Apie vaikų literatūrą, skaitymą 2011 m.

 

KNYGOS

Maskuliūnienė, Džiuljeta. Peldų takais: lietuvių vaikų literatūros tyrinėjimai: [straipsnių rinkinys]. – Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2011. – 295 p. – (Bibliotheca actorum humanitaricorum universitatis Saulensis, 9).

Contemporary Lithuanian book illustration: [Bologna Children’s Book Fair 2011 catalogue] / edited by Jolita Liškevičienė; texts by Jolita Liškevičienė; translation by Irena Jomantienė, Joseph Everatt. – Vilnius: International Cultural Programme Centre, 2011. – 200 p.: iliustr. – (Illustrarium).

Illustration by young Lithuanian artists: [Bologna Children’s Book Fair 2011 catalogue] / edited by Kristina Kleponytė-Šemeškienė; translation by Vilūnė Visackienė, Joseph Everatt. – Vilnius: International Cultural Programme Centre, 2011. – 48 p.: iliustr. – (Illustrarium).

Soviet Lithuanian children’s book illustration: [Bologna Children’s Book Fair 2011 catalogue] / edited by Giedrė Jankevičiūtė; text by Giedrė Jankevičiūtė and Jolita Liškevičienė; translation by Rasa Drazdauskienė, Irena Jomantienė, Joseph Everatt. – Vilnius: International Cultural Programme Centre, 2011. – 174 p.: iliustr. – (Illustrarium).

The best Lithuanian books for children 2000–2010: [Bologna Children’s Book Fair 2011 catalogue] / edited by Roma Kišūnaitė, Vita Mozūraitė, Loreta Žvironaitė-Udrienė and Kęstutis Urba; translation by Karilė Dalia Vaitkutė and Karolis Klimka. – Vilnius: International Cultural Programme Centre, 2011. – 96 p.: iliustr. – (Illustrarium).

Twenty books from Lithuania for children and teenagers: [Bologna Children’s Book Fair 2011 catalogue] / edited by Roma Kišūnaitė; translation by Laima Sruoginis, Karilė Dalia Vaitkutė, Ada Mykolė Valaitis, Joseph Everatt – Vilnius: International Cultural Programme Centre, 2011. – 160 p.: iliustr. – (Illustrarium).

 

STRAIPSNIAI, APŽVALGOS

Adomaitytė, Gintarė. Apie tai, kaip išvariau bjaurią tetą, arba Vilniaus knygų mugė mažiems ir jauniems // Literatūra ir menas. – 2011, kovo 4, p. 3, 11.

Adomaitytė, Gintarė. Kavalierių ir Liūtaširdžių garbei: [kelionės po Švediją įspūdžiai] // Šiaurės Atėnai. – 2011, rugpj. 19, p. 8.

Adomaitytė, Gintarė. Keli žodžiai apie rašytoją, sukūrusį „Džiungles“: [Rudyardą Kiplingą]. – Nuotr. // Laimiukas. – 2011, Nr. 5, p. 6–7.

Adomaitytė, Gintarė. Kodėl drugelis treptelėjo koja: [apie Rudyardą Kiplingą]. – Iliustr. // Krantai. – 2011, Nr. 4, p. 55–61.

Adomaitytė, Gintarė. Tam, kas laukia, upė atneša viską: (2010 m. verstinė proza). – Iliustr. // Rubinaitis. – 2011, Nr. 2, p. 7–10.

Aleksiūnaitė, Gerda. Vaikų rašytojas Albinas Andrulionis. – Iliustr., nuotr. // Rubinaitis. – 2011, Nr. 3, p. 10–15.

Apanavičienė, Laima. Rašydamas knygą kažkodėl tikiu, kad ją perskaitęs vaikas taps laimingesnis: [apie Vytautą Račicką]. – Nuotr. // Draugas. – 2011, spal. 20, p. 8.

Augustaitienė, Aldona. Skaitymo skatinimo gebėjimų ugdymo iššūkiai // Kurianti bendruomenė. – Vilnius: Drąsinkime ateitį, 2011. – P. 12–14.

Bagavičienė, Aušra. Populiariojo teksto bruožai šiuolaikinėje lietuvių vaikų poezijoje // Studentų darbai. – 2011, p. 74–75.

Butkevičius, Algirdas. Vaikų rašytojas iš Pabiržės. – Iliustr. – Rubrika: Atmintis // Šiaurės rytai. – 2011, vas. 17, p. 7, 9.

