Parodos, pokalbiai, seminarai

1994 m. Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Vaikų literatūros centro ir IBBY Lietuvos skyriaus bendri renginiai

 

Kovo 21 d. – Vaikų žurnalo Genys 500-ojo numerio jubiliejus. Vaikų literatūros centro skaitykloje surengta paroda Genys 500-asis, konferencijų salėje – redakcijos darbuotojų susitikimas su skaitytojais.

Kovo 30 d. – Tarptautinė vaikų knygos diena.

1) Paroda Knygos vaikams ir jaunimui, 1993;

2) Vaikų literatūros kūrėjų, kritikų, leidėjų ir skaitytojų pokalbis apie dabartinę vaikų knygos situaciją;

3) Vaikų knygos šventė: moksleivių susitikimas su rašytojais ir vertėjais, premijų įteikimas knygų autoriams, labiausiai vaikams patikusių knygų penketuko paskelbimas.

Geriausia, meniškiausia 1993 metų knyga pripažinta Ramutės Skučaitės eilėraščių rinkinys Lopšinė ešeriukui (Vilnius, „Vyturys“). Autorei įteikta Šarūno Marčiulionio piniginė premija. Kultūros ir švietimo ministerijos piniginė premija paskirta Birutei Baltrušaitytei už apsakymų rinkinį Po Žalgirio kautynių (Vilnius, Lietuvos rašytojų sąjungos 1-kla). Premijuotos knygos įrašytos į Lietuvos vaikų rašytojų Garbės knygą.

Gegužės 12 d. – Seminaras Lietuvių vaikų periodika, skirtas lietuviškos spaudos atgavimo 90-osioms metinėms. Seminare dalyvavo vaikų periodikos leidėjai, žurnalistai, IBBY sekcijos nariai. G. Raguotienė skaitė pranešimą Lietuvių vaikų periodikos istorijos bruožai, organizuotas leidėjų ir vertintojų dialogas apie konkrečius periodikos leidinius.

Veikė Lietuvos ir užsienio šalių vaikų ir jaunimo periodikos paroda.

Gegužės 12 d. – Tarptautinis vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos Lietuvos skyrius pakvietė informaciniam pokalbiui Kas ką darome vaikų labui visuomenines organizacijas. Pokalbyje dalyvavo Lietuvos nacionalinis UNICEF komitetas, Lietuvos skaitymo asociacija, Lietuvos vaiko draugija, Lietuvos vaikų teatro draugija, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“, Meno edukacijos centras, Lietuvių mokytojų sąjunga, OMER (vaikų nuo gimimo iki 8 metų ugdymo tarptautinė organizacija), Skautų aido redakcija, Lietuvos vaikų globos organizacija „Pieno lašas“.

Rugsėjo 1 d. – Vaikų literatūros centras surengė Latvijos vaikų literatūros parodą. Parodos atidaryme dalyvavo Latvijos ambasadorius Lietuvoje A. Sarkanis, Latvijos nacionalinės bibliotekos Vaikų skyriaus darbuotojos S. Tretjakova ir I. Ziemele. Vaikų literatūros centras kasmet, rugsėjo 1-ąją, rengiasi pristatyti skaitytojams, leidėjams vaikų knygas iš įvairių šalių.

Informaciją parengė Aldona Augustaitienė

  Žurnalas „Rubinaitis“, 1994 Nr. 1 (1)

 

Įžanginis

Kodėl – „Rubinaitis“?

Recenzijos, Anotacijos

Lopšinė vaikų poezijai
Pasakos – su apysakų sparnais
Košė, kurią verta išsrėbti
Populiariausių knygų konkursų apžvalga

Užsienio vaikų literatūra

J. D. Selindžeris ir penktojo dešimtmečio kultūros lūžis
Tuvei Janson – 80
Pasakojimas apie paskutinį slibiną pasaulyje
Žodinės ir vaizdinės išraiškos sąveika Tuvės Janson kūryboje

Mano vaikystės skaitymai

Žodis Pranui Mašiotui
Kukutis moko vaiką, kaip paglostyti briedį

Supažindiname

Keli žodžiai apie IBBY

Kronika

Baltijos šalių vaikų literatūros forumai
Užsienio vaikų periodikos leidiniai

Summary

Summary

Mūsų partneriai ir rėmėjai