2003 m. VAIKŲ KNYGOS

 

GROŽINĖ LITERATŪRA

 

ANKSTYVAJAM SKAITYMUI

Abramavičius, Stanislovas. Mašinų garažas: eilių ir spalvinimo knygelė / dail. Danguolė Lunskienė. Kaunas: Dajalita, 2003. 17 p.: iliustr.

Adikevičienė, Ingrida. Išpuikęs lėktuvėlis / iliustr. aut. Panevėžys: E. Vaičekausko knygyno l-kla, 2003. 16 p.: iliustr.

Aladinas ir stebuklingoji lempa / iš lenkų k. vertė Rasa Dičiuvienė; dail. Carlos Busquets. Vilnius: Mūsų knyga, 2003. 20 p.: iliustr. (Pasakaitės su lipdukais).

Alavinis kareivėlis. Vilnius: Mūsų knyga, 2003. 14 p.: iliustr. (Dėlionės vaikams: 6 dėlionės).

Aštuoniolika linksmų Kiškio Ilgaausio gyvenimo istorijų / iš anglų k. vertė ir liet. tekstą parengė Renata Staneliūnaitė; iliustr. Rene Cloke. Vilnius: Trys nykštukai, 2003. 74 p.: iliustr. Avinėlis ir kirmėlytė. Vilnius: Alma littera, 2003. 14 p.: iliustr. (Mažieji draugai).

Balkutė, Teresė. Dovanėlė: eilėraščiai, pasakaitės, nuotykiai / iliustr. aut. Trakai: Aukuras, 2003. 63 p.: iliustr.

Baltasis Lokys karalius Valemonas: norvegų pasaka / vertė Albina Regina Stružienė; iliustr. „Lietuvių namų“ mokyklos pradinukai. Vilnius: Trys žvaigždutės, 2003. 17 p.: iliustr.

Banaitienė, Petronėlė. Vaikystės sūpuoklės: eilėraščiai ir šventinis vaidinimas / dail. Vida Gužienė. Kaunas: Mažoji poligrafija, 2003. 17 p.: iliustr.

Barska, Eva; ir Glogowski, Marek. Kiaulytės Balbinos gimtadienis / iš lenkų k. vertė Zita Marienė; iliustr. Ernest Bledowski. Vilnius: Alma littera, 2003. 10 p.: iliustr. (Reksas).

Barska, Eva; ir Glogowski, Marek. Rekso niekas nepakeis / iš lenkų k. vertė Zita Marienė; iliustr. Ernest Bledowski. Vilnius: Alma littera, 2003. 10 p.: iliustr. (Reksas).

Batuotas katinas / iš portugalų k. vertė Gintaras Kaminskas. Vilnius: Egmont Lietuva, 2003. 18 p.: iliustr. (Mano pasakėlės).

Berowska, Marta. Šuniukas Amsiukas / iliustr. Kšištofas Višnievskis. Vilnius: Mūsų knyga, 2003. 12 p.: iliustr.

Berowska, Marta. Triušiukas Taškutis / iliustr. Kšištofas Višnievskis. Vilnius: Mūsų knyga, 2003. 12 p.: iliustr.

Berowska, Marta. Veršiukas Mūkas / iliustr. Kšištofas Višnievskis. Vilnius: Mūsų knyga, 2003. 12 p.: iliustr.

Bjaurusis ančiukas. Vilnius: Mūsų knyga, 2003. 14 p.: iliustr. (Pasakos- dėlionės).

Brett, Jan. Miko garažas: [žaislinė knyga] / iliustr. Fran Thatcher. Vilnius: Alma littera, [2003]. [12] p.: iliustr. (Mažieji pagalbininkai).

Brett, Jan. Ūkio darbai: [žaislinė knyga] / iliustr. Fran Thatcher. Vilnius: Alma littera, [2003]. [12] p.: iliustr. (Mažieji pagalbininkai).

Casalis, Anna. Ekskavatorius / vertė Bronė Balčienė; iliustr. Tony Wolf. Vilnius: Alma littera, 2003. 12 p.: iliustr. (Perskaityk ir sudėliok).

Casalis, Anna. Gaisrinė / vertė Bronė Balčienė; iliustr. Tony Wolf. Vilnius: Alma littera, 2003. 12 p.: iliustr. (Perskaityk ir sudėliok).

Coliukė. Vilnius: Mūsų knyga, 2003. 14 p.: iliustr. (Dėlionės vaikams: 6 dėlionės).

Čepulytė, Zita. Į mokyklėlę: dovanėlė pirmaklasiui: [eilėraščiai] / dail. Angelė Vekterienė. Vilnius: Atkula, 2003. 56 p.: iliustr.

Čiukovskis, Kornejus. Barmalėjus / iš rusų k. vertė M. Vainilaitis; iliustr. V. Popovas. Vilnius: Alma littera, 2003. 14 p.: iliustr.

Čiukovskis, Kornejus. Tarakonas / iš rusų k. vertė K. Kubilinskas, M. Vainilaitis; iliustr. P. B. Čekmariovo. Vilnius: Alma littera, 2003. 14 p.: iliustr.

Darbai ūkyje / tekstas Émilie Beaumont ir Marie- Renée Pimont; iš pranc. k. vertė Jurgita Meiliūnaitė; paveikslėliai Marie- Christine Lemayeur, Bernard Alunni, Francois Ruyer. Vilnius: Naujoji Rosma, 2003. 132, 1 p.: iliustr.

Dėdės Domo avytės / iš lenkų k. vertė Rasa Vaškevičiūtė. Vilnius: Knygų mozaika, 2003. 85 p.: iliustr. (Didelės raidės).

Du gaideliai: penki tautosakos kūrinėliai / sud. Jerutė Vaičekauskienė; dail. Sigita Adomavičienė. Panevėžys: E. Vaičekausko knygyno l-kla, 2003. 18 p.: iliustr.

Džiunglėse: mano žaidimų knygelė / [piešiniai Gill Guile; tekstas Gill Davies; iš anglų kalbos vertė Rasa Rindokaitė]. [Vilnius: Mūsų knyga, 2003]. [22] p.: iliustr.

Gaižauskaitė, Zita. Karnavalas: eilėraščiai vaikams / dail. Veronika Žilinskaitė. Kaunas: Aušra, 2003. 16 p.: iliustr.

Gaižauskaitė, Zita. Labas vakaras, geny: eilėraščiai vaikams / dail. Veronika Žilinskaitė. Kaunas: Aušra, 2003. 16 p.: iliustr. 34 2004 Nr. 1 (29)

Gaižauskaitė, Zita. Virė saulė pusrytėlį: eilėraščiai vaikams / dail. Veronika Žilinskaitė. Kaunas: Aušra, 2003. 16 p.: iliustr.

Gamtos gardumėliai / tekstą parašė Liuda Petkevičiūtė; nupiešė Andrius Klapyta]. Vilnius: Trys nykštukai, 2003. 1 lankstinys (18 p.): iliustr. (Mano pirmoji knygelė).

Gricienė, Aldona. Dievulis nebars: apsakymėliai vaikams. Kaunas: Naujasis lankas, 2003. 28 p.: iliustr.

Grimm, Jacob. Raudonkepurė / Broliai Grimai; dail. Tove Nørgaard. Vilnius: Egmont Lietuva, 2003. 41 p.: iliustr.

Gritėnaitė, Egidija. Spalvų knyga: pažink spalvas, skaityk, spalvink, lavink vaizduotę / tekstas ir iliustracijos Egidijos Gritėnaitės, Romo Gudo. Panevėžys: Godo, 2003. 16 p.: iliustr.

Gudrutė: kaip antytė užmigo: cypsinti knygelė. Vilnius: Alma littera, 2003. 18 p.: iliustr.

Guliveris. Vilnius: Mūsų knyga, 2003. 14 p.: iliustr. (Dėlionės vaikams: 6 dėlionės).

Havelas, Viržis. Skaitymas su paveikslėliais / iš čekų k. vertė Austėja Oržekauskaitė; iliustr. Lenka Vybiralova. Vilnius: Rosma, 2003. 64 p: iliustr.

Jakštas, Jonas. Nešk pavasarį ant rankų: [eilėraščiai] / iliustr. Kamilė Bėkštaitė- Dirsienė. Vilnius: Mažasis vyturys, 2003. 16 p.: iliustr. (Vyturiukas).

Jaučio trobelė: lietuvių pasaka / sud. Valdimaras Sasnauskas; dail. Alfreda Steponavičienė. Kaunas: Dajalita, 2003. 16 p.: iliustr.

