KRONIKA. INFORMACIJA. SKELBIMA

 

2003 m. lapkričio 29 d. Utenos bibliotekose ‒ viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje, Aukštakalnio ir Smėlio filialuose bei VšĮ „Jono ir Marijos Sinių namai“ ‒ vyko jau tradiciniai naktiniai pasakų skaitymai „Žvaigždėtoj pasakų šaly“. Šiam renginiui vaikai ruošėsi iš anksto: kūrė ir iliustravo pasakas. Visi melų pasakų kūrėjai (apie 400 vaikų) su tėveliais buvo pakviesti į baigiamąjį renginį, kuris prasidėjo atskirose bibliotekose teatralizuotu pasakų skaitymu. Iš bibliotekų vaikai ėjo į Kultūros centro rūmus, kur žiūrėjo „Zuikio Puikio teatro“ spektaklį, pastatytą pagal Žemaitės pasakėles, vėliau dalyvavo diskotekoje, o į namus juos išvežiojo „Pasakų“ autobusas.

 

Gruodžio 18 d. Vilniaus apskr. A. Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje vyko poetės, dramaturgės, vertėjos Violetos Palčinskaitės jubiliejinis vakaras „Skersgatvio palangės“. Gausūs sveikinimai ir linkėjimai praturtino linksmą literatūrinį ir muzikinį renginį, kuriame ištisai skambėjo V. Palčinskaitės žodžiai: aktoriai Laima Štrimaitytė ir Saulius Sipaitis skaitė ištraukas iš pjesės Kristiano Anderseno rožė, Vilniaus „Gabijos“ gimnazijos teatriukas „Langutis“ suvaidino pjesės Aš vejuos vasarą fragmentą, Julija Jačėnaitė dainavo dainas pagal poetės tekstus, pati poetė skaitė savo eilėraščius, o jaukią ir šventišką atmosferą savo muzikinėmis improvizacijomis sukūrė Giedrius Kuprevičius. Didelė dovana jubiliejaus proga V. Palčinskaitei buvo nauja eilėraščių ir pjesių rinktinė Skersgatvio palangės, išleista „Alma littera“ leidyklos.

 

Vilniaus P. Mašioto pradinės mokyklos moksleivių programa
Vilniaus P. Mašioto pradinės mokyklos moksleivių programa

Gruodžio 19 d. LNB vyko tradiciniai, šešioliktieji, Prano Mašioto skaitymai „Prano Mašioto kūryba ir jos kontekstai“ (kaip tik tądien sukako lygiai dvidešimt metų nuo pirmųjų vaikų literatūrai skirtų mokslinių ir praktinių seminarų, kurie vėliau pasidarė kasmečiai ir įgavo Prano Mašioto skaitymų vardą).

Pirmoje renginio dalyje ‒ seminare ‒ buvo išklausyti septyni pranešimai: Neringos Mikalauskienės (leidykla „Tyto alba“) „E. Setonas Tompsonas ir Pranas Mašiotas“, Viktorijos Vaitkevičiūtės (LNB) „Vaikams apie spaudos draudimą: P. Mašiotas, L. Dovydėnas, V. Tamulaitis, J. Jankus“, Džiuljetos Maskuliūnienės (ŠU) „M. Valančiaus, P. Mašioto, J. Biliūno proza: penktasis dekalogo įstatymas ir estetinės strategijos“, Danguolės Šakavičiūtės (ŠU) „Kaip P. Mašioto ugdymo programa skleidžiasi jo beletristikoje“, Astos Plechavičiūtės (IBBY) „Gėlės P. Mašioto, H. K. Anderseno ir A. Saksės kūryboje“, Loretos Jakonytės (LLTI) „Žiema P. Mašioto kūriniuose“ ir Ramutės Zinytės (Panevėžio kolegija) „P. Mašioto gyvenimo ir kūrybos studijos ‘Ant ratų’“. Diskusijose kalbėjo Vilniaus miesto Zanavykų bendrijos pirmininkas Albinas Vaičiūnas, Prano ir Jono Mašiotų palikimo puoselėtojų draugijos atstovė iš Kačerginės ir kt.

