2007 m. VAIKŲ LITERATŪROS DATOS

 

1927 m. sausio 1 d. gimė literatūrologas, vaikų literatūros kritikas Jonas Linkevičius. Išleido knygas Vaikų poezijos dešimtmečiai (1972), Prie žalių krantų (1988), Šeduvos mokyklos dešimtmečiai (1999), Po girią vaikščiojo poetas (2001), Iš gintarų vėrinio (2002), Su volungėlės plunksna (2003), Keliu į „Saulės“ gimnaziją (2005), skaitinius IV klasei Gintarėliai (1991), mokymo priemones studentams E. Mieželaičio kūriniai vaikams (1969) ir Tarybinės vaikų poezijos bruožai (1972). Sudarė grožinės literatūros (Vinco Vitkausko, Kosto Kubilinsko, Antano Giedriaus, Bronės Buivydaitės, Jurgio Jankaus ir kt.), literatūros kritikos ir pedagogikos rinkinių (Salomėja Nėris abiturientų rašiniuose, 1974; Salomėja Nėris mokykloje, 1977; Šiuolaikinės vaikų literatūros problemos, 1979; Petras Cvirka abiturientų rašiniuose, 1981; Petras Cvirka mokykloje, 1982), paskelbė bemaž 200 straipsnių, recenzijų periodikoje ir rinkiniuose, iš rusų kalbos išvertė R. Pogodino, Sergejaus Baruzdino, Vsevolodo Ovčinikovo ir kt. autorių kūrinių.

1957 m. sausio 4 d. gimė Ona Jautakienė. Vaikams ir paaugliams parašė pasakų knygas Vilko lagaminas (2003), Katino Felicijono pasakos (2004), Mėnulio pasakos (2006), novelių rinkinį Kamanės sekmadienis (2004).

1887 m. sausio 7 d. gimė estų literatūros klasikas Oskaras Lutsas, kuriam populiarumą pelnė apysaka iš moksleivių gyvenimo Pavasaris (1912–1913, liet. 1957, 1995). Dar parašė jos tęsinį Vasara (1918–1919, liet. 1958), apysaką­pasaką Berniukas su ragiukais (1920), pjesių. Mirė 1953 m. kovo 23 d.

1927 m. sausio 12 d. gimė dailininkas, grafikas, knygų iliustruotojas Algirdas Steponavičius. Iliustravo Kosto Kubilinsko, Petro Cvirkos, Kazio Borutos, Mykolo Sluckio, Sonės Tomarienės pasakų knygų vaikams. 1965 m. Leipcigo knygų parodoje pelnė aukso medalį, 1967 m. Bratislavos bienalėje – „Aukso obuolio“ prizą. Mirė 1996 m. spalio 21 d.

1947 m. sausio 13 d. gimė rašytojas ir vertėjas Jurgis Kunčinas. Vaikams ir paaugliams parašė eilėraščių knygą Labas, sraige, kur eini? (1989), apysakas Baltųjų sūrių naktis (1996, 2006) ir Didžiosios Žiurkės šešėlis (1996), iš vokiečių kalbos išvertė Siegfriedo Lenzo Cirko nutikimus, albanų pasakas Žemės gražuolė, W. Disney’aus Mikį ir tris pupas, Kolmos Majerio­Pušio Tepę Tėpę, arba Stebuklų metą, Gerhardo Hertz­Baumherto Alfonsą Bailių, Benjamino Leberto romaną Crazy ir kt. kūrinius. Mirė 2002 m. gruodžio 13 d.

1737 m. sausio 19 d. gimė prancūzų rašytojas Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre (Žakas Anri Bernardenas de Sen­Pjeras), kurio knyga Paulius ir Virginija (1789, liet. 1935, 1997) laikoma vaikų literatūros klasika. Mirė 1814 m. sausio 21 d.

1867 m. sausio 21 d. gimė vokiečių rašytojas Ludwig Thoma (Liudvikas Toma, tikr. Peter Schlemihl), parašęs dvi knygas paaugliams: romaną Iš vieno varliamušio gyvenimo (1905, liet. 1999) ir jo tęsinį Teta Frida: naujos varliamušio istorijos (1907). Mirė 1921 m. rugpjūčio 26 d.

1897 m. sausio 23 d. gimė rašytoja Ieva Simonaitytė. Mokyklinio amžiaus skaitytojams rekomenduotas romanas Aukštujų Šimonių likimas (1957), Gretimos istorijėlės (1968), atskira knygele vaikams išleistas apsakymas Meilutis ir Gužiukas (1967, 1976). Mirė 1978 m. rugpjūčio 27 d.