Joniukas ir Grytutė: pasaka / iš portugalų k. vertė Gintaras Kaminskas. Vilnius: Egmont Lietuva, 2003. 18 p.; iliustr. (Mano pasakėlės).

geba vaikučiai pabiručiai / tekstą parašė Liuda Petkevičiūtė; nupiešė A. ir L. Stefaniakai. Vilnius: Trys nykštukai, 2003. 1 lankstinys (18 p.): iliustr. (Mano pirmoji knygelė).

Kačiukas ir drugelis. Vilnius: Alma littera, 2003. 14 p.: iliustr. (Mažieji draugai).

Kaime / iliustr. Matthew Wolf; sumanymas ir tekstas Geronimo Stilton, Adriana Sirena. Vilnius: Alma littera, 2003. 12 p.: iliustr. (Knyga su langais).

Kalėdų pasakojimai / iliustr. Carlos Busquets; iš anglų k. vertė Rasa Rindokaitė. Vilnius: Mūsų knyga, 2003. 76 p.: iliustr.

Karosaitė, Alma. Gero elgesio pradinė: [eilėraščiai] / dail. Sigita Adomavičienė. Kaunas: Aušra, 2003. 23 p.: iliustr.

Karosaitė, Alma. Kurgi ta Asilija? / iliustr. Artūras Karosas. Vilnius: Mažasis vyturys, 2003. 13 p.: iliustr.

King, Sue. Kaip smagu kaime: stebuklinga knygelė: viens, du, trys ir paveikslėliai atgis / iliustr. aut. Vilnius: Alma littera, 2003. 12 p.: iliustr.

King, Sue. Kaip smagu lauke: stebuklinga knygelė: viens, du, trys ir paveikslėliai atgis / iliustr. aut. Vilnius: Alma littera, 2003. 12 p.: iliustr.

Kodėlčius smalsus veršiukas: cypsinti knygelė. Vilnius: Alma littera, 2003. 18 p.: iliustr.

Kulvietienė, Danutė. Ežių šeima: eiliuota pasaka / dail. Alfreda Steponavičienė. Kaunas: Aušra, 2003. 16 p.; iliustr.

Kulvietienė, Danutė. Gaisras: eiliuota pasaka / dail. Alfreda Steponavičienė. Kaunas: Aušra, 2003. 16 p.; iliustr.

Kuri kieno mamytė? / tekstą parašė Liuda Petkevičiūtė; nupiešė Andrius Klapyta. Vilnius: Trys nykštukai, 2003. 1 lankstinys (18 p.): iliustr. (Mano pirmoji knygelė).

Kwiecinska-Utkin, Anna. Fermoje / iš lenkų k. vertė Rasa Rindokaitė; iliustr. Anna Xawery Zyndwalewicz. Vilnius: Mūsų knyga, 2003. 12 p.: iliustr. (Gyvūnų mamytės).

Kwiecinska-Utkin, Anna. Pasaulyje / iš lenkų k. vertė Rasa Rindokaitė; iliustr. Anna Xawery Zyndwalewicz. Vilnius: Mūsų knyga, 2003. 12 p.: iliustr. (Gyvūnų mamytės).

Lakštingalos / tekstas Rasos Rindokaitės; iliustr. Anna Xawery Zyndwalewicz. Vilnius: Mūsų knyga, 2003. 11 p.: iliustr.

Lapė smaližė: lietuvių pasaka / sud. Valdimaras Sasnauskas; dail. Alfreda Steponavičienė. Kaunas: Dajalita, 2003. 16 p.: iliustr.

Laputė ir zuikis: nuspalvink / dail. Alfreda Steponavičienė. Kaunas: Dajalita, 2003. 16 p.: iliustr.

Lengvenienė, Birutė. Saulė neria skarą: eilėraščiai: trumpos skaičiuotės linksmiems vaikučiams / dail. Tomas Vasilkevičius. Jonava: Jonava, 2003. 35 p.: iliustr.

Lokio trobelė / iš portugalų k. vertė Hokšila Andrade. Vilnius: Egmont Lietuva, 2003. 18 p.: iliustr. (Mano pasakėlės).

Madonna. Anglijos rožės: [pasaka] / [iš anglų kalbos vertė Zita Marienė]; iliustravo Jeffrey Fulvimari. Vilnius: Alma littera, 2003. 46, [2] p.: iliustr.

Madonna. Pono Peabody obuoliai: [pasaka] / iš anglų k. vertė Zita Marienė; iliustr. Loren Long. – Vilnius: Alma littera, 2003. – 32 p. – iliustr.

Mano diena / sud. ir eiliavo Valdimaras Sasnauskas; iliustr. Alfreda Steponavičienė. Kaunas: Dajalita, 2003. 16 p.: iliustr.

Mano pirmoji Kalėdų knyga / iš vok. k. vertė Marija Rindokienė; iliustr. Gill Guile. Vilnius: Mūsų knyga, 2003. 125 p.: iliustr. (Didelės raidės).

Masiliauskienė, Birutė. Į ką panašus sniegas? / dail. Giedrė Seniūnienė. Kaunas: Tabula rasa, 2003. 13 p.: iliustr. (Kodėlčiukų pasakėlės).

Masiliauskienė, Birutė. Į ką panašus sniegas?: nuspalvink / dail. Giedrė Seniūnienė. Kaunas: Tabula rasa, 2003. 13 p.: iliustr. (Kodėlčiukų pasakėlės).

Masiliauskienė, Birutė. Įdomūs gyvūnėliai / dail. Rasa Teišerskienė. Kaunas: Tabula rasa, 2003. 13 p.: iliustr. (Peliuko pamokėlės. Gyvūnai).

Masiliauskienė, Birutė. Kaip sprogsta pumpurai? / dail. Giedrė Seniūnienė. Kaunas: Tabula rasa, 2003. 13 p.: iliustr. (Kodėlčiukų pasakėlės).

Masiliauskienė, Birutė. Kaip sprogsta pumpurai?: nuspalvink / dail. Giedrė Seniūnienė. Kaunas: Tabula rasa, 2003. 13 p.: iliustr. (Kodėlčiukų pasakėlės).

Masiliauskienė, Birutė. Kaip varliukas mokėsi dainuoti / dail. Giedrė Seniūnienė. Kaunas: Tabula rasa, 2003. 13 p.: iliustr. (Kodėlčiukų pasakėlės).

Masiliauskienė, Birutė. Kaip varliukas mokėsi dainuoti: nuspalvink / dail. Giedrė Seniūnienė. Kaunas: Tabula rasa, 2003. 13 p.: iliustr. (Kodėlčiukų pasakėlės).

Masiliauskienė, Birutė. Kas šį rytą: [eilėraščiai] / dail. Giedrė Seniūnienė. Kaunas: Tabula rasa, 2003. 13 p.: iliustr. (Mažosios knygelės).

Masiliauskienė, Birutė. Kodėl ežys spygliuotas? / dail. Giedrė Seniūnienė. Kaunas: Tabula rasa, 2003. 13 p.: iliustr. (Kodėlčiukų pasakėlės).

Masiliauskienė, Birutė. Kodėl ežys spygliuotas?: nuspalvink / dail. Giedrė Seniūnienė. Kaunas: Tabula rasa, 2003. 13 p.: iliustr. (Kodėlčiukų pasakėlės).

Masiliauskienė, Birutė. Kodėl krokodilas žalias, plokščias ir piktas [nuspalvink] / dail. Giedrė Seniūnienė. Kaunas: Tabula rasa, 2003. 13 p.: iliustr. (Kodėlčiukų pasakėlės).

Masiliauskienė, Birutė. Kodėl krokodilas žalias, plokščias ir piktas / dail. Giedrė Seniūnienė. Kaunas: Tabula rasa, 2003. 13 p.: iliustr. (Kodėlčiukų pasakėlės).

Masiliauskienė, Birutė. Plėšrūnai / dail. Rasa Teišerskienė. Kaunas: Tabula rasa, 2003. 13 p.: iliustr. (Peliuko pamokėlės. Gyvūnai).

Masiliauskienė, Birutė. Smagumėliai: [eilėraščiai] / dail. Giedrė Seniūnienė. Kaunas: Tabula rasa, 2003. 13 p.: iliustr. (Mažosios knygelės).

Masiliauskienė, Birutė. Susipažinkime: [eilėraščiai] / dail. Giedrė Seniūnienė. Kaunas: Tabula rasa, 2003. 13 p.: iliustr. (Mažosios knygelės).

Maršakas, Samuilas. Kur tu, žvirbli, pietavai? / iš rusų k. vertė M. Vainilaitis; iliustr. P. Čekmariovo. Vilnius: Alma littera, 2003. 14 p.: iliustr.

