APIE VAIKŲ LITERATŪRĄ, SKAITYMĄ 2002 m.

 

KNYGOS

 

Adomaitytė, Gintarė. Sparnuotos iškabos: pasakojimai apie rašytojus. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2002. – 200 p.: nuotr., iliustr.

Rec.: Mozūraitė, Vita. Vaikystės vėjų pilna knyga. – Iliustr. // Gimtasis žodis. – 2002, nr. 12, p. 43–44.

Raguotis, Bronius. Paaugliams apie rašytojus. – Iliustr. // Rubinaitis. – 2002, nr. 4 (24), p. 34–35.

Auryla, Vincas. Lietuvių egzodo vaikų ir jaunimo literatūra 1945–1990. T. 1: proza / talkino Stasys Džiugas ir Stasė Vanagaitė-Petersonienė. – Kaunas: Šviesa, 2002. – 638 p.

Rec.: Jankutė, Eugenija. Lietuvių egzodo vaikų ir jaunimo literatūra. – Portr. // Draugas: Literatūra. Menas. Mokslas. – 2002, geg. 18, p. 4.

Senkevičius, Č. Išeivijos vaikų ir jaunimo literatūra // Tėviškės žiburiai. – 2002, spal. 8 (nr. 40).

Children’s and Youth Literature in Lithuania / compiled Lithuanian Publisher’s Association and Kęstutis Urba; Preface by Kęstutis Urba; Translated by Izolda Geniušienė. – Vilnius: Sapnų sala, 2002. – 43 p.: iliustr.

Kišūnaitė, Roma, Kęstutis, Urba. Rašytojai – H. K. Anderseno premijos laureatai: biobibliografija. – Vilnius: LNB, 2002. – 135 p.: portr.

Kondratienė, Sigita. …Bandymai skaityti… (su prierašais). – Klaipėda: S. Jokužio l–kla, 2002. – 87 p.

Lietuvių apysaka vaikams: žanro modifikacijos: mokomoji knyga / sud. Irena Klimašauskienė. – Šiauliai: ŠU, 2002. – 122 p.

Turinyje: Kęstutis Urba Apysaka paaugliams: meninio sprendimo būdai; Džiuljeta Maskuliūnienė Svarbesni XIX a. lietuvių didaktinės apysakos ypatumai; Rūta Stankuvienė XX a. pr. memuarai apie vaikystę: žanriniai ieškojimai; Danguolė Šakavičiūtė Istorinė nuotykių apysaka; Giedrius Viliūnas Vainikas kunigaikščiui Skomantui; Laima Arnatkevičiūtė Vlado Dautarto apysakos: gamtos vaizdo funkcija; Irena Klimašauskienė Vytauto Račicko apysakos: tarp tradicijos ir šiuolaikiškumo; Romualdas Skunčikas Vytautės Žilinskaitės apysakų-pasakų bruožai; Roma Kišūnaitė Lietuvių apysaka vaikams: bibliografijos rodyklė.

Linkevičius, Jonas. Iš gintarų vėrinio: apybraižos. – Vilnius: Agora, 2002. – 255 p.: nuotr.

Rec.: Kazlauskienė, Gražina. 10 + 1 portretas // Gimtasis žodis. – 2002, nr. 6, p. 43–45.

Mikalauskienė, Neringa. Lietuvių vaikų literatūros gintarai. – Iliustr. // Rubinaitis. – 2002, nr. 1 (21), p. 26–28.

Šidlauskas, Aleksandras. Vaikų kūrybos vėrinys // Literatūra ir menas. – 2002, bal. 5, p. 6.

 

STRAIPSNIAI

 

Boiko, Sergejus. Vilhelmas Haufas: gyvenimo, asmenybės, kūrybos bruožai / iš rusų k. vertė Kęstutis Urba. – Iliustr. // Rubinaitis. – 2002, nr. 4 (24), p. 19–24.

Dovydaitytė, Dana. Kaip pripratinti vaiką skaityti? – Nuotr. // Dialogas. – 2002, birž. 14, p. 13.

Gliožerienė, Loreta. Įveikęs žydrųjų ekranų hipnozę: [apie J. Rowling „Harį Poterį“]. – Iliustr. // Dialogas. – 2002, saus. 4, p. 14.

Jakonytė, Loreta. Ar verta įstrigti amžinybėje? [apie Natalie Babbitt „Amžinuosius Takius“]. – Iliustr. – Bibliogr.: 7 pavad. // Rubinaitis. – 2002, nr. 4 (24), p. 7–12.

Jakonytė, Loreta. Literatūros gražuolių belaukiant: (2001 m. vaikų poezija). – Iliustr. // Rubinaitis. – 2002, nr. 1 (21), p. 11–15.