Daukšaitė-Guobienė, Irena. Šiapus ir anapus paslapties: [pokalbis] / kalbasi Aldona Žemaitytė- Petrauskienė. – Nuotr., iliustr. // Dailė. – 2011, Nr. 1 (57), p. 116–119.

Džoana Rouling: iki pasimatymo, Hari Poteri! / parengė Milda Kunskaitė. – Nuotr., iliustr. // Respublika. – 2011, rugpj. 27, priedas „Julius / Brigita“, p. 1, 3.

Griškevičius, Gediminas. Poezijos karalaitė Ramutė Skučaitė iš mažų Palangos nuotraukėlių. – Iliustr., portr. – Rubrika: Jūros vaikai // Palangos tiltas. – 2011, rugs. 20 (Nr. 72), p. 7.

Gustaitienė, Asta. Pasakos – vis dar pasakos: (2010 m. lietuvių autorių pasakos). – Iliustr. // Rubinaitis. – 2011, Nr. 1, p. 2–7.

Gustaitienė, Asta. Vaiko–suaugusiojo santykiai ir populiarioji kultūra teksto iliustracijų knygose: (pagal patiems mažiausiems į lietuvių kalbą verstas pasakas, skirtas kiekvienai dienai) // Gimtasis žodis. – 2011, Nr. 4, p. 6–16.

Kaladienė, Onutė. Ką skaito jaunesnieji paaugliai? // Šiandien aktualu. – 2011, Nr. 1 (44), p. 108–110.

Kaladienė, Onutė. Populiariausios 2010 m. paauglių knygos // Rubinaitis. – 2011, Nr. 2, p. 38–39.

Kaladienė, Onutė. Renkame vasaros knygą // Šiandien aktualu. – 2011, Nr. 1 (44), p. 111–112.

Karatajienė, Dalia. Šviesos paveikslai: Vytautės Žilinskaitės knygų iliustracijos. – Iliustr. // Rubinaitis. – 2011, Nr. 4, p. 7–9.

Karatajienė, Dalia. Tarp dailės ir pedagogikos: (2010 m. vaikų knygų iliustracijų apžvalga). – Iliustr. // Rubinaitis. – 2011, Nr. 2, p. 11–15.

Kišūnaitė, Roma. [Įžanginis straipsnis] // Twenty books from Lithuania for children and teenagers. – Vilnius, 2011, p. 5–7. – Angl.

Kišūnaitė, Roma. Knygų kalne tikrai yra amžiaus vertybių: [2011 m. leidybos ir kūrybos apžvalga]. – Nuotr. // Tarp knygų. – 2011, Nr. 5, p. 16–19.

Kišūnaitė, Roma. Mažumų jėgos atspindžiai pasaulio vaikų literatūros mozaikoje: [32-ojo IBBY kongreso apžvalga]. – Nuotr. // Tarp knygų. – 2011, Nr. 1, p. 17–19.

Kišūnaitė, Roma. Prano Mašioto skaitymai be Mašioto ir be Žilinskaitės…: [skaitymų apžvalga] // Gimtasis žodis. – 2011, Nr. 1, p. 34–37.

Klementavičienė, Regina. Nauji stebukliniai literatūrinių pasakų veikėjai // Žvirblių takas. – 2011, Nr. 3, p. 44–52; Nr. 4, p. 22–29.

Liegutė, Emilija. Narkašiai, seksas ir puskalbė // Literatūra ir menas. – 2011, vas. 25, p. 11.

Maskuliūnienė, Džiuljeta. Dvi antikinės literatūros dėstytojos: [ir apie Danguolę Šakavičiūtę]. – Iliustr. // Šiaulių universitetas. – 2011, saus. 21, p. 11.

Maskuliūnienė, Džiuljeta. Miško topika Anzelmo Matučio poezijoje // Acta humanitarica universitatis Saulensis: mokslo darbai. T. 13: Medis kultūroje. – Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2011, p. 195–211.

Maskuliūnienė, Džiuljeta. Sausros metai?: (2010 m. realistinė lietuvių vaikų proza). – Iliustr. // Rubinaitis. – 2011, Nr. 1, p. 8–13.

Maskuliūnienė, Džiuljeta. Švedų investicijos į vaikų kultūrą: [įspūdžiai iš profesinės teminės kelionės]. – Iliustr. // Šiaulių kraštas. – 2011, rugpj. 26, priedas „Atolankos“, p. 8.

Maskuliūnienė, Džiuljeta; ir Bajarūnienė, Vyda. Gyvūnas lietuvių ir rusų vaikų literatūroje: tradicijos ir dabartis // Gimtasis žodis. – 2011, Nr. 1, p. 2–11.