Matutis, Anzelmas. Žilo šilo darbininkai: [eilėraščiai] / dail. Kęstutis Kasparavičius. 2-asis atnauj. ir papild. leid. Kaunas: Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, 2003. 31 p.: iliustr.

Maža raiba vištytė ir kviečiai / adaptavo Jackie Andrews; iš anglų k. vertė Gintaras Kaminskas; iliustr. Lesley Smith. Vilnius: Naujoji Rosma, 2003. 26 p.: iliustr. (Dovana mažajam skaitytojui).

Mažyliai žvėreliai ir jų tėveliai / tekstą parašė Liuda Petkevičiūtė; nupiešė Andrius Klapyta. Vilnius: Trys nykštukai, 2003. 1 lankstinys (18 p.): iliustr. (Mano pirmoji knygelė).

Melų dainelė ir skaičiai iki 10 / tekstą parašė Liuda Petkevičiūtė; nupiešė E. Smetanka- Combik. Vilnius: Trys nykštukai, 2003. 1 lankstinys (18 p.): iliustr. (Mano pirmoji knygelė).

Miegančioji gražuolė. Vilnius: Mūsų knyga, 2003. 14 p.: iliustr. (Dėlionės vaikams: 6 dėlionės).

Nauji karaliaus drabužiai / iš lenkų k. vertė Rasa Dičiuvienė; dail. Carlos Busquets. Vilnius: Mūsų knyga, 2003. 20 p.: iliustr. (Pasakaitės su lipdukais).

Navikienė, Nijolė. Vasaros vaikai: knygelė spalvinimui: [eilėraščiai] / pieš. Rasos Marcinkevičienės. Kaunas: Lututė, 2003. 48 p.: iliustr.

Pasakos apie girios mažylius: langelis į girią / iš italų k. vertė Algimantas Gudaitis. Vilnius: Alma littera, 2003. 38 p.: iliustr.

Pasakos apie žvėrelius: langelis į girią / iš italų k. vertė Algimantas Gudaitis. Vilnius: Alma littera, 2003. 38 p.: iliustr.

Pelenė: knyga žaislas. Vilnius: Mūsų knyga, 2003. 14 p.: iliustr.

Pinokis. Vilnius: Mūsų knyga, 2003. 14 p.: iliustr. (Pasakos- dėlionės).

Ponis ir kamanė. Vilnius: Alma littera, 2003. 14 p.: iliustr. (Mažieji draugai).

Poškienė, Rožė. Metų ratai: eilėraščiai / piešė Rasa Astikaitė- Žiobakienė. Klaipėda: Libra Memelensis, 2003. 12 p.; iliustr.

Poškienė, Rožė. Žmogeliukas: eilėraštukai mažiesiems / iliustravo Valerijonas Galdikas. Vilnius: Apyaušris, 2003. 17 p.: iliustr.

Preussler, Otfried. Bėk, Zenta, bėk / iliustr. Karin Lechler; iš vok. k. vertė Teodoras Četrauskas. Vilnius: Alma littera, 2003. 28 p.: iliustr.

Prieštarų kraitelė / tekstą parašė Liuda Petkevičiūtė; nupiešė E. Smetanka- Combik]. Vilnius: Trys nykštukai, 2003. 1 lankstinys (18 p.): iliustr. (Mano pirmoji knygelė).

Pusiau skusta, pusiau lupta: liet. pasaka / sud. Valdimaras Sasnauskas; dail. Alfreda Steponavičienė. Kaunas: Dajalita, 2003. 16 p.: iliustr.

Račickas, Vytautas. Greitutė ir Singaliukas. Vasaros belaukiant. Vilnius: Eugrimas, 2003. 12 p.: iliustr.

Raudonkepuraitė. Vilnius: Mūsų knyga, 2003. 14 p.: iliustr. (Pasakos- dėlionės).

Sadauskaitė, Zenė. Metų laikai mano draugai: [eilėraščiai] / dail. Šarūnas Jankus. Kaunas: Naujasis lankas, 2003. 16 p.: iliustr.

Sadauskaitė, Zenė. Varpelių diena: [eilėraščiai] / dail. Šarūnas Jankus. Kaunas: Naujasis lankas, 2003. 16 p.: iliustr.

Sergantis kačiukas / tekstas Rasos Rindokaitės; iliustr. Anna Xawery Zyndwalewicz. Vilnius: Mūsų knyga, 2003. 11 p.: iliustr.

Skaityk ir lipdukus lipdyk: žvėrelių poringės varingės. Vilnius: Trys nykštukai, 2003. 4 d.: iliustr.

D. 1: Hansiukas ir Grytutė. 2003. 12 p.: iliustr.

D. 2: Miegančioji gražuolė. 2003. 12 p.: iliustr.

D. 3: Raudonkepuraitė. 2003. 12 p.: iliustr.

D. 4: Snieguolė. 2003. 12 p.: iliustr.

Smalsutis: aš pasiklydau…: cypsinti knygelė. Vilnius: Alma littera, 2003. 18 p.: iliustr. Snieguolė. Vilnius: Mūsų knyga, 2003. 14 p.: iliustr. (Pasakos- dėlionės).

Snieguolė / iš portugalų k. vertė Gintaras Kaminskas. Vilnius: Egmont Lietuva, 2003. 18 p.: iliustr. (Mano pasakėlės).

Snieguolė: knyga žaislas. Vilnius: Mūsų knyga, 2003. 14 p.: iliustr.

Snieguolė ir kitos pasakaitės / iš lenkų k. vertė Rasa Vaškevičiūtė; dail. Margarita Ruiz. Vilnius: Knygų mozaika, 2003. 93 p.: iliustr. (Didelės raidės) (Pažink raideles).

Snieguolė ir septyni nykštukai / iš lenkų k. vertė Rasa Dičiuvienė; dail. Carlos Busquets. Vilnius: Mūsų knyga, 2003. 20 p.: iliustr. (Pasakaitės su lipdukais).

Sode: mano žaidimų knygelė / pieš. Gill Guile; tekstas Gill Davies; iš anglų k. vertė Rasa Rindokaitė. Vilnius: Mūsų knyga, 2003. 22 p.: iliustr.

Stankienė, Idalija; ir Stankus, Edvardas. Kas gražiausia ir skaniausia: eilėraštukų ir spalvinimo knygelė vaikams / dail. Jurgita Radžiūtė. Raseiniai: Žiburys, 2003. 32 p.: iliustr.

Šalia kelio vieškelėlio: liet. liaud. dainelė / iliustr. Vaclovas Kosciuška. 4-asis leid. Vilnius: Mažasis vyturys, 2003. 16 p.: iliustr.

Šuniukas ir boružėlė. Vilnius: Alma littera, 2003. 14 p.: iliustr. (Mažieji draugai).

Šuo ir žvirblis: lietuvių pasaka / dail. Alfreda Steponavičienė. Kaunas: Dajalita, 2003. 16 p.: iliustr.

Švaruolė gražioji kiaulytė: cypsinti knygelė. Vilnius: Alma littera, 2003. 18 p.: iliustr.

Trys maži kačiukai / adaptavo Jackie Andrews; iš anglų k. vertė Gintaras Kaminskas; iliustr. Lesley Smith. Vilnius: Naujoji Rosma, 2003. 26 p.: iliustr. (Dovana mažajam skaitytojui).

Triušių namas: žaislinė knygelė / iliustr. Ann Perren. Vilnius: Alma littera, 2003. 12 p.: iliustr. (Pirmieji žodžiai: knyga su langais).

Vaikai, vaikai vanagai: skaičiuotės / sud. Jerutė Vaičekauskaitė; iliustr. Ingrida Adikevičienė. Panevėžys: E. Vaičekausko knygyno l-kla, 2003. 16 p.: iliustr.

Vandenynuose: mano žaidimų knygelė / pieš. Gill Guile; tekstas Gill Davies; iš anglų k. vertė Rasa Rindokaitė. Vilnius: Mūsų knyga, 2003. 22 p.: iliustr.

Vėtrų karalienė / iš lenkų k. vertė Rasa Dičiuvienė; dail. Carlos Busquets. Vilnius: Mūsų knyga, 2003. 20 p.: iliustr. (Pasakaitės su lipdukais).

Viržintaitė, Paulė. Asiliukas Tiptukas: [pasaka: spalvinimo knygelė / Paulė Viržintaitė, Karenas Nizamovas]. 2-asis leid. [Domeikava (Kauno raj.)]: Nijanga, 2003. [20] p.: iliustr. (Mažylis; d. 6).

Viržintaitė, Paulė. Gelbėtojo Margio diena: [pasaka: spalvinimo knygelė / Paulė Viržintaitė, Karenas Nizamovas]. 2-asis leid. [Domeikava (Kauno raj.)]: Nijanga, 2003. [20] p.: iliustr. (Mažylis; d. 6).