Jakonytė, Loreta. Sunku būti kitokiam: (svetimo, kitokio problema Sylvios Waugh „Žmogonuose“). – Iliustr. – Bibliogr.: 8 pavad. // Rubinaitis. – 2002, nr. 2 (22), p. 3–8.

Jankevičiūtė, Giedrė. Šventės ilgesys: Kęstučio Kasparavičiaus vaikiškų knygų iliustracijų paroda. – Iliustr. // 7 meno dienos. – 2002, vas. 15, p. 9.

Kaladienė, Ona. Populiariausių knygų penketuko tyrimai. – Bibliogr.: 5 pavad. – Rez. angl. // Bibliotekininkystė. – Vilnius: LNB, 2002. – P. 23–25.

Kėvalienė, Leonija. Mokyklų bibliotekų komplektavimo ypatumai // Tarp knygų. – 2002, nr. 9, p. 9–11.

Kišūnaitė, Roma. Lietuvos bibliotekininkų viešnagė Stokholme. – Iliustr. // Tarp knygų. – 2002, nr. 11, p. 8–10.

Kišūnaitė, Roma. Tarptautinė vaikų knygos diena Lietuvoje. – Nuotr. // Tarp knygų. – 2002, nr. 5, p. 18–21.

Kondratienė, Sigita. Antroji Klaipėdos karalienė: [apie Nijolę Kepenienę]. – Portr. // Klaipėda. – 2002, geg. 15, priedas „Gintaro lašai“, p. 2.

Korsakaitė, Ingrida. Paveikslėlių knyga: Žanro samprata ir ypatybės // Acta academiae artium Vilnensis = Vilniaus dailės akademijos darbai. Dailė. – 27: Vaizdas ir pasakojimas. – Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2002. – P. 233-250.

Krupenkaitė, Palmyra. Širdžių valdovas: [apie J. R. R. Tolkieną]. – Iliustr. // Ekstra. – 2002, nr. 33, p. 30–33.

Maskuliūnienė, Džiuljeta. Ar daug vėjo po knygų sparnais: (2001 m. lietuvių vaikų proza). – Iliustr. // Rubinaitis. – 2002, nr. 1 (21), p. 3–10.

Maskuliūnienė, Džiuljeta. Nesenstanti knyga: [apie Kazio Sajos „Ei, slėpkitės!“]. – Iliustr. – Bibliogr.: 9 pavad. // Rubinaitis. – 2002, nr. 2 (22), p. 16–18.

Mikalajūnas, Marius. Pienė tirštai juodame fone: [pokalbis su mokiniais apie Melvino Burgesso knygą „Heroinas“]. – Iliustr. // Rubinaitis. – 2002, nr. 4 (24), p. 3–7.

Mozūraitė, Vita. Kodėl knyga traukiasi iš vaiko laisvalaikio. – Bibliogr.: 8 pavad. // Gimtasis žodis. – 2002, nr. 5, p. 40–43.

Musteikis, Audrius. Pliauska ekstremistė: [apie Karlą Kolodį ir „Pinokio nuotykius“]. – Iliustr. // Dialogas. – 2002, bal. 5, p. 13.

Peršonytė, Rūta. Pasakų siaubūnai skaudžiai žaloja jautrių vaikų psichiką. – Nuotr. // Lietuvos rytas. – 2002, birž. 15, priedas „Medicina“, p. 15.

Piročkinas, Arnoldas. Antanas Giedraitis-Giedrius – vaikiškų žurnalų leidėjas. – Iliustr. – Nuotr. – Bibliogr.: 4 pavad. // Rubinaitis. – 2002, nr. 2 (22), p. 9–15.

Raguotis, Bronius. Ko galėtume pageidauti: [apie žurnalą „Rubinaitis“]. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 2002, kovo 29, p. 6.

Raguotytė, Jurga. V. Žilinskaitės apsakymo „Viso pasaulio tetos“ komizmas. – Iliustr. – Bibliogr.: 9 pavad. // Rubinaitis. – 2002, nr. 3 (23), p. 10–13.

Savukynaitė, Jolanta. Vaikai bibliotekose lankosi dažnai: [Lietuvos vaikų bibliotekų 2001 m. veiklos ataskaitų apžvalga]. – Iliustr. // Tarp knygų. – 2002, nr. 11, p. 6–8.

Scholl, Joachim, Braun, Ulrike. Astrida Lindgren „Pepė Ilgakojinė“. – Nuotr. // Scholl, Joachim, Braun, Ulrike. 50 žymiausių XX amžiaus romanų. – Vilnius: Mūsų knyga, 2002. – P. 152–155.

