Prano Mašioto jubiliejai

 

 

 

Fotografas nenurodytas. Iliustracija iš portalo „Epaveldas.lt“
Fotografas nenurodytas. Iliustracija iš portalo „Epaveldas.lt“

Rodos, taip neseniai minėjome Prano Mašioto 150-ies metų jubiliejų: jam buvo skirta konferencija, išleista straipsnių, laiškų, atsiminimų knyga Prano Mašioto šviesa. Bet laikas nenumaldomai lekia, nusinešdamas visą dešimtmetį. Pasklaidykime senąją spaudą ir pasmalsaukime, kaip pats Mašiotas šventė savo jubiliejinius gimtadienius.

Reikšmingai šešiasdešimtmetį paminėjo leidinys Švietimo darbas, beveik visą 1923 m. dešimtąjį numerį skyręs „didelio tautos darbininko Prano Mašioto šešių dešimtų metų amžiaus sukaktuvėms paminėti“1. Žurnale publikuota dešimt straipsnių, skirtų atsiminimams apie jubiliatą bei jo nuopelnams įamžinti. Šešiasdešimtmečio jubiliejaus vakarienę Kauno karininkų klube vaizdžiai aprašė Vaižgantas2 ir kriptonimu X pasirašęs nežinomas asmuo, užsiminęs, jog „draugingos kalbos ir atsiminimų pašnekesiai tęsėsi lig 5 val. ryto“3.

Spausdinama nuotrauka susijusi su 70-uoju Mašioto gimtadieniu. Jos istoriją aprašė Vaclovas Čižiūnas: „Prisiminiau, kaip prieš penkerius metus, gruodžio 17 d. Valstybės Radiofone didelis būrys kauniškių pradžios mokyklų mokinių Vaikų kampelyje sveikino visiems Lietuvos vaikams žinomą rašytoją Praną Mašiotą. Tuomet jam buvo sukakę 70 metų amžiaus. O gruodžio 19 d., kuri yra Prano Mašioto gimimo diena, dviejų pačių didžiųjų Kauno pradžios mokyklų mokinių atstovai buvo nuvykę pas Jubiliatą sveikinti jį Kauno ir visos Lietuvos vaikų vardu. Ten buvo atvykusių gimnazijų sveikintojų ir daugybė atsiųstų iš visų Lietuvos kampų laiškų ir telegramų su linkėjimais.“4 Fotografuota Mašiotų namuose Kaune, K. Donelaičio gatvėje.

75-ojo gimtadienio proga Dėdė Pranys taip pat sulaukė svečių – tąkart jį aplankė Kauno radiofono vaikų valandėlės dalyviai.

_________________________________

1 Švietimo darbas, 1923, Nr. 10, p. 628.

2 [Vaižgantas], „Pranas Mašiotas“, Vairas, 1923, gruodžio 22 d., Nr. 13, p. 16. Parašas: V.

3 X, „Prano Mašioto jubiliejus“, Lietuva, 1923 m. gruodžio 23–26 d., Nr. 290, p. 7–8.

4 Vaclovas Čižiūnas, „Pusvalandis pas Praną Mašiotą“, Žiburėlis, 1938, Nr. 22, p. 5.

Parengė Reda Tamulienė (LNB)

 

 

Žurnalas „Rubinaitis“, 2023 Nr. 4 (108)

 

Sveiki!

Visų mūsų Pranas Mašiotas

Nuotraukos pasakoja

„Metai tegu būna ilgesni...“ (profesoriaus Vinco Aurylos 100-mečiui ir poeto Martyno Vainilaičio 90-mečiui)

Sukaktys

Simono Daukanto „Žemaičių pasakos“ jo palikimo jaunuomenei kontekste (230-osioms rašytojo gimimo metinėms)
Šimtametis Bembis
Keli pastebėjimai apie Šatrijos Raganos „Viktutę“ (knygos pasirodymo 120-mečiui)
Gerasis daktaras iš Zarasų ir Šatrijos Raganos apysaka „Viktutė“ (Domininkui Bukontui – 150, apysakai – 120)

Moksliniai tyrimai

Tradicinių lietuvių mitinių būtybių vaizdinių transformacijos šiuolaikinėje lietuvių vaikų literatūroje: baubo ir maumo atvejis
Egzilio moterų kūrybos ir rašymo vaikams paralelė
Skaityti su kūdikiu: knygų vaikams nuo 0 iki 3 metų rinkos specifika Prancūzijoje

Mano vaikystės skaitymai

Užaugusieji vienkiemyje yra šiek tiek kitokie

Vaikų literatūros datos

2024 m. vaikų literatūros datos

Kronika. Informacija. Skelbimai

Kronika. Informacija. Skelbimai

Summary

SUMMARY

Vaikų literatūros rašytojai ir personažai meno kūriniuose

Pasakų parkas Mašiotynėje

Mūsų partneriai ir rėmėjai