Viržintaitė, Paulė. Pelytė Pipsė: [pasaka: spalvinimo knygelė / Paulė Viržintaitė, Karenas Nizamovas]. 2-asis leid. [Domeikava (Kauno raj.)]: Nijanga, 2003. [20] p.: iliustr. (Mažylis; d. 6).

Viržintaitė, Paulė. Ponis: [spalvinimo knygelė vaikams nuo 3 iki 99 metų / iliustr. aut. [Domeikava (Kauno raj.)]: Nijanga, 2003. [20] p.: iliustr. (Spalvink pasaką).

Viržintaitė, Paulė. Sapnas: [spalvinimo knygelė vaikams nuo 3 iki 99 metų / iliustr. aut. [Domeikava (Kauno raj.)]: Nijanga, 2003. [20] p.: iliustr.

Viržintaitė, Paulė. Tutis smalsuolis: [spalvinimo knygelė vaikams nuo 3 iki 99 metų / iliustr. aut. [Domeikava (Kauno raj.)]: Nijanga, 2003. [20] p.: iliustr. (Spalvink pasaką).

Wolf, Matthev. Metų laikai / sumanymas ir tekstas Geronimo Stilton, Adriana Sirena. Vilnius: Alma littera, 2003. 12 p.: iliustr. (Knyga su langais).

Wolf, Matthev. Mieste / sumanymas ir tekstas Geronimo Stilton, Adriana Sirena. Vilnius: Alma littera, 2003. 12 p.: iliustr. (Knyga su langais).

Wolf, Tony. Vakaro pasakėlės / [iliustracijos] Tony Wolf; [tekstas Anna Casalis, Andrea Dami; iš italų kalbos vertė Algimantas Gudaitis]. Vilnius: Alma littera, [2003]. 61 p. : iliustr.

Zelčiūtė, Dovilė. Trys paršiukai / iliustr. Daiva Zubrienė ir Gintaras Zubrys. Kaunas: Jotema, 2003. 18 p.: iliustr.

Zuikelis drąsuolis: lietuvių pasaka / sud. Vladimaras Sasnauskas; dail. Alfreda Steponavičienė. Kaunas: Dajalita, 2003. 16 p.: iliustr.

Žilytė-Červokienė, Daiva. Boružės skrydis: [pasaka] / dail. Vida Petrašiūnienė. Vilnius: Lietuvos Valdorfo pedagogikos leidybinė grupė, 2003. 24 p.: iliustr.

 

PRADINIŲ KLASIŲ SKAITYTOJAMS

Adomaitytė, Gintarė. Vėjų miesto pasakos; iliustr. Daiva Kairevičiūtė. Vilnius: Gimtasis žodis, 2003. 78 p.: iliustr.

Andriukaitienė, Angelė. Mūs kiemelyje: [eilėraščiai] / iliustr. Lolita Šeduikienė. – Vilnius: Trys žvaigždutės, 2003. – 64 p.: iliustr.

Apie žvejį ir auksinę žuvelę ir kitos pasakos / iš čekų k. vertė Austėja Oržekauskienė; iliustr. Carlos Busquets. Vilnius: Naujoji Rosma, 2003. 54 p.: iliustr.

Beržvinskienė, Jolita. Žaliojo slėnio pasakos / [piešiniai autorės]. Vilnius: J. Beržvinskienė, 2003. 93, [3] p. : iliustr.

Biliūnas, Jonas. Kliudžiau: [apsakymas] / dailininkė Sigita Adomavičienė. Panevėžys: E. Vaičekausko knygyno l-kla, 2003. 15 p.: iliustr.

Blekaitienė, Albina. Gyvenkime drauge: [eiliuotos pasakos] / dail. Rima Stasiūnaitė. Vilnius: Trys žvaigždutės, 2003. 33 p.: iliustr.

Čapekas, Karelas. Plėšiko pasaka: pasakos ir linksmos istorijos / vertė Petronėlė Žemaitytė; iliustr. Josefo ir Karelo Čapekų. 2-asis leid. Vilnius: Vaga, 2003. 192 p.: iliustr.

Davies, Gill. Paskaityki man: [pasakaitės] / knygutę parašė Džilas Deivisas; [iš anglų kalbos vertė Monika Gražytė]; iliustravo Andžela Mils. [Vilnius]: Mūsų knyga, [2003]. 92, [1] p.: iliustr.

Degutytė, Janina. Į saulėtekį ir dainą / iliustr. Taida Balčiūnaitė. Vilnius: Gimtasis žodis, 2003. [36] p.: iliustr. (33 eilėraščiai; 2 knygelė).

Degutytė, Janina. Nepalik manęs: pasakojimai apie gyvulėlius / iliustr. Sofija Vainilaitienė. Vilnius: Žara, 2003. 48 p.: iliustr. (Vaikų knygelė).

Džiugas, Stasys. Kiškis neša dovanų: eilėraščiai ir pasakos vaikams / iliustr. Vl. Stančikaitė. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos l-kla, 2003. 60 p.: iliustr.

Jakubėnas, Kazys. Kas kiemely daros / sud. Gražina Skabeikytė- Kazlauskienė; dail. Sigutė Chlebinskaitė. Vilnius: Gimtasis žodis, 2003. [60] p.: iliustr. (33 eilėraščiai; 1 knygelė).

Jautakienė, Ona. Vilko lagaminas: pasakos geriems vaikams / dail. Aušra Čapskytė. Vilnius: Gairės, 2003. 48 p.: iliustr.

Juodelė, Petras. Bitelių pasakėlė: eilėraščiai mažiems ir ūgtelėjusiems / dail. Adomas Matuliauskas. Vilnius: Rotas, 2003, 56 p.: iliustr.

Geriausių pasakų didžioji knyga / Šarlis Pero, Broliai Grimai, Vilhelmas Haufas, Hansas Kristianas Andersenas; dail. D. Gordejevas ir kt. Kaunas: Vaiga, 2003. 288 p.: iliustr.

Giedraitienė, Janina. Kas širdelėje gyvena: eilėraščiai mažiems ir dideliems / iliustr. Kauno P. Vileišio vid. m-klos moksleiviai. Kaunas: Dakra, 2003. 40 p.: iliustr. Gretut. tekstas liet., angl.

Gražiausios pasaulio pasakos mažiesiems / Hansas Kristianas Andersenas, Broliai Grimai, Šarlis Pero; iliustracijos: Przemysław Sałamacha; [iš lenkų kalbos vertė Rasa Dičiuvienė]. [Vilnius]: Mūsų knyga, [2003]. 190, [3] p.: iliustr. Nugar. antr.: Pasakos mažiesiems.

Guliverio kelionės / iš ispanų k. vertė Rimantas Glinskis. Vilnius: Egmont Lietuva, 2003. 56 p.: iliustr. (Pasakų pasaulis).

Gutauskas, Leonardas. Kipšo dūda: pasaka / iliustr. aut. Vilnius: Žara, 2003. 32 p.: iliustr.

Karosaitė, Alma. Aš ir visi kiti: [eilėraščiai] / dail. Sigita Adomavičienė. Panevėžys: E. Vaičekausko knygyno l-kla, 2003. 25 p.: iliustr.

Kokanskytė, Rita. Labas rytas, Virbali!: eilėraščiai / Virbalio vid. m-klos moksleivių piešiniai. Vilnius: Trys žvaigždutės, 2003. 33 p.: iliustr.

Lagerlöf, Selma. Legenda apie Kalėdų rožę / vertė Vanda Kornikienė. / dail. Galina Lavrenko. Vilnius: Mažoji Evelina, 2003. 48 p.: iliustr. (Vai38 2004 Nr. 1 (29) vanagams ir sliekams / dail. Romas Orantas. Vilnius: Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 2003. 60 p.: iliustr.

Jeronimas. Liūto knyga; Tavo draugas dinozauras: [pasakos] / iliustr. Rima Stasiūnaitė, Jūratė Leikaitė. Vilnius: Trys žvaigždutės, 2003. 38 p.: iliustr. Apverčiamas.

Laucius, Jeronimas. Paklydę žvilgsniai, arba Vaivos kelias: [pasaka] / dail. Irena Meištaitė. Vilnius: Trys žvaigždutės, 2003. 41 p.: iliustr.

Laucius, Jeronimas. Paskutinis užpuolimas: detekdyvas / iliustr. Punsko pagr. m-klos ir Punsko gimnazijos mokiniai. Vilnius: Trys žvaigždutės, 2003. 41 p.: iliustr.