Scholl, Joachim, Braun, Ulrike. Michaelis Endė „Begalinė istorija“. – Nuotr. // Scholl, Joachim, Braun, Ulrike. 50 žymiausių XX amžiaus romanų. – Vilnius: Mūsų knyga, 2002. – P. 242–245.

Skabeikytė-Kazlauskienė, Gražina. Savasties paieškos Vilhelmo Haufo „Špesarto smuklėje“. – Iliustr. – Bibliogr.: 5 pavad. // Rubinaitis. – 2002, nr. 4 (24), p. 24–28.

Skučaitė, Ramutė. Tegul uodas verkia, Martynai!: [apie M. Vainilaičio kūrybą] – Iliustr. // Rubinaitis. – 2002, nr. 4 (24), p. 13–14.

Svensson, Sonja. Kodėl mums reikia Astridos?: 95-osioms A. Lindgren gimimo metinėms / iš švedų k. vertė Eglė Bučienė. – Iliustr. – Bibliogr.: 25 pavad. // Rubinaitis. – 2002, nr. 3 (23), p. 14–21.

Šepkus, Lionginas. „Rubinaitis“ – narsuolis ir darbininkas. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 2002, kovo 29, p. 6.

Urba, Kęstutis. Ak štai iš kur visa tai!: [apie Astridą Lindgren] // Lindgren, Astrid. Samuelis Augustas iš Sevedstorpo ir Hana iš Hulto. – Kaunas: Šviesa, 2002. – P. 5–6.

Urba, Kęstutis. Astrida Lindgren jau Nangijaloje: [Astridos Lindgren atminimui]. – Nuotr. // Dialogas. – 2002, vas. 1, p. 1 ir 12.

Urba, Kęstutis. Die aktuelle litauische Kinderliteratur: Zwölf Jahre Eigenstaatlichkeit hinterlassen ihre Spuren: [apie 1990–2000 m. lietuvių vaikų knygas]. – Iliustr.– Portr. – Vok. // Eselsohr. – 2002, nr. 10, p. 8–10.

Urba, Kęstutis. Kas apgins Anderseno teises? – Iliustr. // Rubinaitis. – 2002, nr. 3 (23), p. 2.

Urba, Kęstutis. M. Vainilaičio eiliuotos pasakos. – Iliustr. // Rubinaitis. – 2002, nr. 4 (24), p. 14–18.

Urba, Kęstutis. On the Typology of Literary Fairy Tales and / or Fantasies for Children. – Bibliogr.: 16 pavad. – Angl. // Fellowship Program Researchers’ Report. – [Osaka], 2002. – P. 37–48.

Urba, Kęstutis. Ponios, ponai ir vaikai! – Iliustr. // Rubinaitis. – 2002, nr. 4 (24), p. 2.

Urba, Kęstutis. „Reptilija“ – tarp dramos ir komedijos: [apie Kazio Sajos pjesę]. – Iliustr. – Bibliogr.: 4 pavad. // Rubinaitis. – 2002, nr. 2 (22), p. 19–21.

Urba, Kęstutis. Rupūžė kelio vidury: [apie Natalie Babbitt] // Natalie, Babbitt. Amžinieji Takiai. – Vilnius: Alma littera, 2002. – P. 139–141.

Urba, Kęstutis. V. Račicko „Šlepetės“. – Iliustr. // Rubinaitis. – 2002, nr. 3 (23), p. 7–10.

Žvironaitė, Loreta. Šiuolaikinis antiherojus: (B. Reuterio „Busterio pasaulis“). – Iliustr. – Bibliogr.: 3 pavad. // Rubinaitis. – 2002, nr. 3 (23), p. 3–7.

 

INFORMACINĖS PUBLIKACIJOS

 

Adomaitytė, Gintarė. Sėsk ant arklio ir skaityk: [apie kilnojamąją parodą „A. Lindgren personažai ir vaiko teisės“]. – Nuotr. // TV per savaitę. – 2002, nr. 26, p. 14.

Astrida Lindgren. – Nuotr. // Papūga. – 2002, nr. 2, p. 17.

Augustaitienė, Aldona. Parodos kelionė po Lietuvą: [apie Druskininkuose atidarytą kilnojamąją parodą „A. Lindgren personažai ir vaiko teisės“]. – Nuotr. // Tarp knygų. – 2002, nr. 9, p. 30.

Auryla, Vincas. Grįžta literatūros lobiai: [apie savo knygą „Lietuvių egzodo vaikų ir jaunimo literatūra 1945–1990“] // Mokslo Lietuva, – 2002, birž. 20–liep. 3 (nr. 12), p. 17.

Bogdanienė, Daina. Pasakų autorė į suaugusiųjų pasaulį žvelgė vaikų akimis: [mirė Astrida Lindgren]. – Nuotr. // Lietuvos rytas. – 2002, vas. 2, priedas „Gyvenimo būdas“, p. 8.

