KRONIKA. INFORMACIJA. SKELBIMAI

 

2008 m. birželio 6 d. Valkininkų vaikų globos namuose „Spengala“ ir vaikų tuberkuliozės sanatorijoje „Pušelė“ prasidėjo projekto „Knygų šalies pilietis. Skaitau, vadinasi, esu“ kelionė po Lietuvą. Pilietinio ugdymo projektas, kurį vykdo Lietuvos leidėjų asociacija, o remia Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, siekia populiarinti knygą ir skaitymą, suburti Knygų šalies bendruomenę, įtraukti ją į aktyvią, kokybišką ir vertingą knygos kultūros pažintį. Projektui vadovauja, jį koordinuoja ir administruoja Sigutė Chlebinskaitė.

 

R. Staniulienė
R. Staniulienė

Birželio 26 d. Nacionalinėje bibliotekoje Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba surengė seminarą „Vaikų, paauglių spaudos turinys ir etika“. Renginio tikslas – aptarti vaikų ir paauglių žiniasklaidoje kylančias problemas.

Pagrindinį pranešimą „Suaugusiųjų kultūros multiplikacija žurnaluose, skirtuose vaikams ir paaugliams“ pateikė Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos Viešosios informacijos stebėsenos ir analizės skyriaus specialistė Regina Staniulienė. Ji atliko tyrimą, kuriuo siekta nustatyti, kokius pranešimus siunčia žiniasklaida vaikų ir paauglių auditorijai, kokiais informacijos prioritetais vadovaujasi žurnalų leidėjai, kaip laikomasi Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo nuostatų. Tyrimui buvo pasirinkta penkiolika 7–17 metų vaikams ir paaugliams skirtų žurnalų, kurie atspindi įvairius šios auditorijos segmentus, yra skaitomiausi, turi didelį tiražą ir numanomą poveikį. Visą R. Staniulienės pranešimą galima rasti Vaikų literatūros informacijos svetainėje arba Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos tinklalapyje.

Prie Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos veikiančios ekspertų grupės, vertinančios neigiamą poveikį nepilnamečiams, narė Lilijana Astra skaitė pranešimą apie vaizdo ir teksto poveikį jaunimui, o Žurnalistų etikos inspektoriaus patarėjas Deividas Velkas supažindino su informacijos, darančios neigiamą poveikį nepilnamečiams, teisiniu reglamentavimu.

Ingrida Laimutytė, žurnalo „Bitutė“ redaktorė, sakė, kad vaikams labai sunku rinktis, todėl suaugusieji turi jiems padėti, neleisti, kad vaikų pasaulėžiūrą formuotų tik televizija ir reklama. Rašytojos Vanda Juknaitė, Marytė Kontrimaitė ir Gintarė Adomaitytė apgailestavo, kad 5–8 klasių moksleiviai yra labiausiai apleisti. Paaugliams trūksta erdvės saviraiškai, todėl vertėtų įkurti jiems skirtą žurnalą, galbūt panašų į „Moksleivį“ ar kiek kitokį, labiau atitinkantį šiuolaikinio gyvenimo pulsą.

Žurnalo „Gimtoji kalba“ redaktorė Rita Urnėžiūtė, perskaičiusi nemažai nepilnamečiams skirtų žurnalų, aptarė, į kokią kalbą šiuolaikines paaugles panardina jų leidėjai.

Diskusijoje kalbėję seminaro dalyviai – literatūrologas Kęstutis Urba, poetas Juozas Nekrošius, mokytojai Vidas Garliauskas ir Violeta Juodelienė – išsakė savo mintis, pabrėždami, kad vaiko socializacija yra sudėtingas ir įvairiopas reiškinys, o žiniasklaidos vaidmuo šiame procese ypač svarbus.

Seminaro dalyviai bibliotekos kiemelyje
Seminaro dalyviai bibliotekos kiemelyje

Liepos 25–26 d. Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešojoje bibliotekoje vyko tarptautinis vaikų literatūros seminaras „Jūra ir vaikų literatūra“. Tai šeštasis vaikų literatūros ir skaitybos specialistų susirinkimas prie jūros, tradiciškai sutampantis su Klaipėdoje vykstančia Jūros švente.