Laucius, Jeronimas. Trečias brolis Teoristas: detekdyvas / iliustr. Vievio meno mokyklos mokiniai. Vilnius: Trys žvaigždutės, 2003. 17 p.: iliustr.

Laucius, Jeronimas. Varom į Futboliją: [pasaka] / dail. Atėnė Jasaitė. Vilnius: Trys žvaigždutės, 2003. 17 p.: iliustr.

Laucius, Jeronimas. Žaidimų valdovas: [žaidimai ir kryžiažodžiai] / dail. Rima Stasiūnaitė, Rima Ramonienė. Vilnius: Trys žvaigždutės, 2003. 16 p.: iliustr.

Laucius, Jeronimas. Žalieji Energėnų lobiai: [pasaka] / dail. Rima Stasiūnaitė, Rima Ramonienė. Vilnius: Trys žvaigždutės, 2003. 24 p.: iliustr.

Lietuvių liaudies pasakos / iliustr. Rūta Baltakienė. Kaunas: Jotema, 2003. 175 p.: iliustr.

Liniauskas, Jonas. Vandenų abėcėlė: [eilėraščiai] / dail. Algė Varnaitė. [2-asis patais. ir papildytas leid.]. Vilnius: Vaga, 2003. 72 p.: iliustr.

Mano pirmosios mįslės / iš ispanų k. vertė Alfonsas Zdanavičius. Vilnius: Mūsų knyga, 2003. 185 p.; iliustr.

Mano pirmosios pasakėčios / iš ispanų k. vertė Alfonsas Zdanavičius. Vilnius: Mūsų knyga, 2003. 185 p.; iliustr.

Matutis, Anzelmas. Kas žmogiuko širdyje: eilėraščiai / dail. Danguolė Lunskienė. Kaunas: Pasaulio liet. kultūros, mokslo ir švietimo centras, 2003. 64 p.: iliustr.

Matutis, Anzelmas. Vaivorykštė ežerą semia / dail. Gintarė Švagždytė- Markevičienė. Kaunas: Naujasis lankas, 2003. 56 p.; iliustr.

Matutis, Anzelmas. Žirgelio namai: [eiliuota pasakėlė] / iliustr. Dalia Naudžiūnaitė. Panevėžys: E. Vaičekausko knygyno l-kla, 2003. 18 p. : iliustr.

Miedzinska, Ewa. Bolekas ir Liolekas. Gyvūnų atlasas / iš lenkų k. vertė Rasa Dičiuvienė. Vilnius: Mūsų knyga, 2003. 48 p.: iliustr.

Mikalauskienė-Kubiliūtė, Ona. Griaustinukas: ir kiti eiliuoti pasakojimai / dail. Eurika Balsytė. Šiauliai: Saulės delta, 2003. 20 p.: iliustr.

Morkūnaitė, Nijolė. Dar neišeiki, vasara: [eilėraščiai] / dail. Taida Balčiūnienė. Kaunas: Naujasis lankas, 2003. 24 p.:iliustr.

Nanetti, Angela. Mano senelis buvo vyšnia / iš italų k. vertė Tautvydė Daujotytė; iliustr. Rūta Baltakienė. Vilnius: Alma littera, 2003. 136 p.: iliustr.

Navickas, Alfonsas Jonas. Vaikų knygelė: eilėraščiai vaikams. Klaipėda: Druka, 2003. 32 p.: iliustr.

Nekrošius, Juozas. Girininkas Napalys, gaisras, Rimas ir pilis: [poema] / dail. Alfreda Steponavičienė. Vilnius: Alka, 2003. 39 p.: iliustr.

Nekrošius, Juozas. Sakmė apie oranžinę žvaigždę / dail. Adomas Matuliauskas. Vilnius: Alka, 2003. 35 p.: iliustr.

Poškus, Sigitas. Trumpos pasakaitės apie žiurkėną Vidą ir jo draugus / dail. Vilija Liorančienė. 2-asis patais. leid. Vilnius: Žalmedis, 2003. 45 p.: iliustr.

Preussler, Otfried. Mažasis vandenis: [apysaka] / iš vok. k. vertė Teodoras Četrauskas; iliustr. Winnie Gayler. Vilnius: Alma littera, 2003. 137 p.: iliustr.

Preussler, Otfried. Vaiduokliukas: [apysaka] / iš vok. k. vertė Teodoras Četrauskas; iliustr. F. J. Tripas. Vilnius: Alma littera, 2003. 138 p.: iliustr.

Račickas, Vytautas. Šokoladas iki pirmadienio: [novelės] / iliustr. Henrikas Vaigauskas. 2-asis papild. leid. Vilnius: V. Račickas, 2003. 103 p.: iliustr. 1-ojo leid. pavad.: Mikė ir Juozapėlis.

Račinskaitė, Jūratė. Raganyčių burtai… = Little witche’s sorcery…; Susitiko dvi raganytės… = Two little met… / [iliustr. aut.]. Vilnius: Vaga, 2003. 2 kn. ([26], [26] p.) dėkle: iliustr. Gretut. tekstas liet., angl.

Raspė, Rudolfas Erichas. Barono Miunhauzeno nuotykiai / vaikams atpasakojo K. Čiukovskis; vertė V. Laurynaitis; iliustr. Gustavas Dorė. Kaunas: AN BO, 2003. 103 p.: iliustr.

Read, Nicholas. Vienas iš milijono / iš anglų k. vertė Vida Bėkštienė; iliustr. Chum McLeod. Vilnius: Mažasis vyturys, 2003. 134 p.: iliustr. (Po viena saule).

Reimeris, Vacys. 1000 ir vienas lašas: [eilėraščiai] / iliustr. Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos dailės studijos mokiniai. Vilnius: Trys žvaigždutės, 2003. 41 p.: iliustr.

Rodari, Gianni. Čipolino nuotykiai / [iš rusų k.] vertė Jonas Stukas; pieš. J. Galejaus. [4-asis leid.]. Vilnius: Alma littera, 2003. 231 p.; iliustr.

Seniai, labai seniai…: [pasakos] / iliustr. Carlos Busquets; iš lenkų k. vertė Zita Marienė. Vilnius: Alma littera, 2003. 168 p.; iliustr.

Seton, Ernest Thompson. Meškiukas Džonis: apsakymai / vertė Vanda Kornikienė; dailininkas Sergej Artiušenko. Vilnius: Mažoji Evelina, 2003. 56 p.: iliustr. (Vaikų pasaulis). Turinys: Lobo Kurumpo valdovas; Meškiukas Džonis.

Šukys, Jonas. Kodėl juokėsi katytė: pasakėlės ir apsakymėliai / dail. Audronė Mickutė. Kaunas: Šviesa, 2003. 48 p.: iliustr.

Tamaro, Susanna. Papirofobija / [iš italų k.] vertė Inga Šereikienė, Artūras Samsonas. Vilnius: Sirokas, 2003. 43 p.: iliustr.

Tamošiūnas, Dalius. Per miškus ir pievas: ugdomosios pasakos / pieš. Jolitos Beržvinskienės. Vilnius: Spauda, 2003. 80 p.: iliustr.

Tarutienė, Vitalija. Pasakėlės man… ir tau / iliustr. Rasa Jundulaitė. Kaunas: Naujasis lankas, 2003. 36 p.: iliustr.

Thomas-Bilsteinas, J. Mėlynasis triušiukas: [pasaka] / iš lenkų k. vertė Laima Račienė; iliustr. C. Busquest ir M.A. Batle. Vilnius: Mūsų knyga, 2003. 69 p.: iliustr.

Tvenas, Markas. Tomo Sojerio nuotykiai / Deidre Leiken adaptuota versija; vertė Eglė Labutienė. Vilnius: Alka, 2003. 240 p.: iliustr. (Iliustruota didžioji klasika; 7).

Ulinskienė, Janina. Boružėlės draugai: [eilėraščiai] / iliustr. Lina ir Deividas Ulinskai. Kaunas: Naujasis lankas, 2003. 24 p.: iliustr.

Ulinskienė, Janina. Zuikio laimė: [eilėraščiai]. Kaunas: Naujasis lankas, 2003. 32 p.: iliustr.

Undinėlė / iš ispanų k. vertė Rimantas Glinskis. Vilnius: Egmont Lietuva, 2003. 56 p.: iliustr. (Pasakų pasaulis).

Vainilaitis, Martynas. Geltona muzikėlė / iliustr. Sofija Vainilaitienė. Vilnius: Žara, 2003. 16 p.: iliustr. (Vaikų knygelė).

Vainilaitis, Martynas. Karaliaus žentas / iliustr. Irena Žviliuvienė ir Živilė Žviliūtė. Vilnius: Žara, 2003. 120 p.: iliustr.