1937 m. sausio 24 d. gimė Aldona Žukauskaitė-Liepienė. Vaikams parašė pasakų knygą …Pusnynuos nykštukai miega (2004).

1917 m. sausio 28 d. gimė rusų rašytojas Valentinas Katajevas, labiausiai žinomas kaip apysakų Baltuoja burė tolumoje (1936, liet. 1939, 1940, 1947, 1970, 1977), Pulko sūnus (1945, liet. 1946, 1961, 1976), romanų Vienkiemis stepėje (1956, liet. 1958), Už tarybų valdžią (1949, liet. 1955), Žiemos vėjas (1960–1961, liet. 1962), pasakų knygos Dūdelė ir ąsotėlis (1951, liet. 1963) ir kt. kūrinių autorius. Mirė 1986 m. balandžio 12 d.

1937 m. sausio 29 d. gimė kraštotyrininkas, rašytojas Vytautas Gasiūnas. Parašė nuotykių apysaką paaugliams Salagirės Tarzanas (2003).

1957 m. sausio 30 d. gimė rašytoja, eseistė ir žurnalistė Gintarė Adomaitytė. Dirbo „Lietuvos pionieriaus“, „Genio“ redakcijose, vaikams ir paaugliams išleido pasakų knygas Debesėlis ieško vardo (1999), Pasaka apie liūdną arklį (2000), Vėjų miesto pasakos (2003), Avis artistė (2005), apysaką Laumžirgių namai (2001), pasakojimus apie rašytojus Sparnuotos iškabos (2002), parašė Šarūno Saukos paveikslėlių knygos Mykoliuko diena (2004) tekstą. Už kūrybą vaikams apdovanota IBBY Lietuvos skyriaus premijomis.

1967 m. vasario 1 d. gimė amerikiečių rašytoja Meg Cabot (Megė Kebot, tikr. Meggin Patricia Cabot). Populiarumo sulaukė 13 dalių „Princesės“ ciklas: Princesės dienoraštis (2000, liet. 2001), Princesė rampos šviesoje (2001, liet. 2004), Įsimylėjusi princesė (2002, liet. 2004, 2005), Princesė eina pareigas (2003, liet. 2005) ir kt.

1907 m. vasario 2 d. gimė poetas Bernardas Brazdžionis, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus (1936), Valstybinės literatūros (1939) ir daugelio kt. premijų laureatas, apdovanotas Šv. Grigaliaus Didžiojo ordinu (1998). Vytės Nemunėlio slapyvardžiu išleido per dešimt eilėraščių knygų vaikams: Mažųjų pasaulis (1931), Drugeliai (1934), Kiškio kopūstai (1936, 1937), Algirdukas Pupuliukas ir Kazytė jo sesytė (1937), Laiško kelionė Argentinon, Vyrai ir pipirai (abi 1938), Purienos (1939, 1992), Dėdė rudenėlis (1941, 1992), Gintaro kregždutė (1943), Tėvų nameliai (1945, 1947), Mažoji abėcėlė (1946), Pietų vėjelis (1951), Po Tėvynės dangum (1952), Mažųjų dienos (1984), Purienos (1992), Tėvų nameliai brangūs (1995). Ypač populiari jo poemėlė Meškiukas Rudnosiukas (1939, 1951, 1966, 1989, 1995, 1999, 2005). Mirė 2002 m. liepos 11 d.

1867 m. vasario 7 d. gimė amerikiečių rašytoja Laura Ingels Wilder, kuri išpopuliarėjo 12 knygų ciklu Mažas namelis (1932–1943). 1954 m. įsteigta L. I. Wilder premija – bronzos medalis už nuopelnus vaikų literatūrai, kas treji metai teikiamas JAV rašytojui ar iliustruotojui. Mirė 1957 m. vasario 10 d.

1917 m. vasario 11 d. gimė poetas Kazys Bradūnas. Kai kurios jo knygos išleistos mokyklinio amžiaus skaitytojams: Įaugom Nemuno upyne (1990), Iš grumsto ir iš dvasios (1994), Žemininkų poezija (kartu su A. Nyka­Niliūnu, 2005).

1937 m. vasario 19 d. gimė slovėnų rašytoja Polonca Kovač. Parašė apysakų ir pasakų vaikams ir paaugliams knygą Mažosios burtininkės vaistažolės (liet. 1997).

1907 m. vasario 22 d. gimė Motiejus Lukšys. Išleido knygas vaikams Aukso trupiniai (1935), Gailestingoji sesutė (1937), Saulėtą dieną (1938), Voverėlė Rudapūkė (2003), pjesę Eglė žalčių karalienė (1940). Mirė 1996 m. gegužės 21 d.

