Pasakos – su apysakų sparnais

Prozininkas Jurgis Jankus (g. 1906), kūrybinį kelią pradėjęs Lietuvoje tarpukario metais, o brandžiausias knygas sukūręs išeivijoje, labiausiai žinomas kaip romanistas ir novelistas. Tačiau ir vaikų literatūroje jis savas. Pirmas stambesnis kūrinys, pasirodęs spaudoje 1932 m., buvo literatūrinė pasaka Kalvis Darbeika. Kaip vaikų literatūros kūrėjas iškilo vokiečių okupacijos metais, Žiburėlyje išspausdinęs apysaką Vientautų berniukai, pasakojusią apie patriotiškai nusiteikusio berniuko žygdarbį. Svarbiausią jo kūrybos vaikams dalį sudaro literatūrinės pasakos. Nemaža jų paskelbta išeivijoje vaikams leistuose žurnalėliuose Saulutė ir Eglutė, o šeštajame dešimtmetyje JAV atskiromis knygomis išėjo pasakos – apysakos Po raganos kirviu ir Senas Kareivis Matatutis. Šiais metais jų pakartotinis leidimas* pagaliau pasirodė ir Lietuvoje.

Pasaka-apysaka Po raganos kirviu remiasi dažniau kitų tautų nei lietuvių pasakų siužetu apie raganos kepsniui penimą vaikelį. Senas kareivis Matatutis – gana originalus, Lietuvos praeitimi besiremiąs kūrinys, kuriame iš tautosakos teaptinkame stebuklingą krepšį, bet ir tas savo galią parodo tik antrojoje pasakos-apysakos dalyje. Abiejų kūrinių pasakojimas eina skirtingomis kryptimis, bet jie labai artimi savo humanistiniais idealais, labai lietuviški veiksmo vieta ir laiku, meninio žodžio spalvomis. Abiejų centre – pagrindinių veikėjų paveikslai, pirmojo – paauglio Jakamučio, antrojo – rekruto Matatučio, nestokoja stebuklinių pasakų herojams būdingų bruožų, bet toli juos pralenkia savo vidinio pasaulio intensyvumu, jautrumu, prieraišumu prie tėviškės gamtos, gimtojo krašto, artimųjų. J. Jankus, kaip kūrėjas, pasirinko tikrovės pavertimo pasaka kelią. Tikroviškąją ir pasakiškąją plotmes sulydyti j vieningą visumą, sukurti visapusišką, apysakai, o ne pasakai artimesnį veikėją jam padeda natūralus pasakotojo žodis, gyvi dialogai, permainingas veiksmas.

J. Jankaus knyga praturtins ir skaitytoją, ir nemažų laimėjimų lietuvių vaikų literatūroje sukaupusį pasakos – apysakos žanrą.

Jonas Linkevičius

______________________________________

* Jankus. J. Po raganos kirviu. Senas kareivis Matatutis. – V.: Vyturys, 1994, 176 p.

Žurnalas „Rubinaitis“, 1994 Nr. 1 (1)

 

Įžanginis

Kodėl – „Rubinaitis“?

Recenzijos, Anotacijos

Lopšinė vaikų poezijai
Košė, kurią verta išsrėbti
Populiariausių knygų konkursų apžvalga

Užsienio vaikų literatūra

J. D. Selindžeris ir penktojo dešimtmečio kultūros lūžis
Tuvei Janson – 80
Pasakojimas apie paskutinį slibiną pasaulyje
Žodinės ir vaizdinės išraiškos sąveika Tuvės Janson kūryboje

Mano vaikystės skaitymai

Žodis Pranui Mašiotui
Kukutis moko vaiką, kaip paglostyti briedį

Supažindiname

Keli žodžiai apie IBBY

Kronika

Baltijos šalių vaikų literatūros forumai
Parodos, pokalbiai, seminarai
Užsienio vaikų periodikos leidiniai

Summary

Summary

Mūsų partneriai ir rėmėjai