Apie vaikų literatūrą ir skaitymą 2022 m.

Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“ Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. 2023 m. Romos Kišūnaitės nuotr.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“ Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. 2023 m. Romos Kišūnaitės nuotr.

 

Straipsniai, recenzijos, informacinės publikacijos

Adomavičienė, Laimutė. Daktaras Kripštukas pragare. Pasakos iš ,,Žiburėlio“: [Juliaus Kaupo knygos rec.] // Draugas. Mokslas, menas, literatūra. – 2022, liep. 2, p. 8.

Adomavičienė, Laimutė. Pakartotos Juliaus Kaupo pasakos ir dar daugiau: [apie Juliaus Kaupo knygą „Daktaras Kripštukas pragare. Pasakos iš „Žiburėlio“] // Rubinaitis. – 2022, Nr. 4, p. 48–50.

Armonienė, Daiva. Iš ko susidėjo M. Vainilaičio vaikystė. – Iliustr. // Merkio kraštas. – 2022, birž. 21, p. 5.

Baliutavičiūtė, Eglė. Ar daug šiuolaikinėje mūsų vaikų literatūroje įvairovės? // Literatūra ir menas. – 2022, Nr. 19, p. 23–25.

Baliutavičiūtė, Eglė. Sudėtingi pasirinkimai ir pasaulyje pasimetęs paauglys Vytauto Bubnio „Arberone“: (rašytojo 90-osioms gimimo metinėms). – Iliustr. // Rubinaitis. – 2022, Nr. 3, p. 24–31.

Balsevičiūtė-Šlekienė, Virginija. „Remčiaus savo gyvenimo rytu“: vaikystės refleksija Jono Juškaičio kūryboje. – Iliustr. // Rubinaitis. – 2022, Nr. 4, p. 12–17.

Baranauskaitė-Dangovienė, Goda. Ką, kaip ir kodėl skaito Lietuvos vaikai?: [skaitymo tyrimo apibendrinimas]. – Iliustr., diagr., graf. // Tarp knygų. – 2022, Nr. 2, p. 5–9.

Baranauskaitė-Dangovienė, Goda. „Mus traukia šis mažas stebuklas“: apie skaitmeninę komunikaciją ir socialines medijas šiuolaikinėje paauglių prozoje. – Iliustr. // Rubinaitis. – 2022, Nr. 3, p. 8–14.

Barkauskytė, Greta; ir Rutkauskaitė, Vaiva. Neatšaukta šventė: kurti knygas ir jas skaityti yra smagu!: [apie IBBY Lietuvos skyriaus geriausių 2021 m. vaikų knygų apdovanojimus]. – Iliustr. // Tarp knygų. – 2022, Nr. 4, p. 35–36.

Buividavičiūtė, Lina. Kaip mus augina vaikystės knygos. – Iliustr. // Ieva. – 2022, Nr. 4, p. 80–82.

Jakonytė, Loreta. Beatricės Masini istorijos: jausmų atodangos, savivokos nuotykiai, stiliaus viražai: (60-ajam rašytojos jubiliejui). – Iliustr. // Rubinaitis. – 2022, Nr. 3, p. 32–39.

Karatajienė, Dalia. Paveikslų galerija – į vaiko namus: (2021 m. lietuvių autorių vaikų knygų iliustracijos): [apžvalga]. – Iliustr. // Rubinaitis. – 2022, Nr. 2, p. 20–27.

Karoblienė, Oksana; ir Budnikienė, Raimonda. Viešnagė Mažosiose Klampynėse: [apie Neringos Vaitkutės knygą „Klampynių kronikos“ literatūriniam ugdymui]. – Nuotr. // Rubinaitis. – 2022, Nr. 4, p. 30–34.

Kazlauskaitė, Giedrė. Neatskleisti lietuvių dievai: [Agnesos Kenešytės-Gricės knygos „Sulaukti aušros“ rec.]. – Iliustr. // Naujasis židinys-Aidai. – 2022, Nr. 2, p. 72–73.