1917 m. vasario 22 d. gimė čekų rašytojas, H. Ch. Anderseno premijos laureatas (1980) Bogumil Řiha (Bogumilas Ržiga). Parašė knygas vaikams Gonziko kelionės į kaimą (1954), Apie lėktuvėlį „Supį“ (1957), Mūsų Vitekas (1961), Vitekas važiuoja į Prahą (1974), Vitekas vėl namie (1974), Laukinis arkliukas Rynas (1966), Adomas ir Otilė (1970, liet. 1975) ir kt. Mirė 1987 m. gruodžio 15 d.

1807 m. vasario 27 d. gimė amerikiečių poetas Henry Wadsworth Longfellow (Henris Longfelou), poemos apie indėnų gyvenimą Hiavatos giesmė (1855, liet. 1929, 1947, 1981) autorius. Mirė 1882 m. kovo 24 d.

1837 m. kovo 1 d. gimė rumunų prozininkas Ion Creanga (Jonas Kriangė), Vaikystės atsiminimų (1980–1983, liet. 1975) ir literatūrinių pasakų Kapšiukas su dviem skatikais (liet. 1962) kūrėjas. Mirė 1889 m. gruodžio 31 d.

1937 m. kovo 4 d. gimė austrų rašytojas Ernst A. Ekker (Ernstas Ekeris), parašęs per 50 knygų vaikams. Lietuvių kalba išleistos Šokliukliukas (1986, liet. 1995), Papagenas ieško Amadejaus (1990, liet. 1997), Skrajojanti vyšnių pardavėja (1966, liet. 1997). Mirė 1999 m. gegužės 8 d.

1877 m. kovo 8 d. gimė Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana. Parašė pirmąją lietuvišką vaikų pjesę Nepasisekė Marytei (1906), apysakas Vincas Stonis (1906, 1928), Į šviesą (1908), Iš daktaro pasakojimų (1907), taip pat Lietuvos senovės istorijos pasakas (1920), nemažai apsakymų vaikams ir apie vaikus. Mirė 1930 m. liepos 24 d.

1927 m. kovo 10 d. gimė rašytojas Vladas Dautartas. Vaikams ir paaugliams parašė apysakas Teka upė pro šalį (1959, 1968, 1976, 1989), Mano tėtis partizanas (1964, 1968, 1976), Prakeikimo vartai (1966, 1974, 1982), Jis – Kapitonas Pramuštgalvis (1970, 1975), Žydrieji jungos (1972, 1980), Sapnuoju karalystę (1979), Vėjai (1985, 1989), Ant pakelėsakmens (1987, 1989), išleido apsakymų Ištikimi draugai (1961), Miškinukas ir senelis Kaukas (1971), Eime, tėte, pasivaikščiot (1975), Karalaitė gyvena (1988, 2004), pasakų Auksinio lyno vaišės (1965, 1968, 1976, 2004), Pasaka nepasaka apie lydekutį Kikutį (1984, 2004). Mirė 2000 m. spalio 11 d.

1937 m. kovo 20 d. gimė amerikiečių rašytoja Lois Lowry. Parašė apie 30 knygų vaikams ir paaugliams: Siuntėjas (1993, liet. 2003), 9 knygų seriją apie Anastasiją Krupnik (1979–1995), 4 knygas apie Semą Krupniką (1988–1999), 3 knygas apie Teitų šeimą (1983–1990) ir kt.

1927 m. kovo 24 d. gimė Izabelė Baublytė-Balčiūnienė. Parašė eilėraščių ir eiliuotų pasakų knygas vaikams Vaikystės sodas (1992) ir Sesytė Elenytė ir broliukas Jonukas (2000).

1927 m. kovo 27 d. gimė danų rašytoja, H. Ch. Anderseno premijos laureatė (1976) Cecil Bødker (Cecilė Biodker). Žinomiausias jos 13 knygų ciklas apie Silą (1967–1998), kurio pirmoji – Silas ir juodoji kumelė – išversta ir į lietuvių kalbą (liet. 1998).

1957 m. kovo 29 d. gimė norvegų rašytoja Anne Grete Hollup. Parašė keturias knygas vaikams, iš kurių romanas paaugliams Myli… Nemyli? (1997, liet. 2004) žinomas ir Lietuvoje.

