MAŽO MIESTELIO MOKINIŲ SKAITYMAS

 

Norėdama ištirti paauglių skaitymą, apklausiau 89 savo mokyklos, kurioje dirbu bibliotekininke, 5–10 klasių mokinius, pateikdama jiems tokią anketą:

  1. Ką labiau mėgsti skaityti – žurnalus ar knygas?
  2. Kaip renkiesi knygą?
  3. Kas tau yra skaitymas?
  4. Kokių knygų norėtum rasti mokyklos bibliotekoje?
  5. Kokia šiemet perskaityta knyga tau labiausiai patiko?
  6. Ar pageidautum, kad tavo knygų skaitymą kontroliuotų mokytojas?

 

Paauglių dėmesio knygai ypatumai

 

Ištyrus žurnalų ir (ar) knygų skaitymo pomėgius, paaiškėjo, kad dauguma mokinių (46%) labiau mėgsta skaityti žurnalus, 17% – žurnalus ir knygas, 32% – knygas, 5% neskaito nieko (žr. 1 pav.).

1 pav. Žurnalų ir knygų skaitymo pomėgiai 5–10 klasėse
1 pav. Žurnalų ir knygų skaitymo pomėgiai 5–10 klasėse

Paaugliai labiau linkę skaityti ne knygas, o lengvesnio turinio žurnalus, kurie vilioja ryškiomis spalvomis, gera poligrafija. Kita vertus, žurnalai skirti jų amžiui, atitinka jų poreikius. O naujų, patrauklių paaugliams skirtų grožinės literatūros knygų mokyklos biblioteka turi labai nedaug. Pavyzdžiui, 2005 m. iš 368 Lt, skirtų mūsų mokyklai ugdymo procesui būtinai literatūrai įsigyti, už grožinę paauglių literatūrą sumokėjome 161 Lt , t. y. nusipirkome 10 knygų. Tai L. Sacharo Duobės, Berniukas mergaičių tualete, M. Burgesso Heroinas, Darant tai, J. R. R. Tolkieno Žiedų valdovas ir kt. Šios knygos nestovi lentynose, jos yra tiesiog graibstomos. Labai norėtųsi, kad tokių knygų galėtume įsigyti ne 10, o bent jau 50.

Populiariausi žurnalai: „Justė“, „Mergaitė“, „Flinto bumas“, „Kompiuterija“, „Karys“.

Mėgstami laikraščiai: „Mokyklos frontas“, „Šratinukas“ (mokyklos laikraštukas).

Ištyrus, pagal kokius kriterijus mokiniai renkasi knygas, išryškėjo toks vaizdas: 7% – pagal viršelį, 5% – pagal pavadinimą, 9% – pagal turinį, 9% – pagal pomėgius, 11% – pataria bibliotekininkė, 16% – pagal rekomenduojamų knygų sąrašus, 17% – pagal draugų rekomendacijas, 23% – pagal anotacijas. Apibendrinti šį vaizdą ir daryti aiškias išvadas gana keblu…

Mokiniams, kurie prašo padėti išsirinkti knygą, visada nurodau rekomenduojamų knygų sąrašus. Šie sąrašai man, ne specialistei, – kaip kelrodė žvaigždė. Jais vadovaujuosi ir gavusi lėšų naujai literatūrai įsigyti.

 

Požiūris į skaitymą

 