Vainilaitis, Valentinas. Dienos ratelis: [eilėraščiai] / iliustr. aut. – Vilnius: Žara, 2003. – 32 p.: iliustr. – (Vaikų knygelė).

Vanagas, Rimantas. Gimtinė mano iš Dangaus!: margalapės, miglaveidės anykštėnų pasakaitės / paveikslai Stanislovo Petraškos; nuotr. Kazimiero Strolios. Vilnius: Petro ofsetas, 2003. 48 p.: iliustr.

Vestli, Anne- Cath. Aštuoni vaikai, tėtė, mama ir sunkvežimis / iš norv. k. vertė Leonas Petravičius; dail. Eglė Gelažiūtė- Petrauskienė. Vilnius: Pasviręs pasaulis, 2003. 176 p.: iliustr.

Vigin, Keit Duglas. Rebeka iš Sanibruk fermos / Elizos Geitvud Voren adaptuota versija; vertė Edmundas Juškys. Vilnius: Alka, 2003. 240 p.: iliustr. (Iliustruota didžioji klasika; 52).

Vyšniauskaitė-Miltenienė, Amelija. Metų žingsneliai: eilėraščiai vaikams / dail. Daiva Kairevičienė. Raseiniai: Žiburys, 2003. 40 p.: iliustr.

Zobarskas, Stepas. Riestaūsio sūnus / iliustr. Povilas Osmolskas. Vilnius: Žara, 2003. 30 p. iliustr. (Vaikų knygelė).

Gricienė, Aldona. God won’t scold: short stories for children / il. Leonas Juozonis. Kaunas: Naujasis lankas, 2003. 24 p.: iliustr. Angl.

Laucius, Jeronimas. La tria frato Teoristo: detektiva rokonto / et litova lingvo tradukis Valdas Banaitis. Vilnius: Trys žvaigždutės, 2003. 16 p.: iliustr. Esperanto.

Laucius, Jeronimas. Libro de Leono; Via amiko dinosauro / pentristino Rima Stasiūnaitė, Jūratė Leikaitė. Vilnius: Trys žvaigždutės, 2003. 8, 16 p.: iliustr. Apverčiamas leid. Esperanto.

Laucius, Jeronimas. Veturu al Piedpilklando! / [el litova lingvo tradukis Inita Tamošiūnienė; pentristino Atėnė Jasaitė]. Vilnius: Tri steletoj, 2003 16, [1] p.: iliustr. Orig. antr.: Varom į Futboliją! Esperanto.

Гажимов, Иван. Kатавасия: (стихи) / худ. Ангеле Вектерене. Vilnius: Rotas, 2003. 60 p.: iliustr. Rus.

Лауцюс, Яронимас. Принц игры: [игры, кроссворды] / худ. Ирена Мейштайте. Vilnius: Trys юvaigюdutлs, 2003. 17 p.: iliustr. Rus.

 

JAUNESNIESIEMS PAAUGLIAMS

Blai, Viljamas. Maištas Jo Didenybės laive „Bounty“: [romanas] / Deboros Kastel adaptuota versija; vertė Edmundas Juškys; iliustr. Brendan Lynch. Vilnius: Alka, 2003. 240 p.: iliustr. (Iliustruota didžioji klasika; 53).

Burnett, Frances Hodgson. Mažasis lordas Fontlerojus: [apysaka] / iš anglų kalbos vertė St. Kalvaitis; iliustr. Reginald B. Birch. Vilnius: Alma littera, 2003. 254, [2] p.: iliustr. (10+).

Burnett, Frances Hodgson. Paslaptingas sodas / iš anglų k. vertė Viltaras Alksnėnas; iliustr. Aida Janonytė. 2-oji laida. Vilnius: Alma littera, 2003. 352 p.: iliustr. (10+).

Čepaitienė, Giedrė. Kornelija: apysaka / Giedrė Kudirkaitė Čepaitienė. Šiauliai: Saulės delta, 2003. 95, [1] p.

Černiauskas, Rimantas. Pasakėlės vaikams, vanagms ir sliekams / dail. Romas Orantas. – Vilnius, Lietuvos rašytojų s-gos leidykla, 2003. – 60 p.: iliustr.

Černiauskienė, Jadvyga. Laumės dovana: [pasakos] / pieš. Povilo Osmolskio ir Kazio Šimonio. Vilnius: Žygimantų sp., 2003. 60 p.: iliustr

DiTerlizzi, Tony ir Holly Black. Spaidervikų kronikos / vertė Auksė Mardosaitė. Vilnius: Festart, 2003. Kn. 1 : Vadovas. 107 p.: iliustr.

Donnely, Elfie. Sudie, seneli, ištariau aš tyliai / iš vok. k. vertė Teodoras Četrauskas; iliustr. Linas Budrys. Vilnius: Alma littera, 2003. 128 p.: iliustr. (10+).

Dostojevskis, Fiodoras. Vaikams / iš rusų k. vertė Motiejus Miškinis, Dominykas Urbas ir Leonas Žurauskas. 2-oji laida. Vilnius: Margi raštai, 2003. 280 p.: iliustr.

Ezopo pasakėčios / adaptavo Graeme’ as Kentas; iš lenkų kalbos vertė Laima Račienė; iliustravo Tessa Hamilton. Vilnius: Mūsų knyga, 2003. 125 p.: iliustr.

Freund, Peter. Laura ir Aventeros paslaptis: romanas / iš vok. k. vertė Teodoras Četrauskas; iliustr. Tina Dreher. Vilnius: Alma littera, 2003. 456 p.; iliustr.

Funke, Cornelia. Vagių karalius: [apysaka] / iš vokiečių k. vertė Adomas Druktenis; iliustr. Eglė Gelažiūtė- Petrauskienė. Vilnius: Alma littera, 2003. 384 p.: iliustr. (Pasaulinis bestseleris).

Gasiūnas, Vytautas. Salagirės Tarzanas: nuotykių apysaka / pieš. Mariaus Balčiūno. Utena: Utenos sp., 2003. 80 p.: iliustr.

Kaaberbøl, Lene. Dina, Gėdytojos duktė / iš danų k. vertė Zita Marienė. Vilnius: Alma littera, 2003. 200 p.: žml.

Kaaberbøl, Lene. Gėdytojos ženklas / iš danų k. vertė Zita Marienė. Vilnius: Alma littera, 2003. 271 p.: žml.

Kaaberbøl, Lene. Gyvatės dovana / iš danų k. vertė Zita Marienė. Vilnius: Alma littera, 2003. 272 p.: žml.

Kästner, Erich. Dvynukės: romanas vaikams / iš vok. k. vertė L. Starevičiūtė; iliustr. Walter Trier. 2-oji laida. Vilnius: Alma littera, 2003. 144 p.: iliustr. (10+).

Kepenienė, Nijolė. Išgelbėk mane: kovinio tėvų gelbėjimo būrio žygiai: [apysaka] / dail. Sigita Populaigienė. Vilnius: Mažasis vyturys, 2003. 96 p.: iliustr.

Landsbergis, Vytautas V. Angelų pasakos. Kaunas: Šviesa, 2003. 128 p.: iliustr.

Lietuvių padavimai / sud. Pranas Sasnauskas; iliustr. Alfreda Steponavičienė. Kaunas: Vaiga, 2003. 191 p.: iliustr.

Lindgren, Astrid. Mes Varnų saloje: apysaka / iš švedų k. vertė Eugenija Stravinskienė; iliustr. Ilona Wikland. 3-ioji laida. Vilnius: Alma littera, 2003. 352 p.: iliustr. (10+).

Lindgren, Astrid. Mūsų visų Madikė / iš švedų k. vertė Eugenija Stravinskienė; iliustr. Gintaras Jocius. 5-oji laida. Vilnius: Alma littera, 2003. 319 p.: iliustr.

Lindgren, Astrid. Ronja plėšiko duktė: apysaka / iš švedų k. vertė Eugenija Stravinskienė; iliustr. Ilona Wikland. 6-asis leid. Vilnius: Alma littera, 2003. 222 p.: iliustr. (10+).

Lowry, Lois. Siuntėjas: romanas / iš anglų k. vertė Viltaras Alksnėnas; iliustr. Jolanta Talaikienė. Vilnius: Alma littera, 2003. 222 p.: iliustr. (10+).

Mark, Jan. Griaustinis ir „Žaibai“: [apysaka] iš anglų k. vertė Zita Marienė; iliustr. Jolanta Talaikienė. Vilnius: Alma littera, 2003. 198 p.: iliustr. (10+).

Matulionytė, Herta. Gelbėtojas: [apysaka]. Kaunas: Jotema, 2003. 111 p. (Pavojingi žaidimų pasauliai).