Gerbutavičius, Ramūnas. Pasaulis priklauso ir gyvuliams: [apie Carmen Bernos de Gasztold eilėraščių knygą „Maldos iš Nojaus arkos“]. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2002, saus. 22, priedas „Mūzų malūnas“, p. 5.

Jonuškienė, Rūta. Knygos iš kišenės: [apie Vytauto Račicko jubiliejinį renginį Utenoje]. – Nuotr. // Dienovidis. – 2002, nr. 1–2, p. 62.

Kaladienė, Ona. Prano Mašioto skaitymai. – Nuotr. // Tarp knygų. – 2002, nr. 1, p. 32.

Kažukauskaitė, Deimantė. Parama mažiesiems skaitytojams: [apie Ramutės Skučaitės knygos „Takelis iš naujo“ pristatymą] // Literatūra ir menas. – 2002, kovo 8, p. 16.

Kišūnaitė, Roma. Geriausios 2001 metų knygos: [apie vaikų knygų apdovanojimus] // Dialogas. – 2002, bal. 19, p. 2.

Kišūnaitė, Roma. Įteikti apdovanojimai vaikų knygų kūrėjams: [apie geriausias 2001 m. išleistas knygas vaikams]. – Iliustr. // Tarp knygų. – 2002, nr. 4, p. 35.

Kišūnaitė, Roma. Karūną rašytoja pelnė už linksmas pasakas: [apie geriausias 2001 m. vaikų knygas]. – Nuotr. // Lietuvos rytas. – 2002, bal. 5, priedas “Vaikų savaitgalis”, p. 9.

Kišūnaitė, Roma. Kronika, informacija, skelbimai: [apie 2001–2002 metų vaikų literatūros renginius]. – Nuotr. // Rubinaitis. – 2002, nr. 1 (21), p. 45–48; nr. 2 (22), p. 45–48; nr. 3 (23), p. 45–48; nr. 4 (24), p. 46–48.

Kišūnaitė, Roma. „Laumžirgių namų“ pristatymas: [apie Gintarės Adomaitytės knygą]. – Iliustr. // Tarp knygų. – 2002, nr. 3, p. 34.

Kišūnaitė, Roma. Prano Mašioto skaitymai // Literatūra [elektroninė versija]. – 2002, E-1 http://www.literatura.lt/.

Kišūnaitė, Roma. Švedijos vaikų literatūra Lietuvoje // Literatūra [elektroninė versija]. – 2002, E-1 http://www.literatura.lt/.

Kišūnaitė, Roma. Tarptautinė vaikų knygos diena // Literatūra [elektroninė versija]. – 2002, E-1 http://www.literatura.lt/.

Kišūnaitė, Roma. Vaikai ir skaitymo džiaugsmas: [apie švedų vaikų literatūros seminarą „Vaikai ir skaitymo džiaugsmas“]. – Iliustr. // Tarp knygų. – 2002, nr. 4, p. 34–35.

Kišūnaitė, Roma. Vokiečių vaikų literatūros seminaras: [Rygoje]. – Nuotr. // Tarp knygų. – 2002, nr. 9, p. 41.

Kniežaitė, Milda. Ketvirtoji Hario Poterio nuotykių knyga šurmulio nesukėlė: [apie J. Rowling knygos „Haris Poteris ir Ugnies taurė“ pasirodymą Lietuvoje]. – Nuotr. // Respublika. – 2002, rugp. 23, p. 19.

Kovo 8–9 d.…: [apie LNB vykusį švedų vaikų literatūros seminarą „Vaikai ir skaitymo džiaugsmas“] // Žvirblių takas. – 2002, nr. 2, p. 62.

Kriščiūnas, Jonas. Haris Poteris vėl kviečia į paslapčių ir nuotykių kupiną šalį: [apie ketvirtosios J. K. Rowling knygos „Haris Poteris ir Ugnies taurė“ pristatymą Vilniuje]. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2002, rugp. 23, priedas „Vaikų savaitgalis“, p. 9.

Kriščiūnas, Jonas. Pepės antrininkės į savo kasas įpina ir vielos: [apie A. Lindgren jubiliejinį renginį Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje]. – Nuotr. // Lietuvos rytas. – 2002, lapk. 15, priedas „Vaikų savaitgalis“, p. 7.

Kriščiūnas, Jonas. Rašytojo kūrybos talismanas – sena grindinio plytelė: [apie rašytoją Jeronimą Laucių]. – Nuotr. // Lietuvos rytas. – 2002, gruod. 7, priedas „Gyvenimo būdas“, p. 16.

Laidotuvėms – eilė: [mirė Astrida Lindgren] // Lietuvos rytas. – 2002, vas. 5, p. 16.