Mikalauskienė, Neringa. Stebuklo belaukiant, arba Sužeisto vaiko užkalbėjimas: (2010 m. lietuvių vaikų poezija). – Iliustr. // Rubinaitis. – 2011, Nr. 1, p. 14–17.

Mikalauskienė, Neringa. Vytautės Žilinskaitės veikėjų svajonės. – Nuotr. // Draugas. Mokslas, menas, literatūra. – 2011, vas. 19, p. 7.

Milkevičiūtė, Giedrė. Ar princesės moka raugti kopūstus?: [apie dailininkę iliustratorę Aušrą Čapskytę] – Iliustr. // Respublika. – 2011, kovo 19, priedas „Julius / Brigita“, p. 3.

Milkevičiūtė, Giedrė. Nomeda praveria paslapčių skrynelę. – Iliustr. // Respublika. – 2011, rugs. 3, priedas „Julius / Brigita“, p. 3.

Ovsepian, Nairi. Nemalonumai su Hariu: [Poteriu] / vertė Agnietė Dubnova // Šiaurės Atėnai. – 2011, bal. 1, p. 8.

Poesio, Carla. Žvilgsnis į Angelos Nanetti kūrybą / iš italų k. vertė Laura Vilkaitė. – Iliustr. // Rubinaitis. – 2011, Nr. 4, p. 10–14.

Ridikas, Vytautas. Mindaugas Stundžia veja pasakų pynę. – Nuotr. // Utenos diena. – 2011, birž. 21, p. 5.

Ručinskienė, Irena; ir Janavičienė, Daiva. Pasakų terapija šeimoje ir bibliotekose // Informacija ir biblioteka. – 2011, Nr. 3–4, p. 10–18.

Rudnickaitė, Guoda. Kaip iliustruotos „Devyniabrolės“? – Iliustr. // Rubinaitis. – 2011, Nr. 3, p. 2–9.

Savukynaitė, Jolanta. Vaikai Lietuvos bibliotekose 2010 metais: (parengta pagal 2010 m. viešųjų bibliotekų vaikų literatūros skyrių ataskaitas) // Tarp knygų. – 2011, Nr. 11, p. 2–4.

Skabeikytė-Kazlauskienė, Gražina. Medis Sigito Gedos lyrikoje vaikams: grįžinėjimai prie archetipų // Acta humanitarica universitatis Saulensis: mokslo darbai. T. 13: Medis kultūroje. – Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2011, p. 212–221.

Skabeikytė-Kazlauskienė, Gražina. Rašytoja iš knygų kambarėlio: [apie Eleanorą Farjeon]. – Nuotr., iliustr. // Rubinaitis. – 2011, Nr. 1, p. 18–23.

Staučytė, Rūta. Vaikiškiausias žmogus pasaulyje: [apie Astrid Lindgren]. – Iliustr. // Žmonės. Legendos. – 2011, Nr. 2, p. 72–79.

Stoškuvienė, Vaida. Lietuvos garsenybių rašytas receptų knygas keičia kūriniai vaikams. – Iliustr., portr. // Veidas. – 2011, Nr. 49 (gruod. 5), p. 52, 54.

Strelcova, Aleksandra. Vienos – ilgai lauktos, kitos – netikėtos: (2010 m. verstinės pasakų knygos). – Iliustr. // Rubinaitis. – 2011, Nr. 2, p. 2–6.

Šakavičiūtė, Danguolė. Žiūri į knygą, mato špygą: [apie tekstus ir iliustracijas]. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 2011, saus. 28, p. 5–6, 10.

Tamulienė, Reda. Ankstyvojo skaitymo svarba ir nauda // Šiandien aktualu. – 2011, Nr. 1 (44), p. 113–124.

Tamulienė, Reda. Populiariausios 2010 m. vaikų knygos // Rubinaitis. – 2011, Nr. 2, p. 36–38.

Teiberė, Saulė. Lietuva–Bologna 2011. – Nuotr. // Dailė. – 2011, Nr. 1 (57), p. 108–111.

Tisdall, Rosemary. Kaip prisijaukinti „Triušelį Petriuką“: (patarimai auklėtojams ir mokytojams) / iš anglų k. vertė Kęstutis Urba. – Nuotr., iliustr. // Rubinaitis. – 2011, Nr. 4, p. 15–19.

