LATVIJOS VAIKŲ LITERATŪROS CENTRAS

 

Trumpa istorija. 1993 m. Latvijos nacionalinėje bibliotekoje (LNB) buvo įkurtas Vaikų literatūros skyrius. Tai padaryti padėjo ilgamečio darbo patirtis – Mokslinio metodinio ir Bibliografinio darbo skyrių (nuo 1967 m.) bei Vaikų bibliotekų sektoriaus veikla.

1998 m. sėkmingai įgyvendintas bendras projektas su Tarptautine vaikų ir jaunimo knygų taryba (IBBY). Remiant IBBY Nyderlandų skyriui, Princo Bernhardo fondui Amsterdame ir finansuojant Latvijos nacionalinei bibliotekai, atidarytas Vaikų literatūros centras (Bērnu literatūras centrs, BLC), kuris gavo naujas, moderniai įrengtas patalpas. BLC savo veiklą pradėjo bendradarbiaudamas su 1993 m. įsteigtu IBBY Latvijos skyriumi. 2002 m., susivienijus šešiems Latvijos nacionalinės bibliotekos skyriams, BLC tapo Bibliotekų raidos instituto sudedamąja dalimi.

Darbo turinys. Centro dėmesys nukreiptas į bibliotekinį ir informacinį vaikų ir jaunimo (iki 16 metų) aprūpinimą. Tikslinei auditorijai skirtas atitinkamas literatūros ir skaitymo rėmimas. Bendradarbiaujama su vaikų ir jaunimo literatūros autoriais, leidėjais Latvijoje ir užsienyje. Rūpinamasi skaitytojų aptarnavimu vaikų bibliotekose, specializuotuose viešųjų bibliotekų vaikų literatūros skyriuose, mokyklų ir kitose bibliotekose. Teikiamos konsultacijos ir metodiniai patarimai profesionalams, dirbantiems su vaikų knygomis.

 

Svarbiausios veiklos kryptys

 

  • Skaitytojų aptarnavimas. Centro fonde laisvai prieinamos Latvijoje išleistos knygos vaikams ir jaunimui. (Nuo 1993 m. stengiamės surinkti visus leidinius.) Rinktinę kolekciją sudaro vaikų knygos užsienio kalbomis. Centre prieinami periodiniai leidiniai: vaikų žurnalai ir laikraščiai latvių ir rusų kalbomis, periodiniai leidiniai apie vaikų literatūrą, skaitymą, pedagoginiai žurnalai latvių, anglų ir vokiečių kalbomis. Turime straipsnių rinkinių, monografijų. Centras siūlo keleto rūšių informaciją: spausdintinę, audio- ir videomedžiagą, elektroninius dokumentus. Buvo registruojami kasdieniai apsilankymai BLC. 2004 m. jų būta 5000. Didžiausia lankytojų grupė yra moksleiviai (59,6%), antra pagal dydį – kultūros darbuotojų grupė (28,2%), o paskui – mokytojai (6,8%).

  • Naujų metodų taikymas bibliotekų paslaugoms plėsti ir skaitymui remti. Pats didžiausias įnašas ir įtaka viešųjų bibliotekų paslaugoms yra Valstybės kultūros kapitalo fondo (VKKF) finansuojama programa „Skaitymo skatinimas ir bibliotekų paslaugų vaikams plėtimas“ (nuo 2002 m. – kultūros programa „Vaikų komisija: skaitymo skatinimo programa“). BLC yra šios programos autorius ir administratorius. Taikyti naujus metodus padeda prityrusių bibliotekininkų mokykla, organizuojami tarptautiniai ir nacionaliniai seminarai bei konferencijos, metodinis bendradarbiavimas su tolesnio mokytojų lavinimo centrais.
  • Konsultacinis darbas ir tolesnio lavinimo programa viešųjų bibliotekų darbuotojams. Latvijos bibliotekų sistemai būdingas vaikų bibliotekų tinklas (2004 m. – 51 biblioteka), taip pat specialūs suaugusiųjų bibliotekų skyriai. BLC dėmesys nukreiptas ir į mokyklų bibliotekininkus, kurie neturi atskiro metodinio centro. Tolesnio lavinimo programą mokyklų bibliotekininkams BLC pirmiausia įgyvendino bendradarbiaudamas su Latvijos bibliotekininkų asociacija. Konsultaciniam ir tolesnio lavinimo darbui būdinga reguliarių seminarų ir diskusijų forma. Buvo pareikalauta, kad bibliotekų veiklos apžiūrą, kuri vėliau analizuojama (o priežiūra suteikia šiam darbui aktualų turinį), atliktų bibliotekų darbuotojai. Trys centro darbuotojai dirba Kultūros koledžo dėstytojais. Kitur vykstančiuose seminaruose pagrindinės svarstomos temos yra bibliotekinis vaikų ir jaunimo aptarnavimas bei skaitymo rėmimas: „Skaitymo rėmimo programa“, „Bibliotekos programa vaikų darželiams“, „Interaktyvių uždavinių sistema informacinių leidinių panaudojimui“, „Mažiausiųjų vaikų literatūra“, „Pagrindinių bibliotekų darbas su vaikais ir jaunimu“, „Naujausių metodų taikymas remiant skaitymą“, „Interneto išteklių taikymas bibliotekų darbui su vaikais“ ir kt. Į individualias konsultacijas įtraukiami svarbiausi bibliotekinio ir informacinio vaikų aptarnavimo, skaitymo rėmimo aspektai.

