Pasakų parkas Mašiotynėje

 

Mašiotynė – tai rašytojo, pedagogo, visuomenės veikėjo Prano Mašioto ir jo sūnaus Jono, matematikos vadovėlių autoriaus, vasarvietė, suprojektuota architekto Vytauto Landsbergio-Žemkalnio. Sodyba įkurta 1937 m. tuomet buvusiame Palankių kaime (vėliau tapusiame Kačerginės kurorto dalimi). 1938–1940 m. rašytojas joje gyveno, kūrė, bendravo su anūkais, sėmėsi ramybės iš greta tekančio Nemuno tėkmės. Sodybą Prano ir Jono Mašiotų palikimo puoselėtojų draugijai padovanojo rašytojo anūkė Baniutė Mašiotaitė-Kronienė.

Pasakų senelis. Skulptūros autorius – Algirdas Jasilionis. Kristupo Vaisvalavičiaus nuotr. 2023 m.
Pasakų senelis. Skulptūros autorius – Algirdas Jasilionis. Kristupo Vaisvalavičiaus nuotr. 2023 m.

Medinių skulptūrų parkas Mašiotynėje pradėtas kurti 2004 m. vasarą, kai čia minėtosios draugijos ir Kačerginės kultūros centro bei VšĮ „Prienų drožėjai“ pakviesta kirviais ir kaltais supoškėjo respublikinė jaunųjų skulptorių stovykla (vadovas skulpt. Algimantas Sakalauskas). Simboliška, jog pasakų herojais Mašiotynės sodelį pagyvino ne tik žinomi meistrai, bet ir jauni kūrėjai, tarp kurių buvo net ir moksleivių – pavyzdžiui, vieną iš parko teritorijoje pūpsančių ežių, parko lankytojų pramintą Ežiu Praniu, išskaptavo tuomet dar tik septintokas Edgaras Aidukevičius iš Sangrūdos. Stovyklos Mašiotų sodyboje buvo organizuojamos dvejus metus iš eilės, tad parką pripildė ne tik jaunų, bet ir patyrusių meistrų atgaivintos rašytojo personažų istorijos. Talentingų skulptorių įvairiais personažais papuošti ąžuoliniai suoleliai, sūpynės ir net žalčiais apraizgytas šulinys (aut. Kęstutis Benedikas) vilioja parke pasilikti ilgiau ir pasimėgauti gamtos bei žmogaus kūrybos artumu.

Vikšras ir varna. Kristupo Vaisvalavičiaus nuotr. 2023 m.
Vikšras ir varna. Kristupo Vaisvalavičiaus nuotr. 2023 m.

Ruošiantis paminėti Prano Mašioto 160-ąsias gimimo metines 2023 m. vasarą Kačerginėje atnaujintos visos septyniolika Mašiotynės parko skulptūrų, primenančių pasakų senelio meilę ir atsidavimą vaikams. Beveik prieš 20 metų sukurtos natūralaus medžio skulptūros nuvalytos, impregnuotos. Už Kačerginės gyventojų suaukotas lėšas (kilniam reikalui aukoti sukvietė Lina Sinkevičienė, buvusi ilgametė draugijos pirmininkė) skulptūras šią vasarą restauravo skulptorius Vidmantas Vikšraitis (sūpynių „Vikšras ir varna“ autorius).

Medinių skulptūrų parkas Mašiotynėje. Kristinos Vaisvalavičienės nuotr. 2023 m.
Medinių skulptūrų parkas Mašiotynėje. Kristinos Vaisvalavičienės nuotr. 2023 m.

 

 

Žurnalas „Rubinaitis“, 2023 Nr. 4 (108)

 

 

Sveiki!

Visų mūsų Pranas Mašiotas

Nuotraukos pasakoja

„Metai tegu būna ilgesni...“ (profesoriaus Vinco Aurylos 100-mečiui ir poeto Martyno Vainilaičio 90-mečiui)

Sukaktys

Simono Daukanto „Žemaičių pasakos“ jo palikimo jaunuomenei kontekste (230-osioms rašytojo gimimo metinėms)
Šimtametis Bembis
Keli pastebėjimai apie Šatrijos Raganos „Viktutę“ (knygos pasirodymo 120-mečiui)
Gerasis daktaras iš Zarasų ir Šatrijos Raganos apysaka „Viktutė“ (Domininkui Bukontui – 150, apysakai – 120)

Moksliniai tyrimai

Tradicinių lietuvių mitinių būtybių vaizdinių transformacijos šiuolaikinėje lietuvių vaikų literatūroje: baubo ir maumo atvejis
Egzilio moterų kūrybos ir rašymo vaikams paralelė
Skaityti su kūdikiu: knygų vaikams nuo 0 iki 3 metų rinkos specifika Prancūzijoje

Mano vaikystės skaitymai

Užaugusieji vienkiemyje yra šiek tiek kitokie

Retro

Prano Mašioto jubiliejai

Vaikų literatūros datos

2024 m. vaikų literatūros datos

Kronika. Informacija. Skelbimai

Kronika. Informacija. Skelbimai

Summary

SUMMARY

Mūsų partneriai ir rėmėjai