Urba, Kęstutis. [Įžanginis straipsnis] // The Best Lithuanian Books for Children 2000–2010. – Vilnius, 2011, p. 4–9. – Angl.

Urba, Kęstutis. „Dėdės Tomo trobelė“ vaikų literatūros kontekste. – Iliustr. // Rubinaitis. – 2011, Nr. 2, p. 24–28.

Urba, Kęstutis. Ar (į)kursime Tandadrikos parką? – Nuotr. // Rubinaitis. – 2011, Nr. 3, p. 1.

Urba, Kęstutis. Kaip tapti vaikų rašytoju? – Nuotr. // Rubinaitis. – 2011, Nr. 4, p. 1.

Urba, Kęstutis. Kodėl Gendrutis Morkūnas? (pasisakymas įteikus Geriausios 2010 m. vaikų ir paauglių knygos premiją). – Iliustr. // Rubinaitis. – 2011, Nr. 2, p. 1.

Urba, Kęstutis. Mediniai personažai vaikų literatūroje // Acta humanitarica universitatis Saulensis: mokslo darbai. T. 13: Medis kultūroje. – Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2011, p. 184–194.

Urba, Kęstutis. Naminara – vaikų literatūros sala. – Nuotr. // Rubinaitis. – 2011, Nr. 4, p. 33–35.

Urba, Kęstutis. Tarp „visai tikroviška“ ir „labai fantastiška“. – Iliustr. // Rubinaitis. – 2011, Nr. 4, p. 2–6.

Vilutis, Mikalojus. Bolonija: [įspūdžiai iš vaikų knygų mugės ir dvi renginyje sakytos kalbos]. – Iliustr. // Šiaurės Atėnai. – 2011, bal. 22, p. 8–9.

Zovienė, Danutė. Sėkmės apžvalga: [apie Bolonijos vaikų knygų mugę]. – Iliustr. // Dailė. – 2011, Nr. 1 (57), p. 112–115.

Žemaitytė, Aldona. Vytautės Žilinskaitės kūrybos paslaptis. – Nuotr. // Draugas. Mokslas, menas, literatūra. – 2011, vas. 12, p. 6.

Žvironaitė, Loreta. Anė, Fip ir „Otutė“: [apie A. M. G. Schmidt]. – Nuotr. // Laimiukas. – 2011, Nr. 1, p. 13–15.

Žvironaitė, Loreta. Keistoji ponia Annie M. G. Schmidt. – Iliustr. // Rubinaitis. – 2011, Nr. 2, p. 16–22.

 

INFORMACINĖS PUBLIKACIJOS

Balčiūnas, Petras. Vaikų knygos šventės sulaukė Šiauliai. – Iliustr. // Šiaulių kraštas. – 2011, bal. 4, p. 1, 5.

Budzinauskienė, Eleonora. Vytautas Račickas vėl pirmas. – Nuotr. // Respublika. – 2011, bal. 2, p. 13. JAV lankosi žinomas rašytojas V. Račickas. – Iliustr., portr. // Amerikos lietuvis. – 2011, spal. 20, p. 7.

Jurkevičius, Paulius. Stendas Bolonijoje – tarsi pasaka. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2011, kovo 31, p. 15.

Kišūnaitė, Roma. Kronika, informacija, skelbimai. – Nuotr. // Rubinaitis. – 2011, Nr. 1, p. 45–48; Nr. 2, p. 46–48; Nr. 3, p. 46–48; Nr. 4, p. 45–48.

Klusas, Mindaugas. Zanaforius el Grande vizitavo Meksiką: [apie Kęstučio Kasparavičiaus dalyvavimą Gvadalacharos knygų mugėje]. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – 2011, gruod. 8, p. 13.

Lansbergienė, Edita. Tėviškės pievų baltumas – dovana rašytojui Algimantui Zurbai. – Iliustr. – Rubrika: Susitikimai // Biržiečių žodis. – 2012, vas. 14, p. 4.

Matačiūnienė, Elvyra. Knyga prisimena: [apie Knygos dienos minėjimą]. – Nuotr. // Švietimo naujienos. Informacinis leidinys. – 2011, Nr. 4 (balandis), p. 12.

Pačtauskaitė, Laura. Savo knygas veža Meksikon: [apie Kęstutį Kasparavičių]. – Iliustr. // Respublika. – 2011, lapkr. 24, p. 12.

Petraitytė, Astrida. Pakelta galva žengiant į Boloniją // Literatūra ir menas. – 2011, kovo 25, p. 2.

