SUMMARY

 

Kęstutis Urba in the Introductory pays attention and characterizes the series of books „10+“, which played important role in the production of books for teenagers. The 50th book was just published in the series.

The Articles section contains two publications. Loreta Jakonytė analyses the motive of Future in the Lithuanian fiction for children of the first postwar decade, and Maria Nikolajeva discusses New Masculinities and New Femininities in the Swedish YA Fiction Towards the 21st century.

The 140th Birth Anniversary of Rudyard Kipling was the reason to present three works of the author, almost unknown to the Lithuanian readers. Jurgita Sajevičienė writes about „Captains Courageous“, Asta Plechavičiūtė presents „Stalky & Co“, and Neringa Mikalauskienė surveys „Puck of Pookʼs Hill“.

The art critic Ingrida Korsakaitė is the best expert of childrenʼs bookʼs illustrations. Her father was very famous literary man and her mother wrote fiction for adults as well as for children. So Ingrida spent all her childhood among books and tells about this and later periods of her life to Alma Valantinienė. (The caption Books of my Childhood.)

Five books are reviewed in Reviews section. The caption Bibliography contains additional list of recomended books for different ages, compiled by Kęstutis Urba.

Žurnalas „Rubinaitis“, 2005 Nr. 4 (36)

Įžanginis

10 + = 50!

Straipsniai

ATEITIS PIRMOJO SOVIETINIO DEŠIMTMEČIO VAIKŲ PROZOJE
NAUJASIS VYRIŠKUMAS IR NAUJASIS MOTERIŠKUMAS (Švedų vyresniųjų paauglių grožinė literatūra žengiant į XXI amžių)

Rudyardo Kiplingo 140-osioms gimimo metinėms

NEPAŽĮSTAMASIS KIPLINGAS
„DRĄSIEJI KAPITONAI“ – KELIAS Į VYRIŠKUMĄ
KONTROVERSIŠKOS VERTĖS APYSAKA
PASAKA TAPUSI PUKO KALVŲ ISTORIJA

Mano vaikystės skaitymai

MERGAITĖ IŠ MAMOS KNYGOS VIRŠELIO

Atidžiu žvilgsniu

Kaip dar viena pamoka
Gal geriau be trimitų
Gyvenimo sapnuose ypatybės
Vėluojantis mamos ir dukters pokalbis

Laiškai

LAIŠKAI

Bibliografija

REKOMENDACINIŲ SKAITYMO SĄRAŠŲ PAPILDYMAI

Kronika. Informacija. Skelbimai

KRONIKA. INFORMACIJA. SKELBIMAI

Mūsų partneriai ir rėmėjai