1907 m. kovo 31 d. gimė prozininkas Pulgis Andriušis (tikr. Fulgencijus Andrusevičius). 1944 m. pasitraukė iš Lietuvos, gyveno Vokietijoje, Australijoje. Vaikams ir jaunimui skirtos jo knygos Tipelis (1951, 1991), Vabalų vestuvės (1948, 1995). Mirė 1970 m. gruodžio 19 d.

1897 m. balandžio 10 d. gimė anglų kilmės amerikiečių rašytojas Eric Knight (Erikas Naitas). Mums žinoma jo apysaka apie šunį Lesė grįžta (1940, liet. 1959, 1990, 1998, 2000). Mirė 1943 m. sausio 15 d.

1927 m. balandžio 23 d. gimė latvių rašytoja Ilze Indrane (Ilzė Indranė, tikr. Undīna Jātniece). Lyrinio ir romantinio pobūdžio romanuose Lazdynų lieptas (1963, liet. 1964), Kepurė kaštonų (1966, liet. 1968), Vandens nešėjas (1971) daugiausia gvildenamos jaunimo, brendimo problemos. Parašė ir knygų vaikams: Tipsis, Topsis ir Tedis, Pirmos klasės pasakos, Gera diena, Ieškau žaliaakio berniuko ir kt.

1907 m. balandžio 28 d. gimė Zoja Voskresenskaja, knygų apie Leniną – Per žvarbią miglą (liet. 1964), Susitikimas (liet. 1965), Motinos širdis (liet. 1968), Rytas (liet. 1969), Brangus vardas (liet. 1976), Tėvelio vyšnia (liet. 1980) – kūrėja. Mirė 1992 m.

1957 m. gegužės 1 d. gimė rašytoja Nijolė Kepenienė. Vaikams parašė apsakymų rinkinį Pasaulis V (1994), pasakų Labanakt (1992), Šunų valsas (1994), Kopūstų riteris ir kiti (1996), Madingiausias krokodilas (1998), Džiovintas debesėlis (1999), apysakų­pasakų Skriek, vaivorykštės karusele (2000), Tititakos užburti (2001), dviejų dalių apysaką Išgelbėk mane (2003, 2005). Pasakų knyga Po riestainio saule (2001) buvo išrinkta geriausia metų vaikų ir paauglių knyga bei apdovanota IBBY Lietuvos skyriaus premija (2002).

1907 m. gegužės 17 d. gimė Valerija Valsiūnienė, kuri išleido eilėraščių, poemėlių knygų vaikams: Tėviškėle, tu graži! (1938), Gintaro lazdelė (1940), Ramutis nedidutis (1949), Mergaitė iš Nemuno krašto (1953), Pionierės traukinys (1953). Mirė 1955 m. lapkričio 25 d.

1877 m. gegužės 28 d. gimė Oskaras Milašius. Lietuvių kalba išleistos jo Lietuviškos pasakos (1989). Mirė 1939 m. kovo 2 d. Paryžiuje.

1927 m. birželio 4 d. gimė Kanados rašytoja Constance Horne. Iš septynių jos knygų populiariausia Atsitiktinė našlaitė (1998, liet. 2002).

1827 m. birželio 12 d. gimė šveicarų rašytoja Johanna Spyri. Pasaulyje plačiausiai žinoma jos apysaka Heida (1881, liet. adapt. I – 1935, II – 1936, I–II – 1978). Mirė 1901 m. liepos 7 d.

1887 m. birželio 18 d. gimė literatūrologas, universiteto profesorius, rašytojas Vladas Dubas. Vaikų literatūrai reikšminga jo psichologinė apysaka Vytukas (1934). Mirė 1937 m. rugpjūčio 3 d.

1907 m. birželio 22 d. gimė rusų rašytojas Andrejus Nekrasovas, Kapitono Vrungelio nuotykių (1939) kūrėjas. Lietuvoje ši knyga vadinama Kapitono Pagyrūngelio nuotykiais (liet. 1966). Mirė 1987 m. vasario 15 d.

1787 m. liepos 9 d. gimė rusų romantizmo atstovas Anatolijus Pogorelskis (tikr. Aleksejus Perovskis). Vaikų literatūros istorijai labai svarbi jo apysaka­pasaka Juodoji višta, arba Požemio gyventojai (1829, liet. 1984). Mirė 1836 m. liepos 9 d.

1937 m. liepos 12 d. gimė poetė Judita Vaičiūnaitė. Vaikams parašė eilėraščių knygas Spalvoti piešiniai (1971), Balkonas penktame aukšte (1976), Karuselės elnias (1981), Aitvaras (2005), pjesių­pasakų rinkinį Mėnulio gėlė (1979), iš rusų kalbos išvertė Vladislavo Krapivino, Sofijos Mogilevskajos apysakų ir apsakymų. Mirė 2001 m. vasario 11 d.