Petrusevičienė, Vilmantė. Anzelmo Matučio memorialiniam muziejui – 20 metų. – Iliustr. // Alytaus naujienos. – 2011, spal. 14, p. 4.

Petrusevičienė, Vilmantė. Matučio namai. – Nuotr. // Alytaus naujienos. – 2011, geg. 11, p. 5.

Rašytojas V. Račickas aplankė Čikagos ir Detroito lituanistines mokyklas. – Nuotr. // Amerikos lietuvis. – 2011, spal. 27, p. 7.

Šimanskytė, Irma. Lietuva Bolonijoje buvo įvertinta. – Iliustr. // Vilniaus diena. – 2011, bal. 7, p. 15.

Šimanskytė, Irma. Viešniai – solidūs įvertinimai: [apie Bolonijos vaikų knygų mugę]. – Nuotr. // Kauno diena. – 2011, bal. 7, p. 22.

Urbonavičiūtė, Romualda. Pirmąkart Šiauliuose – geriausių vaikų knygų apdovanojimai. – Nuotr. // Šiaulių naujienos. – 2011, bal. 4, p. 2.

 

POKALBIAI, PASISAKYMAI

Abraitytė, Laima. Tarsi sekčiau būtą nebūtą pasaką: mokytoja Laima Abraitytė atsako į Kęstučio Urbos klausimus // Rubinaitis. – 2011, Nr. 3, p. 19–27.

Ach, Sigutė. „Ežiukas rūke“ ir kiti draugai. – Nuotr. // Laimiukas. – 2011, Nr. 1, p. 32.

Ach, Sigutė. Dailininkės S. Ach dvasiniai vitaminai: [pasakojimas / parengė] Jana Saifulinaitė. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – 2011, saus. 3, p. 8.

Ach, Sigutė. Pasaulis, kuris reikalingas Sigutei Ach: [pokalbis] / kalbėjosi Bela Belkind. – Nuotr. // Kitas kelias į sveikatą. – 2011, Nr. 1, p. 8–9.

Adomaitytė, Gintarė. Apie santūrumą ir prašmatnumą: (keli žodžiai apie kelionę į Latviją ir Švediją). – Nuotr. // Rubinaitis. – 2011, Nr. 3, p. 34–35.

Almond, David. Davido Almondo kalba, pasakyta priimant H. Ch. Anderseno medalį / iš anglų k. vertė Kęstutis Urba. – Nuotr. // Rubinaitis. – 2011, Nr. 3, p. 16–18.

Annie’s M. G. Schmidt kalba, pasakyta priimant H. Ch. Anderseno medalį / iš anglų k. vertė Kęstutis Urba // Rubinaitis. – 2011, Nr. 2, p. 23.

Babilaitė, Ieva. Raidės čiauškančiam stebuklui: [pokalbis / užrašė] Jurga Čekatauskaitė. – Nuotr. // Žmonės. – 2011, Nr. 2 (saus. 13), p. 46–47.

Dūdaitė, Lina. Iliustracija – tai rūbas, su kuriuo iliustruotojas išleidžia pasaką pasižmonėti: [pokalbis / parengė] Jolita Liškevičienė. – Nuotr., iliustr. // Dailė. – 2011, Nr. 1 (57), p. 120–121.

Jankevičiūtė, Giedrė. Aspazija Surgailienė (1928–2011): [In memoriam]. – Nuotr. // 7 meno dienos. – 2011, lapkr. 18, p. 2.

Jankutė, Nijolė. Vaikystės knygos – žaidimų šaltinis: rašytoja Nijolė Jankutė atsako į Kęstučio Urbos klausimus // Rubinaitis. – 2011, Nr. 1, p. 24–26.

Jennings, Erica. Nuo šiol – ir rašytoja: [pokalbis / užrašė] Simona Jansonaitė. – Nuotr. // Žmonės. – 2011, Nr. 44 (lapkr. 3), p. 26–27.

Karosaitė, Alma. „Tūkstantmečio vaikais be knygos netampama“: [pokalbis] / kalbasi Jurgita Ratkevičienė // Šiaurės rytai. – 2011, bal. 2, p. 1, 8.

Karosaitė, Alma. Laiškas jubiliejiniam sekmadieniui, arba Laiškas poetei, prozininkei, vertėjai, Lietuvos nacionalinės premijos laureatei Ramutei Skučaitei: [eiliuotas sveikinimas]. – Nuotr. // Rubinaitis. – 2011, Nr. 4, p. 42.