Olsson, Sören, Jacobsson, Anders. Berto žygiai / iš švedų k. vertė Alma Braškytė; iliustr. Sonja Härdin. Vilnius: Vaga, 2003. 150 p.: iliustr.

Palčinskaitė, Violeta. Skersgatvio palangės: rinktinė / iliustr. Irena Daukšaitė- Guobienė. Vilnius: Alma littera, 2003. 307 p.: iliustr. (Grigo ratai).

Poškus, Sigitas. Vieną kartą: eilėraščiai / iliustr. Arūnas Mėčius. Vilnius: Mažasis vyturys, 2003. 92 p.: iliustr.

Račickas, Vytautas. Geriausias draugas: apsakymai / iliustr. Ramunė Bateikienė. 2-asis patais. ir papild. leid. Vilnius: V. Račickas, 2003. 160 p.: iliustr. Pirmojo leid. antraštė: „Visai netyčia“.

Račickas, Vytautas. Kita šlepetės istorija: [apysaka] / iliustr. Ramunė Bateikienė. 3-iasis leid. Vilnius: V. Račickas, 2003. 146 p.: iliustr.

Račickas, Vytautas. Šlepetė: [apysaka] / iliustr. Ramunė Bateikienė. 4-asis leid. Vilnius: V. Račickas, 2003. 130 p.: iliustr.

Rowling, Joanne Kathleen. Haris Poteris ir Išminties akmuo / iš anglų kalbos vertė Zita Marienė. [Pakartotinis leidimas]. Vilnius: Alma littera, 2003. 565, [1] p.

Rowling, Joanne Kathleen. Haris Poteris ir Ugnies taurė / iš anglų kalbos vertė Zita Marienė. Vilnius: Alma littera, 2003. 565, [1] p. 39

Stark, Ulf. Stebuklingi mano draugo Persio sportiniai batai; Mano draugas šeichas Sturebiu: [apsakymai]/ iš švedų kalbos vertė Laima Bareišienė. Vilnius: Vaga, 2003. 189, [3] p.: iliustr.

Stasiūnaitė- Gruzdienė, Birutė. Margaspalvė vaikystė: eilėraščiai. Šiauliai: Šiaurės Lietuva, 2003. 73 p.

Stounas, Tomas B. Suplyšusios kojinės: [apysaka] / [iš anglų] k. vertė Indrė Žakevičienė. Kaunas: Jotema, 2003. 143 p. Ciklo „Kapinių mokykla“ knyga.

Ulrich, Hortense. Painiava Siaubo parke: slaptas Flipės dienoraštis / iš vok. k. vertė Laima Bareišienė; iliustr. Dorothe Tust. Vilnius: Alma littera, 2003. 127 p.: iliustr.

Vilė Vėl. Parašyk man iš Afrikos: [apysaka] / iliustr. Aida Janonytė. Vilnius: Gimtasis žodis, 2003. 112 p.: iliustr.

Žibaitienė, Dalia. Ne vienas: eilėraščiai. Kaunas: Naujasis lankas, 2003. 71 p.: iliustr.

Žilinskaitė, Vytautė. Kelionė į Tandadriką: apysaka- pasaka / iliustr. Gintaras Jocius. Vilnius: Alma littera, 2003. 296 p.: iliustr. (Grigo ratai).

 

VYRESNIESIEMS PAAUGLIAMS

Asprin, Robert. Dar vienas puikus mitas; Mitologizavimai: [fantastinės apysakos] / [vertė Jūratė Levina]. Vilnius: Festart, 2003. 368 p.

Cabot, Meg. Princesės dienoraštis / iš anglų k. vertė Aurelija Jucytė. Vilnius: Alma littera, 2003. 248 p.

Colfer, Eoin. Norų sąrašas: romanas / iš anglų k. vertė Vida Karazijaitė. Vilnius: Alma littera, 2003. 239 p.

Dhōtel, André. Kraštas, kurio niekada neprieisi: [apysaka] / iš prancūzų k. vertė Jonė Ramunytė; iliustravo Jolanta Talaikienė. Vilnius: Alma littera, 2003. 270 p.: iliustr. (10+).

Erlickas, Juozas. Aš moku augti: eilėraščiai ne suaugusiems; iliustr. aut. Vilnius: Tyto alba, 2003. 436 p.: iliustr.

Ferrero, Bruno. Geros ir gražios istorijos: mokyklai ir katechezei / iš italų k. vertė Rasa Paleckytė. Vilnius: Katalikų pasaulis, 2003. 272 p.

Gomez Soto, Jorge. Įsikibęs į orą / iš ispanų k. vertė Liucija Snukiškytė. Vilnius: Mažasis vyturys, 2003. 119 p. (Išpažintys).

Keblas, Leonas. Žaliapušiai: apysaka jaunimui. Vilnius: Algimantas, 2003. 160 p.: iliustr.

Nöstlinger, Christine. Gretutė, mano mažutė / iš vok. k. vertė Teodoras Četrauskas; iliustr. Eglė Kuckaitė. Vilnius: Alma littera, 2003. 240 p.: iliustr. (10+).

Olsson, Sören, Jacobsson, Anders. Emanuelis: [apysaka] / iš švedų k. vertė Elena Kuosaitė. Vilnius: Vaga, 2003. 204, [2] p.: iliustr. (N14).

Preussler, Otfried. Krabatas, arba Treji metai užburtame malūne / iš vok. k. vertė Teodoras Četrauskas; iliustr. Kristina Žičkutė. Vilnius: Alma littera, 2003. 272 p.: iliustr. (10+).

Pullman, Philip. Aštrusis peilis / iš anglų k. vertė Vytautas Petrukaitis. Vilnius: Tyto alba, 2003. 462 p. [Antroji trilogijos dalis.]

Pullman, Philip. Šiaurės pašvaistė / iš anglų k. vertė Vytautas Petrukaitis. Vilnius: Tyto alba, 2003. 462 p.

Rennison, Louise. Meilutis, stringai ir laižiakas: Džordžijos Nikolson išpažintys / iš anglų k. vertė Danguolė Žalytė. Vilnius: Garnelis, 2003. 199 p.

Šaltenis, Saulius. Riešutų duona: apysakos ir apsakymai / sud. Kęstutis Urba. Kaunas: Šviesa, 2003. 176 p. (Perskaityk visą!).

Ullrich, Hortense. Du bučiniai geriau! / iš vok. k. vertė Laima Bareišienė. Vilnius: Alma littera, 2003. 128 p.: iliustr.

Ullrich, Hortense. Mylimos tik geltonplaukės / iš vok. k. vertė Laima Bareišienė. Vilnius: Alma littera, 2003. 150 p. (Šaunioms mergaitėms šaunios knygos).

Ullrich, Hortense. Nevalia bučiuoti raganų / iš vok. k. vertė Laima Bareišienė. 2-oji laida. Vilnius: Alma littera, 2003. 128 p.: iliustr.

Ullrich, Hortense. Verta kankintis dėl meilės / iš vok. k. vertė Laima Bareišienė. Vilnius: Alma littera, 2003. 167 p.: iliustr.

 

PAŽINTINĖ LITERATŪRA

Bartolozzi, Alessandro. Karšta ir šalta: [karštose ir šaltose dykumose, upėse ir vandenynuose, atogrąžų miškuose ir atšiauriose Antarktidos pakrantėse] / iliustracijos Alessandro Bartolozzi; tekstas Cristiano Bertolucci, Francesco Milo; [iš anglų kalbos vertė Gytė Gedrimaitė]. Kaunas: Šviesa, 2003. 27, [1] p.: iliustr. (Kontrastai).

Bartolozzi, Alessandro. Virš vandens ir po vandeniu: [virš upės, jūros, potvynio ir atoslūgio sietuvos ir upėje, jūroje, potvynio ir atoslūgio sietuvoje] / iliustracijos Alessandro Bartolozzi; tekstas Cristiano Bertolucci, Francesco Milo; [iš anglų kalbos vertė Gytė Gedrimaitė]. Kaunas: Šviesa, 2003. 27, [1] p.: iliustr. – (Kontrastai).

Cucchiarini, Ferruccio. Diena ir naktis: [dieniniai ir naktiniai Europos, Afrikos, Australijos, Japonijos, Brazilijos gyvūnai: vabzdžiai, paukščiai, ropliai, žinduoliai ir sterbliniai] / iliustracijos Ferruccio Cucchiarini; tekstas Cristiano Bertolucci, Francesco Milo; [iš anglų kalbos vertė Gytė Gedrimaitė]. Kaunas: Šviesa, 2003. 27, [1] p.: iliustr. (Kontrastai).