Kišūnaitė, Roma. Kronika. Informacija. Skelbimai: [2021 m. gruodžio – 2022 m. lapkričio mėn. vaikų literatūros įvykių apžvalga]. – Iliustr., nuotr. // Rubinaitis. – 2022, Nr. 1, p. 60–64; Nr. 2, p. 63–64; Nr. 3, p. 59–64; Nr. 4, p. 63–64.

Kmitaitė, Elžbieta. Ne visai žudiko – ne visai beždžionė!: [Jakobo Wegeliuso knygos „Žudiko beždžionė“ rec.] // Rubinaitis. – 2022, Nr. 3, p. 56–58.

Markevičiūtė, Vaiva. Kalbėti apie vaikų literatūrą – kalbėti apie ateitį: [išleistas šimtasis žurnalo „Rubinaitis“ numeris]. – Iliustr. // Tarp knygų. – 2022, Nr. 2, p. 28.

Maskuliūnienė, Džiuljeta. Apie krikščioniškąjį posluoksnį šiuolaikinėje lietuvių vaikų literatūroje: [Astos Gustaitienės straipsnių „Šiuolaikinė krikščioniškoji vaikų literatūra“, „Paauglio (rašytojo) maištas prieš Dievą ir Jo tvarką“, „Vaikų literatūra aksiologiniu ir kognityvinio vaikiškumo požiūriu“, publikuotų monografijoje „Krikščionybė ir šiuolaikinė lietuvių literatūra“ (2018) rec.] // Rubinaitis. – 2022, Nr. 4, p. 44–47.

Maskuliūnienė, Džiuljeta. Kai augama kartu su knygomis ir gyvūnais: [redakcinis straipsnis] // Rubinaitis. – 2022, Nr. 2, p. 1–2.

Maskuliūnienė, Džiuljeta. Knyga padeda užaugti ir subręsti: [redakcinis straipsnis] // Rubinaitis. – 2022, Nr. 3, p. 1.

Maskuliūnienė, Džiuljeta. Nuo pirmo iki šimtas pirmo „Rubinaičio“ numerio. – Iliustr. // Aušros alėja. – 2022, Nr. 12, p. 17–20.

Maskuliūnienė, Džiuljeta. „Rubinaitis“ toliau plaukia per vaikų knygų vandenyną: [naujoji vyriausioji redaktorė pristato atsinaujinusį žurnalą]. – Iliustr., nuotr. // Rubinaitis. – 2022, Nr. 1, p. 1–4.

Maskuliūnienė, Džiuljeta. Toks nuostabus gyvūnijos pasaulis Jono Avyžiaus kūryboje: (100-osioms gimimo metinėms). – Nuotr. // Rubinaitis. – 2022, Nr. 2, p. 30–36.

Maskuliūnienė, Džiuljeta; ir Šarkanauskaitė, Daiva Irena. Kazio Sajos kelias: nuo paauglio iki karūnuoto vaikų rašytojo. – Nuotr. // Rubinaitis. – 2022, Nr. 3, p. 43.

Mes kuriame „Rubinaitį“!: [pristatyta žurnalo redakcinė kolegija]. – Portr. // Rubinaitis. – 2022, Nr. 1, p. 5.

Mitunevičiūtė, Inga. Bardas ir jo literatūriniai giminaičiai: keli šuns vaizdavimo strategijos vaikų literatūroje pavyzdžiai. – Iliustr. // Rubinaitis. – 2022, Nr. 2, p. 37–41.

Mitunevičiūtė, Inga. Ieškant knygos, dėl kurios verta naktinėti: (2021 m. verstinių knygų vaikams ir paaugliams apžvalga). – Iliustr. // Rubinaitis. – 2022, Nr. 2, p. 13–19.

Originali Vytauto Račicko kaukė / parengė Daiva Irena Šarkanauskaitė. – Nuotr. // Rubinaitis. – 2022, Nr. 1, p. 44.

Pasaulį vienijanti istorijų galia: [38-ojo IBBY kongreso Malaizijoje įspūdžiai] / parengė kongreso dalyvės iš Lietuvos. – Iliustr. // Tarp knygų. – 2022, Nr. 9, p. 30.