Kasparavičius, Kęstutis. (Ne)mėgstamiausi Kęstučio Kasparavičiaus gyvūnai. – Nuotr., iliustr. // Laimiukas. – 2011, Nr. 6, p. 4–7.

Kasparavičius, Kęstutis. Dailininkas, gyvenantis savo parašytose istorijose: [pokalbis / kalbėjosi] Vaida Milkova. – Iliustr. // Kauno diena. – 2011, spal. 28, p. 18–19.

Katilius, Vitas. Arčio kelionė prasideda Londone: [pokalbis su knygos „Arčis, policijos šuo K9“ autoriumi / kalbėjosi] Jūratė Svaldenienė. – Iliustr. // Draugas. Mokslas, menas, literatūra. – 2011, saus. 8, p. 7; tas pat // Pasaulio lietuvis. – 2011, Nr. 2, p. 28–29.

Každailis, Arvydas; ir Agnes Indre. Norisi nupaišyti nuotykį vaikams: pokalbis / kalbino Giedrė Jankevičiūtė ir Jolita Liškevičienė. – Iliustr. // 7 meno dienos. – 2011, kovo 18, p. 5.

Kivirähk, Andrus. Linkėjimai iš Estijos nuo rašytojo Andrus Kivirähk: [pokalbis]. – Iliustr. // Laimiukas. – 2011, Nr. 3, p. 4–5.

Marčėnaitė, Nomeda. Reakcija, pavadinkime, buvo teigiama: [pokalbis / užrašė] Dalia Musteikytė. – Nuotr. // Žmonės. – 2011, Nr. 35 (rugs. 1), p. 28–29.

Maskuliūnaitė, Urtė. Knygų siužetai – tarsi sapnai: [pokalbis]. – Nuotr. // Šeimininkė. – 2011, Nr. 7 (vas. 18–24), p. 12.

Palčinskaitė, Violeta. „Manyje vis dar gyvena vaikas“: [pokalbis / užrašė] Teodora Rašimaitė. – Nuotr. // Savaitė su TV. – 2011, Nr. 51 (gruod. 21), p. 22–23.

Palčinskaitė, Violeta. Kaip gimė „Muzika troliui“. – Iliustr. // Laimiukas. – 2011, Nr. 2, p. 6–7.

Palčinskaitė, Violeta. Tegul vaikai gyvena pasakoje: [pokalbis / parengė] Rimvydas Stankevičius. – Nuotr. // Respublika. – 2011, gruod. 31, p. 5.

Paltanavičius, Selemonas. Mamos kepta duona tėtės rankose: rašytojas ir gamtininkas Selemonas Paltanavičius atsako į Kęstučio Urbos klausimus. – Nuotr. // Rubinaitis. – 2011, Nr. 4, p. 20–24.

Pervik, Aino. Knyga prisimena: [kreipimasis Tarptautinės vaikų knygos dienos proga] / iš estų k. vertė Viltarė Urbaitė. – Iliustr. // Laimiukas. – 2011, Nr. 2, p. 5–6; tas pat // Literatūra ir menas. – 2011, bal. 1, p. 4; tas pat // Rubinaitis. – 2011, Nr. 1, p. 1; tas pat // Tarp knygų. – 2011, Nr. 2, p. 19.

Račickas, Vytautas. „Atradau gyvenimo tikslą ir ištikimą savo gyvenimo draugę“: [pokalbis] / kalbino Vida Šmigelskienė. – Nuotr. // Moters savaitgalis. – 2011, Nr. 8 (vas. 24), p. 8–9.

Račickas, Vytautas. „Esu keistas rašytojas, rašau tik vaikams“ / užrašė Antanas Seibutis // Šiaurės rytai. – 2011, lapkr. 12, p. 7.

Račickas, Vytautas. Drąsiausi ir smalsiausi skaitytojai – pradinukai: [pokalbis / kalbėjosi] Jurgita Ratkevičienė. – Iliustr. // Šiaurės rytai. – 2011, lapkr. 12, p. 7, 12.

Račickas, Vytautas. Rašydamas knygą kažkodėl tikiu, kad ją perskaitęs vaikas taps laimingesnis. – Iliustr. // Draugas. – 2011, spal. 20, p. 8.

Račickas, Vytautas. Sugrįžęs į Švėkšną: in memoriam: [Rimantas Černiauskas, 1950.IX.10– 2011.VI.01] // Metai. – 2011, Nr. 7, p. 154–155.

Rolia, Rimantas. Dažus ir stilių man parenka personažai: [pakalbis] / kalbino Jolita Liškevičienė. – Nuotr., iliustr. // Dailė. – 2011, Nr. 1 (57), p. 122–123.