1947 m. liepos 15 d. gimė nyderlandų dailininkas, paveikslėlių knygų kūrėjas Dieter Schubert (Diteris Šubertas), kuris su žmona Ingrida sukūrė ir iliustravo kelias dešimtis vaikų knygų. Lietuvių kalba išleista pasaka Sriuba iš kirvio (2003, liet. 2005).

1877 m. liepos 18 d. gimė garsiausias bulgarų rašytojas Elin Pelin (tikr. Dimityr Ivanov). Lietuvių kalba išleista apysaka Janas Bebijanas (1933, liet. 1979) ir apsakymų rinkinys Gandralizdžiai (liet. 1970). Mirė 1949 m. gruodžio 3 d.

1937 m. liepos 27 d. gimė prozininkas Edvardas Vaitkus, išleidęs knygą vaikams Kas spokso iš uokso (1989).

1917 m. rugpjūčio 4 d. gimė baltarusių rašytojas Janka Brylis, keletą savo knygų adresavęs vaikams: Žalioji mokykla (1951, liet. 1963), Našlaičio dalia (liet. 1981) ir kt. Mirė 2006 m. liepos 24 d.

1917 m. rugpjūčio 6 d. gimė lietuvių poetas Jonas Minelga. Dirbo žurnalistu vaikų ir jaunimo periodikoje, 1944 m. pasitraukė iš Lietuvos, nuo 1949 m. gyveno JAV. Išleido knygas vaikams Labas rytas, vovere (1964), Kiškio pyragai (1973), Žiogas muzikantas (1982), Šaukia tėviškės laukai (1992), Pabūk, varnėne, svečiuose (1995). Mirė 1990 m. balandžio 13 d.

1947 m. rugpjūčio 7 d. gimė vertėjas, IBBY Lietuvos skyriaus narys Virgilijus Čepliejus. Iš anglų kalbos išvertė apie 30 vaikų ir jaunimo knygų: Meinderto DeJongo, E. B. White’o, Howardo Pyle’o, Roaldo Dahlo, Sue Townsend, Terry Deary, Zizou Corder, Walto Disney’aus, Louiso Sacharo ir kt. autorių kūrinių. L. Sacharo apysaka Duobės (1998, liet. 2004) išrinkta reikšmingiausiu metų vaikų ir paauglių literatūros vertimu, o vertėjas apdovanotas IBBY Lietuvos skyriaus premija (2005). Už šį vertimąV. Čepliejus pelnė ir tarptautinį apdovanojimą – buvo įrašytas į IBBY Garbės sąrašą (2006).

1897 m. rugpjūčio 11 d. gimė populiari anglų rašytoja Enid Blyton (Enida Blaiton), kuri parašė apie 600 kūrinių vaikams. Lietuvoje išleista pasaka Ančiukas Timas (liet. 1948), keturios detektyvų ciklo „Šaunusis penketukas“ knygos: Penketukas lobių saloje, Kontrabandininkų gūžtoje, Penketuko pabėgimas, Nauji penketuko nuotykiai (liet. visos 1999), trys pasakos knygoje Stebuklingas Tolumų medis (1939, 1943, 1946, liet. 2005). Mirė 1968 m. lapkričio 28 d.

1927 m. rugpjūčio 14 d. gimė rašytojas Albinas Slavickas. Vaikams parašė eiliuotą pasaką Dvi sesutės (2000).

1927 m. rugpjūčio 22 d. gimė vokiečių rašytojas Alfred Wellm (Alfredas Velmas), vaikams parašęs 13 knygų. Lietuvių kalba išleistos jo apysakos Dručkis (1962, liet. 1966) ir Labutis (1977, liet. 1981). Mirė 2001 m. gruodžio 17 d.

1877 m. rugpjūčio 25 d. gimė latvių rašytojas ir dailininkas Jānis Jaunsudrabiņš (Janis Jaunsudrabinis). Vaikų literatūrai svarbūs jo paties iliustruoti vaikystės atsiminimai Baltoji knyga (1914, liet. 1959), Žalioji knyga (liet. 1990), gamtos vaizdeliai Su meškere (1921, liet. 1973), eilėraščiai, pjesės. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, kur ir mirė 1962 m. rugpjūčio 28 d.

1887 m. rugpjūčio 25 d. gimė dailininkas Kazys Šimonis, piešęs „Saulutės“ žurnalo (1930–1932) viršelius, iliustravęs nemažai pasakų knygų, parašęs apsakymų knygą Girių giesmės (1936, 1991). Mirė 1978 m. birželio 5 d.