Laidotuvėse – pasakų personažas: [apie A. Lindgren laidotuves ir jos vardo literatūrinę premiją] // Lietuvos rytas. – 2002, kovo 9, p. 32.

Lapkričio 14–15 d.…: [apie seminarą „Vaiko teisės ir Astrida Lindgren“ Rokiškyje] // Žvirblių takas. – 2002, nr. 6, p. 60.

Liaupsės ir už linksmumą, ir už baisumą: [apie “Hario Poterio” ekranizaciją]. – Nuotr. // Lietuvos rytas. – 2002, lapk. 5, p. 20.

Ližė, Simonas. Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams: [apie „Hario Poterio“ ekranizaciją]. – Nuotr. // 7 meno dienos. – 2002, gruod. 20, p. 10.

Masaitytė, Kamilė. Sėkmės traukinys su burtininku: [apie J. K. Rowling]. – Nuotr. // Lietuvos rytas. – 2002, spal. 18, priedas „Stilius“, p. 47–49.

Mes nepažįstami? Haris Poteris, burtininkas / parengė Dana Kurmilavičiūtė // Dialogas. – 2002, vas. 22, p. 14.

Nešioti laiškus Hariui Poteriui pelėdos mokėsi net metus: [apie „Hario Poterio“ ekranizaciją]. – Nuotr. // Lietuvos rytas. – 2002, lapk. 15, priedas “Vaikų savaitgalis”, p. 9.

Pasaulis neteko Pepės Ilgakojinės autorės: [Astridos Lindgren]. – Nuotr. // Lietuvos rytas. – 2002, saus. 29, p. 16.

Paukštytė, Rasa. „Migruojančių paukščių“ paslaptys ir Haris Poteris – naujasis ideologas: [apie “Hario Poterio” ekranizaciją]. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 2002, gruod. 20, p. 11.

Pepės Ilgakojinės vila Lietuvoje: [apie kilnojamąją parodą „A. Lindgren personažai ir vaiko teisės“]. – Nuotr. // Ekstra. – 2002, birž. 24–30.

Ramoškevičiūtė, Danutė. Skomanto istorijų tikslas – šviesti. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – 2002, rugp. 23, p. 24.

Rubinaitis: [trumpas 2002 m. nr. 3 (23) pristatymas] // Gimtasis žodis. – 2002, nr. 10, p. 45.

Rudytė, Marta. Vaikai, knyga ir ES: [apie seminarą „Knyga – raktas į paauglio vidaus pasaulį“ ir F. Burnett kūrybos pristatymą Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje] // Tarp knygų. – 2002, nr. 7–8, p. 40.

Rudytė, Marta. Zuikos šventė: [apie Vytauto Račicko knygos „Nauji Zuikos nuotykiai, arba Tikrasis džiaugsmas“ pristatymą Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje] // Tarp knygų. – 2002, nr. 2, p. 43.

Skaraitė, Edita. Joanne Rowling – mokytoja, pasekusi pasaką apie Harį Poterį. – Nuotr. – Iliustr. // Moters savaitgalis. – 2002, gruod. 26 (nr. 52), p. 56–57.

Urba, Kęstutis. Beatričės Poter draugija // Rubinaitis. – 2002, nr. 3 (23), p. 37.

Urbonienė, Aldona. Tas gražus Antano Pivoro pasaulis // Molėtų žinios. – 2002, saus. 11, p. 6.

Valonytė, Ligita. Autorė su skaitytojais susitiks bibliotekoje: [apie Gintarės Adomaitytės knygos „Laumžirgių namai“ pristatymą] // Lietuvos rytas. – 2002, vas. 5, priedas „Sostinė“, p. 7.

Valonytė, Ligita. Sostinės vaikai nori būti panašūs į burtininką Harį Poterį: [apie knygos „Haris Poteris ir Ugnies taurė“ pristatymą Vilniuje. – Nuotr. // Lietuvos rytas. – 2002, rugp. 31, priedas „Sostinė“, p. 12.

Vasario 21 d.…: [apie LNB vykusį seminarą „Čekijos vaikų literatūra ir kultūra“] // Žvirblių takas. – 2002, nr. 2, p. 62.

Vaškevičius, Algis. Pepė Ilgakojinė atkeliavo į Marijampolę: [apie keliaujančią po Lietuvos bibliotekas parodą „A. Lindgren personažai ir vaiko teisės“]. – Nuotr. // Lietuvos rytas. – 2002, rugp. 16, priedas „Vaikų savaitgalis“, p. 10.

Žemgulytė, Paulina. Geriausios vaikiškos knygos: [apie Tarptautinės vaikų knygos dienos minėjimą LNB] // Literatūra ir menas. – 2002, bal. 5, p. 3.

