KRONIKA. INFORMACIJA. SKELBIMAI

 

S. Martinčik ir R. Gečaitė
S. Martinčik ir R. Gečaitė

Birželio 15 d. „Arkos“ galerijoje vyko Makso Frajaus knygų Atėjūnas ir Amžinybės glėbyje (leidykla „Nieko rimto“) pristatymas, kuriame dalyvavo knygos autorė, dailininkė Sigutė Ach, menotyrininkė dr. Rasa Gečaitė, vertėja Dalia Saukaitytė.

Pastarąjį dešimtmetį pasirodė bemaž dvidešimt Makso Frajaus pseudonimu pasirašytų knygų, tačiau tik neseniai paaiškėjo, kad po juo slepiasi Svetlana Martinčik, save dar vadinanti Marta. Ji – rašytoja, literatūrologė, dailininkė, interneto projektų kūrėja ir vykdytoja. Daugelį darbų ir projektų atlieka kartu su dailininku Igoriu Stiopinu.

 

Birželio 21–25 d. Princo Edvardo saloje (Kanada) vyko septintoji konferencija, skirta Kanados rašytojai Lucy Maud Montgomery, kuri knygomis Anė iš Žaliastogių, Anė iš Evonlio ir kt. pelnė pasaulinį populiarumą tarp vaikų, o pastaraisiais dešimtmečiais vis labiau patraukia ir tyrėjų dėmesį. Gimtojoje rašytojos saloje įkurtas jos vardo institutas kas dveji metai rengia mokslines konferencijas, kurių šiųmetės tema – „L. M. Montgomery ir konfliktas“. Pranešimus skaitė 33 mokslininkai iš Airijos, Didžiosios Britanijos, Japonijos, JAV, Kanados, Suomijos, Škotijos. Lietuvai atstovavo Loreta Jakonytė, kuri skaitė pranešimą „Literatūrinių skonių konfliktai L. M. Montgomery kūryboje“. Įžvalgios studijos ir karštos diskusijos tariamai idiliškai darniame L. M. Montgomery kūrybos pasaulyje atskleidė poteksčių įtampas, viešus ir privačius konfliktus, besiginčijančius balsus ir pan.

 

Doc. dr. Raguotienė jubiliejaus iškilmėse
Doc. dr. Raguotienė jubiliejaus iškilmėse

Birželio 27–liepos 31 d. Vilniaus universiteto bibliotekos Baltojoje salėje veikė paroda „Docentei Genovaitei Raguotienei – 75“.

G. Raguotienė – socialinių mokslų daktarė, žymi bibliotekininkystės specialistė, vaikų skaitybos, bibliotekų istorijos tyrėja, monografijų Spaudą atgavus: knyga ir skaitytojas 1904–1918 Lietuvoje (1996), Lietuvių vaikų lektūra 1918–1940 (2001), knygų Šimtas knygos mįslių (1974, 1981), Žodžiai apie knygą (1998), Greta įžymiojo Vaclovo Biržiškos (2000) ir kt., beveik 200 straipsnių mokslinėje ir populiariojoje spaudoje autorė, IBBY Lietuvos skyriaus bei žurnalo ,,Rubinaitis“ redkolegijos narė.

Į parodos atidarymą pasveikinti jubiliatės atvyko kolegos iš universiteto, Lietuvos bibliotekininkų draugijos, Bibliofilų klubo atstovai, gausus būrys bibliotekininkystės, knygotyros ir literatūros specialistų.

 

Liepos 20–22 d. Klaipėdoje vyko penktasis tarptautinis literatūros seminaras „Jūra ir vaikų literatūra“, kuriame dalyvavo vaikų literatūros ir skaitybos specialistai iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos.

Renginio atidarymo metu buvo parodytas estų filmas „Ruudi“ (scenarijaus aut. Aare Toikka ir Aarne Mägi, rež. Pirret Tibbo).

Pirmajame posėdyje Vita Mozūraitė, Loreta Jakonytė ir Kęstutis Urba nagrinėjo XIX a. knygas apie jūrą: J. F. Cooperio Jūrų burtininkė, T. Mayne Reido Jūrų vilkiūkštis, R. M. Ballantyne’o Koralų sala, o Lita Silova iš Rygos pasakojo apie Jules’o Verne’o kūrybos mokymą mokykloje taikant interaktyviuosius literatūros dėstymo metodus.

Kitas posėdis buvo skirtas šiuolaikinei Lietuvos, Latvijos ir Estijos vaikų literatūros leidybai ir kūrybai aptarti. Apie naujausias kaimynių šalių vaikų literatūros knygas, tendencijas, renginius, įvykusius per pastaruosius dvejus metus pranešimus skaitė Roma Kišūnaitė, Ilze Stikane (Latvija), Jaanika Palm ir Mare Müürsepp (abi iš Estijos).