Antroje dalyje vyko rašytojo jubiliejui skirtas minėjimas „Ką mums reiškia Pranas Mašiotas“. Jame buvo pasveikinti ir pagerbti jubiliatai, P. Mašioto tradicijų puoselėtojai, žymūs Lietuvos pedagogai ‒ prof. Vincas Auryla, doc. Irena Klimašauskienė ir Lionginas Šepkus, kurie ir papasakojo, kas jiems yra P. Mašiotas.

Vilniaus P. Mašioto pradinės mokyklos moksleiviai pristatė programą „Ir aš mažas buvau“ (vad. Giedrė Zulonienė, Regina Saulėnienė, Jūratė Adomaitienė), o renginio pabaigoje skambėjo nuotaikingas Sintautų folklorinio ansamblio „Santaka“ (vad. Jūratė Navickienė) koncertas.

 

Živilė, Alfonsas Irena Žviliai
Živilė, Alfonsas Irena Žviliai

2004 m. sausio 22‒vasario 14 d. LNB Parodų salėje veikė dailininkų Irenos ir Alfonso Žvilių darbų paroda, o vasario 14‒balandžio 15 d. LNB VLC skaitykloje ‒ dailininkės Živilės Žviliūtės knygų iliustracijų paroda „Vaikystės spalvos“.

A. Žvilius yra iliustravęs ir apipavidalinęs apie 460 knygų, sukūręs apie 700 įvairiausių grafikos darbų. I. Žviliuvienė ‒ garsi vaikų knygų iliustruotoja, iliustravusi per 20 knygų, kai kurias kartu su dukra Živile. Parodoje eksponuotos I. Žviliuvienės knygų iliustracijos, A. Žviliaus grafikos darbai, per 200 jų iliustruotų ir apipavidalintų knygų, nuotraukų iš šeimos archyvo.

Ž. Žviliūtės personalinėje parodoje rodomos akvarele ir graficgum technika atliktos Kosto Kubilinsko ir Birutės Pukelevičiutės vaikų knygų iliustracijos.

 

Vasario 19-21 d. Lietuvos parodų centre LITEXPO Tarptautinės Vilniaus knygų mugės metu vyko nemažai kultūros renginių. Deja, susijusių su vaikų knygomis buvo tik keletas.

Didžiausią auditoriją sukvietė susitikimas su Vytautu V. Landsbergiu, kuris, padedamas Kęstučio Urbos ir „Šviesos“ leidyklos redaktoriaus Česlovo Navakausko, pristatė savo knygą Angelų pasakos. Kitą dieną autorius su šia knyga svečiavosi „Alma littera“ leidyklos knygų klube ir, su K. Urba šnekučiuodamasis apie kūrybą, pasirašė autografus. Tame pačiame klube, atsakinėdama į dešimtis taip pat K. Urbos klausimų, Violeta Palčinskaitė pristatė naująją rinktinę Skersgatvio palangės ir rašėsi autografus ne tik ant naujosios knygos, bet ir ant gerbėjų rankų. Nemažai gerbėjų sulaukė ir kiti naujas knygas išleidę vaikų rašytojai ‒ M. Vainilaitis, G. Adomaitytė, V. Račickas.

Dalyvaujant aktorių grupei „Teatriukas“, vyko teatralizuotas vaikų literatūrinio žurnalo „Laimiukas“, kuris nuo šių metų tikrai taps ketvirtinis ir jau yra prenumeruojamas, pristatymas.

Verstinė vaikų literatūra pristatyta tik viename renginyje. Vertėjos Indrė Klimkaitė, Giedrė Grinienė ir Elena Kuosaitė pristatė savo verstas knygas, kurios pradėjo naują „Vagos“ leidyklos knygų paaugliams seriją „N-14“. Pirmoji šios serijos knyga ‒ lietuviams jau pažįstamų švedų pusbrolių Olssono ir Jacobssono ciklo „Emanuelis“ pirmoji dalis.