Žirgulis, Palemonas. Iš žmonijos medžio: [apie Karlo Kolodžio „Pinokio nuotykius“]. – Iliustr. // Dienovidis. – 2002, nr. 10, p. 55.

 

POKALBIAI, PASISAKYMAI

 

Auryla, Vincas. Ar vaiko lūpomis vis dar tebekalba tiesa (3): prof. Vincas Auryla atsakė į vyr. redaktoriaus Gedimino Zemlicko klausimus. – Nuotr. // Mokslo Lietuva. – 2002, liepos 4–17, p. 8–9.

Baliukonė, Onė. Nangilimos link: poetė Onė Baliukonė atsako išsyk į visus „Rubinaičio“ korespondentės Elonos Varnauskienės klausimus. – Nuotr. // Rubinaitis. – 2002, nr. 4 (24), p. 29–33.

Kepenienė, Nijolė. „Gerumo karūną nešioja kiekvienas vaikas…“: [pokalbis su Nijole Kepeniene / užrašė] Ivona Žiemytė. – Portr. // Vakarų ekspresas. – 2002, bal. 5, p. 9–10.

Kepenienė, Nijolė. Vaikai gimsta su karūnomis: (kalba, pasakyta gavus Geriausios metų knygos vaikams premiją). – Nuotr. // Rubinaitis. – 2002, nr. 2 (22), p. 2.

Kliukaitė-Kepenienė, Nijolė. „Kaip galima gyventi su rašytoja?“: [pokalbis su Nijole Kepeniene / užrašė] Ivona Žiemytė. – Portr. // Vakarų ekspresas. – 2002, liep. 27, p. 13.

Laucius, Jeronimas. Puoselėkime nacionalinę vaikų kultūrą: [pokalbis] / kalbėjosi Vytautas Žeimantas // Lietuvos aidas. – 2002, kovo 2, p. 10.

Linkevičius, Jonas. Prie lango į pasaulį: Jonas Linkevičius atsako į Elonos Varnauskienės klausimus. – Nuotr. // Rubinaitis. – 2002, nr. 3 (23), p. 22–30.

Palčinskaitė, Violeta. Juodos avytės baltoj išsipildymų pievoj: su poete, dramaturge, vertėja Violeta Palčinskaite kalbamės, iš kokių žodžių, daiktų ir jausmų sudėliotas jos pasaulis / parengė Elona Varnauskienė. – Iliustr. – Nuotr. // Rubinaitis. – 2002, nr. 2 (22), p. 22–28.

Skučaitė, Ramutė. Takelis į save: [pokalbis su poete Ramute Skučaite] / Aldona Žemaitytė. – Nuotr. // Dienovidis. – 2002, nr. 6, p. 34–36.

Tapinas, Andrius. Paauglystės aistra – „Žiedų valdovo“ vertimas: [pokalbis su J. R. R. Tolkieno trilogijos „Žiedų valdovas“ vertėju Andriumi Tapinu / kalbėjosi Ramūnas Gerbutavičius]. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2002, vas. 1, priedas „Savaitgalis“, p. 7.

Welsh, Renate. Knygų laiptai: [kreipimasis Tarptautinės vaikų knygos dienos proga] / iš vokiečių k. vertė Rūta Jonynaitė // Tarp knygų. – 2002, nr. 2, p. 17; tas pat // Rubinaitis. – 2002, nr. 1 (21), p. 2; tas pat // Dialogas. – 2002, kovo 29, p. 3.

Zurba, Algimantas. Kai Apaščia dar buvo upė: Algimantas Zurba atsako į Elonos Varnauskienės klausimus. – Nuotr. // Rubinaitis. – 2002, nr. 1 (21), p. 16–22.

 

RECENZIJOS

 

Adomaitytė, Gintarė. Gėlių dvaro šviesa ir šešėliai: [recenzija]. – Iliustr. – Rec. kn.: Gėlių dvaras / Kristina Gudonytė. – Vilnius: Lietus, 2002 // Rubinaitis. – 2002, nr. 3 (23), p. 31–32.

Braziūnas, Vladas. Krinčino (pasi)pasakos: [recenzija]. – Rec. kn.: Krinčino pasakos / Sigitas Kruopis. – Panevėžys: Panevėžio sp., 2001 // Literatūra ir menas. – 2002, vas. 22, p. 6.

Dilytė, Dalia. Pasiilgusiems harmonijos: [recenzija]. – Iliustr. – Rec. kn.: Anė iš Žaliastogių / Lucy Maud Montgomery. – Vilnius: Alma littera, 2001 // Rubinaitis. – 2002, nr. 2 (22), p. 31–32.

