KRONIKA. INFORMACIJA. SKELBIMAI

 

Š. m. rugpjūčio 1–5 d. Odensėje vyko ketvirtoji pasaulinė Hansui Christianui Andersenui skirta mokslinė konferencija. Iki šiol dvi konferencijos – „Andersenas ir pasaulis“ (1991) ir „Hansas Christianas Andersenas: poetas laike“ (1996) – buvo surengtos Odensėje, o viena – „H. Ch. Andersenas: senos problemos ir nauji skaitymai“ (2000) – vyko JAV.

2005-ieji – jubiliejiniai Anderseno metai, todėl konferenciją ir vėl nuspręsta rengti Danijoje. Šįkart pasiūlytoji tema „Hansas Christianas Andersenas tarp vaikų ir suaugusiųjų literatūros“ buvo išties plati ir skatinanti pranešėjus apmąstyti dvilypį Anderseno kūrybos pobūdį.

Konferencijoje dalyvavo 65 delegatai iš 28 šalių, tarp kurių – tokios asmenybės kaip skandinavų literatūros tyrėja Liudmila Braude iš Rusijos, vienos iš įdomiausių psichoanalitinio pobūdžio studijų apie Anderseną Eventyrbroen. Psykoanalytiske essays om H. C. Andersen (Esbjerg, 1988) autorius Martinas Lotzas, energingasis Anderseno bendrapavardis profesorius iš Anglijos Hansas Christianas Andersenas ir kiti. Deja prieš keletą metų mirė vienas iš įžymiausių Anderseno tyrėjų, aktyviausias visų konferencijų dalyvis Ellias Bredsdorffas.

Perskaityta daugiau kaip 30 pranešimų. Darbas vyko penkiose teminėse grupėse: 1) kultūra, kelionės ir biografija; 2) masinės informavimo priemonės ir recepcija; 3) vertimai; 4) vaikų aspektas; 5) estetika, analizė ir idėjos.

Pranešimų tematika, mokslinis lygis ir stilius labai įvairavo. Itin įsiminė pagyvenusio žilagalvio profesoriaus iš Šveicarijos Hanso Kuhno pranešimas „Anderseno eilėraščiai vaikams ir apie vaikus“, kurio metu pranešėjas ne kartą prieš tikrai didelę auditoriją imdavo dainuoti. Jam to netrukdė daryti net ir tai, kad buvo gerokai prikimęs ir apskritai nepasižymėjo ypatingu balsu. Konferencijos delegatai pagarbiai išklausė ir tokius pranešimus, kurie pripratusiems prie vakarietiško akademizmo kėlė tik šypsnį. Juodaodis pranešėjas iš Pietų Afrikos Vincetas A. Mhlakaza savo pranešime „H. Ch. Andersenas Pietų Afrikoje“ kalbėjo apie didaktinį Anderseno kūrybos aspektą ir ypač akcentavo pasaką „Ką seniukas padarys, viskas bus gerai“, kurios moralas, prelegento manymu, gali padėti Afrikos moterims būti nuolankesnėms savo vyrams… Daugiausia dėmesio sulaukė tiesiogiai su Anderseno kūrybos analize susiję pranešimai. Man įdomiausias buvo pranešėjos iš Bulgarijos Veros Ganchevos „Nuo neoplatonizmo prie New age – Anderseno kūrybos suvokimo ir interpretavimo būdai“, danės Aage Jørgensen „H. Ch. Andersenas tarp tradicijos ir modernizmo (pagal „Driadę“)“ ir japonės Yoichi Nagashima’os pateikta šiuolaikinė japoniškoji Anderseno recepcija ir kt.

Lietuvai šį kartą atstovavo trys pranešėjai: dr. Silvestras Gaižiūnas kalbėjo apie jūros karalaitės motyvą Baltijos šalių literatūrose; Arūnas Bliūdžius atskleidė Anderseno kūrinių vertimų į lietuvių kalbą problemas; Asta Gustaitienė, remdamasi kūriniu Paveikslų knyga be paveikslų, analizavo tėvo kaltės savo dukteriai aspektą.

Konferencija buvo puikiai organizuota, o būsimąją tradiciškai numatoma rengti po penkerių metų.

Asta Gustaitienė

 

LNB direkcija sveikina „Berniuką Žirniuką“. Iš dešinės direktorius Vytautas Gudaitis, Vida Narščiuvienė, Aldona Augustaitienė, direktoriaus pav. Algirds Plioplys
LNB direkcija sveikina „Berniuką Žirniuką“. Iš dešinės direktorius Vytautas Gudaitis, Vida Narščiuvienė, Aldona Augustaitienė, direktoriaus pav. Algirds Plioplys

Birželio 10 d. LNB vyko su vaikais dirbančių bibliotekininkų seminaras „Vaikų meninio ugdymo galimybės bibliotekoje“. Renginys buvo skirtas „Berniuko Žirniuko“ teatro 40-mečiui. Apžvelgta lėlių teatrų veikla ir plėtros perspektyvos Lietuvos bibliotekose, nemažai dėmesio skirta pažinčiai su muzikos ir dailės terapijos taikymu ugdant specialiųjų poreikių vaikus. Perskaityti penki pranešimai: „Lėlių teatrai vaikų bibliotekose“ (Vida Narščiuvienė), „Muzikos terapijos taikymas specialiųjų poreikių vaikams“ (soc. m. dr. Vidmantė Aleksienė), „Dailės terapijos taikymas specialiųjų poreikių vaikams“ (soc. m. dr. Audronė Brazauskaitė).

