Vilniuje yra Vaikų gatvė

 

 

 

 

 

 

Bevartydama Agnės Ulytės ir Monikos Vaicenavičienės knygą Gatvių susitikimai. O kas, jeigu Vilniaus gatvės šnekėtųsi? (2019), aptikau iki tol man nežinotą Vilniaus Vaikų gatvę. Pasidomėjau plačiau. Pasirodo, tai yra nedidelė gatvelė (ilgis apie 600 m, stovi 25 namai) Naujininkų seniūnijoje1, čia yra ir vaikų įstaiga – Salininkų gimnazija. Knyga kviečia linksmai pakeliauti po Vilniaus gatvių labirintus. Literatūra turi galią parodyti nežinomus objektus, nukreipti mūsų žvilgsnį ten, kur galbūt niekada neužklystume, ko niekada nepamatytume.

Šis Rubinaičio numeris dedikuojamas Vilniaus 700-ajam jubiliejui. Dar prieš šimtą metų poetas aušrininkas Ksaveras Sakalauskas-Vanagėlis parašė ilgą eilėraštį „Gedimino sapnas“, kur poetizuojamas Vilniaus įkūrimas, tikima jo saulėta ateitimi:

Šeši šimtai metų skiria

Mus nuo tos gadynės,

Bet mūs Vilnius bus, kaip buvęs,

Saulė mūs Tėvynės!

Kaip apie Vilnių, Lietuvos sostinę, kalbėta ir kalbama mūsų vaikų ir jaunimo literatūroje? Viena tikrai galima pasakyti: Vilnius daugiausia dėmesio vaikų literatūroje susilaukęs Lietuvos geografinis taškas – tai natūralu. Ypač pastaruoju metu pasirodė nemažai naujų pažintinių knygų. Labai svarbu, kad skaitantis vaikas, paauglys literatūroje išvystų ne tik pasaulio įvairovę, bet ir atpažintų vaizduojamą savo kraštą, gimtąsias vietas, savo šalies sostinę. Patriotiniai motyvai, Tėvynės meilės skiepijimas bręstančiai asmenybei labai aktualūs, reikšmingi buvo ir aušrininkų laikais, ne mažiau ir dabar. Vaikų literatūra turi padėti pažinti, pamilti, branginti. Ir gal tada bus saugomi ir Vilniaus, ir visos Lietuvos ąžuolai? Tame pačiame eilėraštyje Sakalauskas-Vanagėlis primena: „Amžinai miškai žaliavo / Mūsų Lietuvoje…“

Šia proga žurnale publikuojami du specialiai parengti straipsniai: Gražinos Skabeikytės-Kazlauskienės „Vilnius lietuvių vaikų poezijoje“ ir Astos Plechavičiūtės „Pasivaikščiojimai po Vilnių“, kuriame nagrinėjamos lietuvių autorių pažintinės knygos apie Vilnių vaikams ir paaugliams. Žurnalo viršeliai irgi skirti Vilniaus temai. Vilniaus tema plėtojama ir rubrikoje „Retro“. Čia Reda Tamulienė atverčia žymiojo lietuvių vaikų literatūros žurnalo Genys puslapius, kur 1973 ir 1979 metais buvo rašyta apie Vilniaus ateities architektūros vizijas, o rubrikoje „Nuotraukos pasakoja“ spausdinamos įtaigios Janinos Degutytės, Martyno Vainilaičio, Aldonos Liobytės ir dailininkų, vaikų literatūros iliustratorių Sigutės ir Vytauto Valių nuotraukos, 1952–1966 metais darytos Vilniaus mieste. Publikacijoje menininkų įspūdžiai apie Vilnių apibendrinti poeto Vainilaičio fraze „Supratau, kokia brangi ir graži mūsų sostinė“.

___________________________

1 „Vaikų gatvė“, Vilniaus katalogas, interneto prieiga: http://vilnius21.lt/vaiku-g1852812.html (žiūrėta 2023-05-01).

 

 

Žurnalas „Rubinaitis“, 2023 Nr. 2 (106)

 

 

Balandžio 2-oji – tarptautinė vaikų knygos diena

Apie premijas, Praną Mašiotą ir save, mieliaussssiąjį
Knyga padeda įsijausti į jaunų žmonių gyvenimus

Apžvalgos

Nostalgija, kasdienybė ir truputis magijos (2022 m. realistinė proza vaikams ir jaunimui)
Kai viskas savo vietoje (2022 m. verstinių knygų vaikams ir paaugliams apžvalga)
Nuo Anykščių iki Amerikos (2022 m. lietuvių autorių vaikų ir paauglių knygų iliustracijos)

Straipsniai

Vilnius lietuvių vaikų poezijoje
Pasivaikščiojimai po Vilnių (pažintinės knygos apie Vilnių vaikams ir paaugliams)

Nuotraukos pasakoja

Supratau, kokia brangi ir graži mūsų sostinė

Sukaktys

„Nėr laiko snausti ir tingėti“ (Ksavero Sakalausko-Vanagėlio 160-osioms gimimo metinėms)
Pabaisas pažinęs Mauriceʼas Sendakas (95-osioms gimimo metinėms)

Mano vaikystės skaitiniai

Vaikystėje visi tikime, kad mes – patys nuostabiausi

Paskaitykim, mama, tėti!

Paukštelių piemuo, Šunelis, Skrisi, Keturi kartai NE, Baisiausias eilėraštis

Retro

Pasakų miestas Vilnius

Bibliografija

Apie vaikų literatūrą ir skaitymą 2022 m. (straipsniai, recenzijos, informacinės publikacijos)
Apie vaikų literatūrą ir skaitymą 2022 m.

Kronika. Informacija. Skelbimai

Kronika. Informacija. Skelbimai

Summary

SUMMARY

Vaikų literatūros rašytojai ir personažai meno kūriniuose

Vilniaus Literatų gatvėje – miniatiūros vaikų rašytojams

Mūsų partneriai ir rėmėjai