1957 m. rugsėjo 13 d. gimė rašytojas, literatūrologas Sigitas Poškus, eilėraščių knygų Mūsų brolelis (1996), Nebaigta pasaka (1998), Vieną kartą (2003), pasakų Trumpos pasakaitės (1995, 2003), Dovilės albumas (2004), metodinės priemonės Kūrinių vaikams interpretavimas (1994), kelių dešimčių straipsnių ir recenzijų vaikų literatūros klausimais autorius, seminarų „Jūra ir vaikų literatūra“ medžiagos sudarytojas.

1927 m. rugsėjo 14 d. gimė žymus gamtininkas, profesorius, knygų ir vadovėlių apie gamtą autorius Ričardas Kazlauskas. Vaikams ir paaugliams adresuotos jo knygos Mano numylėtiniai (1997), Po tėviškės dangum (su kitais, 1997), Lietuvos girių glūdumoje (2000), skaitiniai Lietuvos gamta (abi kartu su Diana Kazlauskiene, 1997, 1998).

1947 m. rugsėjo 21 d. gimė prancūzų rašytoja Evelyne Brisou-Pellen, parašiusi per 70 knygų. Nuotykinės apysakos Vilkų žiema (1998, liet. 2004), Perverta kaukolė (1998, liet. 2005), Prakeikti maldininkai (1999, liet. 2005) žinomos ir Lietuvoje.

1937 m. rugsėjo 22 d. gimė suomių rašytoja, dailininkė, animacininkė, knygų ir filmų apie Jasoną, Emiliją ir Vyvi (Emilija ir trys mažos tetulės, liet. 1983; Jasonas ir piktoji Vyvi, liet. 1985) autorė Camilla Mickwitz (Kamila Mikvic). Mirė 1989 m. liepos 4 (9) d.

1867 m. rugsėjo 28 d. gimė Sofija Ivanauskaitė-Pšibiliauskienė (viena iš Lazdynų Pelėdos slapyvardžiu pasirašinėjusių seserų), apsakymo Motulė paviliojo (1908) ir k. kūrinių autorė. Mirė 1926 m. kovo 14 d.

1547 m. rugsėjo 29 d. gimė Miguel Cervantes Saavedra (Migelis de Servantesas Savedra), Don Kichoto (1605) autorius. Mirė 1616 m. balandžio 22 d.

1917 m. spalio 1 d. gimė mokytoja, rašytoja Jadvyga Černiauskienė. Vaikams ir paaugliams parašė apysakas Našlaitės godos (2001), Negesk, žiburėli! (2004), išleido pasakų knygas Žilvitinukas (2000), Aukso obelis (2001), Laumės dovanos (2003), Nendrinukė, Netoli – pašily (abi 2005).

1847 m. spalio 4 d. gimė prancūzų rašytojas, nuotykinio žanro kūrėjas Louis Boussenard (Luji Busenaras). Garsiausi jo kūriniai: Paryžiečio kelionė aplink pasaulį (1880, liet. 1994), Paryžiečio nuotykiai liūtų šalyje (1886, liet. 1993), Gvianos robinzonai (1982), Deimantų grobikai (1883, liet. 2002), Ledų pragaras (1889, liet. 1937), Kapitonas Pramuštgalvis. Mirė 1911 m. rugsėjo 11 d.

1917 m. spalio 5 d. gimė vengrų rašytoja Magda Szabo (Magda Čabo). Lietuvių kalba išleisti du jos romanai paaugliams – Kaukių balius (liet. 1965) ir Stirna (liet. 1990).

1917 m. spalio 11 d. gimė Vaclovas Bernotėnas, vaikams parašęs Vasarą Oriolo žemėje (1962). Mirė 1978 m. gruodžio 27 d.

1947 m. spalio 20 d. gimė teisininkas Jonas Šėla (tikr. Jonas Ivoška), vaikams išleidęs knygą Girios pasaka (1996).

1877 m. lapkričio 1 d. gimė vokiečių rašytoja Else Ury (Elzė Uri). Žymiausias jos kūrinys – 10 knygų serija Kietakaktė (1913–1925). Mirė 1942 m. sausio 12 d.