Klaipėdos seminaro dalyviai
Klaipėdos seminaro dalyviai

Paskutinis posėdis – diskusija „Kuo mums (jums) įdomi jūsų (mūsų) vaikų literatūra“ – į pokalbį įtraukė daugumą seminaro dalyvių. Pasisakė Audronė Lapienienė, Neringa Mikalauskienė, Eglė Obcarskaitė, Danguolė Šakavičiūtė, Aldona Šiaulienė, Silvija Tretjakova, J. Palm, M. Müürsepp ir kt. Per pastaruosius dvejus metus Lietuvoje išleista keletas naujų bei pakartota jau žinomų latvių ir estų vaikų literatūros kūrinių (Aidi Vallik Kaip laikaisi, Ana?, Eno Raud Cypliukas, Vladimiro Kaijako Juodasis kamuolys, Annos Sakse’s Pasakos apie gėles). Latviai yra išleidę kelias estų knygas (Veiko Belials Ossum­Possum, Lehte Hainsalu Tu juk nebijai rupūžės?, Oskaro Lutso Berniukas su ragiukais), o estai pastarąjį metą nėra išleidę nei lietuvių, nei latvių knygų vaikams.

Renginio programoje buvo ir pažintinių bei pramoginių užsiėmimų. „Baltų lankų“ knygyne įvyko naujausios kaimynų knygos – Jurio Zvirgzdinio Tobijo paistalų – pristatymas, kuriame pasisakė knygos autorius, I. Stikane, K. Urba, S. Ach.

Seminaro dalyviai buvo nuvykę į atidarytą naują Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešąją biblioteką, apsilankė Kuršių Nerijoje.

Nuolatiniai seminaro organizatoriai – Nacionalinės bibliotekos Vaikų literatūros centras ir IBBY Lietuvos skyrius šių metų seminarą rengė su nauju partneriu – Klaipėdos jaunimo centru. Nuoširdžiai dėkojame centro direktoriui Aleksui Bagdonavičiui bei klaipėdiškiams IBBY Lietuvos skyriaus nariams Almai Venclauskaitei ir Rimantui Černiauskui. Renginio rėmėjas – Lietuvos Respublikos kultūros ir sporto rėmimo fondas.

 

Ispanijos leidykla „Thule Ediciones“ (Barselona) išleido Kęstučio Kasparavičiaus knygą Kvailos istorijos pavadinimu Tai, kas nutinka kasdien. Leidėjas Josè Diazas autoriui parašė knyga taip susižavėjęs, kad pats ėmęsis ją versti. Jis esąs trumpų, iki vieno puslapio, kūrinių vaikams mėgėjas, nes tokios knygos, anot jo, yra vaikų literatūros ateitis. Knyga platinama ne tik Ispanijoje, bet ir Argentinoje, Meksikoje, kitose ispaniškai kalbančiose šalyse.

 

 

Gruodžio 1 d. Šiaulių universiteto Humanitariniam fakultetui sukanka 50 metų. Per šį laikotarpį fakultetą baigė daugiau nei 10 tūkst. absolventų − lituanistų, rusistų, anglų, prancūzų, vokiečių kalbų specialistų, filosofų, istorikų, − pasklidusių po visą Lietuvą. ŠU Humanitarinio fakulteto Literatūros istorijos ir teorijos katedra puoselėja gražias vaikų literatūros tyrimų tradicijas, turi ilgametę moksleivių rašinių konkursų organizavimo patirtį.

Siekdami įprasminti fakulteto penkiasdešimtmetį ir iškelti knygos svarbą jauno žmogaus gyvenime, skelbiame 5−12 klasių moksleivių rašinių konkursą „Skaitau – žinau – galiu!“ Laukiame įvairių žanrų ir stilistikos (esė, knygų recenzijų, pasakų, literatūrinių laiškų, pjesių, interviu ir t. t.) moksleivių rašinių. Tenebus fantazijai ribų!

Darbus vertins ŠU Humanitarinio fakulteto dėstytojų komisija. Konkurso laureatai bus paskelbti ir apdovanoti 2006 m. gruodžio 1 d.

Rašinius prašom siųsti (būtinai nurodant savo adresą, telefono numerį) iki lapkričio 15 d. adresu:

Literatūros istorijos ir teorijos katedra

Humanitarinis fakultetas

Šiaulių universitetas

P. Višinskio g. 38

LT-76352 Šiauliai

 

2006 m. P. Mašioto skaitymuose siūlome pakalbėti apie knygas, kurių bemaž nepastebi literatūrologai, bet kurias godžiai skaito paaugliai. Tad seminaro tema – „Populiarieji paauglių literatūriniai serialai“.

Iš daugelio populiarių autorių nuspręsta pasirinkti tris ir patyrinėti jų kūrybą, jos suvokimą, populiarumo prielaidas etc. Tai vokiečių rašytojos Hortense’s Ullrich (Nevalia bučiuoti raganų ir kt.), amerikiečių rašytojos Meg Cabot (Princesės dienoraštis ir kt.), anglų rašytojos Louise’s Rennison (Meilutis, stringai ir laižiakas ir kt.) knygos.

Labai norėtume, kad kiekvienos autorės kūrybą ir populiarumo paslaptis tirtų speciali savanorių grupė, į kurią įeitų bibliotekininkas, skaitybos specialistas, literatūros specialistas ir – labai pageidautina! – mokytojas. Kiekvienai personalijai seminare skirtume po porą valandų – taip galbūt atsirastų galimybė išsamiau ir visapusiškiau pasvarstyti literatūros vertingumo ir populiarumo dilemą.