Pilkauskas, Donatas. Rašytojas, gyvenimą atidavęs lietuviškai mokyklai: [apie vertėją ir vaikų rašytoją Matą Grigonį, ilgus metus gyvenusį ir dirbusį Panevėžyje]. – Iliustr. // Respublika. – 2022, gruod. 29/31 (Nr. 52), p. 10.

Plechavičiūtė, Asta. Kaip gauti velnių ir kitų padarų: (2021 m. lietuvių autorių pasakos): [apžvalga]. – Iliustr. // Rubinaitis. –– 2022, Nr. 1, p. 15–23.

Rudžianskaitė, Ieva. Apie gruodžio boružes ir kitokias bėdas: [Giedrės Kazlauskaitės ir Dovilės Bagdonaitės paveikslėlių knygos „Pelė pianine“ rec.] // Rubinaitis. – 2022, Nr. 3, p. 54–55.

Short, Kathy Gnagey. Suteikime vaikams laisvę veikti / iš anglų k. vertė Solveiga Sušinskienė. – Iliustr. // Rubinaitis. – 2022, Nr. 1, p. 30–37.

Sinickienė, Brigita. Stasio Eidrigevičiaus pasakų pasaulis: kaukėtos gyvatos ir nerimo slėniai. – Iliustr. // Nemunas. – 2022, Nr. 2, p. 36–41.

Skabeikytė-Kazlauskienė, Gražina. Dviejų vaikų poetų portretai: (Paulinos Žemgulytės 80-ajam ir Vlado Braziūno 70-ajam jubiliejui). – Iliustr. // Rubinaitis. – 2022, Nr. 2, p. 42–45.

Skabeikytė-Kazlauskienė, Gražina. Iniciacija tarp dangaus ir vandens Yanno Martelio romane „Pi gyvenimas“: [rec.] // Rubinaitis. – 2022, Nr. 3, p. 2–7.

Skabeikytė-Kazlauskienė, Gražina. Permąstant Anzelmo Matučio poetinį palikimą. – Iliustr. // Alytaus naujienos. – 2022, lapkr. 24, p. 10–11.

Skujytė-Razmienė, Asta. „Mažosios moterys“ didžiuosiuose ekranuose: [apie dvi Louisos May Alcott romano ekranizacijas] // Rubinaitis. – 2022, Nr. 3, p. 40–42.

Skujytė-Razmienė, Asta. Po saule nieko naujo: (2021 m. realistinė lietuvių vaikų ir paauglių proza):[apžvalga]. – Iliustr. // Rubinaitis. – 2022, Nr. 1, p. 8–14.

Sudargo erdvėse – Jeromeʼo Davido Salingerio akcentai. – Nuotr. // Rubinaitis. – 2022, Nr. 3, p. 4 (virš.).

Šiaulienė, Aldona. Skaitymas su anūku ant kelių ir daugiau. – Iliustr. // Aušros alėja. – 2022, Nr. 12, p. 44–48.

Šiaulius puošia Hanso Christiano Anderseno personažai. – Nuotr. // Rubinaitis. – 2022, Nr. 4, p. 4 (virš.).

Šimkus, Antanas. Kai morkai negali įsakyti: (2021 m. lietuvių vaikų poezija): [apžvalga]. – Iliustr. // Rubinaitis. –2022, Nr. 1, p. 24–29.

Talentingasis keistuolis Luisas Kerolis ir jo Alisa / parengė Milda Kunskaitė. – Portr. // Respublika. – 2022, saus. 29/ vas. 4 (Nr. 4), p. 12.

Tremtinių kasdienybę pažins japonų skaitytojai: [Japonijoje išleistas ir pristatytas Jurgos Vilės ir Linos Itagaki knygos „Sibiro haiku“ japoniškas leidimas]. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2022, gruod. 17, p. 8.

Trys rašytojų [Juozo Tumo-Vaižganto, Jono Avyžiaus, Emilijos Liegutės] portretai su šunimis / parengė Džiuljeta Maskuliūnienė. – Nuotr. // Rubinaitis. – 2022, Nr. 2, p. 28–29.