Atsakydami į klausimą, kas jiems yra skaitymas, dauguma moksleivių (44%) pripažino, kad skaitymas padeda „visapusiškai tobulėti, geriau mokytis ir pasirengti gyvenimui“. 30% teigė, kad tai „atgaiva, malonumas ir džiaugsmas“, „pabėgimas nuo realybės, užsimiršimas, atsipalaidavimas“, „geras dalykas, kuris keičia požiūrį į gyvenimą“, „žinių plėtimas, laisvalaikio leidimas vietoj tuščio bimbinėjimo“, „pramoga, kuri lavina vaizduotę“. „Jei knyga neįdomi – nuobodu, jei įdomi – tai maloniausias dalykas“, – tvirtino 8% proc. moksleivių. Anot 5% moksleivių, „tai nuobodybė“, „mokytojo liepimas“, „kančia“, „nesąmonė“ (žr. 2 pav.). Taip atsakė neskaitantys ir nenorintys to daryti. Toks jų neigiamas požiūris į knygas, atrodo, susijęs su kažkada patirtais dideliais sunkumais įveikiant skaitymo techniką, su tėvų ar mokytojo prievarta. Nors nėra perskaitę nė vienos įdomios knygos, nėra išgyvenę skaitymo malonumo, šie mokiniai iš anksto visa tai neigia. Matyt, su tokiais mokiniais reikėtų padirbėti atskirai: šiltai ir draugiškai patarti perskaityti kurią nors vieną tarp kitų mokinių labai populiarią knygą. Derėtų juos užkrėsti viena ar kita knyga.

2 pav. Mokinių požiūris į skaitymą
2 pav. Mokinių požiūris į skaitymą

 

Mokinių skaitymo polinkiai, interesai, pageidavimai

Kokios tematikos, kokio pobūdžio knygų mokiniai labiausiai pageidautų, rodo anketos atsakymais pagrįsta 1 lentelė.

Matome, kad berniukų ir mergaičių polinkiai išsiskiria. Berniukai daugiau pageidauja kovinių, fantastikos knygų („nuotykių ir siaubo“, „apie vampyrus“, „apie karus“), literatūros apie sportą („apie krepšinį“), techniką. Mergaitėms labiau reikia romantiškų meilės romanų, knygų apie paauglių gyvenimą („apie puošmenas, gėles, drabužius“, „apie jaunimą ir jo problemas“, „romanų jaunimui“), magiją („apie burtus, mistiką“).

 

Labiausiai paaugliams patikusios 2005 m. knygos

 

Mokinių atsakymai į penktąjį anketos klausimą apibendrinti 2 lentelėje.

Kaip matome, tarp mergaičių populiariausia J. Ulrich Meilė mobiliuoju telefonu, tarp vyresniųjų mokinių – M. Burgesso Darant tai. Berniukams labiau nei mergaitėms patiko J. Rowling knygos.

 

Mokiniai apie užklasinio knygų skaitymo kontrolę

 

Į klausimą, ar pageidautų, kad jų užklasinį skaitymą kontroliuotų mokytojas, 86% mokinių atsakė kategorišku „ne“ („Ką noriu, tą ir skaitau“, „Nemėgstu, kai man nurodinėja“, „Skaitau sau, o ne mokytojui“, „Man patinka pačiam išsirinkti“, „Aš turiu savo skonį“), o 14% pageidavo, kad jų užklasiniam skaitymui vadovautų mokytojas. (žr. 3 pav.) Tie 14% – pažangesni, stropesni 5–6 klasių mokiniai. Jie norėtų, kad knygų skaitymas būtų vertinamas, kad mokytojai paaiškintų, kas tose knygose esminga. Tai, anot mokinių, „būtų įdomu“, „nes kitaip sunku prisiversti skaityti“, „taip labiau įsiminsiu knygą, kurią perskaičiau“. Vyresnieji nori būti savarankiški ir knygas rinktis patys. Jie būgštauja, kad mokytojai nelieptų per daug skaityti. Dar kiti mano, kad mokytojai rekomenduos neįdomias knygas.

 

Keletas išvadų

 

3 pav. Mokinių požiūris į skaitymo kontrolę
3 pav. Mokinių požiūris į skaitymo kontrolę

Grožinę literatūrą daugiausiai skaito penktokai ir šeštokai. Jiems tai dar savaime įdomi veikla. Šie mokiniai pageidauja, kad jų užklasinį skaitymą kontroliuotų mokytojas.

7–10 klasių mokiniai dažniau renkasi pažintinę literatūrą, nes to paprastai reikia įvairiems referatams. Jiems jau tenka didesnis mokslo krūvis, tad grožinei literatūrai lieka mažiau laiko.