Friedrich, Joachim. „Aš nenoriu vogti laiko iš žmonių“: [pokalbis su Joachimu Friedrichu / užrašė] Justas Mikalauskas // Laisvas laikraštis. – 2002, rugs. 13–17 (Nr. 17), p. 15, 21.

Ikamaitė, Austėja. Amerikiečių (bet ne liaudies!) pasakos: [recenzija]. – Iliustr. – Rec. kn.: Amerikiečių pasakos / Frank L. Baum. – Vilnius: Lietuvos rašytojų s–gos l–kla, 2001 // Rubinaitis. – 2002, nr. 2 (22), p. 33–34.

Kazakevičiūtė, Kristina. Šarlio Pero amžininkės knyga: [recenzija]. – Iliustr. – Rec. kn.: Fėjų pasakos / Marie Catherine Aulnoy. – Kaunas: Šviesa, 2002 // Rubinaitis. – 2002, nr. 4 (24), p. 39–41.

Kazakevičiūtė, Kristina. Šokoladas su raugintais agurkais – tikrai paaugliškas derinys: [recenzija]. – Iliustr. – Rec. kn.: Agurkėliai su šokoladu / Stephanie. – Vilnius: Alma littera, 2002 // Rubinaitis. – 2002, nr. 3 (23), p. 33–35.

Liegutė, Emilija. Ne vien šmaikštavimai: [recenzija]. – Rec. kn.: Nauji Zuikos nuotykiai, arba Tikrasis džiaugsmas / Vytautas Račickas. – Vilnius: V. Račickas, 2002 // Literatūra ir menas. – 2002, bal. 12, p. 6.

Linkevičius, Jonas. Ne tik šimtas eilėraščių – visiems: [recenzija]. – Iliustr. – Rec. kn.: Takelis iš naujo / Ramutė Skaučaitė. – Vilnius: Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 2001 // Literatūra ir menas. – 2002, birž. 28, p. 6–7.

Liugaitė, Modesta. Literatūra įtvirtina istorijos atmintį: [recenzija]. – Iliustr. – Rec. kn.: Egerio žvaigždės / Géza Gárdonyi. – Vilnius: Strofa, 2001 // Rubinaitis. – 2002, nr. 4 (24), p. 41–43.

Mikalauskienė, Neringa. Metas gyventi: [recenzija]. – Rec. kn.: Amžinieji Takiai / Natalie Babbitt. – Vilnius: Alma littera, 2002 // Literatūra ir menas. – 2002, gruod. 6, p. 6.

Mikalauskienė, Neringa. Sveiki atvykę į smurto pasaulį: [recenzija]. – Iliustr. – Rec. kn.: Artemidas Faulas / Eoin Colfer. – Kaunas: Jotema, 2002 // Rubinaitis. – 2002, nr. 3 (23), p. 35–36.

Mozūraitė, Vita. Žaismingas bebrų pasakų pasaulis: [recenzija]. – Iliustr. – Rec. kn.: Oranžinis čiulptukas, arba Mano pirmas sandėris / Jonas Liniauskas.– Vilnius: Vaga, 2002 // Rubinaitis. – 2002, nr. 4 (24), p. 35–37.

Plechavičiūtė, Asta. Svarbiausia – kad jis globėjas: [recenzija]. – Iliustr. – Rec. kn.: Skeligas / David Almond.– Vilnius: Mažasis vyturys, 2002 // Rubinaitis. – 2002, nr. 4 (24), p. 37–39.

Schoroškienė, Vaiva. Nieko nėra neįmanoma: [recenzija]. – Iliustr. – Rec. kn.: Fantazijos gramatika / Džanis Rodaris. – Kaunas: Šviesa, 2001 // Rubinaitis. – 2002, nr. 1 (21), p. 28–29.

Urba, Kęstutis. Ko moterys išeina iš namų: [recenzija]. – Iliustr. – Rec. kn.: Du mėnesiai kelio / Sharon Creech. – Vilnius: Alma littera, 2001 // Rubinaitis. – 2002, nr. 1 (21), p. 30–31.

Vaskelaitė, Ramunė. Recenzijos. – Rec. kn.: Amerikiečių pasakos / Frank L. Baum. – Vilnius: Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 2001 // Gimtoji kalba. – 2002, nr. 7–8, p. 17–20.

Zaveckaitė, Gintarė. Kas slypi po lengvumo skraiste?: [recenzija]. – Iliustr. – Rec. kn.: Morkus ir Diana / Klaus Hagerup. – Vilnius: Baltos lankos, 2001 // Rubinaitis. – 2002, nr. 2 (22), p. 34–35.

Zokaitytė, Zita. Kunigo knyga vaikams: [recenzija]. – Rec. kn.: Jums reikia malonių, vaikučiai / Vitas Kaknevičius. – Kėdainiai: Rinkos aikštė, 2001 // Kėdainių garsas. – 2002, vas. 23, p. 4.