Skučaitė, Ramutė. „Gera knyga – mokytojas kiekvienam“: [pokalbis] / užrašė Guoda Rudnickaitė // Gimtasis žodis. – 2011, Nr. 11, p. 17–20.

Skučaitė, Ramutė. Tiesiog pabučiuok savo mamą: [pokalbis / parengė] Rimvydas Stankevičius. – Nuotr. // Respublika. – 2011, bal. 30, p. 3.

Šerelytė, Renata. Rašymas kaip apsėdimas: [pokalbis / kalbėjosi] / Giedrė Budvytienė. – Nuotr. // Šeimininkė. – 2011, Nr. 13 (bal. 1–7), p. 6–9.

Urba, Kęstutis. Vingiuotas knygos kelias į vaikų širdis: [pokalbis] / užrašė Edita Gruiniūtė. – Nuotr. // Šeimininkė. – 2011, Nr. 13 (bal. 1–7), p. 10–12.

Venclauskaitė, Alma. Švedija pagal Gretą: [kelionės įspūdžiai]. – Nuotr. // Rubinaitis. – 2011, Nr. 3, p. 33–34.

Vilė Vėl. Ne amžius mus atskiria nuo vaikų. – Nuotr. // Šeimininkė. – 2011, Nr. 13 (bal. 1–7), p. 12.

Žilytė, Birutė. Vaizduotė moka piešti: dailininkė Birutė Žilytė atsako į Ingridos Korsakaitės klausimus. – Nuotr. // Rubinaitis. – 2011, Nr. 2, p. 29–35.

Žutautė, Lina. „Bitutė“ kalbina dailininkę, rašytoją Liną Žutautę. – Nuotr. // Bitutė. – 2011, Nr. 3, p. 6–7.

Žutautė, Lina. Apie Kakę Makę iš Pakruojo ir du angliškai prabilusius paršelius: [pokalbis / kalbėjosi] Romualda Urbonavičiūtė. – Iliustr. // Šiaulių naujienos. – 2011, liep. 22, p. 9, 12.

Žutautė, Lina. Kakė Makė gimė sūnaus galvoje: [pasakojimas]. – Nuotr. // Moters savaitgalis. – 2011, spal. 20, p. 18–19.

Žutautė, Lina. Piešti geriau nei krapštyti nosį: [pokalbis]. – Nuotr. // Vilniaus diena. – 2011, rugpj. 8, p. 15.

Žutautienė, Lina. Kaip mane aplankė Netvarkos nykštukas. – Nuotr. // Laimiukas. – 2011, Nr. 1, p. 8–9.

 

RECENZIJOS, ANOTACIJOS

Adomaitytė, Gintarė. Berniukas kaip niekas kitas: [apie Neilo Gaimano „Kapinių knygą“, Marie-Aude Murail „Oh, boy!“, Dianos Leesalu „Žaidimas yra tikrovė“ ir Gendručio Morkūno „Iš nuomšiko gyvenimo“] // Literatūra ir menas. – 2011, liep. 1, p. 4.

Adomaitytė, Gintarė. Kas Jūsų spintoje?: [apie Axelio Hacke’s „Mažąjį karalių Gruodį“, Donaldo Bisseto „Aukštyn kojom“, Kęstučio Kasparavičiaus „Mažąją Žiemą“, Monikos Feth „Mano mažąją seserį ir kitas katastrofas“] // Literatūra ir menas. – 2011, lapkr. 11, p. 5.

Adomaitytė, Gintarė. Kokia laimė, kad tu toli: [apie Timo Bowlerio „Upės sūnų“, Davido Almondo „Molinį“, Pero Nilssono „Saulės princą“, Onos Jautakės „Kai aš buvau Kleo“] // Literatūra ir menas. – 2011, vas. 25, p. 4–5.

Adomaitytė, Gintarė. Tai ar tikiu?: [apie Liudmilos Ulickajos „Istoriją apie katiną Ignasijų, kaminkrėtį Fedią ir Vienišąją pelę“, Annie’s M. G. Schmidt „Otutę“, Jurgos Sakalauskaitės „Smagiąsias Pelytės Smailytės istorijas“] // Literatūra ir menas. – 2011, bal. 29, p. 4.

Būgaitė, Vaiva. Siūlau visiems lietuviams: [Jay Asher knygos „Trylika priežasčių kodėl“ rec.] // Rubinaitis. – 2011, Nr. 1, p. 29.