1887 m. lapkričio 3 d. gimė rusų poetas, vertėjas Samuilas Maršakas. 1920 m. Krasnodare įkūrė vieną pirmųjų Rusijoje vaikų teatrų ir rašė jam pjeses. Lietuvių kalba išleistos jo knygos Kvailasai peliūkštis (1923, liet. 1936, 1946), Paštas (liet. 1936), Gaisras (liet. 1937, 1956, 1971), Dvylika mėnesių (1943, liet. 1949, 1953, 1977), Misteris Tvisteris (liet. 1949), Katės namai (liet. 1964, 1969, 2002), Mokykla ratu (liet. 1953), Bagažas (liet. 1963), Karuselė (liet. 1967) ir kt. Mirė 1964 m. liepos 4 d.

1847 m. lapkričio 8 d. gimė airių rašytojas Bram (Abraham) Stoker (Bremas Stokeris), kuriam pasaulinę šlovę atnešė romanas Drakula (1897, liet. 1992, 2000, adapt. 2000). Mirė 1912 m. balandžio 20 d.

1937 m. lapkričio 8 d. gimė Virgilijus Čepaitis, Nepriklausomybės akto signataras, vertėjas, leidyklos „Tvermė“ direktorius (nuo 1996), vaikams išvertęs A. A. Milne’o Pūkuotuko pasaulį, W. Saroyano apsakymų ir kt. kūrinių.

1907 m. lapkričio 13 d. gimė švedų rašytojas Josef Kjellgren (Jozefas Čelgrenas). Lietuvos skaitytojams žinoma iš sutrumpinto rusiško varianto išversta apysaka Nuotykiai šcheruose (liet. 1963). Mirė 1947 m. balandžio 8 d.

1907 m. lapkričio 14 d. gimė viena žymiausių pasaulio vaikų rašytojų švedė Astrid Lindgren (Astrid Anna Emilia Ericsson). Parašė per 40 knygų, kurios išverstos į maždaug 80 kalbų. Jos kūryba pasižymi žanrų ir tipų įvairove. Tai realistinės apysakos Mūsų visų Madikė (1960, liet. 1997, 1998, 2003), Emilis iš Lionebergos (1963, liet. 1993, 1997, 1999, 2000, 2004), Mes Varnų saloje (1964, liet. 1987, 1989, 1999, 2003, 2005), Padaužų kaimo vaikai (1967, 1949, 1952, liet. 1996, 2001, 2005), detektyvinių apysakų apie Kalį Bliumkvistą trilogija (1946, 1951, 1953), apysakos­pasakos Pepė Ilgakojinė (1945, 1991, 1997), Mažylis ir Karlsonas, kuris gyvena ant stogo (1955, liet. 1974, 1995, 1999, 2000), Broliai Liūtaširdžiai (1958, liet. 1979, 1997, 2002), Ronja plėšiko duktė (1981, liet. 1985, 1996, 1998, 1999, 2003) ir kt. Apdovanota daugiau kaip 40 įvairiausių premijų. Mirė 2002 m. sausio 28 d. 2003 m. įsteigta A. Lindgren vaikų literatūros premija.

1877 m. lapkričio 15 d. gimė Stasys Matjošaitis, Esmaičio slapyvardžiu parašęs 8 dalių vadovėlį Sakalėlis (1918–1942), grožinės literatūros knygą Plunksnelės rūpestėliai (1925). Mirė 1949 m. vasario 6 d.

1857 m. lapkričio 16 d. gimė rašytojas Jón Svensson (Jonas Svensonas, tikr. J. Stefán Sveinsson). Parašė 12 romanų ciklą apie Nonį Nonis (1906, liet. 1928, 1975, 1995), Nonis pasakoja (liet. 1938), Jūroje ir salose (liet. 1976), Į Švediją laiveliu iš Kopenhagos (liet. 1929) ir kt. Mirė 1944 m. spalio 16 d.

1957 m. lapkričio 16 d. gimė Kanados dailininkė, vaikų knygų kūrėja Barbara Reid. Lietuvoje išleista jos knyga Metro peliukas (liet. 2005).

1937 m. lapkričio 20 d. gimė poetas Vilius Baltrėnas, vaikams išleidęs eilėraščių knygas Ryto sniegena (1985), Arteko burė žydra (1987), Ką saldi uogelė sakė, Bebrų bebriška tėvynė (abi 1991), Aukso noragėlis (1992), poemėles Jonas Bičių Galijonas (1995) ir Dėdė Šachas! Ir jo rikis Matuliukas (1997).

1667 m. lapkričio 30 d. gimė airių rašytojas Jonathan Swift (Džonatanas Sviftas), Guliverio kelionių (1726) autorius. Lietuvių kalba visas ar adaptuotas šis kūrinys išleistas 1911, 1924, 1938, 1947, 1957, 1975, 1986, 1987, 1998, 2002, 2005. Mirė 1745 m. spalio 19 d.

