„Metai tegu būna ilgesni...“ (profesoriaus Vinco Aurylos 100-mečiui ir poeto Martyno Vainilaičio 90-mečiui)

 

 

 

Dail. nežinomas
Dail. nežinomas

Sustabdytos akimirkos nuotraukose, seni atvirukai, tyliai glūdintys atminimo dėžutėse, mums primena praėjusį laiką, buvusias šventes, išėjusius žmones, šiltą bendravimą… Gaila, kad nyksta graži ir prasminga šventinių atvirukų tradicija, kai sveikinimus rašydavome ranka, aukodavome laiko, įdėdavome širdies. Rašyti ranka sveikinimo atviruką – tai su žmogumi kalbėtis artimiau, jaukiau… Juk ir braižas skaitančiajam daug pasako apie rašantįjį. Svarbu ir tai, koks atvirukas parenkamas, kas jame vaizduojama.

LNB archyvuose saugomi poeto Martyno Vainilaičio naujametiniai atvirukai, skirti kolegai profesoriui, vaikų literatūros tyrinėtojui Vincui Aurylai. Vainilaičio linkėjimai parašyti „iš visos dūšios“. Ir atvirukai parinkti ne atsitiktiniai, o meniški, su subtiliais vaizdais. Vienas jų – ryškiaspalvis – Marijos Ladigaitės, iliustravusios ir vaikų literatūros knygas. Švenčių proga Vainilaitis Aurylai siunčia savo eilėraštį „Sninga“. Įdomu tai, kad atviruke randame ankstesnįjį šio eilėraščio variantą. Rinkinyje Spalvoti nykštukai (1986) antras posmelis skamba kitaip: „Nuo ryto lig vakaro sninga. / Atrodo, šiaurys aveles / Į žydras dangaus pieveles / Atvarė ir vilnas jų purto. / Ir va – iš buriuko užburto / Nuo ryto lig vakaro sninga.“ Poetinei formai išgryninti kartais prireikia ne vienų metų… O kitame atviruke Vainilaitis bičiulį apkabina vyriškai „dzūkiškai“.

Dail. Marija Ladigaitė
Dail. Marija Ladigaitė

Ši šventinė korespondencija liudija neeilinių asmenybių – vaikų poeto ir vaikų literatūros tyrinėtojo – gražią bendrystę. 1974 m. atviruke dar kreipiamasi oficialiau: „Gerbiamas ir mielas Vincai Auryla“, o vėliau, 1981 m., kreipiamasi labai šiltai ir intymiai – „Vincai, drauguži mielas“. Laikas bėga ir suartina žmones, sustiprina jų ryšius.

Naujametinį laiką mena ne tik žiemiški atvirukai, bet ir Vinco Aurylos nuotrauka su sūnumi Sigitu prie kalėdinio namelio. Nežinoma nei fotografavimo data, nei tiksli vieta. Bet juk svarbiausia – užfiksuota emocija: Kalėdų Senelis (žinoma, tada, sovietmečiu, vadintas Seniu Šalčiu), nedrąsiai apkabintas dar nedidelio berniuko, šalia – tėvas. Ar ne visi turime panašių vaikystės nuotraukų?

Vincas Auryla su sūnumi Sigitu naujametinių švenčių laikotarpiu. Apie 1970–1971 m. Nežinomas fotografas. Nuotrauka ir atvirukai iš LNB archyvų
Vincas Auryla su sūnumi Sigitu naujametinių švenčių laikotarpiu. Apie 1970–1971 m. Nežinomas fotografas. Nuotrauka ir atvirukai iš LNB archyvų

Parengė Džiuljeta Maskuliūnienė (LNB),

Roma Kišūnaitė (LNB)

 

 

Žurnalas „Rubinaitis“, 2023 Nr. 4 (108)

 

 

Sveiki!

Visų mūsų Pranas Mašiotas

Sukaktys

Simono Daukanto „Žemaičių pasakos“ jo palikimo jaunuomenei kontekste (230-osioms rašytojo gimimo metinėms)
Šimtametis Bembis
Keli pastebėjimai apie Šatrijos Raganos „Viktutę“ (knygos pasirodymo 120-mečiui)
Gerasis daktaras iš Zarasų ir Šatrijos Raganos apysaka „Viktutė“ (Domininkui Bukontui – 150, apysakai – 120)

Moksliniai tyrimai

Tradicinių lietuvių mitinių būtybių vaizdinių transformacijos šiuolaikinėje lietuvių vaikų literatūroje: baubo ir maumo atvejis
Egzilio moterų kūrybos ir rašymo vaikams paralelė
Skaityti su kūdikiu: knygų vaikams nuo 0 iki 3 metų rinkos specifika Prancūzijoje

Mano vaikystės skaitymai

Užaugusieji vienkiemyje yra šiek tiek kitokie

Retro

Prano Mašioto jubiliejai

Vaikų literatūros datos

2024 m. vaikų literatūros datos

Kronika. Informacija. Skelbimai

Kronika. Informacija. Skelbimai

Summary

SUMMARY

Vaikų literatūros rašytojai ir personažai meno kūriniuose

Pasakų parkas Mašiotynėje

Mūsų partneriai ir rėmėjai