Įdomus ir naudingas buvo lėlių teatro dailininko ir režisieriaus Rimo Driežio pranešimas „Praktiški patarimai gaminantiems lėles“. Rokiškio rajono savivaldybės VB VLS vyresnioji bibliotekininkė Nadieždavanova pranešimą apie „Padaužiukų“ lėlių teatro dešimtmečio veiklos patirtį iliustravo atsivežtomis įdomesnėmis lėlėmis. Seminaro dalyviai galėjo apžiūrėti „Berniuko Žirniuko“ teatro lėlių parodą.

Į jubiliejinį 40-ąjį „Berniuko Žirniuko“ teatro gimtadienį susirinko daug žymių teatro ir meno žmonių, buvusių teatro aktorių, režisierių, dailininkų.

 

Rugsėjo 7–10 d. LNB VLC direktorė Aldona Augustaitienė su darbuotojomis Jolanta Savukynaite ir Reda Tamuliene Estijos vaikų literatūros informacijos centro kvietimu lankėsi Taline. Susitikime su Estijos kolegomis buvo pristatyta paskutinių penkerių metų Lietuvos vaikų bibliotekų raida, bibliotekų dalyvavimas projektinėje veikloje, vaikų skaitymas ir kt., susipažinta su EVLIC veikla, aplankyta Talino centrinė biblioteka ir Talino koledžo biblioteka.

R. Tamulienė EVLIC fonduose
R. Tamulienė EVLIC fonduose

 

2005 m. gruodžio 19 d. vyks P. Mašioto skaitymai, kurių tema šiemet labai aktuali – „Nuo 15 iki 18, arba Vyresniųjų paauglių (jaunimo) literatūros klausimai“. Kviečiame dalyvauti, rengti pranešimus. Labai prašytume šio seminaro idėją paskleisti plačiau, paraginti jame dalyvauti, skaityti pranešimus ir savo kolegas.

 

Spalio mėnesį VLC iniciatyva M. Mažvydo bibliotekoje planuojama atidaryti Ispanijos vaikų knygų parodą, o mėnesio pabaigoje – surengti seminarą apie šios šalies vaikų literatūrą ir skaitymą. Pranešėjai – literatūros specialistai iš Ispanijos. Susidomėjusieji smulkesnės informacijos teiraukitės Vaikų literatūros centro telefonu (8 5) 239 85 60.

 

2006 m. rugsėjo 20–24 d. Kinijoje vyks 30 IBBY kongresas. Visi ketinantys jame dalyvauti, ieškantys rėmėjų, daugiau informacijos ras IBBY Kinijos skyriaus tinklapyje www.cbby.org arba IBBY sekretoriate Bazelyje www.ibby.org .

R. K.

 

2005 metų RUBINAIČIO leidybą remia: Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas; Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka.

 

Gerbiamieji! 

Siūlome įsigyti „Rubinaičio“ žurnalo priedą – K. Urbos straipsnių rinkinį „Pasisakymai apie vaikų literatūrą“.

Šio leidinio kaina – 6 Lt.

 

Be to, susidomėjusieji mūsų žurnalu tik dabar ir norintys sukaupti visą jo komplektą, turėtų kreiptis į redakciją: kai kurių numerių likučių dar yra.

Informuojame, kad jau sudarėme sutartį su „Lietuvos paštu“ dėl „Rubinaičio“ prenumeratos 2006 metams. Leiskite tikėtis, jog ne tuščiai…

Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog „Rubinaitį“ ir vėl bus galima užsiprenumeruoti iki kiekvieno metų ketvirčio trečio mėnesio 20 dienos (kitam ketvirčiui). Tai labai patogu pamiršdavusiems tai padaryti iki ketvirčio pradžios…

 

D Ė M E S I O !

„R U B I N A I T Į“ galima įsigyti Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Vaikų literatūros centre, Vilniaus universiteto „Litteros“ knygyne. Nuo 2001 metų mūsų žurnalas prenumeruojamas.

„R U B I N A I T I S“ laukia Jūsų laiškų, klausimų, siūlymų. Bibliotekininkų, mokytojų, kultūros darbuotojų, žurnalistų prašytume informuoti apie reikšmingesnius literatūros, kultūros renginius vaikams, su vaikais. Informaciją skelbsime „Kronikoje“ – įdomios idėjos gali įkvėpti kitus!

Žurnalas „Rubinaitis“, 2005 Nr. 3 (35)

 

Įžanginis

SEPTYNIOLIKTOJI „COLIUKĖ“

Straipsniai

NAUJOJI LATVIŲ VAIKŲ LITERATŪRA
POETINIŲ ELEMENTŲ CIKLIŠKUMO TIPAI J. RAINIO VAIKŲ POEZIJOS RINKTINĖSE
ROMANTIZMO PERŽVALGA PHILIPO PULLMANO TRILOGIJOJE „JO TAMSIOSIOS JĖGOS“
GERAS SKAITYTOJAS – VERTYBĖ

Mano vaikystės skaitymai

APIE KNYGAS PRIE ŽIBALINĖS LEMPOS IR NERIMĄ DĖL DABARTIES VAIKŲ SKAITYMO

Paskaitykim, mama, tėti!

TOBIJO PAISTALAI* (Ištraukos)

Supažindiname

LATVIJOS VAIKŲ LITERATŪROS CENTRAS

Atidžiu žvilgsniu

Tarp žvaigždžių šviesumos ir gyvenimo juodumos
Pica – mergaitė, Oskaras – drambliukas
Vaikams ir visiems kitiems
Apie žaidimą – pirmas leidimas

Laiškai

Festivalio „Skaityk, netingėk, o paskaitęs pakrutėk“ atgarsiai

Summary

SUMMARY

Mūsų partneriai ir rėmėjai