Mugės metu buvo apdovanoti Kultūros ministerijos rengiamo kasmečio knygos meno konkurso „Vilnius 2003“ laureatai. Vertinimo komisija ‒ Albertas Gurskas (pirmininkas), Juozas Galkus, Audrius Klimas, Rimvydas Kepežinskas ir Albertas Broga ‒ iš trisdešimties į antrąjį ratą atrinktų knygų išrinko trijų pagrindinių ir dešimties paskatinamųjų premijų laimėtojus. Tris paskatinamąsias premijas gavo dailininkai, iliustravę vaikų knygas: Romas Orantas už Rimanto Černiausko knygą Pasakėlės vaikams, vanagams ir sliekams (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla), Agnės Indre (Agnė Indrė Každailytė) už Andriaus Vaišnio knygą Konstitucijos istorija vaikams (Seimo leidykla „Valstybės žinios“) ir Sigutė Chlebinskaitė už Kazio Jakubėno knygą Kas kiemely daros („Gimtojo žodžio“ leidykla).

Lietuvos dailininkų sąjungos premija paskirta Irenai Žviliuvienei ir Živilei Žviliūtei už Martyno Vainilaičio knygą Karaliaus žentas („Žaros“ leidykla).

 

Apdovanota ir apie 30 moksleivių ‒ konkurso „Laiškas rašytojui“, kurį rengė Švietimo kaitos fondas, nugalėtojų. Konkursas sulaukė išskirtinio dėmesio ‒ jame dalyvavo daugiau kaip penki šimtai moksleivių iš įvairių Lietuvos regionų. Daugiausia jie rašė Vytautui Račickui (85 laiškai), Jurgai Ivanauskaitei (74), Juozui Erlickui (34), Vytautei Žilinskaitei, Justinui Marcinkevičiui, Gintarei Adomaitytei ir kitiems. Nugalėtojus pasveikino moksleivių darbų vertinimo komisijos nariai ‒ mokytoja Dainora Eigminienė ir grupės „G&G Sindikatas“ lyderis Gabrielius Liaudanskas (į komisiją taip pat įėjo renginyje nedalyvavęs žurnalistas Marijonas Mikutavičius). Moksleiviai turėjo galimybę pabendrauti su rašytojais, kuriems siuntė laiškus, bei gauti jų knygų su autografais.

 

Kultūros ministerija šiemet rems apie pusantro šimto knygų leidybą. Paramą gavo ir keliolika vaikų knygų: „Gimtojo žodžio“ leidyklos numatyta išleisti Salomėjos Nėries eilėraščių rinktinė (serija „33 eilėraščiai“), taip pat Vytauto Tamulaičio Vytuko užrašai, Liudo Dovydėno Gyveno kartą karalius, Bitės Vilimaitės Mergaitės romanas, Sigito Poškaus Dovilės albumas (VšĮ GSG), Aurelijos Čeredėjevaitės Tinginė ragana („Kronta“), Daivos Tamošaitytės Aušrinė ir Tvaskutis („Mažasis vyturys“), Vytauto V. Landsbergio ir Sigutės Ach Arklio Dominyko meilė („Nieko rimto“), Almos Karosaitės Konsultuoja Balys Gražbylys bei Jurgos Ivanauskaitės Marsis ir Laumiukė („Tyto alba“), Jono Liniausko Bebriuko Barto pasakos bei Vytauto V. Landsbergio Rudnosiuko istorijos („Vaga“), Birutės Jonuškaitės Tarakono Levoko nuotykiai mieste bei Aldonos Liobytės Kiškelis Baltakakliukas („Žara“).

 


Sausio 14 d. mirė Lietuvos rašytojų sąjungos narė, vertėja Eugenija Kirmonaitė-Stravinskienė (g. 1928 03 21).

Vilniaus universitete baigusi lituanistiką, E. Stravinskienė 1951 m. įsidarbino „Vagos“ leidykloje ir daugiau kaip trisdešimt metų dirbo Verstinės literatūros redakcijos vedėja. Redaguodama kartu ėmėsi ir vertėjos darbo. Savarankiškai išmokusi švedų kalbą, daugelį savo gyvenimo metų skyrė skandinavų literatūrai. 1954 m. pasirodė pirmoji E. Stravinskienės versta knyga ‒ Dž. Oldridžo Diplomatas, o iš viso ji išvertė daugiau kaip 50 knygų-romanų, apysakų-pasakų, novelių.