1947 m. gruodžio 7 d. gimė viena žymiausių šiuolaikinių anglų rašytojų Anne Fine, vaikams parašiusi per 50 knygų, apdovanota daugybe prestižinių premijų. Lietuvių kalba jos knygų nėra išleista.

1957 m. gruodžio 12 d. gimė italų rašytoja Susanna Tamaro. Išgarsėjo knyga Eik, kur liepia tavo širdis (1995), o Lietuvoje žinomas jos kūrinys Papirofobija (2000, liet. 2003).

1937 m. gruodžio 13 d. gimė vokiečių rašytojas, dailininkas, vertėjas, daugiau nei 50 vaikų ir paauglių knygų kūrėjas Paul Maar (Paulas Maras). Žymiausias jo kūrinys – knygų ciklas apie Samsą. Lietuvoje jo knygų nėra išleista.

1927 m. gruodžio 15 d. gimė žymi graikų rašytoja ir aktorė Alki Zei. Populiarūs jos kūriniai apie Petrą – Petras eina per miestą (liet. 1984) ir kt.

1887 m. gruodžio 17 d. gimė čekų rašytojas ir dailininkas Josef Lada. Yra iliustravęs apie 120 vaikų knygų, parašęs pasakas Katinas Mikešas (1934–1936), Lapė gudruolė (1937, liet. 1962), Išdaigų pasakos (liet. 1975) ir kt. Mirė 1957 m. gruodžio 14 d.

1937 m. gruodžio 22 d. gimė rusų rašytojas Eduardas Uspenskis, vaikams parašęs knygas Krokodilas Gena ir jo draugai (1966, liet. 2002), Žemyn stebuklų upe (1972), Dėdė Fiodoras, šuo ir katinas (1974) ir kt.

1937 m. gruodžio 22 d. gimė austrų rašytoja Renate Welsh (Renata Velš). Vaikams ir paaugliams rašo realistinius kūrinius ir pasakas: Johana (1979), Vampyriukas neturi likti vienas (1985, liet. 2001), Drakono sparnai (1988, liet. 2001), Dieda, arba Svetimas vaikas (2002) ir kt.

1917 m. gruodžio 24 d. gimė Eugenijus Matuzevičius, išleidęs poezijos knygų vaikams: Mes gyvename prie marių (1953) ir Negeski, švyturio ugnele (1960), išvertęs Aleksejaus Tolstojaus Auksinį raktelį, arba Buratino nuotykius, Janio Rainio Aukso žirgą ir kt. Mirė 1994 m. birželio 20 d.

1927 m. gruodžio 25 d. gimė vokiečių rašytojas, vaikų literatūros tyrėjas ir žurnalų redaktorius Gerhard Holtz-Baumert (Gerhardas Holcas­Baumertas), Lietuvos skaitytojų pažįstamas iš knygos Alfonsas Bailius (1958, 1962, liet. 1988, 2000). Mirė 1996 m. spalio 17 d.

1747 m. gruodžio 31 d. gimė vokietis Gottfried August Bürger (Gotfrydas Augustas Biurgeris), garsiųjų Miunhauzeno nuotykių (1786, liet. 1950, 1987, 1994) autorius. Mirė 1794 m. birželio 8 d.

1737 m. gimė kito Miunhauzeno nuotykių (1785) varianto autorius Rudolf Erich Raspe. Mirė 1794 m.

Parengė Roma Kišūnaitė

 

Žurnalas „Rubinaitis“, 2006 Nr. 3 (39)

 

Įžanginis

KAS SUDARĖ „BJAURŲJĮ ANČIUKĄ“?

Straipsniai

PELDAI, PABALDUKAI IR TIESIOG NYKŠTUKAI
„MAŽASIS PRINCAS“ LIETUVIŠKAI – IR VAIKAMS, IR SUAUGUSIEMS
NEAUTORINIS „MAŽOJO PRINCO“ SUGRĮŽIMAS

Sukaktys

CHRISTINE‘S NÖSTLINGER KALBA, PASAKYTA PRIIMANT H. CH. ANDERSENO MEDALĮ

Mano vaikystės skaitymai

„GYVI IR MIRĘ – VISADA KARTU...“

Atidžiu žvilgsniu

Kad žemėje nevaikščiotų vieni dinozaurai...
Ohoho poezija
Klasika šiuolaikiniams skaitytojams
Latvių meškiukas atvyko į Lietuvą

Kronika. Informacija. Skelbimai

KRONIKA. INFORMACIJA. SKELBIMAI

Summary

SUMMARY

Mūsų partneriai ir rėmėjai