  • Informacinis darbas. BLC teikia informaciją žodžiu ir raštu: parenka medžiagos reikiama tema, tikslina faktografiją, rengia literatūros apžvalgas, leidžia anotuotą bibliografinę rodyklę „… metais publikuotos vaikų knygos“ (apie tam tikrais metais išleistas vaikų knygas). Kasmet, paprastai pirmąją balandžio savaitę, rengiama vaikų literatūrai ir bibliotekų darbui su vaikais skirta konferencija. Konferencijos referatai publikuojami anotuotoje bibliografinėje rodyklėje ir panaudojami BLC darbui su studentais ir mokytojais. Rašoma apie populiariausias vaikų knygas Latvijoje.
  • Viešieji renginiai. BLC reguliariai vyksta knygų atvertimo šventės (knygų sutiktuvės. – Red. past.), susitikimai su rašytojais ir vaikų knygų iliustruotojais. Rengiamos vaikų kūrybinių darbų parodos. Teminės diskusijos, spaudos konferencijos, skaitymo rėmimo akcijos paprastai vyksta bendradarbiaujant su knygų leidėjais. Pati populiariausia darbo forma yra parodos – naujausių knygų, tam tikros tematikos ar iliustracijų, – kurios organizuojamos bendradarbiaujant su latvių ar kitų šalių dailininkais ir kultūros institucijomis. Dažnai šios parodos yra kilnojamosios, eksponuojamos didžiausiose Latvijos bibliotekose.
  • Projektai. Didžiausias BLC projektas yra VKKF finansuojama kultūros programa „Vaikų komisija: skaitymo skatinimo programa“. Tai nacionalinės svarbos programa, kurios administraciniam darbui organizuoti BLC paskelbė konkursą bibliotekoms. Visoje šalyje programa pradėta 2002 m. Trys bendradarbiavimo projektai, aprėpiantys visą Latviją, mus sieja su Nyderlandų IBBY skyriumi: „Kilnojamoji iliustruotų knygų paroda“ (2000 m.); „Važiuoti per tiltą“ (2001 m.) – vaikų diskusijų apie nyderlandų ir latvių autorių pasakojimus skatinimas; „Šokių plakatai“ (2003 m.).

Maloniai kviečiame apsilankyti!

LNB Vaikų literatūros centras, LBJLP, Tērbatas iela 75,

Rīga, LV-1001,

tel./faks. 7 312 792, el. p. berni@lnb.lv; www.lnb.lv

Darbo laikas:

12.00–17.00,

penktadieniais (konsultacijų dienomis) – 10.00–17.00.

Parengė Silvija Tretjakova,

Latvijos nacionalinės bibliotekos Vaikų literatūros centro direktorė,

VKKF Skaitymo skatinimo programos „Vaikų komisija“ koordinatorė

Iš latvių k. vertė Aušrinė Mockevičiūtė

 

Žurnalas „Rubinaitis“, 2005 Nr. 3 (35)

 

Įžanginis

SEPTYNIOLIKTOJI „COLIUKĖ“

Straipsniai

NAUJOJI LATVIŲ VAIKŲ LITERATŪRA
POETINIŲ ELEMENTŲ CIKLIŠKUMO TIPAI J. RAINIO VAIKŲ POEZIJOS RINKTINĖSE
ROMANTIZMO PERŽVALGA PHILIPO PULLMANO TRILOGIJOJE „JO TAMSIOSIOS JĖGOS“
GERAS SKAITYTOJAS – VERTYBĖ

Mano vaikystės skaitymai

APIE KNYGAS PRIE ŽIBALINĖS LEMPOS IR NERIMĄ DĖL DABARTIES VAIKŲ SKAITYMO

Paskaitykim, mama, tėti!

TOBIJO PAISTALAI* (Ištraukos)

Atidžiu žvilgsniu

Tarp žvaigždžių šviesumos ir gyvenimo juodumos
Pica – mergaitė, Oskaras – drambliukas
Vaikams ir visiems kitiems
Apie žaidimą – pirmas leidimas

Laiškai

Festivalio „Skaityk, netingėk, o paskaitęs pakrutėk“ atgarsiai

Kronika. Informacija. Skelbimai

KRONIKA. INFORMACIJA. SKELBIMAI

Summary

SUMMARY

Mūsų partneriai ir rėmėjai