SUMMARY

 

Kęstutis Urba in the introductory article Who compiled The Ugly Ducking? raises again the problem of distortion of classical works for children. Neringa Mikalauskienė discusses and compares the works by Vladimirs Kaijaks (Latvia), Eno Raud (Estonia) and Kazys Saja (Lithuania), in which world of small fantastic creatures is pictured. Liucija Černiuvienė, Vilnius university teacher (phd), analyses and compares two translations of „The Little Prince“ by Saint-Exupéry into Lithuanian. The conclusion is the new translation is neither better nor worse then previous. Loreta Jakonytė analyses the book by canadian author Jean-Pierre Davidts „The Little Prince Came Back“ and states the continuation of the famous work is quite subtle and creative, the reality of the end of the 20th century is presented in the book. But of course the continuation doesn‘t surpass the work by Saint-Exupéry.

The caption „Books of my Childhood“ presents remembrances by the artist, illustrator of children‘s books Sigutė Valiuvienė, who answers to the questions of Ingrida Korsakaitė. RUBINAITIS pays attention to birth anniversary of Christine Nöstlinger and reprints her Andersen‘s Award acceptance speech.

Four books are reviewed in the section „At the closer Look“: new YA novel by the Lithuanian author Bronius Bušma, book of poetry by A. A. Milne, polish children‘s classic „Devil from the 7th grade“ by Kornel Makuszyński and „Tobias‘ Silly Stories“ by latvian writer Juris Zvirgzdinņš.

„Bibliography“ contains list of jubilees to be celebrated in 2007.

Žurnalas „Rubinaitis“, 2006 Nr. 3 (39)

 

Įžanginis

KAS SUDARĖ „BJAURŲJĮ ANČIUKĄ“?

Straipsniai

PELDAI, PABALDUKAI IR TIESIOG NYKŠTUKAI
„MAŽASIS PRINCAS“ LIETUVIŠKAI – IR VAIKAMS, IR SUAUGUSIEMS
NEAUTORINIS „MAŽOJO PRINCO“ SUGRĮŽIMAS

Sukaktys

CHRISTINE‘S NÖSTLINGER KALBA, PASAKYTA PRIIMANT H. CH. ANDERSENO MEDALĮ

Mano vaikystės skaitymai

„GYVI IR MIRĘ – VISADA KARTU...“

Atidžiu žvilgsniu

Kad žemėje nevaikščiotų vieni dinozaurai...
Ohoho poezija
Klasika šiuolaikiniams skaitytojams
Latvių meškiukas atvyko į Lietuvą

Bibliografija

2007 m. VAIKŲ LITERATŪROS DATOS

Kronika. Informacija. Skelbimai

KRONIKA. INFORMACIJA. SKELBIMAI

Mūsų partneriai ir rėmėjai