOJI VERSLO ENCIKLOPEDIJA
LOVOJE, PALOVYJE IR TOLIAU, DAUG TOLIAU

Kronika. Informacija. Skelbimai

KRONIKA, INFORMACIJA, SKELBIMAI

Summary

SUMMARY

Mūsų partneriai ir rėmėjai