Šiemet renginyje dalyvavo ir kolegų iš artimiausių šalių – Latvijos ir Estijos. Pirmoji seminaro diena buvo skirta garsios estų rašytojos Aino Pervik kūrybai. Į renginį atvyko pati rašytoja ir jos dukra – rašytoja ir dailininkė Piret Raud.

P. Raud ir A. Pervik
P. Raud ir A. Pervik

A. Pervik kūrybą analizavo mokytojos Vilija Dailidienė ir Violeta Juodelienė, literatūrologės Loreta Jakonytė ir Džiuljeta Maskuliūnienė, bibliotekininkės Loreta Artmonaitė ir Sarmite Galsa (Latvija), Vilniaus universiteto studentė Urtė Maskuliūnaitė.

Antrojoje seminaro dalyje buvo skaitomi pranešimai, kurių tema – „Uostas ir miestas vaikų literatūroje“. Neringa Mikalauskienė tyrinėjimo objektu pasirinko gatvės vaiką ir nagrinėjo Konstantino Jasiukaičio, Romualdo Spalio, Vlado Dautarto ir Kazio Sajos kūrinius, Irena Baliulė analizavo miestą Vytauto Račicko kūryboje, Kaie Belkov iš Estijos supažindino su estų vaikų literatūroje vaizduojamu šiuolaikiniu kaimo ir miesto gyvenimu, o leidėjas Kaspars Poikans iš Rygos pristatė jūrine tematika rašančio Mario Putninio romanų ciklą Laukiniai pyragai.

Seminaras baigėsi latvių rašytojo Jurio Zvirgzdinio pasakos inscenizacija, kurioje vaidino pats autorius ir nemažai kitų seminaro dalyvių, o vyksmui vadovavo bibliotekininkė iš Jūrmalos Inguna Radzinia.

Seminaro dalyviams buvo pasiūlyta ir kultūrinė programa – ekskursija po Žemaitiją, kurios metu aplankytas Akmenų muziejus Mosėdyje, Orvydų sodyba, Motiejaus Valančiaus gimtinė Nasrėnuose.

Prie ankstesnių seminaro organizatorių – Nacionalinės bibliotekos Vaikų literatūros centro, IBBY Lietuvos skyriaus ir Klaipėdos jaunimo centro – šiemet prisidėjo ir Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka. Už suteiktą paramą rengiant seminarą nuoširdžiai dėkojame bibliotekos direktoriui Juozui Šikšneliui bei klaipėdiškiams IBBY nariams Almai Venclauskaitei ir Aleksui Bagdonavičiui.

Iš kairės: K. Urba, A. Augustaitienė, E. Sabalionytė, A. Valantinienė. A. Augustaitienės nuotr.
Iš kairės: K. Urba, A. Augustaitienė, E. Sabalionytė, A. Valantinienė. A. Augustaitienės nuotr.