Tutlytė, Kristina. Didaktizmas lietuvių vaikų literatūroje: ar naujausi kūriniai vis dar moko? – Iliustr. // Rubinaitis. – 2022, Nr. 3, p. 15–23.

Tutlytė, Kristina. Etiniai vaiko pasirinkimai Holokausto situacijoje: Icchoko Mero romanas „Ties gatvės žibintu“ literatūros etikos aspektu. – Iliustr., nuotr. // Rubinaitis. – 2022, Nr. 4, p. 18–29.

Vaisvalavičienė, Kristina. „Lututė“ – žurnalas vaikams apie gamtą. – Iliustr., nuotr. // Rubinaitis. – 2022, Nr. 2, p. 50–56.

Vaisvalavičienė, Kristina. Pažinimo džiaugsmas ir pinklės: (2021 m. Lietuvoje išleistų pažintinių knygų vaikams ir paaugliams apžvalga). – Iliustr. // Rubinaitis. – 2022, Nr. 2, p. 5–12.

Vaižgantas su šuneliu Kauku: [apie skulptūrą ir Lietuvos pašto ženklą, skirtus Vaižgantui]. – Nuotr. // Rubinaitis. – 2022, Nr. 2, p. 4 (virš.).

Žiema ir jos šventės senuosiuose vaikų periodikos viršeliuose / parengė Reda Tamulienė. – Iliustr. // Rubinaitis. – 2022, Nr. 4, p. 42–43.

 

Pokalbiai, pasisakymai, mintys

Adomaitytė, Gintarė. Kūrybos bangose išlikti savimi – nesunku: [pokalbis su rašytoja, kūrėjų sambūrių Rytų Aukštaitijoje iniciatore] / kalbėjosi Sigita Telyčėnaitė. – Iliustr. // Mūsų Ignalina. – 2022, bal. 29, p. 3–4.

Adomaitytė, Gintarė. Nei metodo, nei sistemos, nei savęs kankinimo būdų…: rašytoją kalbina Violeta Šoblinskaitė Aleksa // Metai. – 2022, Nr. 1, p. 80–88.

Brahmachari, Sita. Be vieno žmogaus laisvės nėra ir mūsų visų laisvės: [pokalbis su vaikų knygų autoriais ir leidėjais iš Didžiosios Britanijos: Sita Brahmachari, Elorine Grant, Kenu Wilsonu-Maxu] / kalbėjosi Jurga Tumasonytė // Literatūra ir menas. – 2022, Nr. 19 (lapkr. 4), p. 9–12.

Calderis, Dylanas. Apie žmogaus teises ir įvairovę vaikų literatūroje: [pokalbis su Dylanu Calderiu, nacionalinės literatūros agentūros „Pop Up Projects“ įkūrėju Didžiojoje Britanijoje] / kalbėjosi Jurga Tumasonytė. – Iliustr. // 370. – 2022, spalis (Nr. 119), p. 8–9.

Camp, Richard Van. Pasakojimai – tarsi sparnai, leidžiantys kasdien skraidyti aukštai danguje: [Tarptautinės vaikų knygos dienos kreipimasis į pasaulio skaitytojus] / iš anglų k. vertė Kęstutis Urba. – Iliustr., portr. // Rubinaitis. – 2022, Nr. 1, p. 6–7; tas pat // Tarp knygų. – 2022, Nr. 3, p. 28.

Dirgėla, Tomas. Rašytojas: [pokalbis] / kalbino Laura Bulvydė // Stilius. – 2022, Nr. 47 (gruod. 13/19), p. 42–43.

Dirgėla, Tomas. Vaikų herojus: [pokalbis su vaikų rašytoju] / kalbėjosi Virginija Majorovienė. – Iliustr., portr. // Moteris. – 2022, Nr. 11, p. 140–145.

Dirgėla, Tomas; ir Dirgėlienė, Skaistė. Knygą parašę T. ir S. Dirgėlos: pas mus užsuka ir geri, ir blogi monstrai: [pokalbis su knygos „Ateiviai mokyklos stadione?!“ autoriais] / užrašė Laisvė Radzevičienė. – Iliustr. // Valstiečių laikraštis. – 2022, kovo 19, p. 18–19.

