„Rašto pratyba“: Adomas Jakštas ir Sofija Romerienė moko rašyti

 

 

 

 

Antanas Giedrius, 1923 m. perdavęs žurnalo Žiburėlis leidybą Lietuvos Raudonajam Kryžiui, po dvejų metų Jurbarke pradėjo leisti Saulutę (1925–1931). Pagrindiniai jo talkininkai – būrelis vietos mokytojų. Tekstai buvo siunčiami iš visos Lietuvos. Leidinys buvo laikomas labai gražiu, jį puošė daug Kazio Šimonio piešinių.

Vartydami Saulutę, randame Adomo Jakšto (1860–1938) eilėraščių vaikams. Pirmajame 1926 m. numeryje išspausdintas jo kūrinėlis „Rašto pratyba“ su dailininkės Sofijos Romerienės (1885–1972) paveikslu. Šiojo pavadinimas ir autorė nurodyti žurnalo tų pačių metų penktojo numerio „Redakcijos pastaboje“: „Kaži kaip per neapsižiūrėjimą mūsų buvo praleistas be pavadinimo ir dailininkės parašo vaizdelis „Saulutės“ 1 n-ryje, 2 pusl. Ten, po tuo vaizdeliu, iš kairės pusės turi būt išspausdinta Rašto pratyba, o toliau, dešinėj pusėj, – Sofijos Römerienės paveikslas“ (p. 80). Taigi abu kūriniai to paties pavadinimo.

Publikacija patraukia aktualumu, teksto ir iliustracijos darna. Abu kūriniai dvelkia viltimi, kad skaityti, rašyti mokančiam žmogui pavyks išvengti sunkaus, juodo darbo. Išsilavinimo populiarinimas – dažna XX a. pirmosios pusės lietuvių vaikų periodikos tema.

Žurnale nurodoma tiksli A. Jakšto eilėraščio parašymo data – 1925 m. gruodžio 14 d. Kada sukurtas S. Romerienės paveikslas, nežinoma. Neaišku ir kuris kūrinys kuriam padarė įtaką. O gal pats žurnalo redaktorius sugretino du artimos temos darbus?

Koks Saulutėje skelbiamo S. Romerienės darbo likimas, sužinoti nepavyko. Dailininkės kūrinių yra Lietuvos dailės muziejuje, Nacionaliniame M. K. Čiurlionio muziejuje, Šiaulių „Aušros“ muziejuje, Kelmės krašto muziejuje, privačiose kolekcijose Lietuvoje ir užsienyje.

Adomo Jakšto eilėraštis, kiek paredaguotas, spausdinamas jo kūrybos rinktinėje (Jakštas, Adomas. Rinktinė: lyrika, satyros, vertimai ir sekimai, feljetonai / [sudarė, įžangos straipsnį ir paaiškinimus parašė Jonas Šlekys]. – Vilnius: Vaga, 1998. – (Versmės: poezijos biblioteka). – P. 208–209).

Parengė Reda Tamulienė (LNB)

 

 

Rengiant šią publikaciją, naudotasi Saulute iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos fondų. Žurnalas prieinamas suskaitmeninto Lietuvos kultūros paveldo portale https://naujas.epaveldas.lt

Žurnalas „Rubinaitis“, 2022 Nr. 1 (101)

 

 

Sveiki!

„Rubinaitis“ toliau plaukia per vaikų knygų vandenyną

Balandžio 2-oji – tarptautinė vaikų knygos diena

Pasakojimai – tarsi sparnai, leidžiantys kasdien skraidyti aukštai danguje

Apžvalgos

Po saule nieko naujo (2021 m. realistinė lietuvių vaikų ir paauglių proza)
Kaip gauti velnių ir kitų padarų* (2021 m. lietuvių autorių pasakos)
Kai morkai negali įsakyti (2021 m. lietuvių vaikų poezija)

Nuotraukos pasakoja

Originali Vytauto Račicko kaukė

Dalijamės patirtimi

Suteikime vaikams laisvę veikti*

Mano vaikystės skaitymai

Skaitantys žmonės gyvena geriau ir laimingiau

Paskaitykim, mama, tėti!

Medis ir lapė
Balutės Eršiulės šuoliukai; Kaip balutė Eršiulė tapo jūra

Bibliografija

Pažinkime ukrainiečių vaikų literatūrą

Reikalavimai mokslo straipsniams

Reikalavimai mokslo straipsniams

Kronika. Informacija. Skelbimai

Kronika. Informacija. Skelbimai

Summary

SUMMARY

Vaikų literatūros rašytojai ir personažai meno kūriniuose

Brolių Grimmų pasaka „Brėmeno muzikantai“

Mūsų partneriai ir rėmėjai