Rugsėjo 7–10 d. Kopenhagoje vyko 31-asis IBBY kongresas. Atidarymo iškilmėse dalyvavo Danijos karalienė Margareta II, H. Ch. Anderseno medalių ir šio kongreso globėja. Ji pati įteikė medalius šveicarų rašytojui Jürgiui Schubigeriui ir italų dailininkui Roberto Innocenti. Atidarymo koncerto moto – „Su Anderseno dvasia“. Ir išties jis rėmėsi muzikinėmis bei teatrinėmis garsiojo dano kūrybos interpretacijomis. Kaip reta turiningi ir įtaigūs buvo kongreso plenariniai pranešimai, kuriuos, be kitų, skaitė ir tokios garsenybės kaip H. Ch. Anderseno premijos laureatė Maria Machado, dailininkas Peteris Sisas, švedų rašytojas Matsas Wahlas, Danijos vaikų literatūros profesorius Torbenas Weinreichas. Seminarų metu buvo skaitomi pranešimai pagrindine kongreso tema „Pasakojimai istorijoje, istorija pasakojimuose“, taip pat apie H. Ch. Anderseno kūrybą, skaitymo skatinimo būdus ir kt. Pristatytas tradicinis IBBY Garbės sąrašas, į kurį įrašyta ir Vytautės Žilinskaitės knyga Kintas, o vertimų skyriuje – Adomo Druktenio išversta Johannos Spyri Heida. Veikė visų į Garbės sąrašą patekusių, taip pat H. Ch. Anderseno premijos laureatų ir pretendentų į ją knygų paroda. Kaip jau rašėme, Lietuva šiai premijai buvo pristačiusi Kęstučio Kasparavičiaus darbus. Kongreso dalyviai vartė solidžią šio menininko dosjė ir grožėjosi jo iliustruota Coliuke. Generalinės asamblėjos metu buvo išrinkta nauja IBBY valdyba, prezidentės pareigas toliau eis amerikietė Patricia Aldana. Lietuvai kongrese atstovavo Aldona Augustaitienė, Kęstutis Urba ir Alma Valantinienė.

Vaikų literatūros skyriuje
Vaikų literatūros skyriuje

Rugpjūčio 19-oji – įsimintina diena mažiesiems klaipėdiečiams ir jų tėveliams. Viename gražiausių miesto pastatų (buv. pirklio Gerlacho namuose) atidarytas Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės bibliotekos Vaikų literatūros skyrius (Herkaus Manto g. 25). Tai svarbus įvykis bibliotekos gyvenime, mat pirmą kartą šis padalinys įsikūrė pačios bibliotekos patalpose. Įveikus daugybę biurokratinių kliūčių, vaikų biblioteka skaitytojus pasitinka reto grožio lubų lipdiniais, jaukiais kiemeliais ir 50 tūkst. egzempliorių knygų fondu. Vaikų džiaugsmui – žaisloteka, videoteka, interneto prieiga, dvi renginių salės, erdvi skaitykla, kur galima ne tik pasklaidyti naujausius žurnalus, susipažinti su informaciniais leidiniais, bet ir sudarytos sąlygos ruošti pamokas ar tiesiog palaukti iš darbo grįžtančių tėvelių.

Bibliotekos bendruomenė mano, kad visa, kas geriausia ir gražiausia, reikia skirti augantiems skaitytojams, todėl vienu balsu nusprendė kaip kompensaciją už ilgą persikraustymą, stringantį atidarymą ir ištikimybę savo bibliotekai visiems skaitytojams iki šešiolikos metų LIBIS bilietus keturis mėnesius išduoti nemokamai. (Informaciją pateikė Vaikų literatūros skyriaus vedėja Alma Venclauskaitė.)

 

Leidykla „Nieko rimto“ ir jos autoriai, šiemet pelnę svarbių apdovanojimų Lietuvoje, matomi ir užsienyje. Vieni populiariausių vaikų knygų kūrėjų Sigutė Ach ir Kęstutis Kasparavičius buvo pastebėti Tekančios Saulės šalyje – Japonijoje. Liepos viduryje vykusioje tarptautinėje Tokijo knygų mugėje pirmą kartą buvo pristatyta mūsų šalis. Bendrame Lietuvos ambasados ir Japonijos leidėjų asociacijos kultūriniams mainams stende buvo eksponuojama 80 lietuviškų leidinių kolekcija, kurioje ypatingas dėmesys skirtas vaikų literatūrai. Didžiulio susidomėjimo sulaukė Sigutės Ach ir K. Kasparavičiaus iliustruotos knygos, leidyklos „Nieko rimto“ atvirukai, reprodukcijos, ženkliukai.

Kita žinia – iš Prancūzijos. K. Kasparavičiaus knyga Dingęs paveikslas atstovaus Lietuvai Paryžiaus nacionalinėje bibliotekoje vyksiančioje vaikų literatūros parodoje „Po Europą su 27 paveikslėlių knygomis“.