Didesnė dalis mokinių labiau mėgsta skaityti žurnalus, o ne knygas. Žurnalai juos traukia ryškiomis spalvomis, gera poligrafija, galvosūkiais ir prizais. Deja, ir jų pasirinkimas bibliotekoje labai menkas. Per pastaruosius trejus metus periodinei spaudai buvo skiriama vos 300–400 Lt per metus.

Mokiniai pageidauja įdomių, patrauklių paauglių serijos „10+“ knygų. Naujausių šios serijos leidinių biblioteka beveik neturi. Berniukai norėtų literatūros apie sportą, techniką. Mergaites traukia romantiški meilės romanai, knygos apie paslaptingus dalykus.

Tai, kad knyga neretai renkamasi pagal viršelį ar pavadinimą, rodo motyvacijos paviršutiniškumą, atsitiktinumą ir menką gebėjimą orientuotis knygų jūroje. Nepaisydami to, vyresnieji mokiniai atkakliai siekia knygas rinktis patys. Netinkamai pasirinktos, mokinių poreikių neatitinkančios knygos – viena iš priežasčių, galinčių atbaidyti nuo skaitymo („Jei knyga neįdomi, skaitymas – didžiausia nuobodybė“).

Didžioji dauguma mokinių pripažįsta, kad skaitymas padeda lavinti įgūdžius. Tik 5% į knygas žiūri piktai, jų neskaito ir nenori to daryti. Mokytojų ir bibliotekininkų rūpestis – užkrėsti šiuos mokinius įdomiomis knygomis.

Nors paaugliai ir labai nori būti savarankiški, vis dėlto saikingas reiklumas yra neišvengiamas. Didžiausia mokytojų priedermė buvo ir yra ugdyti, formuoti pagarbų požiūrį į knygą. Būtina vaikus įtikinti, kad nepaisant to, jog šiuolaikinis žmogus turi daug modernesnių informacijos, komunikacijos šaltinių ar laisvalaikio leidimo formų, skaitymas vis tiek yra nepaprastai svarbi veikla. Knyga gali tai, ko negali jokie technikos stebuklai.

Norint suaktyvinti mokinių skaitymą, būtina labai pagyvinti bibliotekų veiklą, pirmiausia, žinoma, papildant vaikų literatūros fondus (taigi skiriant tam papildomų lėšų). Pagrindinis darbas – projektinė veikla, įdomūs renginiai. Šiuo keliu ir stengiasi eiti mūsų mokyklos biblioteka. Vienas iš projektų, kuriame kasmet dalyvaujame ir kuriam labiausiai tikimės finansinės paramos, – vaikų vasaros užimtumo projektas. Kitas įdomus projektas, kuriame mūsų mokykla dalyvauja antri metai, – Šiaurės šalių bibliotekų savaitė. Nekantriai laukiame ir žadėtojo respublikinio skaitymo skatinimo projektų konkurso.

Žurnalas „Rubinaitis“, 2006 Nr. 2 (38)

 

Įžanginis

KNYGOS PADEDA NESKUBĖTI (Pasisakymas gavus Geriausios 2005 m. vaikų knygos premiją)

Straipsniai

APIE GERIAUSIAS VERSTINES 2005 m. KNYGAS*
MELVINO BURGESSO FENOMENAS: POPULIARUMO PRIELAIDOS
MOKYTOJOS POŽIŪRIU APIE MOKINIŲ SKAITYMĄ*

Mano vaikystės skaitymai

KAS TEN, BALTAJAME KNYGYNĖLYJE?  

Paskaitykim, mama, tėti!

MAŽOJI ŽIEMA

Atidžiu žvilgsniu

Ar tikrai reikėjo į svingerių klubą?
Ar sulauks kaukas Hario Poterio šlovės?
Berniukiškai mergaitiška knyga?

Laiškai

Populiariausios 2005 m. knygos

Bibliografija

APIE VAIKŲ LITERATŪRĄ, SKAITYMĄ 2005 m.

Kronika. Informacija. Skelbimai

KRONIKA. INFORMACIJA. SKELBIMAI

Summary

SUMMARY

Mūsų partneriai ir rėmėjai