Dirgėlienė, Skaistė. Vaikų rašytojų atžalos ir įkvepia siužetus, ir testuoja kūrinius / [pokalbis su rašytojo Tomo Dirgėlos žmona]; kalbėjosi Rasa Rožinskienė. – Iliustr. // Klaipėda. – 2022, rugpj. 10–11; tas pat // Kauno diena. – 2022, rugpj. 10, p. 10–11.

Ereminas, Raimundas. Jurgelis miškauja: [autorius pristato savo knygą]. – Iliustr. // Žaliasis pasaulis. – 2022, vas. 4 (Nr. 5), p. 8.

„Genio“ margumynuose – Selemono Paltanavičiaus „Vaikai, lapė ir vilkas“: [pokalbis su autoriumi apie kūrinį, publikuotą 1980 m., ir gyvūnų gerovę] / parengė Reda Tamulienė. – Iliustr. // Rubinaitis. – 2022, Nr. 2, p. 46–49.

Gintalas, Dainius. Knyga yra taika: [pasisakymas, gavus Prano Mašioto premiją už geriausią metų vaikų ir paauglių knygą]. – Nuotr. // Rubinaitis. – 2022, Nr. 2, p. 3.

Jaunieji skaitytojai ir jų knygos: [pokalbis su vaikais – Sara Vildžiūnaite (14 m.), Ūla Jurevičiūte (10 m.) ir Gangu Brazausku (8 m.) apie knygas] / kalbėjosi Jurga Tumasonytė // Literatūra ir menas. – 2022, Nr. 19 (lapkr. 4), p. 13–15.

Jehoruškina, Kateryna. Ukrainiečių rašytoja Kateryna Jehoruškina: „Mano mažieji skaitytojai žuvo dėl bado, šalčio, apšaudymų ir dehidratacijos“: [pokalbis] / kalbėjosi Rasa Milerytė. – Iliustr. // Utenis. – 2023, bal. 1, p. 4, 9.

Kairytė, Aurelija. Utenoje pirmąsyk paragauti ledai iš Vytauto Račicko atminties neištirpo: [atsiminimai]. – Iliustr. // Utenos diena. – 2022, saus. 29, p. 1, 3–4.

Kaunaitė, Unė. Vaikystėje tikėjau, kad galėsiu perskaityti visas pasaulio knygas: rašytoja, Vilniaus švietimo pažangos centro direktorė Unė Kaunaitė atsako į Eglės Baliutavičiūtės klausimus. – Nuotr. // Rubinaitis. – 2022, Nr. 3, p. 44–51.

Liškevičienė, Jolita. „Dailininkai tiria ne išorinius reiškinius, o skverbiasi į dvasines struktūras“: (švenčiant dailininkės, vaikų knygų iliustracijų apžvalgininkės, dailės kritikės ir ilgametės „Rubinaičio“ žurnalo bendradarbės Irenos Žemaitytės-Geniušienės 90-ąjį gimtadienį) // Rubinaitis. – 2022, Nr. 4, p. 7–11.

Mamontovas, Andrius. Skaitantys žmonės gyvena geriau ir laimingiau: garsus dainininkas Andrius Mamontovas atsako į žurnalistės Almos Valantinienės klausimus. – Nuotr. // Rubinaitis. – 2022, Nr. 1, p. 38–43.

Maskuliūnienė, Džiuljeta. „Ką tėvai gali padaryti vaikams gero – parodyti kelius prie knygos“: [pokalbis su žurnalo „Rubinaitis“ vyr. redaktore] / kalbėjosi Elena Monkutė. – Iliustr. // Etaplius. – 2022, rugpj. 12, p. 6, 20.

Račickas, Vytautas. Vytautas Račickas: stovintis šalia vaikų pasaulio: [pokalbis] / kalbėjosi Rasa Milerytė. – Iliustr. // Utenis. – 2022, geg. 4, p. 5–6.