Leidykla „Nieko rimto“ yra išleidusi vienuolika K. Kasparavičiaus iliustruotų knygų, keturioms dailininkas tekstus sukūrė pats. Dingęs paveikslas – geriausia 2007 m. knyga mažiausiems skaitytojams. Būtent šią paveikslėlių knygą pastebėjo prancūzų kritikai. Ji bus pristatyta ne tik parodoje, kur įvyks audiovizualinė knygos prezentacija, bet ir žiniasklaidoje, internete.

Prancūzijos nacionalinės bibliotekos Jaunimo literatūros centro organizuojama paroda šurmuliuos Nacionalinės bibliotekos erdvėse nuo spalio 11 d. iki kitų metų sausio 4 d.

 

Paskelbti kandidatai į 2009 m. Astridos Lindgren premiją. Iš viso pristatyti 153 rašytojai ir knygų iliustruotojai iš 60 pasaulio šalių. Visą kandidatų sąrašą galima rasti svetainėje www.alma.se. Lietuvos rašytojų sąjunga šiai prestižinei premijai pristatė rašytoją Algimantą Zurbą.

 

Miuncheno tarptautinės jaunimo bibliotekos kasmečiame leidinyje „Baltieji varnai ‘2008“ („The White Ravens ‘2008“), kuriame pristatomos reikšmingiausios pasaulio šalių knygos vaikams ir jaunimui, anotuojama Vytautės Žilinskaitės apysaka Kintas.

 

Latvijos leidykla „Liels un mazs“ išleido Vytauto V. Landsbergio ir Kęstučio Kasparavičiaus knygą Tinginių pasakos (Sliņķu pasakas).

 

IBBY sekretoriatas skatina bibliotekas, taip pat visus, kurie domisi vaikų literatūra, prenumeruoti tarptautinį žurnalą „Bookbird“. Prenumeratos formą galima rasti tinklalapyje www.ibby.org.

 

2008 m. gruodžio mėnesį planuojami Prano Mašioto skaitymai, kurių tema – „Mokyklos pasaulis vaikų literatūroje“. Visus, kurie ketina dalyvauti seminare ir skaityti pranešimus, prašytume informuoti organizatorius „Rubinaičio“ adresu.

Rašė ir fotografavo R. K.

 

2008 metų RUBINAIČIO leidybą remia: Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas; Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka.

 

Gerbiamieji mūsų skaitytojai!

„Rubinaitis“, džiaugdamasis kiekviena iniciatyva, skatinančia vaikus bei paauglius skaityti, atkreipia Jūsų dėmesį, jog netrukus vėl prasidės Metų knygos rinkimų akcija. Pasistenkite sudominti ja savo globotinius – knygų bičiulius.

Informacijos ieškokite adresu: http://metuknygosrinkimai.skaitymometai.lt/

Žurnalas „Rubinaitis“, 2008 Nr. 3 (47)

 

Įžanginis

KOKS ĮVAIRUS PASAULIS!

Straipsniai

KOKĮ GATVĖS VAIKĄ MATO MŪSŲ RAŠYTOJAI?
MIESTAS VYTAUTO RAČICKO APYSAKOSE
„PRAŠOM PASIRŪPINTI ŠIUO MEŠKIUKU. LABAI AČIŪ“

Mano vaikystės skaitymai

„MANO VAIKYSTĖ TAIP TOLI KAIP SAULĖ NUSILEIDUS...“

Paskaitykim, mama, tėti!

Mama, tėtė, aš ir ji

Supažindiname

2008 m. Hanso Christiano Anderseno medalis (Laureatų pristatymo kalba)

Atidžiu žvilgsniu

Sužeistos paauglystės šauksmas
Tryliktojo dūžio romanas
Pirmoji pagalba nuobodžiaujantiems berniukams

Laiškai

Apie knygelių skaitymą
Vaikų fotonovelės apie skaitymą

Bibliografija

2009 m. VAIKŲ LITERATŪROS DATOS

Summary

SUMMARY

Mūsų partneriai ir rėmėjai