Civilka, Eugenijus. Apie sambūvį su gamta: [Laimos Vincės knygos „Juk pažadėjai“ rec.] // Rubinaitis. – 2011, Nr. 4, p. 31–32.

Peleckis, Mindaugas. Bičių nesupaisysi: // Literatūra ir menas. – 2011, geg. 20, p. 16.

Rudnickaitė, Guoda. Nauji nuotykiai senų pasakų motyvais: [Jáno Uličiansky’io knygos „Katinas su riedučiais“ rec.] // Rubinaitis. – 2011, Nr. 4, p. 28–30.

Sajevičienė, Jurgita. Dramatiška išpažintis: [Jay Asher knygos „Trylika priežasčių kodėl“ rec.] // Rubinaitis. – 2011, Nr. 1, p. 27–28.

Strelcova, Aleksandra. Berniukas, užaugintas vaiduoklių: [Neilo Gaimano knygos „Kapinių knyga“ rec.] // Rubinaitis. – 2011, Nr. 3, p. 30–32.

Šimkus, Antanas. Absoliučiai tikras šalutinis knygos poveikis: [Shermano Alexie’io knygos „Absoliučiai tikras pusės etato indėno dienoraštis“ rec.] // Rubinaitis. – 2011, Nr. 3, p. 28–30.

Urba, Kęstutis. Džiunglių valdovas vėl grįžta: [Rudyardo Kiplingo knygos „Džiunglių knyga“ rec.] // Rubinaitis. – 2011, Nr. 4, p. 25–28.

Urnėžiūtė, Rita. [Mario Putninio (Māris Putniņš) knygos „Laukiniai pyragai“ rec.] // Gimtoji kalba. – 2011, Nr. 8, p. 18–24.

 

BIBLIOGRAFIJOS PRIEMONĖS

Apie vaikų literatūrą, skaitymą 2010 m.: [bibliografijos sąrašas] / sud. Roma Kišūnaitė // Rubinaitis. – 2011, Nr. 2, p. 40–44.

Laiko žingsniai: Jono Linkevičiaus kūrybos bibliografinė rodyklė / sud. Ramutė Zavatskienė. – Vilnius: Versmė: Knygų kelias, 2011. – 54 p. 2010 m. vaikų ir paauglių knygos : [bibliografijos sąrašas] / sud. Roma Kišūnaitė // Rubinaitis. – 2011, Nr. 1, p. 31–44; Nr. 2, p. 44–45. 2012 m. vaikų literatūros datos / sud. Roma Kišūnaitė // Rubinaitis. – 2011, Nr. 3, p. 38–45.

 

INTERNETO PUBLIKACIJOS

Publikacijų, skelbiamų internete, sąrašą žr. Vaikų literatūros informacijos svetainės <http:// rubinaitis.lnb.lt> rubrikoje „Siūlome paskaityti“.

Sudarė Roma Kišūnaitė

Žurnalas „Rubinaitis“, 2012 Nr. 2 (62)    

 

 

Įžanginis

SAPNUOKITE, VAIKAI, GĖLES (Pasisakymas priėmus 2011 m. Geriausios vaikų ir paauglių knygos bei Švietimo ir mokslo ministerijos Vaikų literatūros premijas)

Apžvalgos

ŽVILGSNIS Į VAIKŲ KNYGAS (2011 m. vaikų knygų iliustracijų apžvalga)
KELIOS PASTABOS VAIKŲ LITERATŪROS PARAŠTĖSE (2011 m. verstinių knygų apžvalga)

Sukaktys

„VAIKAMS RAŠAU PRIPUOLAMAI...“ (Jono Avyžiaus 90-osioms gimimo metinėms)
PAŽINTI PASAULĮ! (Waldemaro Bonselso „Bitės Majos“ 100-mečiui)

Mano vaikystės skaitymai

JAUNIAUSIOS SESERS LITERATŪRINIS KELIAS

Atidžiu žvilgsniu

Straipsnių rinkinys – mažoji literatūros istorija
Šeštadienio istorijos

Laiškai

Populiariausios 2011 m. vaikų knygos, linkėjimai, patarimai leidėjams ir kūrėjams
Populiariausios 2011 m. paauglių knygos

Bibliografija

2011 m. VAIKŲ IR PAAUGLIŲ KNYGOS (papildymai)

Kronika. Informacija. Skelbimai

KRONIKA. INFORMACIJA. SKELBIMAI

Summary

SUMMARY

Mūsų partneriai ir rėmėjai