Zurba, Algimantas. Ne visada žinom, ką turim: [recenzija]. – Rec. kn.: Nauji Zuikos nuotykiai, arba Tikrasis džiaugsmas / Vytautas Račickas. – Vilnius: V. Račickas, 2002 // Metai. – 2002, nr. 4, p. 144–146.

Žirgulis, Palemonas. Baronas iš Italijos: [recenzija]. – Iliustr. – Rec. kn.: Dusyk gyveno baronas Lambertas, arba Švento Džulijaus salos paslaptys / Džanis Rodaris. – Vilnius: Lietus, 2001 // Dienovidis. – 2002, nr. 3, p. 59.

Žirgulis, Palemonas. Iš žmonijos medžio: [recenzija]. – Iliustr. – Rec. kn.: Pinokio nuotykiai / Carlo Collodi. – Vilnius: Tyto alba, 2002 // Dienovidis. – 2002, nr. 10, p. 55.

 

INFORMACINĖS BIBLIOGRAFINĖS PRIEMONĖS

 

Adomaitytė, Gintarė. Iš knygų stirtos: [ir vaikų knygų rekomendacinės bibliografinės apžvalgos] // TV per savaitę. – 2002, nr. 1–52.

Kišūnaitė, Roma. Apie vaikų literatūrą, skaitymą 2001 m.: [bibliografijos sąrašas] // Rubinaitis. – 2002, nr. 2 (22), p. 36–41.

Kišūnaitė, Roma. 2001 m. vaikų knygos: [bibliografijos sąrašas] // Rubinaitis. – 2002, nr. 1 (21), p. 32–43; nr. 2 (22), p. 41–42.

Kišūnaitė, Roma. 2003 m. vaikų literatūros datos // Rubinaitis. – 2002, nr. 3 (23), p. 38–44.

 

2002 m. VAIKŲ KNYGOS (papildymai)

 

GROŽINĖ LITERATŪRA

 

Pradinių klasių skaitytojams

 

Jurgaitis, Raimondas. Kriminalai: detektyvinės mįslės / dail. Rasa Dagienė. – Kaunas: Jūsų flintas, 2002. – 50 p.: iliustr. – („Flinto“ kolekcija).

Jurgaitis, Raimondas. Linksmiausi karžygio Petro Puplauskio nuotykiai: seku seku pasaką / dail. Rasa Dagienė. – Kaunas: Jūsų flintas, 2002. – 50 p.: iliustr. – („Flinto“ kolekcija).

Lindgren, Astrida. Broliai Liūtaširdžiai / iš švedų k. vertė Eugenija Stravinskienė; iliustr. Ilona Wikland. – 3-iasis leid. – Vilnius: Margi raštai, 2002. – 199 p.: iliustr.

 

Vyresniesiems paaugliams

 

Blažytė, Vaida. Geltona pieva: romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 2002. – 237 p.: iliustr.

 

PAŽINTINĖ LITERATŪRA

 

Enciklopedinis anglų–lietuvių, lietuvių–anglų kalbų žodynas / iš anglų k. vertė Rita Trakymienė, Aušra Korsakienė. – Vilnius: Aktėja, 2002. – 495 p.: iliustr.

Sudarė Roma Kišūnaitė

 

Žurnalas „Rubinaitis“. 2003 Nr. 2 (26)

 

Įžanginis

SEKMADIENIO DARBAI IR RŪPESČIAI (Kalba, pasakyta gavus geriausios metų knygos premiją)

Petro Babicko 100-osioms gimimo metinėms

KŪRĖJAS, NEABEJINGAS VAIKYSTEI
RADIJO DĖDĖ EILIAVO LINKSMAI, MODERNIAI
„NEIŠSIGINSIU NĖ VIENOS SAVO KNYGOS“ (P. Babicko vaikų proza)

Straipsniai

AR MĖGSTA KNYGOS SKAITYTI? (K. Kasparavičiaus iliustracijos)
KOKYBĖS KRITERIJAI IR KLASIKA

Mano vaikystės skaitymai

NUO MALDAKNYGĖS IKI SELMOS LAGERLIOF KNYGŲ

Paskaitykim, mama, tėti!

KVAILOS ISTORIJOS

Atidžiu žvilgsniu

Apie poetą vaiko širdimi
Akistata su sąžine
PEDYNGTUNAS – labai keistos rūšies meškiukas

Laiškai

LAIŠKAI

Kronika. Informacija. Skelbimai

KRONIKA. INFORMACIJA. SKELBIMAI

Summary

SUMMARY

Mūsų partneriai ir rėmėjai