Ketinančiuosius dalyvauti seminare ir pasisakyti prašytume informuoti organizatorius „Rubinaičio“ adresu.

 

Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje planuojami du reikšmingi renginiai. Spalio 3 d. – renginys, skirtas prancūzų vaikų literatūrai. Pranešimus skaitys viešnia iš Prancūzijos Odile Belkeddar ir vertėja Jonė Ramunytė, vyks susitikimas su pasakų sekėju. Spalio 10 d. – Šiaurės šalių vaikų ir jaunimo literatūros dienų atidarymas. Jame kalbėsime apie naujausius tų šalių literatūros vertimus, diskutuosime tema „Vaikas, šeima, visuomenė vaikų literatūroje“. Dalyvaus rašytojos Ana Karin Eurelius (Švedija), Marja Leena Tiainen (Suomija), Kristin Steinsdottir (Islandija). Smulkesnės informacijos teiraukitės Prancūzų kultūros centre, Šiaurės šalių informacijos biure arba LNB Vaikų literatūros centre (8 5 239 85 60).

 


Liepos 25 d. mirė Lilija Tulytė­Markevičienė (g. 1947 02 11), dailininkė, IBBY Lietuvos skyriaus narė. L. Tulytė­Markevičienė daug nusipelnė vaikų knygos menui dirbdama knygų apipavidalintoja, „Vyturio“ ir kitų leidyklų menine redaktore, buvo ilgametė geriausių metų vaikų knygų iliustracijų komisijų narė.

 

Rugpjūčio 25 d. mirė Romualdas Kalonaitis (g. 1941 11 24), diplomatas, inžinierius, rašytojas. Vaikams ir paaugliams skirtos jo mokslo populiarinimo knygos Saulė eina žvėrių taku (1976), Visagalis laikas (1980), apysakos Šaunusis ketvertukas prasmegusioje pilyje (1988), Sekliai (1991).


Parengė R. K.

 

2006 metų RUBINAIČIO leidybą remia: Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas; Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka.

 

Gerbiamieji mūsų skaitytojai!

Netrukus sudarysime sutartį su Lietuvos paštu“ bei kitais platintojais dėl „Rubinaičio“ prenumeratos 2007 metams. Nenustebkite išvydę truputį didesnę prenumeratos kainą – nusprendėme, kad nuo kitų metų mūsų žurnalas turi būti spalvotas. Beje, jau seniai tokių siūlymų buvome gavę iš pačių skaitytojų. Tikimės, jog tas menkas litas nepaskatins Jūsų atsisakyti prenumeratos…

 

 

 

Siūlome įsigyti „Rubinaičio“ žurnalo priedus:

Kęstučio Urbos straipsnių rinkinį PASISAKYMAI APIE VAIKŲ LITERATŪRĄ (2004) ir kolektyvinį straipsnių rinkinį H. Ch. ANDERSENAS IR LIETUVA (2006).

Pirmojo leidinio kaina 5 litai, antrojo – 10 litų.

Skambinkite į redakciją, rašykite – atsiųsime.

 

 

 

Redakcijoje galima įsigyti kai kuriuos ankstesniuosius mūsų žurnalo numerius. Skambinkite, rašykite – atsiųsime.

 

D Ė M E S I O !

„R u b i n a i t į“ galima įsigyti Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Vaikų literatūros centre. Nuo 2001 metų mūsų žurnalas prenumeruojamas.

„R u b i n a i t i s“ laukia Jūsų laiškų, klausimų, siūlymų. Bibliotekininkų, mokytojų, kultūros darbuotojų, žurnalistų prašytume informuoti apie reikšmingesnius literatūros, kultūros renginius vaikams, su vaikais. Informaciją skelbsime „Kronikoje“ – įdomios idėjos gali įkvėpti kitus!

Žurnalas „Rubinaitis“, 2006 Nr. 3 (39)

 

Įžanginis

KAS SUDARĖ „BJAURŲJĮ ANČIUKĄ“?

Straipsniai

PELDAI, PABALDUKAI IR TIESIOG NYKŠTUKAI
„MAŽASIS PRINCAS“ LIETUVIŠKAI – IR VAIKAMS, IR SUAUGUSIEMS
NEAUTORINIS „MAŽOJO PRINCO“ SUGRĮŽIMAS

Sukaktys

CHRISTINE‘S NÖSTLINGER KALBA, PASAKYTA PRIIMANT H. CH. ANDERSENO MEDALĮ

Mano vaikystės skaitymai

„GYVI IR MIRĘ – VISADA KARTU...“

Atidžiu žvilgsniu

Kad žemėje nevaikščiotų vieni dinozaurai...
Ohoho poezija
Klasika šiuolaikiniams skaitytojams
Latvių meškiukas atvyko į Lietuvą

Bibliografija

2007 m. VAIKŲ LITERATŪROS DATOS

Summary

SUMMARY

Mūsų partneriai ir rėmėjai