Užsienio vaikų periodikos leidiniai

Vaikų literatūros centras 1994 metais gavo keletą užsienio vaikų periodikos leidinių.

Žurnalas Bookbird – skirtas viso pasaulio vaikų literatūrai. Leidžia IBBY – Tarptautinė vaikų knygos asociacija anglų kalba. Išeina 4 kartus per metus, Bazelyje, Šveicarijoje. Žurnalo redakcinę kolegiją sudaro 45 redaktoriai iš viso pasaulio, kurie pateikia įvairiausią informaciją, žinias, naujienas, analizę apie savo šalies vaikų literatūrą. Šiais metais leidžiami žurnalo numeriai yra teminiai, skirti vienai ar kitai problemai rimčiau pagvildenti, pavyzdžiui, kokia vaikų literatūros žurnalų ateitis elektronikos amžiuje. Pirmą šių metų žurnalo numerio viršelį puošia mūsų žymaus lietuvių dailininko Stasio Eidrigevičiaus fantastiška kaukė – iliustracija knygelei Akumal Ramachandu Maža kiaulytė. Leidinys skirtas rytų Europos vaikų literatūrai, jos problemoms. Labai įdomus Bookbird antras numeris. Žurnalo tema – seksualumas vaikų literatūroje. Tai iš ties įdomu ir nauja. Žurnalo viršelis papuoštas simpatiškais japonų dailininko Tomoko Hasegawa nuogais žmogeliukais. Kiti žurnalo numeriai supažindins su 1994 metų Anderseno premijos laureatais ir knygos iliustracijos kryptimis.

Vaikų literatūros žurnalas Guliwer leidžiamas Varšuvoje lenkų kalba kartą per du mėnesius. Leidinyje rasime straipsnių apie įvairių tautų literatūrą ir folklorą. Skyrelis Autograf pristato lenkų vaikų literatūros rašytojus. Daug vietos skirta recenzijoms ir kritikai. Antras šių metų žurnalo numeris daug vietos skiria suomių literatūrai ir žinomai vaikų rašytojai Tuvei Janson, kuri neseniai šventė savo 80-ties metų jubiliejų. Jos parašyta knyga Mumiai mėgstama ir skaitoma visame pasaulyje, išversta į 34 kalbas, pelniusi 30 įvairiausių apdovanojimų ir, žinoma, Anderseno premiją. Žurnale yra keletas straipsnių apie Mumių filosofiją, knygos vietą suomių ir pasaulio vaikų literatūroje.

Žurnalas Julit leidžiamas vokiečių kalba Miunchene. Kasmet išeina keturi numeriai. Jį leidžia jaunimo literatūros taryba. Didžiąją dalį leidinio sudaro Jaunimo literatūros tarybos rengiamų seminarų bei kitų renginių pranešimai. 1993 m. balandį vaikų ir jaunimo literatūros specialistai buvo susirinkę padiskutuoti apie smurtą vaikų ir jaunimo literatūroje, 1994 m. balandį kalbėjo apie miesto ir kaimo vaikų vaizdavimą vokiečių vaikų ir jaunimo literatūroje. Žurnalas informuoja apie šiuos seminarus ir spausdina devynis pranešimus. Žurnalas supažindina su vaikų ir jaunimo literatūros premijomis, apdovanojimais ne tik Vokietijoje, bet ir visame pasaulyje. Tradiciniame naujienų skyrelyje pateikiami bibliografiniai sąrašai ir naujų knygų recenzijos.

Žurnalas Onnimanni leidžiamas suomių kalba apie suomių vaikų literatūrą. Yra turinio santrauka anglų kalba. Leidžia Suomių vaikų literatūros Institutas. Išeina keturi žurnalai per metus. Antras Onnimanni numeris skirtas Tuvės Janson 80-ties metų gimtadieniui. Įvairūs sveikinimai, kritiniai straipsniai, jos garbei surengtos konferencijos Tampere mieste programa. Leidinį pagyvina iliustracijos, Tuvės Janson piešiniai, jos nuotraukos. Azijos šalis pristato japonų kalba leidžiamas žurnalas IBBY. Jį leidžia Japonijos vaikų literatūros skyrius (JBBY). Turinys ir vedamasis straipsnis anglų kalba. Žurnale rašoma apie IBBY ir JBBY veiklą ir problemas, daug dėmesio skiria japonų vaikų literatūrai ir rašytojams. Papuoštas nuotraukomis ir iliustracijomis.

Jei susidomėjote šiais žurnalais, artimiau galite susipažinti su jais Vaikų literatūros Centre.

Ramunė Bružienė

Žurnalas „Rubinaitis“, 1994 Nr. 1 (1)

 

Įžanginis

Kodėl – „Rubinaitis“?

Recenzijos, Anotacijos

Lopšinė vaikų poezijai
Pasakos – su apysakų sparnais
Košė, kurią verta išsrėbti
Populiariausių knygų konkursų apžvalga

Užsienio vaikų literatūra

J. D. Selindžeris ir penktojo dešimtmečio kultūros lūžis
Tuvei Janson – 80
Pasakojimas apie paskutinį slibiną pasaulyje
Žodinės ir vaizdinės išraiškos sąveika Tuvės Janson kūryboje

Mano vaikystės skaitymai

Žodis Pranui Mašiotui
Kukutis moko vaiką, kaip paglostyti briedį

Supažindiname

Keli žodžiai apie IBBY

Kronika

Baltijos šalių vaikų literatūros forumai
Parodos, pokalbiai, seminarai

Summary

Summary

Mūsų partneriai ir rėmėjai