E. Stravinskienė buvo didžiausia švedų vaikų literatūros populiarintoja. Jos kruopštaus darbo dėka lietuviškai prakalbo Pepė Ilgakojinė, Emilis iš Lionebergos, Elvis Karlsonas, Agnesė Sesilija, Ronja ir kiti garsūs švedų literatūros veikėjai. Išleista 20 jos verstų švedų vaikų literatūros knygų, o jei skaičiuotume atskirus kūrinius, jų būtų gerokai daugiau. Tai Astridos Lindgren, Marijos Gripės, Hanso Petersono, P. Asbjernseno kūriniai, švedų liaudies pasakos. Už vaikų kūrybos vertimus E. Stravinskienė yra sulaukusi aukšto tarptautinio įvertinimo ‒ 1996 m. ji įrašyta į Tarptautinės vaikų ir jaunimo knygos tarybos (IBBY) Garbės sąrašą.


Parengė R. K.

2004 metų R U B I N A I Č I O leidybą remia: Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas; Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka.

 

Gerbiamieji mūsų skaitytojai!

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 34 str. 3 dalies nuostata suteikia Jums galimybę 2% savo privalomojo fizinio asmenų pajamų mokesčio skirti labdarai ir paramai. Tai paramos teikimo būdas, nereikalaujantis iš gyventojo materialinių išteklių.

Jeigu Jūs nusprendėte per pajamų mokestį suteikti paramą, turite užpildyti bei pateikti iki gegužės 1 d. mokesčių administratoriui (mokesčių inspekcijai), kurios veiklos teritorijoje yra nuolatinė Jūsų gyvenamoji vieta, prašymą. Prašymo blankus, pildyti ranka, nemokamai išduoda valstybinės mokesčių inspekcijos, o formą, pildomą kompiuteriu, rasite svetainėje www.vmi.lt

 

Galbūt Jums, Jūsų kolegoms ar draugams kiltų noras paremti mūsų organizaciją – Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyrių, jo kilnią ir taurią veiklą? Būtume nepaprastai dėkingi!

Mūsų rekvizitai, kuriuos reikėtų įrašyti prašyme:

Paramos gavėjo pavadinimas – Tarpt. Vaikų ir jaunimo lit. asoc. Lietuvos skyrius;

Įmonės gavėjo kodas 9136049; Buveinės adresas – Gedimino 51, Vilnius;

Banko rekvizitai: AB Vilniaus bankas, banko kodas 70440, e/s Nr. 60001027382

 

D Ė M E S I O !

„R u b i n a i t į“ galima įsigyti Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Vaikų literatūros centre, Vilniaus universiteto „Litteros“ knygyne, Šiaulių P. Višinskio viešojoje bibliotekoje, Panevėžio G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje, Klaipėdos bei Šiaulių universitetų Literatūros katedrose. Naujausi numeriai parduodami „Vagos“ knygynuose. Nuo 2001 metų mūsų žurnalas prenumeruojamas.

„R u b i n a i t i s“ laukia Jūsų laiškų, klausimų, siūlymų. Bibliotekininkų, mokytojų, kultūros darbuotojų, žurnalistų prašytume informuoti apie reikšmingesnius literatūros, kultūros renginius vaikams, su vaikais. Informaciją skelbsime „Kronikoje“ – įdomios idėjos gali įkvėpti kitus!

Žurnalas „Rubinaitis“, 2004 Nr. 1 (29)

 

Balandžio 2-oji – tarptautinė vaikų knygos diena

KNYGŲ ŠVIESA

Apžvalgos

ĮVAIRIARAŠTIS METŲ AUDINYS (2003 m. lietuvių vaikų proza)
PASKUTINIS KANTRYBĖS LAŠAS (2003 m. vaikų poezija)

Vytauto Misevičiaus 80-osioms gimimo metinėms

RETOS VAIZDUOTĖS DARBŠTUOLIS
VYTAUTO MISEVIČIAUS LITERATŪRINĖS PASAKOS
DANUKAS DUNDULIUKAS IR JO „DRAUGIJA“

Mano vaikystės skaitymai

JAUSTI NEMATOMĄJĄ BŪTIES IR ŽMOGAUS GELMĘ

Paskaitykim, mama, tėti!

Vytautė Žilinskaitė

Supažindiname

ASTRIDOS LINDGREN ATMINIMO PREMIJA

Laiškai

Laiškai

Bibliografija

2003 m. VAIKŲ KNYGOS

Summary

SUMMARY

Mūsų partneriai ir rėmėjai