Skabeikytė-Kazlauskienė, Gražina. Geriausia vaiko vedlė į literatūrą, žodžio meną yra poezija: literatūrologė, folkloristė Gražina Skabeikytė-Kazlauskienė atsako į Džiuljetos Maskuliūnienės klausimus. – Nuotr. // Rubinaitis. – 2022, Nr. 4, p. 35–41.

Starkevič, Urtė. Perskaičiusių „Mikropolį“ vaikų nebereikės raginti plauti rankas: [pokalbis su biologe, knygos autore] // Klaipėda. – 2022, rugpj. 16, p. 17; tas pat // Kauno diena. – 2022, rugpj. 16, p. 15.

Tebūnie IBBY pasaulyje ir Lietuvoje: [Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyriaus narių – Ingos Mitunevičiūtės, Kęstučio Urbos, Aldonos Augustaitienės, Almos Venclauskaitės, Jolantos Žvirblytės, Vaivos Schoroškienės, Juozo Žitkausko, Aldonos Šiaulienės, Gretos Barkauskytės – pasisakymai // Rubinaitis. – 2022, Nr. 4, p. 1–5.

Termenas, Rojus. Knygose papasakota daugiau nei filmuose: moksleivį kalbina bibliotekininkė Urtė Šulskienė. – Nuotr. // Rubinaitis. – 2022, Nr. 2, p. 60–62.

Vieną 1991 metų gruodžio dieną: [prisiminimai apie IBBY Lietuvos skyriaus įkūrimą] / parengė Roma Kišūnaitė ir Džiuljeta Maskuliūnienė. – Nuotr. // Rubinaitis. – 2022, Nr. 4, p. 6.

Vilė, Jurga. Įvairiapusė asmenybė J. Vilė didžiuojasi vadinama rašytoja: [pokalbis su prancūzų filologe, filmų vertėja, renginių koordinatore ir rašytoja]: kalbėjosi Rasa Rožinskienė. – Iliustr. // Klaipėda. – 2022, bal. 2, p. 18–19; tas pat Kauno diena. – 2022, bal. 2, p. 20–21.

Zykutė, Jolita. Pasakos šiuolaikinėms karalaitėms: [pokalbis su rašytoja] / kalbėjosi Ernesta Mažalskaitė Parma. – Iliustr. // Ieva. – 2022, Nr. 4, p. 140–145.

Zubovas, Kastytis. Galime nuspręsti, ką daryti su laiku, kuris mums suteiktas: astrofizikas, klubo „Tolkien Lietuva“ prezidentas Kastytis Zubovas atsako į literatūrologės dr. Astos Skujytės-Razmienės klausimus. – Nuotr. // Rubinaitis. – 2022, Nr. 2, p. 57–59.

Žibas, Aldona. Kodėl verkė lėlė: [pokalbis su knygos ,,Neverk, Lėle“ autorėmis Aldona Žibas, Aldona Bieliauskas ir vertėja Inesa Sabaliūniene] / kalbėjosi Gitana Lapinskaitė. – Iliustr. // Draugas. Mokslas, menas, literatūra. – 2022, saus. 8, p. 7.

 

Bibliografija

Kišūnaitė, Roma. Apie vaikų literatūrą, skaitymą 2021 m.: [bibliografijos sąrašas] // Rubinaitis. – 2022, Nr. 2, elektroninė versija < https://www.ibbylietuva.lt/rubinaitis/2022-nr-2-102/apie-vaiku-literatura-skaityma-2021-m/>

Kišūnaitė, Roma. 2023 m. vaikų literatūros datos: [biobibliografijos sąrašas] // Rubinaitis. – 2022, Nr. 4, p. 51–62, elektroninė versija <https://www.ibbylietuva.lt/rubinaitis/2022-nr-4-104/2023-m-vaiku-literaturos-datos/>

Kišūnaitė, Roma. 2021 m. vaikų ir paauglių knygos: [bibliografijos sąrašas] // Rubinaitis. – 2022, Nr. 1, elektroninė versija <https://www.ibbylietuva.lt/rubinaitis/2022-nr-2-102/2021-m-vaiku-ir-paaugliu-knygos/>

Pažinkime ukrainiečių vaikų literatūrą: [bibliografijos sąrašas su komentaru] / parengė Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros departamento Tyrimų ir sklaidos skyriaus specialistai. – Iliustr. // Rubinaitis. – 2022, Nr. 1, p. 52–57.