Cucchiarini, Ferruccio. Praeitis ir dabartis: [gyvūnai, kadaise gyvenę Afrikoje, Europoje, Havajuose, Indonezijoje ir Šiaurės Amerikoje, ir tie, kurie vis dar čia tebegyvena] / iliustracijos Ferruccio Cucchiarini; tekstas Cristiano Bertolucci, Francesco Milo; [iš anglų kalbos vertė Gytė Gedrimaitė]. Kaunas: Šviesa, 2003. 27, [1] p.: iliustr. (Kontrastai).

Ganeri, Anita. Vaikų enciklopedija / [Anita Ganeri ir Chris Oxlade; iš anglų kalbos vertė Renata Valotkienė]. Vilnius: Alma littera, [2003]. 160 p.: iliustr.

Gravelle, Karen. Kaip pažinti save / iš anglų kalbos vertė Rasa Katiliūtė; iliustravo Mary Lynn Blasutta. Vilnius: Alma littera, 2003. 166, [1] p.: iliustr.

Johnson, Jinni. Dinozaurai: enciklopedija / iš anglų k. vertė Jonas Čeponis. Vilnius: Alma littera, 2003. 96 p.: iliustr.

moka gyvūnai džiunglėse ir savanose: knyga su lipdukais. Vilnius: Aktėja, 2003. 8 p., 2 įd. lap.: iliustr.

moka gyvūnai jūrose ir dykumose: knyga su lipdukais. Vilnius: Aktėja, 2003. 8 p., 2 įd. lap.: iliustr.

moka gyvūnai kalnuose ir ašigaliuose: knyga su lipdukais. Vilnius: Aktėja, 2003. 8 p., 2 įd. lap.: iliustr.

moka gyvūnai miške ir upėse: knyga su lipdukais. Vilnius: Aktėja, 2003. 8 p., 2 įd. lap.: iliustr.

King, Daniel. Šachmatai: nuo pirmųjų ėjimų iki pergalės / vertė Linas Balčiauskas. Vilnius: Trys nykštukai, 2003. 64 p.: iliustr.

Köthe, Rainer. Gamta ir gyvūnai / iš vokiečių kalbos vertė Romas Rukšėnas; iliustracijos Remo Berselli ir Thies Schwarz. Vilnius: Mūsų knyga, 2003. 127, [1] p.: iliustr. (Gudrių atsakymų knyga).

Köthe, Rainer. Mokslo įdomybės / iš vokiečių kalbos vertė Angelė Barkauskienė; iliustracijos Gaia Bellettini ir Thies Schwarz. Vilnius: Mūsų knyga. 2003. 127, [1] p.: iliustr. (Gudrių atsakymų knyga).

Llewellyn, Claire. Angelai ir šventieji / [iš anglų kalbos vertė Aušra Karsokienė]. Vilnius: Trys nykštukai, 2003. 64 p.: iliustr.

Mano kelionė mokykliniu autobusu / Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija; parengė Antanas Čereška, Daiva Žilinskaitė; dail. Gediminas Leonavičius. Vilnius: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, 2003. 64 p.: iliustr.

Mano pirmasis anglų kalbos žodynėlis / iš anglų k. vertė Augusta Mickutė. Vilnius: Alma littera, 2003. 144 p.: iliustr.

Mano pirmoji enciklopedija / iš pranc. k. vertė Jūratė Navakauskienė. Vilnius: Alma littera, 2003. 191 p.: iliustr.

Mano pirmoji knyga: 36 metų / iš anglų k. vertė Darius Šinkūnas. [2-asis leid.]. Vilnius: Naujoji Rosma, 2003. 22 p.: iliustr.

Mano didžioji magijos knyga / iliustravo Jana Costa. Vilnius: Nacionalinė knyga, 2003. 122 p.: iliustr.

Nachtigal, Werner. Gamta skatina išradingumą: [didžioji bionikos knyga] / iš vok. k. vertė Gražina Vasiliauskienė. Vilnius: Mūsų knyga, 2003. 127 p.: iliustr.

Pasaulio pažinimas: iliustruota vaiko knyga / [Nicholas Harris, Joanna Turner, Claire Aston]; [iš anglų kalbos vertė Rolandas Naujokaitis, Vijolė Višomirskytė, Elvyra Žurauskienė; dailininkai Giuliano Fornari, Susanna Addario, Ferrucchio Cucchiarini, Alessandro Rabatti, Claudia Saraceni, Ivan Stalio, Thomas Trojer]. Kaunas: Šviesa, [2003]. 128 p.: iliustr.

Pažvelkime į pasaulį vaikų akimis: [fotografijų albumas] / LR švietimo ir mokslo ministerija. Vilnius: LR švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, 2003. 47 p.: iliustr. Gretut. tekstas liet., angl.

Perechvalskaja, Elena. Indėnų pasaulis / iš rusų kalbos vertė J. Murauskienė; dailininkė I. Budrytė. Vilnius: J. Murauskienės buitinių paslaugų įmonė, 2003 34, [2] p.: iliustr.

Petrović, Jasminka. Seksas / [iš anglų kalbos vertė Vilmantas Vilkončius]; iliustr. Dobrosav Bob Živkovič. Vilnius: Alma littera, 2003. 104 p.: iliustr. (Be užuolankų).

Platt, Richard. Eureka!: didieji išradėjai ir jų nepaprasti atradimai / vertė Linas Balčiauskas. Vilnius: Trys nykštukai, 2003. 95 p.: iliustr.

Ripoll, Oriol. Žaiskite su mumis!: daugiau kaip 100 žaidimų iš viso pasaulio / iš ispanų kalbos vertė Evelina Žurauskaitė; iliustravo Rosa Maria Curto. Kaunas: Šviesa, 2003. 128 p.: iliustr.

Vaičiulis, Arūnas. Kryžiažodžiai, galvosūkiai, mįslės / dail. Elvis Zovė. Kaunas: Šviesa, 2003. 32 p.: iliustr.

Vaikų enciklopedija / iš pranc. k. vertė Jurgita Meiliūnaitė. Vilnius: Naujoji Rosma, 2003. 400 p.: iliustr.

Vaišnys, Andrius. Konstitucijos istorija vaikams / dail. Agnes Indre. Vilnius: Valstybės žinios, 2003. 44 p.: iliustr.

Viner, Bradley. Kanarėlė / iš anglų k. vertė Jurga Šidiškytė. Vilnius: Egmont Lietuva, 2003. 31 p.: iliustr. (Mano augintinis).

Vitkus, Gediminas. Europos Sąjunga ir ne tik ji: 99 terminai / dail. Birutė Zokaitytė. Vilnius: Alora, 2003. 195 p.: iliustr.

Wiles-Fone, Heather. Labradoras / iš anglų k. vertė Jurga Šidiškytė. Vilnius: Egmont Lietuva, 2003. 31 p.: iliustr. (Mano augintinis).

Zanini, Giuseppe; ir Casalis, Anna. Istorija / iš italų k. vertė Algimantas Gudaitis; dail. Tony Wolf. Vilnius: Alma littera, 2003. 69 p.: iliustr. (Pradinukų enciklopedija).

Zanini, Giuseppe; ir Casalis, Anna. Žemė / iš italų k. vertė Algimantas Gudaitis; dail. Tony Wolf. Vilnius: Alma littera, 2003. 69 p.: iliustr. (Pradinukų enciklopedija).

Sudarė Roma Kišūnaitė

Žurnalas „Rubinaitis“, 2004 Nr. 1 (29)

 

Balandžio 2-oji – tarptautinė vaikų knygos diena

KNYGŲ ŠVIESA

Apžvalgos

ĮVAIRIARAŠTIS METŲ AUDINYS (2003 m. lietuvių vaikų proza)
PASKUTINIS KANTRYBĖS LAŠAS (2003 m. vaikų poezija)

Vytauto Misevičiaus 80-osioms gimimo metinėms

RETOS VAIZDUOTĖS DARBŠTUOLIS
VYTAUTO MISEVIČIAUS LITERATŪRINĖS PASAKOS
DANUKAS DUNDULIUKAS IR JO „DRAUGIJA“

Mano vaikystės skaitymai

JAUSTI NEMATOMĄJĄ BŪTIES IR ŽMOGAUS GELMĘ

Paskaitykim, mama, tėti!

Vytautė Žilinskaitė

Supažindiname

ASTRIDOS LINDGREN ATMINIMO PREMIJA

Laiškai

Laiškai

Kronika. Informacija. Skelbimai

KRONIKA. INFORMACIJA. SKELBIMA

Summary

SUMMARY

Mūsų partneriai ir rėmėjai