 

Internetinės publikacijos

Į pagalbą vaikų bibliotekininkams ir mokytojams – nauja trumpų leidinių serija apie vaikų literatūrą ir skaitybą <https://lnb.lt/tevams-ir-specialistams/leidiniai/9207-i-pagalba-vaiku-bibliotekininkams-ir-mokytojams-nauja-trumpu-leidiniu-serija-apie-vaiku-literatura-ir-skaityba-3>

Turinyje: Džiuljeta Maskuliūnienė „Biblioteka vaikų literatūroje“; Asta Plechavičiūtė „Dienoraščiai“; Asta Plechavičiūtė „Grafiniai romanai“; Eglė Baliutavičiūtė „Šiurpios istorijos vaikams“; Eglė Baliutavičiūtė „Tyliosios knygos“; Eglė Baliutavičiūtė „Eilių romanai“; Eglė Baliutavičiūtė „Laiminga pabaiga“; Asta Plechavičiūtė „Vilnius legendose“; Asta Plechavičiūtė „Pažintinis Vilnius“; Džiuljeta Maskuliūnienė „Mirties vaizdavimas vaikų literatūroje“.

 

Daugiau publikacijų apie vaikų literatūrą ir skaitymą galima rasti svetainėse <ibbylietuva.lt>, <lnb.lt/vaiku-ir-jaunimo-departamentas>, <skaitymometai.lt> ir kt.

Siekiant padėti surasti straipsnius, informaciją, pokalbius apie vaikų literatūrą kitose interneto svetainėse, <ibbylietuva.lt> pateikiamos nuorodos į juos (rubrikos REKOMENDUOJAME skirsnyje „Siūlome paskaityti“).

 Sudarė Roma Kišūnaitė (LNB)

Žurnalas „Rubinaitis“, 2023 Nr. 2 (106)

 

 

 

Sveiki!

Vilniuje yra Vaikų gatvė

Balandžio 2-oji – tarptautinė vaikų knygos diena

Apie premijas, Praną Mašiotą ir save, mieliaussssiąjį
Knyga padeda įsijausti į jaunų žmonių gyvenimus

Apžvalgos

Nostalgija, kasdienybė ir truputis magijos (2022 m. realistinė proza vaikams ir jaunimui)
Kai viskas savo vietoje (2022 m. verstinių knygų vaikams ir paaugliams apžvalga)
Nuo Anykščių iki Amerikos (2022 m. lietuvių autorių vaikų ir paauglių knygų iliustracijos)

Straipsniai

Vilnius lietuvių vaikų poezijoje
Pasivaikščiojimai po Vilnių (pažintinės knygos apie Vilnių vaikams ir paaugliams)

Nuotraukos pasakoja

Supratau, kokia brangi ir graži mūsų sostinė

Sukaktys

„Nėr laiko snausti ir tingėti“ (Ksavero Sakalausko-Vanagėlio 160-osioms gimimo metinėms)
Pabaisas pažinęs Mauriceʼas Sendakas (95-osioms gimimo metinėms)

Mano vaikystės skaitiniai

Vaikystėje visi tikime, kad mes – patys nuostabiausi

Paskaitykim, mama, tėti!

Paukštelių piemuo, Šunelis, Skrisi, Keturi kartai NE, Baisiausias eilėraštis

Retro

Pasakų miestas Vilnius

Bibliografija

Apie vaikų literatūrą ir skaitymą 2022 m. (straipsniai, recenzijos, informacinės publikacijos)

Kronika. Informacija. Skelbimai

Kronika. Informacija. Skelbimai

Summary

SUMMARY

Vaikų literatūros rašytojai ir personažai meno kūriniuose

Vilniaus Literatų gatvėje – miniatiūros vaikų rašytojams

Mūsų partneriai ir rėmėjai